Lätta på restriktionerna för gudstjänster

Kommentarer

#5

Att gå på gudstjänst är essentiellt för oss troende och det kan göras på ett säkert sätt.

Jacob Astudillo (Umeå , 2021-01-15)

#6

Nuvarande regler alltför trubbiga. Att fira gudstjänst hör till det viktigaste i livet för oss kristna. Det kan ej betraktas som en fritidssysselsättning vilken som helst som kan prioriteras bort. Jag efterlyser större förståelse bland beslutsfattare för detta.

Bengt Malmgren (Stockholm, 2021-01-15)

#14

Vikten av att kunna samlas till gudstjänster/mässor/tillbedjan i kyrkor

Sarah Poisson (Glteborg, 2021-01-15)

#17

I min kyrka hade vi två meter mellan oss, när vi var femtio.
Varför inte basera tillåtet antal på vad brandmyndigheterna tillåter, och utgå från en viss procentsats av det antalet?

Febe Lann (Göteborg, 2021-01-15)

#18

Orimliga begränsningar för en självklar rättighet att få utöva ens tro!

Maria Luisa Aira Christenson (GÖTEBORG, 2021-01-15)

#19

Klart vi skall få gå i kyrkan!!

Karin Arovelius (SPÅNGA, 2021-01-15)

#25

Jag skriver under pga att antal döda/100 000 invånare i Sverige inte är högre 2020 än de föregående fem åren (Se SCB). Åtgärderna är överdrivna

Sofie Hamring (Lund, 2021-01-15)

#37

Kvadratmeterprincipen borde verkligen gälla kyrkor också, vore lätt att hantera.

Hugo Cederschiöld (Falsterbo, 2021-01-15)

#39

Jag skriver under för att det är självklart...

Joakim Eriksson (Floda, 2021-01-15)

#47

Jag skriver under friviligt pga jag tycker att folk de som vill jan gå i kyrkan

Viktorija Grgic (Järfälla, 2021-01-15)

#50

Jag instämmer helt med det som har skrivits här. Regeringen verkar inte bry sig om att man bryter mot både mänskliga rättigheter, konstitutionen och demokrati. Däremot påminner det i mångt och mycket en kommunistisk diktatur.

Ireneusz Pisanko-Krzyzanowski (Täby, 2021-01-15)

#53

Det är nog bra att ni som styr samhället på exempelvis detta sätt får veta lite mer om det samhälle ni med hänsyn till det gemensamma goda fått förtroende att förvalta. Den katolska socialläran, utgiven på Veritas förlag 2019 nästan liksom i försynen inför COVID-19 är bra för alla i samhället. Jag vill även varmt rekommendera Let us dream: The Path to a Better Future av påve Franciskus för vägledning inför nu- och framtiden.

Clemens Karlsson (Tågarp, 2021-01-15)

#55

Nuvarande lagstiftning är diskriminerande och saknar ett helhetsperspektiv.

Pär-Anders FELTENHEIM (Umeå, 2021-01-15)

#58

Går inte ersätta sakramentala närvaron med video. Finns alltid och har alltid funnits smittorisker av olika slag.

Ulf Silfverling (Stockholm, 2021-01-15)

#66

I solidaritet med våra församlingsmedlemmar, av yngre ålder, som skulle kunna gå i mässan.
Själv 70+ så jag får fortsätta hålla mig hemma åtminstone t o m vaccinering.

Agneta Palmgren (Uppsala, 2021-01-15)

#79

Kyrkan är oftast en plats där stort ansvar finns för att värna om tryggheten och Corona säkerheten för varje enskild människa finns.
Dessutom är kyrkan en plats där man kan få hjälp och rätt gemenskap som kan styrka själen. Detta är också viktigt för den totala hälsan! Ensamheten i sig är en stor hälsorisk!
Därför kan det vara rent av förrädiskt och skadligt för många att bli avklippta den viktiga gemenskapen i kyrkan som trots allt vill ansvarar för Corona säkerheten.
Pastor Marianne Gustafsson

Marianne Gustafsson (Trollhättan , 2021-01-15)

#84

Jag besöker själv kyrkan ytterst sällan, mej jag förstår betylsen för kyrkligt aktiva att kunna delta i gudstjänster.

Ludvig Arbin (Uppsala, 2021-01-15)

#95

Att ta hänsyn till lokalens storlek borde vara en bättre åtgärd ur smittskyddssynpunkt. Självklart ska vi minska smittrisken så mycket som möjligt genom andra åtgärder såsom att inte ta varandra i hand osv.

Evelina Kulcinskaja (Mölndal, 2021-01-15)

#106

Saknar att inte få träffa andra och ha inte gudstjänst eller andra grupper i kyrkan. Man behöver mötet att träffa andra.

Minette Norvall (Trollhättan, 2021-01-15)

#111

Ensamhet är farlig för folkhälsan. Det måste vara möjligt att träffas på ett ansvarsfullt sätt i lokaler där man vill träffas till gudstjänst. Inte förbud utan eget ansvar ska gälla. Självklart ska de som inte mår som vanligt inte delta förrän läget är normaliserat.

Theodor van der Waard (Huskvarna, 2021-01-15)

#117

Jag tycker reglerna är orättvisa mot kyrkor.

Eva Nilsson (Glimåkra, 2021-01-15)

#119

Därför att friheten att samlas till gudstjänst hör till religionsfriheten.

Agnes Loström (Göteborg , 2021-01-15)

#125

Jag är trött på regeringens fortsatta hyckleri där de påstår att de gör allt för att minska smittspridningen men låter butiker vara öppna under Black Friday men kyrkor stängda under jul. Tydligen är shoppingfriheten viktigare än religionsfriheten. Regeringen påstår att det är viktigt att ta hand om den psykiska hälsan speciellt under pandemitider. Men ändå så stänger man kyrkor trots att det finns studier som visar att religiösa människor har bättre psykisk hälsa än icke religiösa människor. Så om kyrkor då bidrar till att förbättra befolkningens psykiska hälsa, varför stänger man då dem?? Kontraproduktivt.

Idia Ehirhieme (Stockholm, 2021-01-15)

#126

Sjunger i kör på våra gudtjänster saknar sett fattas mig

Maria Bernspång (Göteborg , 2021-01-15)

#128

550 på Ica Maxi, men 8 i kyrkan? Kom igen..

Max Skalenius (Göteborg, 2021-01-15)

#145

Jag tycker att Mässan är livsviktig för mig! Min själ behöver näring mer än min kropp! En TV mässan är inte för mig!

Talat Strokirk (Stockholm, 2021-01-15)

#146

Gudstjänstlivet är en viktig del av mitt liv, och att få ta del av gemenskapen och sakrament är del av min tro.

Gunilla Almqvist (Lidingö , 2021-01-15)

#149

Jag skriver under pga för troende och praktiserande katolik är tillgång till gudtjänster och sakrament är livsnödvändiga.

Margaretha Ljung (Uppsala, 2021-01-15)

#152

Regeringen inskränker på religionsfriheten.

Elvor Ohlin (Göteborg, 2021-01-15)

#153

Jag skriver under pga att jag vill att regeringen lättar på restriktionerna för kyrkor!

Gunilla Sundstrand (Stockholm, 2021-01-15)

#157

Bozena Kondrat

Bozena Kondrat (Malmö , 2021-01-15)

#169

Jag vill gå till kyrkan, det är det viktigaste för mig att kunna få vistas i Guds hus

Mikaela Engdahl (Stockholm, 2021-01-15)

#170

Det är viktigt för människors existentiella hälsa att kyrkorna får fira fysiska gudstjänster.

Elisabeth Schellhase (Södertälje, 2021-01-15)

#173

Den heliga mässan är som medicin för själen. Att koppla bort oss troende från denna medicin är lika allvarligt som att stänga ner sjukhusen.

Monika Kubiak (Hässleholm , 2021-01-15)

#184

Vi kristna behö er vår kyrka och det går att hålla avstånd.

Natasja Hovén (Helsingborg , 2021-01-15)

#188

Kyrkor är oftast stora och har två ingångar.

Hélène Ejnar (Eskilstuna, 2021-01-15)

#195

Jag skriver under p.g.a. att jag är kristen och vill kunna delta i mässor/gudstjänster som vanligt

Elzbieta Kegel (Bäckefors, 2021-01-15)

#197

Kristen och kämpar mycket med måendet nu när jag inte kan fullfölja min tro. Man behöver kyrkan. Tänker särskilt på de som mår mycket sämre och kyrkan är ända platsen den kan känna sig älskad. Psykisk ohälsa höjs särskilt nu i Corona, men kyrkan hjälper oss. Varför är det inte lika strikt överallt isåfall? Ska pengar vara viktigare än folks mående?

Ida Björkman (Kristianstad, 2021-01-15)