Rädda de estetiska lärarutbildningarna!

Kommentarer

#1202

Jag har gått denna fantastiska utbildning och hoppas fler får chansen!

Maria Svensson (Luleå , 2020-12-13)

#1223

Jag skriver under på grund av att den estetiska utbildningen är extremt viktig för en framgång rik framtid hos våra barn. Utan det hade jag personligen inte klarat mig.

Julia Simrén (Gävle, 2020-12-13)

#1224

Det räcker nu! Vi behöver mer kultur.

Marie-Louise Nilsson (Vallsta , 2020-12-13)

#1229

Musikhögskolan var en klenod vars värde för varumärket Piteå inte kan överskattas. Sam Nilsson gjorde en stor insats för utvecklingen av verksamheten med Acusticum bland annat. Det finns anledning att hylla den nyss bortgångne kultur- och piteåvännen genom att underteckna uppropet. Luleås systematiska nedbrytande av högskolan måste stoppas! Piteå kommun bebygger området men det räcker inte. Där måste också finnas liv och puls!

Nils Dahlbäck (Piteå, 2020-12-13)

#1236

Kulturen är det viktigaste att värna om, ska det vara så svårt att fatta!!

stefan nordin (stockholm, 2020-12-13)

#1239

Vi behöver bra utbildning för musiklärare. Annars är Sveriges musikliv dött om 20år...

Emma Wahlström (Karlskoga, 2020-12-13)

#1250

Jag skriver under pga att jag tycker det är viktigt med estetiska uttrycksformer i skolan. Det utvecklar och kompletterar framförallt för elever som har svårt att visa sina förmågor enligt det traditionsenliga sättet i skolan. Genom att få uttrycka sig på olika sätt med hjälp av våra sinnen ger mångfald och bidrar till inkludering i skolan. För att kunna utveckla och möjliggöra dessa uttrycksformer behövs lärare/pedagoger med kompetens för det.

Maria Norén (Boden, 2020-12-13)

#1252

Om vi inte främjar kulturen och låter den leva så varför ska vi göra allt annat? Inte ens Churchill drog ner kulturanslagen under andra världskriget!

Malin Strandli (Örebro, 2020-12-13)

#1259

Är grundskollärare, bildlärare och varit lärarutbildare i bl.a bild på Uppsala Universitets lärarutbildning. Vet av egen erfarenhet hur viktig de estetiska lärorocesserna är i undervisningen för ett livslångt lärande. Utveckla istället för att avveckla!

Malin Windolf (Uppsala, 2020-12-13)

#1262

Jag är legitimerad musiklärare och hade inte blivit det om det inte hade varit för Musikhögskolan i Piteå. Det behövs verkligen en Musikhögskola i norra Sverige också eftersom det finns behov av kompetenta musiklärare i norra Sverige också. I Piteå drivs en utbildning i världsklass som vi i Sverige kan vara stolta över och nu när det är lärarbrist i landet är det inte klokt att stänga ned en lärarutbildning. Det skulle resultera i ännu sämre förutsättningar för skolor, elever och kulturlivet i stort. För att Sverige ska kunna fortsätta driva kulturen framåt behövs kunniga lärare, både i söder och i norr.

Jenny Lindgren (Umeå, 2020-12-13)

#1266

Kultur är viktig, om vi ska ha ett långsiktigt hållbart samhälle.

Gunilla Olofson (Rippestorp , 2020-12-13)

#1267

Det är att bita sig själv i svansen att ta bort de estetiska. Vi har inte råd med det. Det innebär i förlängningen barn o unga som inte har bra sysselsättning o därför gör en massa dumt, mår psykiskt dåligt, hamnar i kriminalitet. Detta är ett beslut som blir dyrare i längden än vad det kostar att ha utbildningarna.

Marie Hörnell (Piteå, 2020-12-13)

#1268

Dessa ämnen är minst lika viktiga som de teoretiska. Utan kulturella uttryck blir vår värld fattig.

Anita Tegnemo (Mönsterås , 2020-12-13)

#1269

Jag ser dagligen vilken oerhörd skillnad lärare inom estetiska ämnen gör för barn och ungas utveckling. Både inom skolan och på det personliga planet.

Marit Lindås (Timrå, 2020-12-13)

#1270

Kultur är grund för mänsklighet.

Eva-Lena Karlsson (Vimmerby, 2020-12-13)

#1274

Jag har tyvärr inte själv haft möjlighet att ge mina barn estetiska kunskaper. Så lycklig att andra kunnat och varit välutbildade på området. Har nu två som tagit studenten vid Musikgymnasium och en tredje som går där nu. Det har varit och är guld!!!

Elisabeth Rutström (Boden, 2020-12-13)

#1278

Praktiska estetiska ämnen behövs för att ge alla elever möjlighet att uppleva utbildningen meningsfullt och för att ge dem en chans att nå målen.

Janne Svensson (Ludvika, 2020-12-13)

#1288

Det är så viktigt att vi har behöriga musiklärare på våra skolor,kulturskola m.m. Förstår inte varför man alltid drar ner på all sorts kultur, särskilt i dessa tider. Utan kultur! Vad ska vi då leva av? Alla kan väl inte sporta

Karin Sandqvist (Alingsås , 2020-12-13)

#1291

Vi vet att behovet av musiklärare är stort inte minst här i Norrbotten. Istället för att lägga ner satsa på att göra utbildningen bäst i landet.

Elisabeth Bogren (Piteå, 2020-12-13)

#1294

Musik är viktigt!

Christina Sandén (Mjölby , 2020-12-13)

#1295

om jag på detta sätt kan bidra till att protestera mot ett dumt beslut, och bidra till att behålla denna viktiga utbildning - så vill jag göra det!

Birgitta Wangby (Skellefteå, 2020-12-13)

#1296

Jag har en son som pluggar i Piteå, han säger att det är jättefina lokaler, kanonbra student-boende, så varför lägga ner när allt finns. Mer marknadsföring istället, så fler elever vågar ge sig iväg norrut!

Ingela Facius (Vimmerby , 2020-12-13)

#1299

Fd. Studerande vid kandidatutbildningen i klassisk sång.
Det är en oroväckande utveckling att se att utbildningar i estetiska kreativa ämnen läggs ner. Detta måste uppmärksammas.

Helena Gedda (Göteborg, 2020-12-13)

#1300

Alla människor har rätt att uttrycka sig och utveckla sin egna väg

Anne-Marie Enyemike (Örkelljunga , 2020-12-13)

#1310

Vi behöver dessa utbildningar!

Lennart Strömbäck (Östra Spöland , 2020-12-13)

#1313

Gedigen utbildning åt de som skall jobba inom yrket är en skyldighet mot den kommande generationen

Robert Eklund (Umeå , 2020-12-13)

#1321

Så klart det ska vara kvar. Fattar väl vem som helst

Anna Hellström (Stockholm, 2020-12-13)

#1328

Jag planerat att eventuellt läsa den inom något år

Simon Sjödin (Boden , 2020-12-13)

#1336

Utbildningen behöver finnas kvar.

Linda Johnsson (Örebro, 2020-12-13)

#1342

Är F.d musiklärare självklart att barnen ska ha kultur i skolan. Allt annat är så dumt.

Gunnar Paulson (Sala, 2020-12-13)

#1344

Tog musiklärarexamen i Piteå, tyckte utbildningen var mycket bra!

Eva Regnander (Ytterhogdal, 2020-12-13)

#1349

Det saknas idag behöriga lärare inom alla områden och det antalet kommer att öka väsentligt de närmaste åren. Att i det läget lägga ner en lärarutbildning strider mot allt förnuft och saknar en förankring vare sig i samtiden eller framtiden!

Mats Gräns (Vetlanda, 2020-12-13)

#1353

Det har tagit tid att se till att vi får en nivå i Sverige som håller på Nationell basis för att kunna leverera på en högre utbildningsnivå i konstnärliga studier och musik. Arbetet har givit resultat. Musikhögskolan i Piteå har nått de målen med bravur! De fantastiska lektorer och professorer som har berikat utbildningen i kurser, utbyte med andra länder, utbildningar har i sej drivit undervisningen framåt över hela landet,
tack vare de lärare som byggt sin bas på denna skola, eller fått ta del av skolans utbud i form av gästbesök även från utlandet.

Vi ska stärka skolan säger vi. Skola och utbildning/ akademisk kunskap/ forskning, allt detta behövs för att stärka hela den svenska skolan. Det handlar om en inställning till akademisk nivå!


Vi ska inte gräva ned vad vi lyckats bygga upp för att stå oss i konkurrensen med övriga världen!


Med de fina lokaler, de fantastiska lektorer/ professorer i form av musiker, konstnärer och lärare i pedagogik/ metodik, forskare från Sverige, men även utlandet, som vi som har studerat där haft förmånen att ta del av, i en lugn miljö som satt Piteå på kartan - bygg upp! Bygg vidare! Norrbotten är en del av Sverige. Barentsregionen har bland annat stärkts med samarbeten över landsgränserna Norge, Finland. Vi behöver ha en blick där vi ser utbildning över hela landet. Tillsammans med andra länder bygger vi en helhet som är stark.


Värna konsten, musiken och dess påverkan på hjärnan, utveckling som främjar människan på flera plan. Det finns forskning som visar att det stimulerar hjärnan till utveckling inom språk, matematik, förutom att det genom hundratals år har det egna fantastiska språket som handlar om att uttrycka känslor och får människor att må bra, det har en positiv effekt på vår hälsa och på vår demokrati. Eftersom konst och musik som form lär oss att i vissa fall kunna tänka utanför ramarna/ boxen och möta andra uttrycka Det finns så många positiva delar i detta. För att kunna stimulera detta för befolkningen så behövs fantastiska verksamheter behållas.


Stöd Piteå Musikhögskola/ Luleå Tekniska Universitet för att ge våra barn den framtid som de förtjänar! Satsa på barnen/ framtiden och de talanger som passerat skolan både som elever och som lärare. För hela Sverige att sedan ta del av.


Vi måste säkra de kommande tjänster som behöver fyllas på Nationell nivå.

Anna Anundi (Märsta , 2020-12-13)

#1354

Alla ska kunna få ta del av musik och få möjlighet att lära sig spela musik. För det behövs lärare.

Jennifer Macpherson (Malmö, 2020-12-13)

#1359

Som fd.bildlärare ! Vet hur enormt mycket det kreativa skapandet betyder !!!

Ulla Bergqvist (Hammarö, 2020-12-13)

#1360

Jag skriver under på grund av att musiklärarutbildningen är mycket viktig för Norra Sveriges kompetensförsörjning av behöriga lärare.

Joakim Hellgren (Piteå, 2020-12-13)

#1361

Jag stöder frågan

Richard Michelin (Norrköping , 2020-12-13)

#1362

Det råder stor brist på utbildade lärare, även musiklärare. Musikämnet är otroligt viktigt, då musik genomsyrar hela samhället, är avgörande för måendet på både det personliga planet och för stora grupper kommunalt, regionalt och nationellt. Utan musik dör samhället.

Cecilia Linde (Hudiksvall, 2020-12-13)

#1363

Det viktigt att behålla alla sorters lärarutbildningar i Piteå. Bra lärare behövs och fattas i dag.

Erja-Liisa Petrova (Vidsel, 2020-12-13)

#1367

Barn lär sig genom att använda alla sina sinnen. Där kommer de estetiska ämnena in. Kropp, själ och hjärna mår bäst när de estetiska ämnena får närvara.

Anna Windolf Johanson (Örebro, 2020-12-13)

#1370

Vi behöver en högskoleutbildning i Norra Sverige!

Sonia Harr (Boden, 2020-12-13)

#1371

Estetiska ämnen behövs. Farligt att först börja skära i grundskolans läroplan vilket inte bara är dåligt för kommande generationer utan skapar färre jobb inom både grund-, musik- och kulturskolan.

Karin Mattsson (Kristianstad, 2020-12-13)

#1375

Detta är den bästa musikhögskola i Sverige!

Marie Karlsson (Helsingborg, 2020-12-13)

#1379

Om samhället inte anser att vi behöver lärare i musik förlorar vi musiken i oss.

Ingrid Hammond Sördal (Göteborg, 2020-12-13)

#1387

De estetiska pedagogutbildningarna har redan nedmonterats på våra högskolor och de praktiska, pedagogiska och teoretiska ämnena och kunskaperna inom musik och andra estetiska ämnena behöver tvärtom ökas för både de som ska lära ut och för våra unga i skolorna! Dessa ämnen är det som skapar kittet i samhället, gör oss till humana människor med förmåga till kreativitet, uttryck och samarbete.

Helena Martinsson (Farsta, 2020-12-13)

#1391

Hela Sverige måste leva och estetiska ämnen måste ha utbildad kompetens för att utvecklas post Corona

Kristina Eriksson (Växjö , 2020-12-13)