Rädda de estetiska lärarutbildningarna!

Kommentarer

#1022

Oerhört viktigt att behålla dessa lärprocesser och ge barn möjlighet till estetiska uttrycksformer!!

Katarina Jonsson (Malmö, 2020-12-12)

#1023

Som lärare har jag många gånger sett vilken stor betydelse de estetiska ämnena har även för de teoretiska ämnena. Kombinera teori och praktik i skolan!

Ann Bergström (Göteborg , 2020-12-12)

#1029

Musiklärarutbildningen i Piteå är en av de stora anledningarna till att det har gått så bra som det har gjort för mig i min jobbkarriär. Vi kan inte begränsa musiklärarutbildningar till mellersta och södra Sverige - låt utbildningen i Piteå finnas kvar!

Venla Hinnemo (Halmstad , 2020-12-12)

#1035

Det är viktigt att den enda musikhögskolan norr om Stockholm blir kvar för att försörja lärare till kulturskolor och grund och gymnasieskolor, framför allt i norra halvan av Sverige.

Siw Burman (Lycksele , 2020-12-12)

#1036

Utan kultur, ingen civilisation!

Jenny Horn (Tullinge, 2020-12-12)

#1040

Musik och konst ÄR det som skapar framtiden. Våra artister är livsviktiga för vår värld!

Britt-Marie Erlandsson (VINSLÖV, 2020-12-12)

#1047

Estetiska ämnen har dels ett egenvärde och skapar en bra inlärningsmiljö. Då måste man ha välutbildade lärare.

Anders Edwall (Karlstad , 2020-12-12)

#1054

Musiklärare måste utbildas i Norrbotten!

Annika Svensson (Piteå, 2020-12-12)

#1059

Varje barn har rätt till sin röst och att uttrycka sig konstnärligt. Utan kvalificerade, kompetenta lärare i estetiska ämnen sviker vi kommande generationer och lägger grunden för ett fattigare samhälle. Just utbildningen i Piteå är särskilt viktig för att hela Sverige ska leva.

Karin Oldgren (Lidingö , 2020-12-12)

#1060

I denna tekniska värld är dessa utbildningar ännu viktigare att behålla och bevara.
Det behöver finnas en utbildning även i norra Sverige så att det blir spridning på utbildningen och duktiga musiker

Louise Vallgren (Karlstad, 2020-12-12)

#1064

Kulturen är viktig och att elever har välutbildade lärare i de estetiska ämnena är så otroligt viktigt för att unga ska få chansen att möta och utveckla sina estetiska kompetenser!

Anette Nordblad Nilsen (Luleå, 2020-12-12)

#1072

Barn och ungdomar måste ha rätt till en bra utbildning.

Stefan Lundgren (Piteå, 2020-12-12)

#1073

Estetiska ämnen behöver välutbildade lärare, för elevernas skull!

Bernt Andersson (Götene, 2020-12-12)

#1074

Det är så viktigt för våra ungas välmående att ge dem fler sätt och språk för dem att uttrycka sig, än att skriva, läsa och räkna. Vi kan inte forma känslomässiga analfabeter, utan vi behöver ge barn och unga möjlighet att uttrycka sig genom sin kropp, genom musik och sång - ett större register helt enkelt. Vi kan inte beröva dem möjlighet till estetiska ämnen, de borde snarare öka i antal! Genom estetiska ämnen får barn och unga använda även den andra hjärnhalvan. Precis som med kroppen så är det viktigt att båda hjärnhalvorna får träna lika mycket. Därför behövs estetiska ämnen genom både grundskola och gymnasiet.

Lena Malm (Gunnarsbyn , 2020-12-12)

#1075

Vi måste värna om kvalitetssäkrad instrumentalundervisning på kultur/ musikskolorna genom att ha kvar adekvata musiklärarutbildningar.

Pia Faust (Bromma, 2020-12-12)

#1085

Barn har rätt till en kvalitativ musikundervisning både i skolan och på kulturskolan.

Richard Wieland (Klippan, 2020-12-12)

#1086

Musiklärarutbildningen är ett nav i musik-Sverige, och är oerhört viktig för att kompetenta musiklärare ska kunna få sin utbildning på flera orter i Sverige.

Elias Aaron Johansson (Stockholm , 2020-12-12)

#1095

Jag jobbar en fd elev samt jobbar idag i kulturskolan, och vet hur viktigt estetiska ämnen är för barn & ungas utveckling, identitet och möjlighet att få uttrycka sig.

Andreas Landström (Gällivare, 2020-12-12)

#1096

Urviktigt att ha kvar estetiska utbildningar, arbetar som musiklärare på högstadiet och ser hur eleverna växer i musikämnet hela tiden! Både musikaliskt och som individer!

Amanda Carlsson (Norrköping, 2020-12-12)

#1101

Musiklärarutbildningen behöver vara kvar även vid Luleå!

Maria Steen (Strängnäs, 2020-12-12)

#1110

Gick själv kandidat i Pite och vet att lärarutbildningen är bra där och framförallt viktig just nu när fler och fler kommuner verkar försöka slakta kulturen trots att all forskning visar på hur viktigt det är med kultur.

Jonatan Lidbom (Sundsvall, 2020-12-12)

#1112

Mycket viktigt för barn och ungdomars utveckling att dessa utbildningar finns kvar!

Yvonne Gunnebrant Österström (Mönsterås, 2020-12-13)

#1114

Vi behöver utbildade lärare från seriösa högskolor. Att lägga ner en av de högskolor med högst anseende inom och utom riket kommer ge en enorm kunskapslucka.

Timo Silvennoinen (Stockholm, 2020-12-13)

#1116

jag anser att det är mkt viktigt att behålla hög kvalitet på ämneslärarutbildningarna i de estetiska ämnena. Våra elever här i norr har rätt att få möjlighet att utveckla sina kreativa lärprocesser tillsammans med kompetenta pedagoger.

Elisabet Sanfridsson (Öjebyn, 2020-12-13)

#1120

I en komplex och moderniserad värld behövs kulturen mer än någonsin.

Simon Lundmark (Gällivare, 2020-12-13)

#1121

Mycket viktigt med estetiska utbildningar både på högskola universitet och där under

Berit Zetterqvist (Rättvik , 2020-12-13)

#1127

De estetiska ämnena är oerhört viktiga för elevers inlärning även av teoretiska ämnen. Hjärnan behöver stimuleras genom musik, dans etc. Dessutom behöver samhället kultur, och då behöver någon professionell lära ut den delen till eleverna.

Catrin Algotsson (Avesta, 2020-12-13)

#1143

Det är viktigt att värna om den estetiska upplevelsen för alla människor!

Thomas Olsson (Umeå, 2020-12-13)

#1148

Kulturen, som musiken är en del av är ett fundament i en väl fungerande demokrati och en förutsättning för en attraktiv region.

Stina Almkvist (Luleå, 2020-12-13)

#1154

Det är mycket viktigt att barn får ge uttryck för hela sin kapacitet under sakkunnig ledning. Det är utvecklande

Kerstin Falk (Visby, 2020-12-13)

#1159

Den allmänna fördumningen och kulturskymningen.

Torbjörn Cervin (Djurås , 2020-12-13)

#1166

Jag är teaterlärare och anser att barn och unga förtjänar en kvalitativ utbildning. Estetiska lärare av hög professionell klass BEHÖVS!

Jakob Sjöberg (Norrköping , 2020-12-13)

#1169

Det är viktigt med utbildade lärare i alla ämnen

Christina Ling Böcker (Ängelholm , 2020-12-13)

#1179

Vi behöver utbildningsplatser i hela Sverige.

Mats Johansson (Enköping , 2020-12-13)

#1181

Bevara estetiska lärarutbildningar.

David Forsberg (Boden, 2020-12-13)

#1184

Vi behöver välutbildade musiklärare/ instrumentallärare som kan försörja barn från förskolan och hela vägen upp i grundskolan för att erbjuda musikundervisning av hög kvalitet!

Åsa Edström (Enköping, 2020-12-13)

#1187

Jag arbetat hela mitt yrkesliv i fältet och önskar att alla människor ska få ta del av estetiska möjligheter.

Jeanette Roos (Stockholm , 2020-12-13)

#1194

Jag har studerat där och fått min examen. Det måste finnas en högskola i Norrland

Karin Hassle (Stockholm , 2020-12-13)