Rädda de estetiska lärarutbildningarna!

Kommentarer

#207

Jag har anser att det behövs en musiklärarutbilding I Norr /Piteå!

Daniela Nyström (Själevad, 2020-12-11)

#211

De konstnärliga ämnena är livsviktiga. Det finns flera studier som visar att kulturen kan hjälpa människor att må bättre.

Simon Hübsch (Tranås, 2020-12-11)

#212

Piteå har varit ledande som utbildningsort, otaliga duktiga pedagoger har utbildats där, när det kommer behövas bra pedagoger framöver- varför ta bort chansen för Sveriges ungdomar att få duktiga pedagoger med bredd och djup? Upplever att många andra utbildningar absolut inte lever upp till detta! Låt utbildn gen få fortsätta för kommande generationers skull!

S Ahler (Tranås, 2020-12-11)

#213

Självklart ska det vara kvar!!!

Emma Bogren Isaksson (Piteå, 2020-12-11)

#218

Vi behöver högskoleutbildningar som utbildar kompetent personal i estetiska ämnen! Alla barn och unga har rätt att utöva kultur!

Alexandra Nyman (Luleå, 2020-12-11)

#219

Att lägga ner de estetiska lärarutbildningarna är galenskap. Det räcker med att läsa kunskapskraven i musik för grundskolan för att inse att det inte fungerar med vem som helst på musiklärartjänsterna. Byt politik och ge de estetiska ämnena status och ett eget värde. Utan kultur finns inget kvar att kriga för.

Johanna Blank (Uppsala, 2020-12-11)

#220

Jag har gått min musiklärarutbildning där och är mycket nöjd med utbildningen. Norra Sverige behöver också sådana här utbildningar. Snart finns det inga instrumentallärare i Sverige. Vi spelar en så stor del av barn och ungdomars liv.

Monia Sundin (Linköping , 2020-12-11)

#223

Jag är en rimligt och rationellt tänkande person och ser det därmed som en självklarhet att skriva på denna insamling.

Janne Posti (Haparanda, Sverige, 2020-12-11)

#232

Oerhört tragiskt för norra Sverige. Vill man ha en likvärdig utbildning blir närmaste ställe Stockholm. Känns inte som att det är rätt väg att gå i lärarbristens Sverige.

Christer Olofsson (Skellefteå, 2020-12-11)

#233

Musikens stad Piteå går inte tappa taget.
Tänk om🧐Tänk rätt👍🎸🎻🎹
Fotomusikanten Gunnar

Gunnar Westergren (Piteå, 2020-12-11)

#235

Som yrkesverksam frilansande artist blir jag extremt bedrövad när jag läser detta. Utan mina högskoleutbildade lärare på estetiska linjen vid Strömbacka gymnasium hade min dröm om att kunna arbeta som artist i över 20 år aldrig kunnat bli sann. BEHÖRIGA lärare med specialkompetens inom estet musik är nödvändigt! Med detta beslut kommer man definitivt att döda en hel bransch! Utan rätt lärarkompetens - inga framtida svenska musiker! Alla förstår vad ni gör- ingen behörighet = dumpa lönerna. Ingen kompetens = inget musikliv. Inga svenska musiker = ingen skatteintäkt. Tänk nu steget längre för en gångs skull. Är ni för eller emot kulturen? Skäms på beslutsfattarna!

Hanna Isaksson (Sundbyberg , 2020-12-11)

#237

Enligt argument ovan.

Dick Lindström (Ystad , 2020-12-11)

#240

Vill verkligen rädda en av de mest pedagogiska lärosäten jag studerat på och det börjar bli några stycken genom åren.

Marianne Lundström Aziagbe (Gustavsberg, 2020-12-11)

#243

Jag fick min utbildning vid musikhögskolan i Piteå - tack vare det är jag där jag är idag!

Nina Strid (Säffle, 2020-12-11)

#257

Själv gått utbildningen där och det är tack vare den jag idag arbetar som musiklärare & sångpedagog sedan 13 år! Det är ett otroligt viktigt jobb!

Josefin Blomberg Ljungström (Rimbo , 2020-12-11)

#259

Att jag tycket man ska värna om de estetiska utbildningarna och se vad en nedläggning gör på långsikt ute i skolverksamheten, svårt att få behöriga lärare i musik eftersom det inte är alla som önskar flytta söderut för att gå en utbildning.
Behåll denna professionella utbildning.

Jennie Öström-sandberg (Kalix, 2020-12-11)

#260

Värnar om kulturen i Norrbotten

Eva Gustafsson (Kiruna, 2020-12-11)

#262

Utan estetiken och musiken så blir vi själlösa zombies!

Stellan Backman (Luleå , 2020-12-11)

#285

Kultur behövs! I hela Sverige ska man kunna utbilda sig och få ta del av det som finns runtomkring ett lärosäte; Konserter, inspiration för yngre att vilja gå dessa utbildningar, i förlängningen kompetens i närområdet. Kultur är inte enbart ett storstadsprivilegium. Efter att se utvecklingen där konstnärliga utbildningar etablerats i hela vårt avlånga land, är det nu dags att dra ner??? Neeeej!

Åsa Rådmark (Mariestad, 2020-12-11)

#292

Självklart

Jeanette Sollgard (Skorped, 2020-12-11)

#294

Enligt namninsamlingens text

Anne-Charlotte Wilund (Stockholm, 2020-12-11)

#298

Kulturen och dess utövare och betraktare
är samhällsbärande och lika viktigt
för sunda värderingar och vanor som
möten och vatten😎

Lars Ericsson (Stockholm/Piteå, 2020-12-11)

#300

Tänk om gör rätt!
Lägg inte ned!!! Pandemin går över och All estisk utbildning är mycket viktig.

Sandra Fritzon (Stockholm, 2020-12-11)

#301

Detta var redan för 30 år sedan lärarutbildningar som var bland de yppersta, med en pedagogikdel som låg långt före vad andra universitet uppnår idag. Den musikaliska nivån har alltid varit hög. Att lägga ner dessa utbildningar är rent slöseri med resurser som bara kan skapas genom långvarig utveckling och väldigt många steg i rätt riktning. Det vore ett stort nederlag inte minst för hela regionen. Det logiska steget vore att förlägga FLER lärarutbildningar till Piteå och bygga vidare på den tradition som finns. Behovet av pedagogiskt intelligenta lärare med insikter även i psykologi är mycket stort idag. Inte minst ökar det snabbt vad gäller elever med särskilda behov som allt oftare ska hjälpas "inom befintliga resurser" och därmed av befintlig personal. Piteå är den enda estetiska lärarutbildning jag vet som redan på åttiotalet hade föreläsningar som ganska ordentligt berörde det vi idag kallar Neuropsykiatrisk Funktionsproblematik. Ingen kommer därifrån utan att ha en mycket god plattform att stå på.

Fredrik Larsson (Bygdsiljum, 2020-12-11)

#303

Jag är väl medveten om behov/kommande behov av lärare inom musik/estetiska ämnen.

Petter Carlson welden (Älvsjö, 2020-12-11)

#307

Det är vansinne att lägga krympa förutsättningarna för barns tillgång till kvalitativ musikundervisning av utbildade pedagoger. Barnen behöver inte mindre och sämre möjligheter till musik, de behöver mer!

Catarina Lindqvist (Umeå, 2020-12-11)

#318

Som cellolärare på kulturskola vet jag hur viktigt det är med utbildade instrumentallärare. Försvinner utbildningen försvinner kompetensen.
Barn är värda professionell musikundervisning!
Camilla

Camilla Malén Friman (Lindesberg, 2020-12-11)

#319

Vi måste värna om musikundervisningen i Sveriges skolor. Vi riskerar annars en allt större analfabetism på musikområdet. Den klassiska musiken tycks sedan länge vara främmande mark för alltför många.
Se hur man gör i andra länder, t ex Finland. England och Tyskland.

Birgit Morell Landström (Uppsala , 2020-12-11)

#322

På grund av att jag fick en mycket bra musiklärarutbildning här.

Pär Nyström (Umeå, 2020-12-11)

#324

En kompetent och i frågan insatt person tycker att jag skall göra det.

Martin Lundström (Umeå, 2020-12-11)

#333

Viktigt för oss i glesbygden att bibehålla denna utbildning nu och för framtiden för oss och våra barn, snälla lägg ej ner, vi vill ha en levande byggd m. Kultur möjligheter

Sofie Gustafsson (Älvsbyn, 2020-12-11)

#345

Skolan har varit en experimentverkstad för länge. Man ska inte stänga de lyckade lärarutbildningarna.

Henrik Arve (Stockholm, 2020-12-11)

#347

Jag skriver under för att det måste få ett slut att hela tiden tulla på barns möjligheter till kultur.

Josefine Gellwar Madsen (Umeå, 2020-12-11)

#348

Om denna nedläggning sker är det så fruktansvärt hemskt att det inte går att beskriva! Vad tänker man på när man vill nedmontera grunden för vårt rika musikliv? Hur förklarar man detta för alla unga som inget hellre vill än att jobba med musik? Vem ska ha hand om skolornas musikundervisning om inga lärare utbildas? Nej, gör om och gör rätt!

Karin Burwick Nyberg (Heby, 2020-12-11)

#349

Vi måste stoppa det här vansinnet!

Anne Pettersson (Falun, 2020-12-11)

#350

Jag fick en fantastisk musiklärar/sångpedagogutbildning där.

Eva Bergenhem (Linköping, 2020-12-11)

#368

Det finns ett enormt behov av utbildade musiklärare med spetsutbildning i grundskolan. Inte minst med tanke på att kunna uppfylla den reviderade kursplanen i musik.

Alexandra Myllenberg (Helsingborg , 2020-12-11)

#376

Jag har själv gått musiklärarutbildningen i Piteå. Det var fyra fantastiska år som gav en stabil grund att stå på i yrkeslivet. Sverige har ett skriande behov av utbildade musiklärare som vill arbeta i grundskolan. Utbildningen behövs!

Eva Karsvik (Skultuna, 2020-12-11)

#384

Sveruge behöver fler utbildade pedagoger inom musik, inte färre... Och definitivt behövs en utbildning även i norra Sverige.

Marija Meiszner (Oxelösund , 2020-12-11)

#388

Vet vilken fantastisk skola detta är!

Susanne Laurin (Gnesta , 2020-12-11)

#389

Den ENDA högskoleutbildningen i norrland !Utarma inte vår landsdel !

Lillemor Bodin Carlson (Örnsköldsvik , 2020-12-11)

#394

Instämmer.

Samuel Petersson (Arvika , 2020-12-11)

#395

Vi behöver utbildade, kompetenta och behöriga musiklärare över HELA landet!!! Vi måste börja ta de estetiska ämnena på allvar och se att de behövs.

Sara Dahl (Simrishamn, 2020-12-11)

#398

Det kan på fullaste allvar inte vara sant att man lägger ner de estetiska lärarutbildningarna. De universitet och städer som kan tillhandahålla estetiska utbildningar - framförallt lärarutbildningar - borde vara STOLTA över att ha den möjligheten. Om det handlar om ekonomi får man banne mig ta och lösa det. Saknas det sökande - gör mer promotion. Skäms, LTU. Skäms.

Peter Sellgren (Sundsvall, 2020-12-11)