Rädda de estetiska lärarutbildningarna!

Kommentarer

#1803

Självklart!Utan musikundervisning på bred front utan att plånboken avgör, skulle en av Sveriges förnärvarande största inkomstkällor "Det svenska musikundret" inte finnas. Det borde siffernissarna som bestämmer kunna räkna ut med lilltån.

Bengt.Peder Olrog (stockholm, 2020-12-16)

#1805

Hela Sverige ska leva
Stoppa centraliseringen av viktig utbildning

Helene Thunberg (Folkärna , 2020-12-16)

#1810

De estetiska lärarutbildningarna är en av de viktigaste grundpelarna i skolsystemet och är kulturbärare i samhället.
Det är helt ansvarslöst att stänga ner en så stor och betydande utbildning som dessutom har funnits i många tiotals år. Påverkan på kulturutbudet och musiklivet kommer att bli förödande för hela Norrland och speciellt Norrbotten. Många andra skolor, organisationer och föreningar kommer att tappa i kvalitet och dignitet i o m ett sådant beslut. Piteå musikhögskola har varit ett flaggskepp i många år för norrbottningarna. Låt det gör guds skull förbli så! Mvh Lotten

Lotten Andersson (Stockholm, 2020-12-16)

#1814

Jag har arbetat hela mitt liv med barn och unga och har sett att musik, dans och drama faktiskt är livsviktigt....oavsett var du bor!!!
Alla unga ska kunna utbilda sej på det området, som de har intresse av och är starka på.

Marit Elfsrtröm Larsen (Strömmen, 2020-12-16)

#1817

Musikämnet är väldigt viktigt!
Inför en timme rytmik varje vecka ifrån
1,5 års ålder t.o.m. gymnasiet.
Då skulle alla barn och ungdomar bli gladare.
De flesta barn och ungdomar blir glada av att sjunga.

Anette Sundin-Carlson (Ljungsbro , 2020-12-16)

#1820

Detta beslut ör inget annat än kulturskymning. Ta tillbaka beslutet omgående och upprätta och kvalitetssäkra utbildningen.

Rune Tapper (Boden, 2020-12-16)

#1823

För att utan musik och kultur så blir vi ett fattigt folk, med sämre livskvalitet och med mer psykisk ohälsa.

Nils Pleje (Östervåla, 2020-12-16)

#1824

Självklart ska lärarutbildningen vara kvar för musikens helande kraft för barn/ungdomars mående!

Anette Gustafsson (Linköping, 2020-12-16)

#1831

Idiotiskt att lägga ner en så fin utbildning. Allt kan inte ligga nära Stockholm. Luciafirandet visade på en enorm fin kvalité!

Anneli Lindberg (Norrköping, 2020-12-16)

#1842

Jag skriver under för att det är oerhört viktigt med bra lärare i estetiska ämnen. I synnerhet musik.

Jakob Lind (Stockholm, 2020-12-16)

#1850

Jag har arbetat mer än 40 år i Kulturskolan Stockholm, är utbildad pianolärare och pianist

Ulla Dixgård (Stockholm, 2020-12-16)

#1851

Kultur är livsviktigt!

Annika Thörnblad (Karlskrona, 2020-12-16)

#1853

Musiklärare med adekvat pedagogisk kompetens behövs. Annars faller Norrbottens län efter snabbt vad beträffar den musikaliska verksamheten

Daniel Åberg (Åkersberga , 2020-12-16)

#1862

Ta inte bort kulturen som är ett måste för människors psykiska hälsa.

Mikael Martinsson (Falkenberg, 2020-12-17)

#1866

Jag ser en kommande stor brist på utbildade musiklärare. Utan möjlighet till utbildning och kompetenta lärare tappar vi hela vårt kulturarv.

Eva Selgeryd (Enköping, 2020-12-17)

#1867

Musiklärarutbildning behöver vara geografiskt tillgänglig i hela Sverige, för en likvärdig skola oavsett var i Sverige barn och ungdomar bor.

Christer Larsson (Trollhättan , 2020-12-17)

#1878

En självklarhet!!

Mathilda Lundberg (Piteå, 2020-12-17)

#1881

Utbildningen behövs!

Patrik Andersson (Piteå, 2020-12-17)

#1891

Vi vill ha denna utbildning i Norrbotten för att kunna täcka behovet av musiklärare här i norra delen av Sverige!

Ingrid Nilsson (Piteå , 2020-12-17)

#1901

Grunden för ett rikt kulturliv startar i skolorna. Utan utbildning av kompetenta lärare i Norr försvåras rekryteringen och därmed riskerar kulturen att hamna på korpbollsnivå.

David Lövkvist (Boden, 2020-12-17)

#1902

Min dotter vill gå den utbildningen och hon bor i Piteå.

Robert Andersson (Gunnarn, 2020-12-17)

#1904

Estetiska ämnen är viktiga och behövs.

Marika Lindberg (Öjebyn, 2020-12-17)

#1905

Norrbottens län är så mycket mer än som en statens råvaruproducent. De estetiska ämnena måste därför få finnas kvar. Alla kan inte vara gruvarbetare eller skördarmaskinister.

Tor Tuorda (Randijaur, 2020-12-17)

#1914

Utbildade musiklärare är viktiga!

Maria Axell (Umeå, 2020-12-17)

#1922

De estetiska utbildningarna behövs för kultur är kittet som håller ihop ett samhälle.

Anders Carlsson-Lennström (Halmstad , 2020-12-17)

#1926

Jag skriver under för att utbildningen är för viktigt att läggas ner

Olivia Carlsson (Lycksele, 2020-12-17)

#1927

Jag skriver under för att det är vansinne att inte satsa på konst och kultur. Generellt!!! Och i synnerhet i Piteå med den välfungerande och betydelsefulla utbildning som finns där.

katarina henryson (Stockholm, 2020-12-17)

#1930

Skolan har en tydlig musikprofil, kandidat och masterutbildning, självklart ska man då kunna läsa till lärare i musik, det är dessutom brist på musiklärare, som jag förstått

Monica Holmström (Piteå, 2020-12-17)

#1931

Viktigt att det utbildas duktiga estetlärare i norrland

Kristoffer Stigedal (Lycksele , 2020-12-17)

#1934

Jag studerat där själv i 4,5 år och fått en helt fantastisk utbildning. Utan den hade jag inte haft mitt yrke och det liv jag har med min man och två barn i dag!

Anna Falkenberg (Stockholm, 2020-12-17)

#1953

Det är redan nu brist på lärare och i synnerhet musiklärare, här i norr. Det är inte förenligt med beslutet att lägga ner utbildningen i Piteå.

Anna Sellén (Gammelstad , 2020-12-18)

#1962

Utbildningen är viktig och värdefull för att komma alla till del i hela vårt land

Barbro Tällman (Charlottenberg, 2020-12-18)

#1963

Dirigent, körpedagog och musiklärare

Tony Margeta (Stockholm , 2020-12-18)

#1964

Mycket viktigt att behålla både musik och danslärarutbildningarna i Piteå!

Miriam Wallin (Piteå , 2020-12-18)

#1965

Det är absolut rätt !

Anna Waernhoff (Sköndal , 2020-12-18)

#1985

Jag tycker det är viktigt att det finns musiklärarutbildningar av hög kvalité även i de norra delarna av landat. Allt för mycket musikutbildning är centrerat kring Stockholms län.

Oskar Hansson (Uppsala, 2020-12-18)

#1987

Behövs en seriös musiklärarutbildning i Norrland.

Ludvig Carlborg (Umeå, 2020-12-18)

#1997

beslutet riskerar att försvåra möjligheterna för barn i norr att få undervisning i "kulturämnen" - musik, dans mm

Cecilia Falk (Luleå, 2020-12-19)

#1998

Jag själv är professionell sångare och utan bra och engagerade musiklärare under min skolgång hade jag nog inte varit det.

Gustav Jonsson Länne (Lund, 2020-12-19)