Omförhandla Fritt sök

Kommentarer

#205

Ungdomar bör få plats på gymnasieskolor i sin egen stad.

Catherine Kihlström (Lund, 2020-10-18)

#208

Håller med om den fråga ni driver.

Harry Juhlin (Lund, 2020-10-18)

#220

Lunds elever ska så klart få gå i lund . Säger sig själv. Är det att tänka på bland annat miljö att transportera ungdomar från andra kommuner till lund

Jonas Boström (Lund, 2020-10-18)

#224

Jag tycker det är en självklarhet att barn som är boende och uppväxta i Lund ska möjlighet att kunna gå gymnasiet här så länge de är godkända i nödvändiga ämnen.

Louise Follin (Lund, 2020-10-19)

#226

Ungdomar bör kunna få plats på gymnasieskolor i sin egen stad.

Catherine Kihlström (Lund, 2020-10-19)

#229

Det är beklagligt att våra barn inte får plats i vår egen hemstad.

Andrea Rangin (Lund, 2020-10-19)

#231

Jag vill att mina barn ska ha möjlighet att gå i gymnasiet i sin egen stad. De höga betygskraven är dessutom otroligt stressande för unga. De mår inte bra av det.

Anna-Karin Alm (Lund, 2020-10-19)

#233

Förutom en ökad segregering och ekonomisk katastrof är det inte rätt mot mindre kommuner att dränera deras infrastruktur för att Lund vill dra in skolpengar. Vad hjälper det att investera i stadsbyggnadsprojekt när det sker på bekostnad av människors rätt till skola och omsorg?

Karin Göransson (Lund, 2020-10-19)

#240

Jag anser att Lunds kommun -invånare i skall ha företräde till Lunds skolor .

Jan Lund (Lund, 2020-10-20)

#247

Det är inte rimligt att duktiga elever inte kommer in på sin egen kommuns skolor.

Dagmar Gormsen (Södra Sandby, 2020-10-20)

#249

Jag skriver under för att jag vill att våra barn ska ha förtur i vår kommun där vi bor och betalar skatt. Allt annat är orimligt och orättvist.

Helen Culev Frennhoff (Lund, 2020-10-20)

#250

Jag skriver under för detta skapar betyghets och stress hos elever i högstadiet vilket gör att våra ungdomar mår dåligt.

Maria Möller (Hjärup, 2020-10-21)

#268

Jag skriver under därför att jag som skattebetalare i Lund kräver att mina barn får ta del av kommunens skolor på rimliga villkor. På samma skäl ifrågasätter jag om avtalet "Fritt sök" inte strider mot kommunallagen. Det kan inte vara en kommunal angelägenhet att kommunen säljer utbildning till andra kommuner, när detta samtidigt utestänger kommunens egna medborgare från utbildning.

Andreas Lindström (Lund, 2020-10-22)

#273

Boende i Lund skall ha företräde till gymnasieskolan

Amanda Jarlskog (Lund, 2020-10-22)

#279

Jag anser att det borde finnas plats för ungdomar att gå i skola på sin hemort.

Catarina Noreke (Malmö, 2020-10-24)

#286

Mina barn riskerar att behöva åka FRÅN Lund för att gång gymnasiet.

Adam Skogman (Lund, 2020-10-25)

#305

Alla barn ska ha rätt och möjlighet till bra gymnasieskola på rimligt avstånd, dvs i kommun där man bor. Detta utarmas när vissa städer förvandlas till gymnasie-industri-städer.
Och Lund- ett exempel på detta- lägger orimligt mycket pengar på att bygga nya gymnasieskolor samtidigt som man sparar in på grundskola.

Alexandra Lindblad (Lund , 2020-10-27)

#323

Fritt sök har varit ett intressant experiment, men det kanske räcker nu? Nu vet vi både fördelarna och nackdelarna med fritt sök, och nu önskar jag en mildare och mindre variant av fritt sök i min stad.

Pex Tufvesson (Lund, 2020-11-01)

#329

Det är sådant slöseri med resurser och tid att skolbarn i 15-årsåldern ska behöva pendla med bil/buss/tåg till gymnasieskolan istället för att få cykla.

Melina Tufvesson (Lund, 2020-11-01)

#374

För att mina barn ska komma in på vald gymnasieutbildning i Lund.

Marie Pettersson (Lund, 2020-11-02)

#387

Barn ska inte behöva pendla till sin skola.
Skoldagarna är långa nog. Att pendla långt från sin hemort är psykiskt påfrestande för elever. Att ha separera skolgång, bostadsort och fritid har en dålig inverkan på utvecklingen hos barn.

Thor Lindholm (Lund, 2020-11-03)

#394

Det nuvarande systemet föder skadlig press och elitism. Ungdomar som hade kunnat fortsätta utvecklas gallras ut. Lundaungdomar bör självklart ha rätt att gå på gymnasiet i sin hemstad!

Elvira Tunek Öhman (Lund, 2020-11-03)

#398

Jag arbetar som Studievägledare med bl.a. åk 9 elever och ser hur elever med fullt tillräckliga betyg, för att klara av ett högskoleförberedande program faller på målsnöret till de kommunala gymnasieskolorna som många elever har en önskan om att gå.

Annika Lind (Lund, 2020-11-03)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...