Omförhandla Fritt sök

Kommentarer

#1

1. Jag vill att även lundaelever med genomsnittliga betyg från åk 9 ska ha tillgång till de breda högskoleförberedande programmen på Katte, Spyken och Polhem.
2. Jag vill att vi som bor och betalar skatt i Lund också rättvist får ta del av de skolor som vi betalar för.
3. Jag vill öka den reella valfriheten för eleverna när det gäller gymnasieskola och program. Idag är det bara de med ”toppbetyg” som kan välja oavsett kommun.

Jesper Ek (Lund, 2020-10-13)

#4

Inte bra att koncentrera gymnasieutbildning till Lund mm. Onödiga transporter och utarmning av mindre orter som Eslöv m fl.

Peter Axelsson (Lund , 2020-10-14)

#6

Fritt sök innehåller bara förlorare, framför allt själva målgruppen eleverna.

Andreas Leo (Lund , 2020-10-14)

#7

Att utöka tidigare samarbetsavtal till fritt sök har framförallt utarmat andra kommuner och sänker ambitionsnivån i vårt gemensamma utbildningssystem. Det är inte bra. Mest illavarslande är att mindre kommuner talar öppet om att "fokusera på praktiska utbildningar" samtidigt som det finns ett underlag för de stora studieförberedande programmen. Det innebär en resa tillbaka till brukssamhällen och minskad utbildningsnivå. Det är motsatsen till vad det lilla Sverige behöver idag. Jag skriver under.

Björn Svensson (LUND, 2020-10-14)

#32

Borde vara en självklarhet att kommuninvånarna prioriteras till kommunens skolor.

Anna Halvarsson (Genarp, 2020-10-15)

#38

Mina barn skall också ha en chans att gå på dessa skolor

Peter Jönsson (Genarp, 2020-10-15)

#45

Denna sneda intagning får extrem hård konkurrens mellan ungdomar från hela Skåne, Blekinge och konsekvensen blir att än fler drabbas av prestationsångest och psykisk ohälsa. Att ungdomar från Lund får inte gå i skola i den stad de är uppvuxna i är snett i sig.

Nina Björkman (Lund, 2020-10-15)

#49

Jag har barn i skolåldern och detta är en viktig fråga för att säkerställa att barn kan gå i gymnasiet i sin hemkommun.

Mia Hedin (Lund, 2020-10-15)

#64

Alla har inte de skyhöga poängen som krävs. Bor man i Lunds kommun ska man kunna gå i skola här. Kvotgrupp?

Susanna Berlin (Genarp, 2020-10-15)

#65

Fritt sök tillsammans med helt skattefinansierade friskolor som har som affärsidé ge folk höga betyg fungerar inte överhuvudtaget. Det är ett stort haveri

Jimmy Hansen (LUND, 2020-10-15)

#68

Ungdomar i Lund måste få chansen att gå i skolan i sin egen kommun
Lund ska ta ansvar på bredden för att vara en lärdomsstad för ALLA
Lund ska ge sina barn alla chanser som finns
Lund ska stolt kunna leva upp till Barnkonventionen

Lena Christensen (Lund, 2020-10-15)

#77

Jag bor i Lund och har barn som påverkas av avtalet om Fritt Sök.

Conleth Hanlon (Lund, 2020-10-15)

#79

Vi behöver ge våra ungdomar en trygghet i att kunna fortsätta studera i den orten de bor på, då pendling och eventuell flytt leder till mer stress och oro. Ungdomar som bor i Lunds kommun skall självklart ha företräde till skolorna som finns i kommunen. Detta är trots allt skolplikt som gäller och ungdomarna har inget val ifall de vill studera eller inte och därav borde vi främja studerandet.

Lara Zreim (Lund, 2020-10-15)

#80

Detta utarmar kommuner som inte är Lund och Malmö. De får svårare att rekrytera bra lärare, skolorna utvecklas inte i samma utsträckning och i värsta fall får vi en uppdelning mellan kommuner som är Universitetsförberedande och inte vilket i sin tur kommer att påverka barnen i bägge typerna av kommuner oerhört genom en normbildning som är svår att ta hål på som tonåring.

Anna Stenstam (Lund, 2020-10-15)

#82

Jag vill att mina barn ska kunna gå på gymnasie i sin hemkommun utan att behöva oroa sig för det.

Tommy Renn (Genarp, 2020-10-15)

#85

Mina två syskon pendlar från Genarp till Hässleholm varje dag i ett år nu, därför att vi flyttade hit efter gymnasieantagningen. Vi som bor i Lunds kommun skulle ha den rätten till att främst studera i våra gymnasieskolor i Lund.

Reem Mohamed (Genarp, 2020-10-15)

#92

Det är en självklarhet att skriva under. Nya avtal NU! Allt annat är bara galet.

Pernilla Nygård (Lund, 2020-10-15)

#102

Jag har en son som går i Malmö men hoppas att min dotter ska kunna gå i sin hemkommun.

Anneli Skog (Genarp, 2020-10-15)

#108

Jag vill ge mina barn en chans att gå i Lund under sin gymnasietid

Malin Hanquist (Lund, 2020-10-15)

#114

Gymnasister är barn, och ska inte tvingas pendla - varken till Lund eller från Lund. Välja lärosäte får de göra på universitetsnivå. Till detta kommer en utarmning av byarnas skolor.

Sindra Årsköld (Lund, 2020-10-15)

#119

Jag tycker situationen för Lunds ungdomar är orättvis!!

Katarina Ek (Lund, 2020-10-15)

#122

De ungdomar som bor i Lund skall inte ha mindre chans till utbildningsplats i sin hemstad p g a att andra kommuners elever vill ta chansen att läsa i Lund. Som det är nu känner våra barn på högstadiet en stor stress och press för att ha betyg nog att få en gymnasieplats här i sin hemstad.

Catarina Mellberg-Borg (Lund, 2020-10-15)

#123

Barn som bor i Lunds kommun bör få tillgång till plats på gymnasieskola i Lund

Cecilia Vogel (Lund, 2020-10-15)

#158

Tycker det är orimligt att det ska vara så svårt för Lunda-eleverna att komma in på gymnasierna i Lund.

Sigrid Öberg (Lund , 2020-10-16)

#159

Det är orimligt att barn som inte har fått förutsättningar att få bästa betyg inte får tillgång till skolgång i sin hemstad.

Peter Frennhoff (Lund, 2020-10-16)

#162

De ungdomar som bor i Lund skall ha en rimlig möjlighet att få en gymnasieplats i den stad de bor i.

Alexander Öhman (Lund, 2020-10-16)

#163

jag bryr mig om skolan

Birgitta Kjöllerström (Lund, 2020-10-16)

#168

Anna Skärvad

Anna Skärvad (Lund, 2020-10-16)

#169

Elever i Lunds kommun med godkända betyg från grundskola bör ha förtur till gymnasieskolorna i kommunen.

Magnus Almqvist (Dalby, 2020-10-16)

#184

Det är inte rimligt att våra ungdomar som bor i Lund inte ska få plats på gymnasium i Lund.

Anna Janols (Lund, 2020-10-17)

#196

Betalar skatt som privatperson och företag i Lund och kräver att mina barn ska få gå i skola i Lund allt annat är idioti?!!!

Jessica Nyman (Lund, 2020-10-17)

#199

Jag skriver under för att jag själv är från Lund från början och tycker att det är viktigt att alla Lundabor måste få lov att gå i skolan i sin egen stad

Carina Ekdahl (Marieholm Eslöv, 2020-10-17)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...