Stoppa RES Renewable Norden AB (RES) planer på Vindkraft i Näshulta

Kommentarer

#8

Jag skriver under på grund av att det närliggande naturreservatet och dess djurliv kraftigt kommer påverkas av detta.

Linda Lindgren (Näshulta , 2020-09-24)

#17

Vindsnurror dödar fåglar

Bertil Berg (Strängnäs, 2020-09-26)

#19

Naturreservatet behöver ju skyddas

Mathias Åman (Umeå , 2020-09-26)

#22

Näshulta har vackra naturområden. Närhet till naturreservat, med känsliga områden rödlistade arter bör få Länsstyrelsen att protestera...

Gunilla Johansson (Eskilstuna, 2020-09-26)

#24

Det har ingenting med den nuvarande miljön och allt levande att göra.

Silvo Sivonen (Näshulta, 2020-09-27)

#33

Emmila Lindberg

Emmila Lindberg (Eskilstuna , 2020-09-29)

#47

Jag vill inte se Näshultas natur skövlad, att djurlivet på platsen dör ut, eller behöva lyssna på ett monotont oväsen dag som natt. Detta måste stoppas.

Lukas Rönnqvist (Näshulta, 2020-10-11)

#55

Jag har ett hus i Näshulta.

Tommy Fronda (Hässelby, 2021-01-18)

#59

Jag skriver på eftersom naturen förstörs alltmer. Naturreservatet ska lämnas ifred och inte störas av vindkraften.

Kristina Bäck (JOHANNESHOV/ Husby Rekarne, 2021-09-02)

#62

Denna teknik tillför inget under vindstilla vinterdagar.

Ove Schröder (JULITA, 2021-12-27)

#63

Vill inte att vi förfular o förstör underbar natur med dessa gigantiska störande
Vindkraftverk

Jan Bergström (Eskilstuna, 2021-12-27)

#65

Vindkraft har en står negativ påverkan på människor och djur. Vindkraft är också ett stort störmoment i reglering av elnätet som behövs för att uppnå stabilitet i systemet.

Tommy Kvarsell (Eskilstuna, 2021-12-30)

#67

Jag motsätter mig etableringen av en vindkraftpark vid Stora Uvberget.

David Larsson (Näshulta, 2022-10-31)

#69

Vindkraftverk över 150m kräver hinderbelysning som blinkar starkt, varje sekund, dygnet runt, året om. Det kommer få väldigt stora konsekvenser på upplevelsen av Hedlandets naturreservat, Hjälmaren, Lovön och hela närområdet. Landskapsanalysen säger att platsen är helt olämplig för vindkraft och placeringen går emot Boverkets riktlinjer.

Anna Wennberg (Eskilstuna, 2024-02-07)

#71

Jag har ett fritidshus i Näshulta.
Därför skriver jag under.

Kjell Eriksson (Ekerö , 2024-02-10)

#74

Jag skriver under för att bestrida uppförandet av vindkraftverk i området kring Näshulta, specifikt med avseende på den planerade användningen av intensiv hinderbelysning. Jag förstår
vikten av förnybar energi och dess
bidrag till en hållbar framtid, men är
djupt oroad över den direkta negativa
påverkan dessa vindkraftverks
ljusstarka belysning kommer att ha på
vår livskvalitet i närområdet.

Belysningens intensitet och dess potentiella förmåga att lysa upp vår
omgivning under nattetid kommer att orsaka betydande störningar, inte bara för människors sömn och välbefinnande men även för det lokala djur- och växtlivet. Denna typ av ljusförorening strider mot principerna om en skonsam och hänsynsfull miljöpåverkan, vilket bör vara en prioritet i alla projekt av den här skalan.

Jag vill att mina och mina grannars barn skakunna sova på nätterna och inte störas dygnet runt av bli ökande ljus på himlen!

Catrin Setterberg (ESKILSTUNA, 2024-02-10)

#80

Vindkraft i all ära men bygg inte så höga att ljus ska störa människor o djur dygnet runt. Vore bättre att satsa på solenergi.

Jeannine Linderoth (Näshulta , 2024-02-10)

#82

Jag motsätter mig byggandet av vindkraftverket i Näshulta.

Anne Knuuttila (Näshulta, 2024-02-10)

#87

Jag är framförallt emot det kraftiga blinkade ljuset från dom höga vindkraftverken

Daniel Wiklund (NÄSHULTA, 2024-02-11)

#88

Jag och mina djur kommer bli stressade/ störas av blixtljuset

Sofia Ehrsregn (NÄSHULTA, 2024-02-11)

#99

Jag skriver under då jag inte vill se vindsnurrorna i den fina naturen.

Annie Bengtsson (Eskilstuna , 2024-02-12)

#100

Jag skriver under då dessa vindkraftverk kommer påverka naturen på ett allvarligt sätt.

Linda Lindgren (Hedlandet, 2024-02-12)

#101

Av många skäl men framförallt de blinkande ljus som dessa vindkraftverk måste förses med, de kommer vara enormt störande & omgivnigsförstörande!

Andreas Berglun (Husby-Rekarne, 2024-02-13)

#103

Bor nära där planerna är att det ska byggas upp.

Marina Berglund (Eskilstuna, 2024-02-13)

#108

Idiotiskt på riktigt fy fan

Daniel Jansson (Eskilstuna , 2024-02-13)

#120

Sådan hinderbelysning medför en enorm stress för boende som drabbas och borde vara förbjuden. Värdefulla naturområden förstörs och drabbar djurlivet hårt.

Tom Arvidsson (Husby-Rekarne, 2024-02-13)

#123

Mycket störande för miljön.
Samt att det är inte utrett vinsten för ortsbefolkningen. Vi måste ha annan bas.
När vintern kommer och det inte är sol och vind måste vi ha som mest med energi. Typ kärnkraft i botten.

Roger Jansson (Husby-Rekarne , 2024-02-13)

#127

Försämrad livskvalitet för närliggande boenden och bevisligt låg lönsamhet för regionen (se artikel i DN 240209). Oacceptabelt blinkande, ljud och skada på känslig natur.

Frank Träisk (Husby-rekarne, 2024-02-14)

#137

Jag känner en djup oro över dessa enorma vindkraftverk med dess inverkan både på natur, djur och människor som bor i dess närområde.

Erica Röbech (Eskilstuna , 2024-02-15)

#143

Jag bor på landet för att det är lungt & fridfullt. Med blinkande ljus ( även om det inte låter) är det inte vad jag kallar fridfullt.

Irene Palmius (Husby-Rekarne , 2024-02-16)

#150

Kommer att påverka negativt för boende och djur i närheten av vindkraftverken och även i ett mycket stort område pga av det blinkande ljuset.

Helena Andersson (Torshälla , 2024-02-17)

#152

Miljöförstörelse av stora mått! Hur kan detta överhuvudtaget planeras inom ett område med boende människor, djur och skyddade arter av fåglar mm.

Michael Andersson (Torshälla , 2024-02-17)

#153

Vill inte ha en detta starka ljus på himlen, stressande för människor och djur!

Maria Nilsson (Gillberga , 2024-02-17)

#162

Vi måste tänka på vår självförsörjning av grön el. Men vi kan inte göra det på bekostnad av vår natur som i urminnes tider hållit oss och Sveriges vilda djur vid liv. Alla människor borde ha rätt till vistelse i ostört natur för psykisk och fysisk hälsa. Och om detta företag säljer el utomlands(vilket låter så på namnet) så är det ännu mer fel att låta vår miljö exploiteras.

Frida Fransson (Karlstad, 2024-02-21)

#164

Om denna industri realiseras kommer hela södra Eskilstuna kommun att bli obeboeligt pga ljud- och ljusföroreningar från uppförda vindkraftverk.

Peter Gejdeman (Eskilstuna , 2024-02-21)

#175

Vän till husägare i Näshulta kyrkby

Nina Nykvist (Stockholm, 2024-02-25)

#176

Platsen är synnerligen olämplig med hänsyn tagen till djur, natur och människor i ett mycket stort område. Den främsta orsaken till mitt ogillande är den ljusförorening som uppkommer genom dessa monumentala byggnader.

Magnus Bergstrom (Älta/Näshulta, 2024-02-25)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...