RÄDDA KV. GALTEN I LUND. Lundapolitiker – dra tillbaka detaljplanen för kv. Galten vid Mårtenstorget! Gör ett nytt förslag på detaljplan som tar hänsyn till lundabornas åsikter nedan.

Kommentarer

#1

Jag vill att skolmilön vid Galten skall vara så barnvänlig som möjligt.
Och för arr höghus inte passar i Lunds stadskärna..

Anitha Bruun (Lund, 2020-09-22)

#4

Vi Lundabor måste vara rädda om stadskärnans karaktär! Vi har inte vad många andra städer har; hav, sjö, å, kullar eller andra naturliga miljöskapare. Styrkan är en ännu relativt välbevarad stadskärna (av sk. riksintresse) där den nuvarande skalan på bebyggelsen är en nödvändig del. Jag håller också i övrigt med om alla punkter! Varför tex permanenta inför framtiden en billösning (som kostar), när vi har en flexibel (som ger intäkter).

Ulla Knutsson (Lund, 2020-09-22)

#5

kommunen måste ta sitt ansvar för den unika kulturmiljö som innerstaden är och turistmål

Lennart Nord (Lund, 2020-09-22)

#7

Hus över sex normala våningshöjder skall inte få uppföras inom "vallarna" i Lund.
Förslaget passar bättre i Brunnshög.

Carl Gustaf Jönsson (Lund, 2020-09-23)

#8

Lund centrum måste vårdas och att i detta sammanhang t ex bygga ett 12 våningar högt hus är helt orimligt.

Björn Göransson (Lund, 2020-09-23)

#11

For all the points listed in this petition. This plan is simply poor - it is less about the quality of life in Lund that it seems to be about the desires of a commercial developer.

John Howland (Lund, 2020-09-23)

#13

Jag ställer mig bakom ARG:s reaktion på utbyggnaden av kv. Galten. Högst fem våningar höga hus.

Hjördis Kristenson (Lund, 2020-09-23)

#14

Lunds stadskärna skall inte förstöras av höghus.

Carin Lassen (Lund, 2020-09-23)

#17

Jag ställer mig helt bakom ARGs kommentarer.

Knut Deppert (Lund, 2020-09-24)

#18

Gillar inte denna förstörelse av vår stad!!

Maria Henningson (Lund , 2020-09-24)

#19

Skampålen (12vån huset) för tankarna till Saurons onda öga. Inte ens en vacker byggnad hade passat i den höjden. Att underlätta för bilar att parkera i stan ger mer biltrafik i stan. Det behövs inte fler affärslokaler eller biografer i centrum.

Mattias Lennartsson (Lund, 2020-09-25)

#20

Man ska vara Lunds historia och bygga med hjärta och hjärna.

Santiago Esparza Celorrio (Lundd, 2020-09-25)

#26

Bevara Lunds gamla fina centrum. Fult med sa hoga hus bland gammal historia.

PERNILLA ULlBERG (Lund, 2020-09-25)

#27

Lunds identitet ligger i den låga profilen. I framtiden kommer småskaliga städer att framstå som unika. Kontrasten mot allt höghusbyggt kommer att uppskattas!

Maria Nordström (Stockholm, 2020-09-25)

#31

Usch
Förstör inte vår innerstad

Christer Nilsson (Lund, 2020-09-26)

#32

Jag tycker inte att man ska fördärva stadskärnan i det medeltida Lund.

Ulla Nord (Lund, 2020-09-26)

#33

För mina ögon en sönderplottrad stadsbild där flera lösningar är egendomliga: Skolgården till Vårfruskolan dysfunktionell och svår att överblicka med takdäcket över bussarna som det märkligaste; underjordiskt garage som genererar trafik in och ut i närområdet; ett högt torn som markerar viljan att skapa ett down-town i Malmös anda; och ett överlag stereotypt stort byggföretag där man byter nästan ett helt kvarter i ett stadsområde som i övrigt vuxit fram och skapats om stegvis under långa tider.

Lars Palm (Lund, 2020-09-26)

#34

Jag motsätter mig kraftigt den monstruösa detaljplanen som påverkar den känsliga innerstadsmiljön på ett oacceptabelt vis.

Carl Sjökvist (Lund, 2020-09-28)

#40

Vill inte ha höghus där och ingen shoppinggalleria.

Ingela Johansson (Lund , 2020-09-29)

#44

Jag valde att bosätta mig i Lund för dess vackra och klassiska centrum. Bevara det som gör Lund till just Lund

Philip Rydén (Lund, 2020-09-30)

#47

Mer hänsyn måste tas till omgivande byggnader Galleria är förlegat

Lisa Dahlin (Lund, 2020-09-30)

#51

Jag tycket vi ska värna om vår vackra gamla stadskärna. Bästa turistmagneten, om inte annat!

Sigrun Isaksson (Lund, 2020-09-30)

#52

Jag delar fullt ut värdet av att behålla Lunds lågbyggda stadskärna. Anpassa efter omgivningen. Likaså att bygga galleria med butiker i en tid när butiksdöden redan är stor, gör att man bygger lokaler som kommer att stå tomma. Hur ser omvärldsbevakningen ut?

Karsten Olofsson (Lund, 2020-09-30)

#56

Jag skriver under pga att jag vill leva i en historisk stad. Projektet luktar korruption.

Catharina Wiqvist (Lund, 2020-10-01)

#57

Har vi ingen stadsarkitekt i Lund?

Karin Hagelin Feldt (Lund, 2020-10-01)

#59

Jag anser att gamla stadskärnor ska bevaras. Ingen ny bebyggelse som sticker ut i höjd eller utförande jämfört med omgivande hus.

Marianne Kindgren (Lund, 2020-10-01)

#60

Jag vägrar medverka till den fortsatta förstörelsen av mitt älskade Lund!!!

Maria Dilton (Lund, 2020-10-01)

#62

Det skulle innebära en stor och fruktansvärd sorg att riva den charmiga och vackra bebyggelsen i kvarteret galten. En given plats i Lunds studentliv och stadsbild!

Timothy Littorin (Lund, 2020-10-01)

#64

Shoppingcenter och höghus passar inte in stadsbilden.

Richard Bostam (Lund, 2020-10-01)

#65

Jag var en av de första aktiva mot Galtenplanen. Jag vill att Lunds centrum behåller sin karaktär av småskalighet. Galtenplanen bryter mot detta mönster.

Frank Zintl (Lund, 2020-10-01)

#75

Förslaget är en skymf mot Lunds historiska särart som om man vill skyla tidigare politikers misstag då man skövlade kvarteret för att bygga en fyrfilig motorväg. Låt inte ignoranta politiker som inte ens är från Lund ha åsikter om hur Lunds medeltida stadskärna ska se ut! Låt politiker få utbildning i byggnadsvård och hållbar utveckling och Lunds historia!

Carina LundgrenCarlestam (SödraSandby , 2020-10-02)

#76

Totalt överdimensionerat, överutnyttjad yta. Passar absolut inte in i stadsbilden. Alldeles för högt och ingen anpassning till befintliga byggnader. Ter sig bara nertappat. Helt oacceptabelt fult.

Anna Karin Thulin (Lund, 2020-10-02)

#80

Jag tycker ansvariga beslutsfattare tar fel beslut när det gäller utvecklingen av Lund. De är i färd med att förstöra en unik stad.

Anne-Berit Engh (Skanör, 2020-10-02)

#81

- Lunds innerstad behöver INTE bli trängre
- Biltrafiken kommer att öka
- Förslaget är rent estetiskt för långt ifrån omgivningen
- Det blir inte en tryggare busshållplats, snarare fler flyktvägar för de som utför brott.
- Barn ska inte ha skolgård i luften; senast vid årets skolstart avled en ung pojke efter ett fall från skoltak

Det finns inget ”sår” i stadsväven som behöver lagas. Om politikerna vill ha bidragit till någon varaktig förändring av den här staden innan deras mandat går ut - ja då ska de lappa o laga skola och omsorg för våra skattepengar.

Hanna Ring (Lund, 2020-10-02)

#82

Okänsligt förslag med överstort program. Höga hus kan inte placeras i de partier som normalt rymmer trädgårdar och lägre hus.

Malena Larsvall (Lund, 2020-10-02)

#83

Jag vill behålla Lunds stadskärna intakt. Inga höghus i centrala Lund tack

Jan Härdig (Malmö , 2020-10-02)

#85

Stödjer ARGs förslag om förtätningen i Lund innerstad och särskilt kv Galten.

Axel Carlberg (Lund, 2020-10-02)

#89

Lei av byødeleggelse og er veldig glad i Lund

Vibeke Engh (Oslo, 2020-10-03)

#93

Niovåningars hus kraftigt störande inslag i Mårtenstorgets fasadmiljö. Artfrämmande, otillåtet intrång i riksintresset för kulturmiljö. Max 6 våningar acceptabelt. Skolgård på bussdepåtak olämpligt m.h.t avgaser, svårtillgängligt för barn med funktionsvariationer. Busstorget inte bra för varken bussar, resenärer eller störningar i kvarteret. Kan enkelt ersättas med effektiv slinga via Botulfsgatan med avsevärt bättre koppling till lokalbussarna o övriga centrum. Möjliggör småskalig läkande bebyggelse utmed Lilla Tvärgatan som gåfartsgata med hög stadsmiljökvalitet.

Sven-Allan Bjerkemo (226 53 Lund, 2020-10-04)

#95

Bygg inte så högt i stadskärnan. Behåll parkeringsmöjligheterna på Mårtenstorget när det inte pågår torghandel.

Mari Åkesson (Lynd, 2020-10-05)

#97

Detta hus kommer ju att förstöra denna delen av centrala Lund fullständigt.

Lennart Kagan (LUND, 2020-10-05)

#101

Ett 12 våningshus mitt i Lund är helt oacceptabelt.

Agneta Howland (Lund, 2020-10-06)

#104

Stödjer ARG:s argumentation. Ett övergrepp på stadskärnan, som inte syftar till en god stad utan endast maximalt utbyte för inblandade parter i ett byggprojekt.

Anders Ekholm (Lund, 2020-10-06)

#105

Jag vill inte ha något höghus i lunds innerstad

Marcus Henriksson (Lund, 2020-10-06)

#106

Jag anser att man inte bör bygga hus högre än 5 våningar i Lunds stadskärna.
Stilen på byggnaden passar inte in samt att vi inte bör riva fler av de äldre husen bara för att få en gångbana.

Jessica Klevenborn (Lund, 2020-10-06)

#107

Jag tycker att man borde försöka att återskapa "gamla" Carlssons trädgård, som var en attraktiv oas för oss lundabor och skulle kunna bli det igen.
Bevara så många av de gamla husen som möjligt.
Sedan kunde man komplettera med lämplig bebyggelse längs gatorna i den skala som passar i en gammal stadskärna.

Tommy Håkansson (Lund, 2020-10-06)

#108

Vem vinner på detta helgerån? Tidigare har det funnits till platsen anpassade planer. Håll skalan!

Elsa Grip (Lund, 2020-10-06)

#111

En harmonisk stadsmiljö är viktig för invånarnas mentala välbefinnande. Den ska inte styras av okänsliga lösningar på ekonomiska poblem. Utbyggnad och förändring ska ske på grundval av allsidiga överväganden, inte med åtgärder som samtid och eftervärld kommer att förakta.

Inge Skog (Lund, 2020-10-07)

#116

Jag är uppvuxen i dessa kvarter. Lunds själ sitter i den vackra innerstan och i universitetet. Om man bygger bort det arvet staden fått kommer Lund bli en grå småstad istället för den kulturella stad den är nu.

Athena Adeli (Stockholm , 2020-10-07)

#120

Jag vill bevara den stad jag är född och uppvuxen i, och ofta återvänder till.

Bygg nya hus i medeltida stil! Det går. Bygg hus som smälter in och är vackra. Gör Lund MER attraktivt - inte mindre.

Erik Fogelmark (Vänersborg, 2020-10-07)

#121

...att förslaget är en vettlös och irreversibel förstörelse av stadsmässigheten i/kring kvarteret Galten och en bred zon runtomkring inkl. Mårtenstorget. Jag opponerar mig INTE mot en välintegrerad bussterminal eller en underjordisk bilparkering, inte alls - tvärtom - mot tät bostadsbebyggelse; helst hyresbostäder till rimliga priser i en tydlig sluten kvartersstruktur. Jag protesterar däremot å det starkaste mot SÄTTET förslaget har gjort det på. Och alldeles särskilt mot den extremt fula, oproportionerliga, klunsiga och skalförstörande höghusklossen, därtill placerad på ett meninslöst, rumsförstörande sätt.
Joanna Heilig, arkitekt med fem decenniers lundaförankring.

Joanna Heilig (Lund, 2020-10-08)

#123

Området runt Mårtenstorget måste bibehållas och inte förstöras med bebyggelse som inte passar in

Lena Nordström (Lund, 2020-10-08)

#126

Framför allt: Inga höghus innanför vallarna!

Ewa Carnerup (Lund, 2020-10-08)

#143

Det är oerhört viktigt att Lund inte förlorar sin identitet. Vi behöver tänka hållbarhet, planera framtiden med ett perspektiv där människan är i centrum och inte styras av kortsiktiga och ekonomiska intressen.

eva moritz (Lund, 2020-10-09)

#146

denna typ av hus förstör vår stadskärna. passar inte in här

Sara Brockstedt (Lund , 2020-10-10)

#152

Man får inte förstöra Lunds fina stadskärna!

Margareta Sjöstedt (Lund, 2020-10-10)

#153

Jag skriver under så alla förstår värdet av ¢¢att bevara en medeltida stadskärna utan 12 våningshus!

Jacques Lagercrantz (Malmö, 2020-10-10)

#155

Jag vill bevara Lunds gamla och vackra stadskärna.

Emma Niwén (Malmö, 2020-10-10)

#156

Jag vill värna om stadskärnans kulturhistoriska och arkeologiska värden.
Planerad bebyggelse behöver på ett miljömässigt varsamt sätt anpassas till kringliggande bebyggelse.
bebyggelse

Gunilla Lindén (Lund, 2020-10-10)

#160

Utbyggnadsplanerna är helt galna. Kan man inte fylla Brunnshög innan man havererar stadskärnan ytterligare.

Måns Bruun (Lund , 2020-10-11)

#169

Förslaget påstås ta hänsyn till Lunds stadskärnas karaktär. Det är lögn.
- Den låga bebyggelsen där domkyrkans majestätiska byggnad är speciell, tål inte "extra-torn".
- Lilla Tvärgatan behöver äntligen läkas efter 1960-talets rivningar (med bostadshus och entréer på båda sidor liksom den angränsande Stora Tvärgatan - INTE återgå till trist trafikyta!
- Galleria med P-hus??? 2020? Det kunde varit ett alternativ till Nova Lund på sin tid, men nu verkar det helt huvudlöst. Gör en ordentlig centrumutredning i stället och stöd gärna de handlare som finns kvar! Lundaborna blir fler och fler, men befolkningen växer i utkanterna. De behöver lockas till centrum, ja, men det måste finnas plats att röra sig och gå omkring och ha trevligt i sta'n! Det är DÄRFÖR man tar sig till centrum (och jättebra med fler butiker, men inomhusgalleria NEJ!) P-huset Färgaren är ofta halvtomt. Nyss påbyggda P-huset i kv Gasverket är alltid halvtomt och funkar bäst för skateboard och moppeträning - inget ont i det, men ytor för detta behöver inte byggas under jord!
- Vårfruskolans skolgård... Den är idag liten, men helt ok för att vara i innersta´n (det tog decennier av idogt argumenterande av föräldrar, lärare och skolbarn, innan politikerna insåg att barnens uppväxtmiljö var en viktigare fråga än var bussarna skulle ställas upp). Det är INTE ok att dela gården på flera och låtsas att ett terminal-tak hundra m från skolhuset är bra rastutrymme för skolbarn 7-12 år. (Har byggnadsnämnden tänkt bekosta en särskild ständig rastvakt? Annars är ju denna plats som gjord för olyckor och mobbing.)
-Visualiseringarna av förslaget är förskönande. "Gården/torget" kommer nästan alltid att vara mörkare än bilderna ger sken av. Tveksamt om träden kan sparas. Busstrafiken kommer nog att störa det skenbara lugnet. Etc.

Gunilla Lindholm (Lund, 2020-10-12)

#172

Delar ARG’s synpunkter!!!

Marie Jönsson (Lund, 2020-10-12)

#178

Detta hus passar inte in i den befintliga stadsmiljön. Planerna på shoppinggalleria mm är ett direkt hot mot de redan hårt kämpande gatuaffärerna i centrala Lund. Biograf? Skojar ni? Bygg skalenligt, med respekt för centrala Lunds historiska miljöer.

Göran Rosenberg (Lund, 2020-10-14)

#179

För att värna stadsbilden och de stora kulturhistoriska värdena i denna del av Lund, både mot Mårtenstorget och Östra delen av Lilla Tvärgatan. För att värna Vårfruskolans elevers skolgård. För att undvika mer biltrafik i centrum genom ett underjordiskt p-hus.

Bengt Karlsson (Lund, 2020-10-14)

#180

Kraftig förfulning av stadsmiljön

Markus Sarstam (Lund, 2020-10-14)

#181

de skrämmande planerna att omvandla Lund till något som förstör hela stämningen i och utseensdet på staden. Det föreslagna höghuset är groteskt. Fem våningar är gränsen för vad centrum tål.

marco Ricci (Lund, 2020-10-14)

#183

Lund har förstörts tillräckligt.

Sven Sjölin (Lund, 2020-10-14)

#194

Jag anser att Lunds gamla stadskärna ska inte förstöras av nybyggda höghus. Dessutom bör varje grönområde tillvaratas, inte förvandlas till asfalterade/stensatta ytor utan vegetation-

Anita Hållberg (Lund, 2020-10-14)

#195

Jag är emot förtätning som inte tar hänsyn till att det behövs fria ytor och grönska samt bättre anpassning till befintlig miljö.

Nils Norrsell (Lund, 2020-10-14)

#199

Förslaget saknar helt känsla för värdet av historiska miljöer, för att inte tala om avsaknaden av realism i en tid då man var och varannan dag går förbi en butik som tvingats stänga eller flytta från innerstaden.

Jayne Svenungsson (Lund, 2020-10-14)

#200

Lunds innerstadsmiljö är unik och särpräglad, och viktig för alla stadens invånare liksom för besökare utifrån. Den är stadens bästa varumärke, och måste därför vårdas omsorgsfullt. Det nuvarande förslaget innebär att den småskaliga prägeln kring Mårtenstorget och övriga centrala delar helt förstörs, vilket är helt oacceptabelt.

Elisabet Åstrand (Lund, 2020-10-14)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...