Stoppa vägen vid John Bauers Park!

Kommentarer

#202

Planen är illa underbyggd och dessutom så hotas miljön vid o kringh vägens tänkta dragning + att
flera av Sverige ratificerade avtal totalt bortses ifrån!

Thor Ahlstrand (Jönköping, 2020-09-14)

#204

Att jag går runt, där flera gånger i veckan.

Susanne Knudsen (Jönköping, 2020-09-14)

#214

Vansinnigt förslag. Kommunen har haft alla möjligheter till trafiklösningar. Som vanligt används grönområden som exploateringsreserv. Precis vad vi fruktade när detta område inte kom med i naturreservatet. Minns politiker som sa att ”det området kan vi lägga till senare nu vill vi påskynda reservatsbildningen. Hittade för många år sedan en skrivelse från en lektor på PB. Han tillskrev stadsfullmäktige och krävde att det segdragna arbetet med att skydda naturen vid Rocksjön ”änteligt bör få en lösning” - brevet var daterat på 1920-talet!

Claes Hellsten (Gränna, 2020-09-15)

#219

Det är en fin park och naturreservat, vill inte att vi förstör mer av vår stad och natur.

Anne Kjellberg (Jönköping , 2020-09-16)

#221

Heléne Almquist

Helelr Almquist (Jönköping , 2020-09-16)

#223

Sjukt att förstöra området vid rocksjön.

Robert Landin (Jönköping, 2020-09-16)

#224

Vi måste spara john bayerska park och natur

Stefan Danielsson (Nässjö , 2020-09-16)

#225

Vi ska vara rädda om naturen.

Hans Mannefred (Jönköping, 2020-09-17)

#226

Jag är ute och vandrar ofta med mina hundar och hade inte uppskattat en väg där.

Emelie Calissendorff (Jönköping , 2020-09-17)

#227

Ett område med fridlysta arter ska ingen bygga på! Skydda mångfalden!

Alexandra Jansson (Gränna , 2020-09-17)

#228

Det är så viktigt att spara naturliga ursprungsmiljöer som gröna lungor i det tätbebyggda.

Åsa Syrén (Mullsjö, 2020-09-17)

#229

Det är ett naturskönt område jag vill ha kvar det lugnet som finns i den delen av naturreservatet.

Lena Gustafsson (Jönköping, 2020-09-17)

#230

Området (Rocksjön) är, för att vara så stadsnära, unikt med omistliga naturvärden ! Hur många andra städer i Sverige (eller Europa) har bäver i sin "stadsfauna" ?
Tyvärr inte så länge till om gatan/vägen byggs !

Lars Genberg (Gränna, 2020-09-17)

#232

Det är så tråkigt att man väljer att förstöra grönområden i centrum, där behövs det mest. Hade någon idag föreslagit en väg genom slottsskogen eller botaniska i Göteborg skulle det bli uppror.
Det går aldrig att ersätta en naturpark, men en väg kan man dra på annat sätt.

Anders Svensson (Göteborg, 2020-09-17)

#237

Låt oss få ha lite grönområden kvar i Jönköping! Den är ju perfekt för skolbarnen att vistas i. Och slippa undan alla betonghus.

Michaela Dahl (Jönköping , 2020-09-17)

#238

Vi har idag ett underbart bostadsområde med närhet till ett härligt grönområde som vi boende lätt når utan fordon. Promenader, motion, barn- och skolverksamhet, sjöliv och djurliv allt det vi uppskattar mest med Kålgården får inte byggas bort med genomfartstrafik!

Elisabeth Rehncrona (Jönköping, 2020-09-17)

#240

Jag bor på Kålgården och har barn . Kålgården är idag en oas mitt i city.
Ett lugnt och tryggt område för barnfamiljer. Förstöra detta område är vansinnigt.

Roger Strandberg (Jönköping , 2020-09-17)

#245

Jag bor på Gamla Kålgården och anser att de strövområden vi har i centrala Jönköping ska bevaras.

Fredrik Bengtsson (Jönköping , 2020-09-17)

#248

Parken är ett ganska litet, men starkt utnyttjat, naturområde i direkt anslutning till den skyddade Rocksjön. Jag tycker att man ska planera staden på ett sådant sätt att de stadsnära naturområdena bevaras.

Ulf Gotthardsson (Jönköping, 2020-09-17)

#249

Någon har tänkt fel,tänk om tänk rätt

Mikael Johansson (Jönköping , 2020-09-17)

#251

Parken har ständiga aktiviteter. Den behövs.

Bodil Damberg (Jönköping , 2020-09-17)

#255

En vansinnig dragning med tanke på lekparken och John Bauers park!

Bengt Lundgren (Tenhult, 2020-09-17)

#256

Jag tror det blir en genomfartsled!!

Jan Erik Persson (Jönköping, 2020-09-17)

#268

Som delvis jönköpingsbo är det viktigt för mig att miljön, naturen och djurlivet får tyngsta ordet i den här typen av avgöranden.

Mattias Karlsson (Göteborg, 2020-09-17)

#274

Vill inte att naturen förstörs i parken

Magnus Strandberg (Jönköping, 2020-09-17)

#278

Vi måste bevara den vackra John parken och dess ovanliga arter. Den får inte förstöras, många njuter av denna park skog. Förskolan och skolan utnyttja den vackra skogen. Här kan man njuta av det vackra mitt i centrala Jönköping. Rör Ej detta

KRISTINA STRANDBERG (Jönköping, 2020-09-17)

#280

Ännu en sak som Jönköpings politiker vill göra,,lyssna nu på kommuninnevånarna vad dom vill i stället. Nej till denna väg.

Eva Melin (Jönköping, 2020-09-17)

#285

Jag skriver under pga att jag sett tillräckligt med s.k. vansinnesbyggen, ombyggnationer och "stothetsvansinnes-tänkande" i denna småländska byggd sedan jag flyttade hit hösten '95 från Stockholm.
En panikönskan om att få till ett mini-Göteborg ??
Snälla sluta.
Jönköping är ingen storstad. Kommer aldrig bli det. Behöver inte bli det. Den är bra ändå. Folk kanske kommer hit för att slippa just storstad ?? Vem vet?
Att ha atmosfär, estetisk känsla/smak och miljötänk i bakhuvudet är inte fy skam det heller när man ska bygga och snickra. Tips!!
VH Joachim ♠️ ♠️ ♠️

Joachim Eirestål (Jönköping, 2020-09-17)

#287

Som gammal Jönköpingsbo vill jag värna om miljö, natur och bevarandet av kulturvärdena i min gamla hembygd. Jag/Vi skall inte behöva skämmas inför våra efterlevande på grund av att våra kommunalpolitiker inte förstår bättre än så här!

Anders Werning (Uppsala, 2020-09-17)

#296

En stad behöver sina lungor!!!!

Ulrika Wendel (Jönköping , 2020-09-18)

#297

Vi har ansvar över att skydda det unika djurliv som är i området och även att behålla det historiska grönområdet.

Katarina Prien (Jönköping , 2020-09-18)

#306

Bor på kålgården sedan 94 och vill inte ha vägen som kommer att förstöra parken mm. Undrar om politikerna har besökt området och sett alla barnfamiljer i lekparken.

Stefan Gustavssom (Jönköping, 2020-09-19)

#307

Sluta förstöra de grönområden vi har kvar i stan!

Linda Svensson (Jönköping, 2020-09-19)

#309

En säkerhetsrisk för både människor och natur miljö.
Detta bygg kommer påverka och förstöra naturlivet runt rocksjö och våran nya generation kommer stå för detta negativa konsekvenser. För allas skull behöver vi samarbeta att bevara och skydda naturen det som finns kvar!!!!

Shiolin Shiesh (Jönköping, 2020-09-19)

#314

Området är ett andningshål för alla som bor i närområdet och ger ett lugn som behövs i dagens samhälle. Att göra ännu fler vägar när vi bör trappa ner på motoriserad transport är direkt idiotiskt.

Anton Wallin (Jönköping, 2020-09-19)

#315

Vi måste vara rädda om gröna områden i staden! Nödvändiga för invånarnas och naturens hälsa och välmående.

Charlotte Hamberg (Huskvarna, 2020-09-19)

#317

Vill inte ha ökad trafik i området. Inte heller sprida gifter i naturen.

Jacob de Verdier (Jönköping, 2020-09-19)

#322

Naturområdet inklusive John Bauers park bör få vara ostört.

Agneta Svennebring (Jönköping, 2020-09-19)

#332

Jag vill inte ha någon trafik vid lekparken och grönområdet

Helen Broberg (Jönköping , 2020-09-20)

#333

Jag definitivt inte vill ha en väg inpå knuten och uppskattar parken till 100%både med tanke på arbete där vi ofta är med våra förskolebarn och även fritid, promenader, sitta sola, plocka blommor etc.

Yvonne Vallin (Jönköping, 2020-09-20)

#335

Det är ett vackert naturområde som behövs i centrala delen av staden då den är redan fylld med betong och bilar.

Billy Johansson (Jönköping , 2020-09-20)

#337

Jag skriver under den här listan för anser att det är totalt ansvarslöst att planera en väg och ytterligare nya bostäder genom ett av de få och vackraste områden som finns kvar som stadsnära park i Jkpg! Jag har full förståelse för att staden måste växa, men nu finns hela Munksjöstaden som exploateringsområde så jag anser att det området borde färdigställas först för att se behovet av nybyggda bostäder kvarstår eller om det mattas av. Det måste finnas andra alternativ att lösa trafiksituationen. Bl.a genom att bredda Munsksjöbron till fyra filer vilket skulle ge ett helt annat flöde som påverkar flödet på Odengatan. Att försöka effektivisera det vägsystemet som redan finns på plats vore en mer naturlig lösning och inte skada naturen mer och sen känns det som en betydligt mer ekonomiskt fördelaktigt. Vi Jönköpingsbor behöver grönytorna, fågellivet, våra vackra sjöar för att ha balans i livet och även stadsnära få ha kvar lite av naturens egna förhållanden.
Lämna rocksjöområdet orört tillsvidare och se vad framtiden har för behov och möjligheter för att utveckla stadens tillsammans med sina invånare!

Thomas Sundling (Jönköping , 2020-09-20)

#338

Det är svårt för mig att komma till Rocksjön och John Bauers Park

Göran Bloom (Jönköping, 2020-09-20)

#342

Detta är fullständigt galet

Peter Berglin (Jöbköping, 2020-09-20)

#346

Peter Thörn skriver under.
Vill inte ha nån väg där.

Peter Thörn (Jönköping , 2020-09-20)

#354

Det finns inte mycket natur områden kvar i Jönköping. Så de få som finns tycker jag man ska bevara! Annars blir det snart en tråkig stad som alla andra stora städer. Behålla det mysiga med Jönköping!!

Emma Mainhed (Jönköping, 2020-09-21)

#357

Värna om natur och biologisk mångfald vilket jag trodde att Jönköpings kommun gör?? Bevara centrum lunga !!!

Birgitta Hplmgren (Jönköping, 2020-09-21)

#363

Jag vill inte att grönområden bebyggs

Stefan Nilsson (Jönköping, 2020-09-21)

#364

Det är en oas i Östra stadsdelen, aktiviteter i Knektaparken kommer att påverkas. Det räcker att kommunen lät riva villa Sjövik. Intresset för John Bauer och hans verk är stort och blir större, även internationellt!

Birgit Westman (Jönköping, 2020-09-21)

#368

Jag tycker inte att man ska dra in mer trafik i detta grönområde som utnyttjas av så många människor i området för rekreation. Dessutom så är risken mycket stor att den värdefulla naturen med fridlysta och ovanliga arter skulle skadas. Kommunens planer för ny väg kommer att förstöra ett unikt naturområde för allt framtid!

Susanne Widjemo (Jönköping, 2020-09-21)

#370

Jag vill att alla grönområden som finns i stadskärnan behålls och utvecklas.

Annika Nork (Jönköping, 2020-09-21)

#381

Stoppa vägen vid John Bauers Park!

Beatrice Tran (Jönköping, 2020-09-21)

#383

Jag vill inte att man förstör en i mitt tycke en fin park. Man bygger hus eller vägar på varenda ledig markbit. Det behövs även grönområden i en stad.

Guy Danielsson (Jönköping , 2020-09-21)

#390

Försämrar boendemiljön avsevärt och förstör naturområdet.

Lena Lindsten (Jönköping , 2020-09-21)

#391

Jag tycker det är oerhört viktigt att all form av natur och djurliv bevaras så mycket som möjligt i stadens parker och grönområden.

Marcus Wallsten (Västra Frölunda, 2020-09-21)

#398

Jag är emot en väg vid John Bauers park

Yana Engström (Jönköping , 2020-09-21)

#399

Jag är emot en väg vid John Bauers park

Ilona Yermanova (Jönköpng , 2020-09-21)

#400

Jag är emot en väg vid John Bauers park

Roy Engström (Jönköping , 2020-09-21)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...