Anropsstyrd kollektiv båttrafik i Östhammars kommuns skärgård!

Kommentarer

#4

För att det är mer än behövligt.
Det värkar som att de som styr i Östhammars kommun tror att kommunen lever bara på sommaren och sommargäster

Piotr Jaraczewski (Gimo, 2020-09-05)

#5

Dom som har jobbat hela livet och betalat skatt ska SJÄLVKLART ha samma rättigheter i skärgården som överallt annars!

Madeleine Westerberg (Almunge, 2020-09-05)

#16

Alla har rätt till det, var man än bor!!

Emilia Lindquist (Strömsbruk, 2020-09-06)

#17

Det ska finnas möjlighet för alla att åka kollektivt. Även den som inte har bil eller båt ska kunna resa. Äldre som inte vill/kan köra själv har också rätt att åka till affärer, vårdinrättningar, frisör och kulturevenemang.

Lotti Oscarsson (Tvärnö, 2020-09-06)

#20

Människor som bor i glesbygd måste också få ha tillgång till rimlig infrastruktur.

Mona-Lisa Henriksson (Uppsala, 2020-09-06)

#23

Jag tycker alla ska ha samma möjligheter till att leva där dom valt ! Alla betalar skatt och då bör pengarna fördelas rättvist!

Joakim Söderblom (Östhammar , 2020-09-06)

#26

Född och uppvuxen på ormön. Kanske kan flytta tillbaka om vi får kellektivtraffik

Johan Ruukholm (Ormön, 2020-09-06)

#28

Förälder och hus på Stora Risten

Henry Myhrberg (Öregrund , 2020-09-06)

#34

Jag är delårsboende på Gräsö och anser att anropsstyrd kollektivtrafik i Upplands skärgård bidrar positivt till en levande kust och en skärgård som lever året om.

Niklas Oppitz (Gävle, 2020-09-06)

#38

Utan tvekan måste detta finnas för att livet i skärgården skall kunna finnas kvar året om.

Pernilla Ericsson (Östhammar, 2020-09-06)

#39

De måste finnas möjlighet att komma mellan boende i skärgården o fastlandet.

Rickard Eckerman (Almunge, 2020-09-06)

#40

Att få möjlighet att komma ut till skärgården på ett bra sätt när man är utan körkort

Stefan Häggebo (Enköping, 2020-09-06)

#44

Viktig fråga

Louise Westerberg (Gräsö , 2020-09-06)

#47

Det måste gå i leva i skärgården.

Tobias Andersson (Alunda , 2020-09-06)

#48

Eftersom kommunen dragit in färdtjänst för öbor. Alla ska ha rätt att kunna färdas oavsett var man bor. Alla betalar skatt till detta!

Anette Rosling (Öregrund , 2020-09-06)

#52

Alla som behöver färdtjänst på vattnet ska få det tycker jag för att om man har operat sig och ska ta sin båt och vill inte göra det för att man kan förstöra i skelettet där man har operat därför jag vill att alla som behöver färdtjänst på vatten ska ha det.

Eveline Pettersson (Östhammar , 2020-09-06)

#53

Det är viktigt att ha kvar en bofast befolkning i skärgården för att hålla skärgården levande året runt och då behöver de boende tillgång till en anropsstyrd trafik

Ingeborg Sevastik (Östhammar , 2020-09-06)

#55

Det är viktigt att ha en fungerande skärgårdstrafik för att folk ska kunna bo kvar, och även bosätta sig ute på öarna i vår fina skärgård.

Iréne Segersköld Lindén (Långalma,Östhammar, 2020-09-06)

#59

Har stuga i skärgården och ser gärna att jag kan ta mig dit klimatsmart, både på sommrar och vintrar.

Ingela Carlén (Östhammar , 2020-09-06)

#63

Jag tycker att alla som bor på öarna, permanent ska ha denna service

Jeanette Manfredsson (Gräsö, 2020-09-06)

#66

De e enda chansen folk kan bo kvar på öarna utan att det.. blir det en helt av folkad öde skärgård

Richard Tämnervik (Gräsö, 2020-09-06)

#68

Bor i Öregrund samt halva året på Ormön

Görgen Carlsson (Öregrund, 2020-09-06)

#71

Få en levande skärgård, med fastboende.

Ulrika Kraft (Alunda, 2020-09-06)

#75

Jag anser att färdtjänst och liknande rättigheter ska fungera även om man bor på en ö. Det fungerar bra i Stockholms skärgård och jag kan inte se varför det inte kan fungera i kring öarna kring Östhammar.

Henrik Pettersson (Ingmarsö, 2020-09-06)

#76

Jag är för en levande skärgård året runt

Stefan Nordgren (Bolka, 2020-09-06)

#78

De som bor i skärgården betalar skatt som alla andra men får knappt nåt för den. Skolor läggs ner och service dras in. Att anordna anropsstyrd kollektiv båttrafik vore att ge skärgården en chans att överleva.

Frida Jorlin (Östhammar , 2020-09-06)

#80

De äldre som alltid bott i skärgården ska kunna bo kvar

Marie Hägerbaum (Öregrund , 2020-09-06)

#81

Min Mamma och pappa, Hans och Linnea Jansson är fastboende på Fälön och behöver hjälp med båttransport. Pappa är 81år och har parkinsson, Mamma 75 och orkar snart inte sköta allt med angöring m m. DOM HAR SAMMA RÄTT TILL ETT VÄRDIGT LIV, SKÄMS PÅ ER REGION UPPSALA OCH ÖSTHAMMARS KOMMUN

Birgitta Bergström (Sigtuna, 2020-09-06)

#83

skärgården skall leva

Kent Lindquist (GNARP, 2020-09-06)

#85

Jag skriver under frivilligt på grund av att som deltidsboende i skärgården ska man ha rätt till samma service som fastlandsboende. Vi betalar lika mycket skatt som alla andra. Kommunen borde möjliggöra att skärgården inte dör ut.

Anna hjalmarsson (Stockholm, 2020-09-06)

#89

Vill gärna ha en skärgård med befolkning året runt, en LEVANDE skärgård!

Birgitta Johnsen (Östhammar , 2020-09-07)

#96

Jag är född på en lite ö i skärgården och hoppas och tror att det tryggt och lugnt går att leva sin sista tid i skärgården nu i modern tid i en levande skärgård

Lena Edin (Östhammar, 2020-09-07)

#97

Dom har å betalat skatt och SKA ha alla möjligheter till allt...........

Kenneth Pettersson (Östhammar , 2020-09-07)

#100

Samma service skall finnas över hela landet. En självklarhet.

Bibbi Stacksjö (Östhammar, 2020-09-07)

#105

Detta är superviktigt!!!

Helen Andersson (Öregrund , 2020-09-07)

#109

Jag tycker det är rimligt,att skärgårdsborna får färdtjänst där dom bor.

Christer Westerberg (Öregrund , 2020-09-08)

#111

Jag bor i Hargshamn intill gamla ångbåtsbryggan, sjövägen har jag nära till alla tätbebyggda orter i Östhammar kommun även på Norrtälje kommun sida (grisslehamn, Singö Herräng och Hallstavik

Olle Eriksson (Hargshamn, 2020-09-08)

#115

Skärgården måste leva såväl sommar som vinter.

Anders Lindström (Östhammar, 2020-09-08)

#118

Det behövs för kustområden och skärgården

Lieselotte Treusein (Öregrund, 2020-09-09)

#119

Jag håller med helt i denna sak!

Susanne Ekh (Morkarla, 2020-09-09)

#120

De finns ett behov att komma till och från öarna när man bor där å ej kan själv av olika anledningar.

Bim Pettersson (Österbybruk , 2020-09-09)

#125

Jag är solidarisk Medvedev som vill leva i Skärgården. Även skärgårdsbor blir äldre o bör få bo kvar även om de inte orkar/kan ta sig med egna båtar. En levande skärgård behövs!

Cararina Ahltorp (Aspö, Östhammar, 2020-09-10)

#136

Det är väl självklart att alla medborgare oavsett var de bor i kommunen ska ha lika rätt

Susanna Arneklint (Graesoe, 2020-09-13)

#137

Jag ska eventuellt flytta till gräsö, och jag tycker att bosatta på alla öar ska ha rätt att kunna ta sig fram.

Gunilla Melin (Ludvika , 2020-09-13)

#144

Ja

Anton Ahltorp (Uppsala, 2020-09-14)

#146

Jag har fritidshus på Ormö och behöver denna tjänst

Joakim Heise (Stockholm , 2020-09-14)

#150

Jag vill kunna bo och behålla vårt hus på Ormön/Gräsö och kunna ta mig ut och iland även när det är vinter is och kallt och halt och kanske inte sjösäkert att åka i egen liten öppen båt. Här finns ingen färja eller waxholmsbåt hur ska de bofasta kunna leva och bo kvar på öarna.

Yvonne Lundh (Stockholm , 2020-09-16)

#152

Bor på en ö utanför gräsö. Vi har 2 skolbarn som ej får skolskjusen till bussen.

Jenny Larsson (Gräsö, 2020-09-16)

#153

Jag vill kunna åka till öar runt Gräsö utan att behöva ha egen båt.

Lena Lindahl (Uppsala, 2020-09-16)

#155

Jag tycker det borde vara en självklarhet att det finns anropsstyrd kollektiv båttrafik året runt för våra kommuninvånare i Östhammars kommun och de bofasta och alla 1000 tals fritidsboende på öar i vårt område.

Annette Lindström (Östhammar , 2020-09-17)

#157

Kommunikationer i skärgården är
Viktig. Annars kan folk inte bo där.

Maud o Pelle Watz (Stockholm, 2020-09-17)

#159

Stödja en levande skärgård och lättare ta oss ut till stugan.

Anneli Waara (Stockholm, 2020-09-17)

#160

Jag skriver under på grund av att jag vill kunna bo i mitt hus på Stora Risten året runt.

RoseMarie Eklund Veiksaar (Östhammar , 2020-09-17)

#162

Vi bor på en ö som heter sundskär,på vintern blir det svårt att bo här,så vi måste flytta till fastlandet

Thomas Larsson (Östhammar, 2020-09-17)

#164

Är uppväxt på en av öarna, gått i skola på St. Risten.
Vet hur det kan vara på vintern mm.

Kristina Simonsson (Uppsala, 2020-09-17)

#165

Jag skriver under pga att jag anser det oerhört viktigt att ha en mångfald i var människor vill bo och att då inte tillhandahålla transportmöjligheter för skärgårdsbefolkningen innebär i praktiken att de tvingas flytta på äldre dar. Det rimmar otroligt dåligt med den allmänna policyn att alla SKA alternativt SKA KUNNA bo hemma så länge som möjligt.

Karin Richardson (Uppsala, 2020-09-17)

#167

Jag vill se en levande landsbygd och ett kustsamhälle som fungerar under alla våra årstider. Jag vill att alla Sveriges invånare ska ges möjlighet att resa kollektivt till sina hem.

Li Sandberg (Brännö, 2020-09-17)

#169

Jag är född och uppvuxen i Gräsö södra skärgård och tillbringar somrarna där. Har lösa planer på att flytta tillbaka på ålderns höst och då hade kollektivtrafik underlättat.

Håcan Hahtorp (Oslo, 2020-09-17)

#170

Jag vill ha en levande skärgård där man kan bo och verka.

Hillar Veiksaar (Östhammar, 2020-09-17)

#178

Jag vill kunna besöka de bebodda öarna utan att behöva hämtas och lämnas varje gång – om det ens finns någon som kan ombesörja detta.

Tomas Moll (Stockholm, 2020-09-18)

#179

Jag vill öka tillgängligheten till öarna! Den möjligheten kan också hjälpa till att förbättra tryggheten och boendevillkoren för alla kopplade till öarna! Jag/vi har fritidsboende på Stora Risten men besöker året runt.

Andreas Halldén (Stockholm, 2020-09-18)

#180

Skärgården ska vi vara rädd om och bevara.

Carina Busk-Ottosson (Älvkarleby , 2020-09-18)

#183

Ett bra initiativ som kan förenkla för dem som bor i skärgården.

Marie Lindström (Stockholm, 2020-09-19)

#185

Vi har sommarhus på Ormön och har alltid haft drömmar om att kunna flytta ut och ev ha egen verksamhet. Nu måste man ha egen båt och det är inte möjligt att ta den dit på vintern. Jag ser problematiken för de företagare som kämpar där ute. Vi ser också problematiken för de äldre som inte så enkelt ska ta sej in till vårdcentral eller bara för vanliga ärenden. Skulle det finnas en reguljär båt, skulle troligtvis öar befolkas betydligt mer och blomstra upp. Glesbygden skulle helt enkelt utvecklas.

Ellinor Gröndahl (Strängnäs , 2020-09-19)

#198

Skärgården måste kunna få leva vidare!

Jari Pärnänen (Täby, 2020-09-25)