STOPPA LICENSJAKTEN PÅ VARG VÄSTMANLAND

Kommentarer

#803

Verkligen på tiden att vargen slutas att jagas...Sverige ligger så långt efter när det kommer till att värna om djur och natur. Pinsamt!

Lina Hahn (Altdorf, 2021-02-09)

#805

Låt vargen leva. Det är inte klokt att utrota dem

Cina Larsson (Sundbyberg, 2021-02-14)

#807

Rent etiskt är det inte ok att utrota en art. Jakthundar är avlägsna släktingar till vargar, då skall vi avliva dom också, eller är dom undantagna, nu kan vi prata om hyckleri.

Stefan Gustafsson (Halmstad , 2021-02-22)

#811

Jag är emot artutrotning

Julia Trostén (Västerås , 2021-09-30)

#814

Vi behöver fler rovdjur i Sverige.De är viktiga i vår natur.Licensjakt är vedervärdig nöjejakt

rolf westerberg (göteborg, 2022-01-05)

#815

Det finns få vargar i Sverige och att jaga dem är hemskt. De är redan så få och hotade av inavel. Att skjuta friska vargar när de behövs så väl är ett helt vansinnigt beslut.

Anna Bellander (Lund, 2022-01-06)

#817

Varje art på vår planet har rätt till sina liv!

Lars Delfalk (SKINNSKATTEBERG, 2022-01-10)

#819

Det är djupt olyckligt att Sverige, där vetenskap och forskningsrön skall råda, bedriver jakt på ett rödlistat djur. Man skulle aldrig resonera som regeringen vad gäller jakt på andra utrotningshotade arter i Afrika eller Asien. Vad blir nästa steg i denna blodtörst; elfenbensmarknader? Gepardskinn? Eller potenshöjande medel gjort på tigrar?

Salome Stridmalm (Malmö, 2022-05-26)

#820

Vi behöver stärka vår mångfald och där är vargen viktig.

Eva Hultqvist (Österhaninge , 2022-11-05)

#821

Vi behöver respektera och värdera andra arter än människan. Med kunskap och förståelse kan vi samexistera och istället se vargen som värdefull i vår ekologi.

Frisse Frison (Stockholm, 2022-12-18)

#822

Vi har inte för många vargar. Även om jag som kattägare hade bott där vargar finns eller om vargar kommit hit till Täby anser jag att de måste få finnas. Det finns många fler i andra länder och där skjuts de inte utan befolkningen har accepterat att vargen ibland tar ett djur.

Elisabeth Kontner (Stockholm, 2023-01-02)

#823

Vargen har en ekologiskt viktig roll och tillhör den nordiska faunan. (Än så länge…)
Den är som art starkt hotad och fridlyst och trots detta jagas den årligen ner till en minimigräns vilken forskare varnar för är alldeles för liten redan som det är.

Denna jakt är inte bara fruktansvärt tragisk och oetisk, utan ökar även den redan överhängande risken för inavel och ensamvargar (problemvargar) i ett vargbestånd som redan är minimerat till bristningsgränsen.
Det är en skam för Sverige att vi har så fruktansvärt liten kunskap om och respekt för dessa djur, som är rödlistade som sårbara och strikt skyddade i EUs art-och Habitatdirektiv. Det är ett brott mot direktivet att jaga dem i syfte att minska antalet, så som man gör nu.

Inget av de revir som ska skjutas bort har orsakat några problem. De har skött sitt och jagat vilda djur som vargar gör.

Vargarna behöver bli fler, inte färre. De behöver också få nytt blod genom fler invandrande vargar som nu istället skjuts i skyddsjakt, innan de når fram till den svenska vargpopulationen.
Detta understryks av både forskare och sakkunniga i frågan. Hur kan jägarförbundet, länsstyrelsen och naturvårdsverket och sist men inte minst regeringen bara blunda för detta?

Det råder överlag en hög acceptans för varg hos svenska folket, förutom bland vissa rädda, blodtörstiga, adrenalinstyrda individer. Det finns så många anledningar till att avbryta detta massdödande av en fridlyst djurart.

Matilda Wiborn (Ljusdal, 2023-01-02)

#828

Det är helt galet att rikt land som Sverige inte ska kunna ha en stark och livskraftig vargpopulation. Stammen är redan starkt inavlade och antalet vargar behöver tillåtas fördubblas snarare än halveras.

Margareta Magnusson (Mjölby, 2023-01-03)

#833

Vargarna i Sverige behöver skyddas

Eva Kristof (Borås , 2023-01-07)

#839

Vargarna har rätt att leva!!!

Alva Ryrholm (Uppsala, 2023-02-02)

#847

Det måste bli ett slut på galenskapen. Det här är skyddade djur! Dags att Sverige börjar följa de lagar som gäller för skydd av djur, natur och skog!

Anneli Sundqvist (Luleå, 2023-02-20)

#849

Jag tycker att det ska förbjudas varg är inget som ska jagas!!!

Evelina Hansson (Örkelljunga , 2023-03-30)

#850

Låt vargarna leva ifred i naturen. Vargarna är inte intresserade av att störa oss människor. Så ologiskt att människan ska jaga dom... Dessutom så stryps populationen ännu mer av den hemska jakten vilket gör att inavelsgraden hela tiden blir högre och högre

Mija Hallsten Erhult (Arboga, 2023-04-01)

#852

De har rätt att få leva, vi som inkräktar överallt och allt skall passa oss.
Vi får lära oss att leva tillsammans!!

Lena. Forsell (Arboga, 2023-04-07)

#857

Människan måste upphöra med sin storskaliga exploatering av naturen! Vi måste låta bli att utrota de vilda livsformerna. Vi måste återge de rödlistade arterna det livsrum de behöver för att uppnå långsiktigt livskraftiga populationer.

Bo Nyström (Göteborg, 2023-12-04)

#860

Våra rovdjur behövs för en biologisk mångfald

Renate Jonasson (Aneby, 2024-01-04)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...