NEJ till Sydvatten! / Vi som vill ha tillgång till en pålitlig och tillräcklig vattenförsörjning i Skurups kommun.

Kommentarer

#2

Jag skriver under då jag bor i kommunen och vill ha kvar vårt eget vatten.

Marie Sjögren (Skurup, 2020-08-16)

#10

Varför välja ett sämre alternativ?

James Brocka (Klågerup, 2020-08-16)

#12

Under en lång rad av år har jag framfört åsikten att Skurups kommun har tillgång till utmärkt dricksvatten och bör prioritera användningen av detta.

John Andersson (Skurup, 2020-08-16)

#14

Vi ska använda våra egna tillgångar först innan vi betalar för att få av andra

Elisabeth Lööw (Skurup, 2020-08-16)

#23

Detta är min åsikt som kommuninnevånare

Helen Harris (Rydsgård, 2020-08-16)

#35

Annat vore konstigt.

Emmie Mattisson (Skurup, 2020-08-17)

#46

Vi har det godaste vatten man kan tänka sig, vill verkligen inte ha vatten från Sydvatten!!!!!!

Christina Bergendahl (Blentarp , 2020-08-18)

#53

Varför ändra ett vinnande koncept?!
Tänk om och tänk rätt!

Malin Sand (Skivarp, 2020-08-18)

#54

Vi har jättebra vatten idag. Då ska vi inte byta till smutsig sjövatten, som man till och med avrådes från att bada i !!!
Om de vill göra detta för att spara in några pengar är det trots detta förkastligt. Kvalitet kostar och måste få lov att kosta. Skurup ska vara en kommun med kvalite !!!

Reinhold Jönsson (Slimminge , 2020-08-18)

#62

Fungerar så bra med det vi har nu.

Marianne Rönnberg (Skurup, 2020-08-18)

#66

Vi har riktigt bra vatten i Skurup. Blir inte beroende av att vattnet ska transporteras långa sträckor med allt vad det innebär,läckor, vattenbrist etc.

Göran Andersson (Skurup, 2020-08-18)

#74

Vi inte ska gå med i sydvatten

Susanne Mårtensson (Rydgård, 2020-08-18)

#78

Bra och pålitligt vattenförsörjning redan idag så finns ingen anledning att ändra på det, betalar hellre lite extra om det är de som krävs för att behålla vattenförsörjningen själv i Skurups kommun.
Plus att det skapar arbetstillfällen om man behåller det själv.

Emil Harmby (Skurup, 2020-08-18)

#84

Vill ha det nästa vattnet

Rolf Magnusson (Skurup, 2020-08-18)

#87

Druckit vatten från sydvatten. Illasmakande och kraftigt klorerat. Fullt av medicinska rester

Rebecca Boqvist (Skurup , 2020-08-18)

#88

Vill absolut inte skurup skall kopplas till Sydvatten

Karin Nilsson (Skurup, 2020-08-18)

#89

Anser att Skurup ska ha en trygg vattenförsörjning. Inte Sydvatten.

Ann-Christin Lindström (Skurup, 2020-08-18)

#92

Skurup har redan det kvalitets mässigt bästa vattnet.
Och för att kostnaderna ökar och osäkerheten blir större.

Håkan Mårtensson (Skurup, 2020-08-18)

#95

Jag är uppväxt i Skurup och kan inte se att ansluta sig till Sydvatten skulle vara en hållbar långsiktig lösning.
Vad är grunden för detta förslag?
Vem har fört upp det på dagordningen?

Robin Boqvist (Göteborg, 2020-08-18)

#104

Jag vill inte ha Sydvatten som leverantör.

Mathias Karlsson (Skurup, 2020-08-18)

#105

Det ska vara alnarps strömmen kaffet smakar konstigt på sumpvatten.

Martin Frigård (Skurup, 2020-08-18)

#107

Vattnet vi har nu är gott och rent. Varför ska vi hämta från något annat ställe och börja processa det?
Mvh Lena Hansson

Lena Hansson (Skivarp, 2020-08-18)

#111

Det känns tråkigt att gå från grundvatten som tas upp i stadsparken till att gå till renat sjövatten

Henrik Moberg (Skurup, 2020-08-19)

#116

Det lokala grundvattnet från den djupt liggande Alnarpsströmmen är en mycket mer pålitlig försörjningskälla än ytvattnet som via Sydvatten tas från småländska Bolmen och skånska Vombsjön.

Linda Wolski (Skurup, 2020-08-19)

#119

Vi har ett av världens bästa vatten redan och vi har aldrig haft bevattningsförbud.

Ingemar Olsson (Villie, 2020-08-19)

#121

Vill behålla det vatten vi har

Lisbeth johannessen (Rydsgård Sverige, 2020-08-19)

#122

Vi har bäst vatten i Skurup. Inga tilsatser behövs.

Mia Thunberg (Skurup, 2020-08-19)

#124

Sämre vattenkvalitet, de kommuner som genom åren fått mer eller mindre otjänligt vatten där kommuninvånare fått koka vattnet har nog samtliga fått sitt vatten från sjöar. Ras förekommer då och då i Bolmentunneln med sämre kapacitet som följd. Mycket dålig ide att ansluta till Sydvatten. Dessutom smakar vatten från Sydvatten illa, mycket klor.

Anette Berglund (Skurup, 2020-08-20)

#125

För att vårt vatten ska vi ha kvar.
Inget trams

Mats Jonsson (Skurup , 2020-08-20)

#127

Jag vill ha kvar vatten från Alnarpsströmmen och ej riskera vattenbrist.

Liselott Larsson (RYDSGÅRD, 2020-08-20)

#128

Vi har bra vatten o gott om vatten

Eva Nilsson (Almaröd Skivarp, 2020-08-20)

#129

Vi ska värna om vårt eget vatten som vi kan lita på och har så gjort i många många år..

Veronica Andersson (Skurup, 2020-08-20)

#131

Vi har använt denna Alnarpsströmmen i alla år och vill fortsätta med det. Vi är unika med det.

Ann-Sofie Andersson (Skurup, 2020-08-20)

#133

Vi har jättebra och gott vatten nu. Med sydvatten kommer kvalitén att försämras drastiskt pga. insjövatten.

Anna Lindahl (Rydsgård, 2020-08-20)

#135

Om inte att vattnet räcker till de som får ifrån vomb idag, ska väl inte fler kopplas på. Det är ju ransonering så fort det är torrt en längre tid.

Marianne Olsson (Rydsgård, 2020-08-20)

#137

Det är undermåligt vatten och alltid problem från Syd vatten

Jenny Möller (Skurup , 2020-08-20)

#148

Varför ansluta till sydvatten nu, när politikerna för några år sedan bestämde sig för att ansluta till nya vattenverket i Ystad??

Leif Trulsson (Skurup, 2020-08-21)

#149

Nuvarande vatten är gott och rent, inga tillsatser som Vombvattnet.
Om det fungerat att hantera den relativt höga kalkhalten i Skurupsvattnet så här länge är det möjligt att fortsätta med det.
Alla större "samgående" löper risker att fördyra och försämra. Nuvarande vattentillgång är inte sinande, satsa på att långsiktigt bygga på den resursen.

Gunilla Söderberg (Skurup, 2020-08-21)

#152

Kvaliten på vattnet kommer att bli sämre och det önskar inte jag

Carina Lindskog (Skurup, 2020-08-21)

#156

Finns inget bättre alternativ än Al narpsströmmen bästa vattnet!
Vore kanske lämpligt att pressen skrev om
Alnarpströmmen likaså skriv på facebook

Gull-Britt Lindskoglarsson (Skurup, 2020-08-21)

#159

Bor i Skurup sen 1984 och håller med att man skall inte göra duma afferer

Grazynan Nilsson (Skurup, 2020-08-21)

#160

Vi har bra vatten i Skurup

Bengt Nilsson (Skurup, 2020-08-21)

#165

Folkvett
Sunt förnuft

Eva Darnert (Skurup, 2020-08-21)

#168

Jag tycker att vi redan har ett mycket bra vatten och jag förstår inte varför vi skall byta leverantör

Maria Gullberg (Rydsgård, 2020-08-21)

#171

Vi har redan ett bra vatten i stora mängder

Pia Malmquist (Skurup, 2020-08-21)

#175

Jag vill ha kvar en säker vattenleverans med gott dricksvatten å slippa bevattningsförbud på sommaren.

Lasse Thelander (Skivarp, 2020-08-22)

#176

Det är väl ganska självklart varför jag skriver under.

Peter Karmsten (Skivarp, 2020-08-22)

#180

Varför ska kommuninvånarna betala för något som är sämre. För inte så länge sedan uppmanades sydvatten kunderna att koka sitt vatten. Det har jag aldrig varit med om i vårt nuvarande vattennät.

Birgitta Karmsten (Skurup, 2020-08-22)

#181

På grund av att vi har det bästa
vattnet i Skåne

Henry Andersson (Skurup, 2020-08-22)

#182

Det är bra som det är.

Alf Karmsten (Skurup , 2020-08-22)

#183

Willy Rahbek

Willy Rahbek (Skurup , 2020-08-22)

#185

Vill ha vatten från alnarpssänkan

Christina Telander (Skivarp , 2020-08-22)

#186

Jag vill att Skurup ska fortsätta med sin egna försörjning

Linda Horn (Skurup , 2020-08-22)

#190

Jag vill

Christina Andersson (Skurup, 2020-08-22)

#196

Vattnet vi använder ska ägas av oss (kommunen) och ingen annan aktör.En så viktig fråga får ej bestämmas av politiker enbart ,här är det folket som ska ha sin talan.

Mats Bengtsson (Rydsgård , 2020-08-22)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...