Hagauppropet: Skada inte riksintresset Haga-Brunnsviken som friluftsmiljö!

Kommentarer

#4

Jag vill stödja en grön och hållbar stad som ger en gemenskap mellan människan och naturen.
Som bjuder in till ett rikare liv med vackra naturliga miljöer. Ett stockholm att trivas i.

Jeanette Köhn (Stockholm, 2020-05-23)

#7

Jag stödjer detta upprop

Suzanne Lundvall (Stockholm, 2020-05-23)

#11

Alla krafter behövs för att rädda förstöringen av Stockholm!

Björn Tarras-Wahlberg (Stockholm, 2020-05-24)

#16

Min morfar bodde bakom växthusen inne i Hagaparken och min mormor i Hagalund. Vi har redan förstört de miljöer där de växte upp i början av 1900-talet tillräckligt. Nu får vi lära av misstagen och ta tillvara på det som finns kvar.

Charlotte André (Stockholm, 2020-05-24)

#17

Jag skriver under för att stärka denna natur- och kulturmiljö i Sverige. Den enda nationalstadsparken vi har.
Vi måste planera för att läka de sår som har tillfogats landskapet och stärka dess kvaliteter som friluftsmiljö.

Cecilia Öhrwall (Hägersten, 2020-05-24)

#25

Som norrlänning upplever jag dagligen hur djupt förankrade vi människor är i en grön omgivning och hur fundamental den upplevelsen är för vårt välbefinnande.

Claes Rosenqvist (Gideå, 2020-05-24)

#27

Vill stödja arbetet med det gröna kulturarvet. Må det stärkas. Må det frodas i minst tvåhundra år.

Ann-Christin Biel (Stockholm, 2020-05-24)

#28

Detta är en del av Nationalstadsparken. Här, där Norrmalm och hagastaden möter Hagaparken, finns möjligheten att skapa utomordentligt fin stadsmiljö. Den chansen får inte gå förlorad.

Richard Murray (Stockholm, 2020-05-24)

#29

Området är under kraftig exploatering och många delar har redan skadats eller försvunnit.

Carin Balfe Arbman (Stockholm, 2020-05-24)

#33

Intensifieringen av folkökningen samt trafiken i området behöver kompenseras med grönska och ljudbariärer. Det är ytterst påtagligt vid Albano hur de nya byggnaderna gör att ljudmattan från trafiklederna bara studsar runt. Samt att användningen av området påtagligt ökat.

Camilla Fredriksson (Stockholm , 2020-05-24)

#35

Jag vill värna Nationalstadsparken och hindra ytterligare exploatering. Det nya höga huset vid Albano som nu skuggar koloniområdet Söderbrunn är en skamfläck och obegripligt att det fick byggas.

Bisse Rosander (Stockholm, 2020-05-24)

#46

Jag vill bevara Haga och Brunnsviken i sin nuvarande form och bidra till en grönare infart till Stockholm.

Kerstin Heikenfeldt (Solna, 2020-05-24)

#56

Bort med betong, asfalt, grått o buller! Det har Vasastan tillräcklogt mycket av! Att korsa Norrtull/Hagaparken med barn är en livsfarlig expedition.

Lut De Winter (11343 Stockholm, 2020-05-25)

#62

Vill värna vårt kulturarv och vår kulturmiljö för framtiden

Carina Henriksson (Piteå, 2020-05-25)

#65

Jag bor mitt i Nationalstadsparken. Det är en unik miljö son orörd kan vara hela Stockholmstrakten till glädje om man fortsatt kan värna om miljön, växtligheten och djurlivet.
Rör inte Ekoparken!

Gunnel Nordin (Solna, 2020-05-25)

#66

Av den enkla anledningen att vi behöva öka våra grönområden och bevara de vi har. Det borde vara en självklarhet även hos våra folkvalda!

Mikael Öfwerström (Östervåla, 2020-05-25)

#68

Vill bevara och främja kultur-, natur- och stadsbyggnadsvärden

Nils Ahlberg (Stockholm , 2020-05-25)

#72

Landets riksintressanta kulturmiljöer är hårt trängda och allvarligt hotade som en följd av stora kunskapsbrister och svåra missförstånd vad gäller syftena med och tillämpningen av lagstiftningen i planerings-, prövnings-, lov- och byggprocesserna. Inget kan i nuläget vara mer angeläget än att anpassa kortsiktiga ekonomiska och signalpolitiska särintressen, så att de underordnas en långsiktig hushållning med miljöresurser av nationellt allmänt intresse.

Ulf Lindberg (Stockholm, 2020-05-25)

#76

Stockholms unika parker får inte naggas i kanten mer. Nationalstadsparkens gränser måste respekteras, till gagn för stadens invånare i evärdlig tid.

Henrik Ekman (Stockholm, 2020-05-25)

#79

Hagaparken har alltid varit ett viktigt rekreations- och kulturområde för mig och för min familj i generationer!

Ulla Risling (Stockholm, 2020-05-25)

#81

Haga-Brunnsviken är en miljö med höga kultur- och naturvärden. Det finns en lagstiftning, följ dem.

Catharina Nolin (Stockholm, 2020-05-25)

#84

Vi behöver utöka grönområdena

Gunnar Idenstam (STOCKHOLM, 2020-05-25)

#87

Oskattbara värden.

Eva Lindman Marko (Danderyd, 2020-05-26)

#92

Vi måste bevara kulturarvet

Rita Rosén (Stockholm , 2020-05-26)

#94

Jag skriver under på grund av att det är fel att fortsätta exploatera nationalstadsparken på juridiska, etiska och naturmoraliska plan!

Axel Lindfors (Linköping, 2020-05-26)

#101

Vill bo i en människovänlig stad som det går att andas i.

Carl Båve (Stockholm , 2020-05-26)

#105

Jag bor vid Hagaparken. Promenerar dagligen. Njuter av stigar såväl de anlagda som de inne i skogarna.

Lena Ekroth (Stockholm, 2020-05-26)

#108

Självklart att vi ska värna/rädda natur som ännu finns kvar runtom storstaden. Kan inte fortsätta tätbebygga! Vi trängs tillräckligt som det är! Djurliv o natur är livsviktigt för oss! Utan det dör vi!

Sassa Åkerlund (Solna, 2020-05-27)

#110

Viktigt att värna den unika miljön i nationalstadsparken

Marianne Carlberg (Stockholm, 2020-05-27)

#114

Haga är ett riksintresse för natur och kultur

Isabel Gustafsson (BROMMA, 2020-05-28)

#120

Stockholm behöver sina gröna lungor!

Mansan Åström (Stockholm, 2020-05-30)

#125

För att det borde vara en självklarhet att vi skyddar stadsnära grönområden: för möjlighet till rekreation, för djur- och växtliv, värdefulla kulturminnen, nödvändiga ekosystemtjänster, mm.

Charlotta Edholm (Stockholm, 2020-05-31)

#127

Nationalstadsparken är till så stor glädje för Stockholmarna. Ugglorna ekarna promenadstigarna baden kulturhistorien.... den är genial

Gunilla Sundin Blomgren (Stockholm , 2020-05-31)

#130

Jag skriver på för att jag ser hur hela Nationalstadsparken hotas av ingrepp,
det ena efter det andra. Argumentet brukar ofta vara att ”det är bara lite i utkanten”. Men till slut är utkanten samma som mitten.
Death by a thousand cuts.
Stoppa, laga, läk

Magdalena William (Stockholm, 2020-05-31)

#142

Jag skriver under för att bevara hagaparken och För förbättra den biologiska mångfalden , naturlivet ,
Och allt därtill .

Sebastian Woolgar (Stockholm, 2020-06-02)

#150

Ett grönare Stockholm befrämjar människors hälsa och förbättrar den biologiska mångfalden. Tänk om Stockholm skulle ha som målsättning att bli bäst på biologisk mångfald av alla storstäder. Det vore väl något att vara stolt över.

Anna-Lena Edlund (Bromma, 2020-06-06)

#152

Stockholm stad slaktar fler och fler områden med fler och fler byggnader och mindre och mindre grönområden. Naturområden med grönska och djurliv är viktiga för mänskligheten.

Katie Andersson (Stockholm, 2020-06-08)

#157

Bevara denna unika vackra plats Haga med dess såväl fysiska som själsliga syresättande lunga för stadens medborgare.

Dag M Ardel (Stockholm , 2020-06-08)

#159

Hagaområdet, Brunnsviken och Bellevueparken får inte beskäras ännu mer av omfattande byggnation. Det är ju rent absurt att bygga stora komplex precis intill Bellevueparken-Brunnsviken vilket kommer att förstöra hela parkområdet som en av få befintliga oaser tätt intill stenstaden.

Per Byström (Stockholm, 2020-06-09)

#163

Försvara Stockholms gröna lungor. Stoppa exploatering av kulturlandskapet.

Ulla Carlbaum (Stockholm, 2020-06-09)

#164

För att värna ett världsunikt naturområde till gagn för människor, djur och växter.

Johan Faskunger (Tullinge, 2020-06-09)

#169

Jag bor i Lund och i Stockholm och tycker att denna del av staden behöver sitt Djurgården. Det är redan alldeles för mycket som har försvunnit av detta gröna stråk.

Frans Liliedahl (Lund / Stockholm , 2020-06-09)

#171

Livsviktigt för en storstad och dess närområden att skydda det som redan borde vara skyddat. Parker, möjlighet till motion i strövområden, fria ytor och frisk luft bör naturligtvis finnas för människors bästa. Detta särskilt i coronatider då vi alla måste se oss om i våra närområden för rekreation och vila. En gång bebyggt är det förlorat för medborgarna.

Birgitta Nolgård Jeppsson (Arvika, 2020-06-09)

#172

Det är oerhört viktigt ur medicinsk och kontemplativ synvinkel, att den idag stressade storstadsmänniskan får nära tillgång till naturen och det lugn och läkande förmåga som den har.

Anne-Marie Holmen (Täby, 2020-06-09)

#173

Vi måste få ha grönområden i staden - om ett grönområde bebyggs och därmed försvinner är det borta för alltid

Anna Söderberg (Solna, 2020-06-09)

#182

Hagaparken är en historisk viktig och modern stadspark älskad av såväl svenskar som turister i alla generationer och borde förskonas från exploatering med kortsiktig bebyggelse

Kenneth Ljung (Västerhaninge, 2020-06-09)

#184

Stora gröna ytor behövs för hälsa och överlevnad.

Patrik Rydell (Uppsala, 2020-06-09)

#185

Det blir en värdig entré till Hagaparken. Vi behöver det gröna.

Elisabeth Ineheim (SKÄRHOLMEN, 2020-06-09)

#188

Jag skriver under på grund av att jag vill värna om de grönområden som vår stolta stad kan visa upp och samtidigt protestera mot ett förvånansvärt obegåvat och okänsligt tänk vad gäller vår framtida stadsmiljö!

Mic Eyre (Stockholm, 2020-06-09)

#189

Jag skriver under då jag anser att man redan idag har börjat förstöra Nationalstadsparken genom fälla träd så att t ex rådjuren inte har något skydd anlägga badstrand vid SAS Radisson hotell och ingen verkar bry sig om den åverkan som pågår i parken.

Gunni Strandberg (SOLNA, 2020-06-09)

#190

Det får vara nog!

Petra Sedlinger (Stockholm, 2020-06-10)

#191

Bott hela mitt liv på Norrtullsgatan, att göra detta faktiskt nu fula område till en park/grönområde är den bästa idén på länge!

Amanda Tunmar (Stockholm, Vasastan, 2020-06-10)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...