Rädda folkhögskolan - behåll mobilitetsstödet!

Kommentarer

#1404

Folkhögskolorna har bildat Sverige!

Magnus Marcks von Würtemberg (FARSTA, 2020-05-08)

#1405

Folkhögskolan är en viktigt utbildningsform, socialt och bildningsmässigt. Det är en viktig pelare i vår demokrati och kultur.

Aiva Susanne Keldsen (Stjärnsund, 2020-05-08)

#1411

Folkhögskoleutbildningarna har stor påverkan på sveriges kulturliv. Vill vi verkligen bara lyssna musik av en massa odugliga musiker i framtiden?

Erik Jansson (Göteborg, 2020-05-08)

#1414

Folkhögskolans unika kvaliteter som utbildningsform, för dess betydelse för individ och samhälle, för de möjligheter den skapar.

Kristina Sjöberg (Stockholm, 2020-05-08)

#1418

...folkhögskolan är omistlig! En väg framåt, en port till en lite bättre värld, ett varmt hjärta för så många individer - samhällsmedborgare!

Helena Hildur W. (Mölnbo, 2020-05-08)

#1421

Fd. Folkhögskolelärare

Birgitta Unde (Sköldinge, 2020-05-08)

#1424

Har själv gått två år på folkhögskola, en mycket givande tid och utbildning!

Malin Forsang (Malmö , 2020-05-08)

#1430

Folkhögskola har förändrat mitt liv och jag vet hos många fler

Sophia Ammouri (Stockholm, 2020-05-08)

#1439

Folkhögskolorna är oerhört viktiga, måste finnas kvar

Lena Moén (Östersund , 2020-05-08)

#1441

Folkbildning och den rörelsen är viktig att värna både utifrån en individuell och samhällelig nivå.

Katarina Frimodig (Storå , 2020-05-08)

#1445

Detta är mycket viktigt! Ett års paus skulle vara förödande för att behålla kompetens och inte tvinga ut personalen i andra yrken!

Anna-Lena Jungell (Docksta, 2020-05-08)

#1448

Det är viktigt att dessa skolor finns , de behöver sin finansiering. Man får aldrig spara på utbildning.

Ann Ullström (Ålem, 2020-05-08)

#1452

Jag själv pluggar folkhögskola och vill absolut inte att det ska drabbas oss andra i Sverige.

Anna Johansson (Örebro , 2020-05-08)

#1453

Folkhögskolan var för mig en enorm utvecklingsfas i mitt liv. Musikaliskt, men även personligt. Detta var pga alla människor jag fick spendera två år med från hela Sverige, ja t.o.m. Norge!

Louise Ljunglöf (Malmö, 2020-05-08)

#1454

Anser att folkhögskolor är viktiga komplement till andra utbildningar. Jag har läst journalistik på Skurups folkhögskola och bildjournalistik vid Nordens fotoskola Biskops Arnö. Båda yrkesutbildningarna får varje år fram kompetenta elever som hävdar sig väl inom sina områden.

Matso Pamucina (Malmö, 2020-05-08)

#1458

Jag har själv gått på 2 olika folkhögskolor och mött så många människor som varit där av olika skäl och behov. En fantastisk brygga till ett nytt liv.

Sophia Holmqvist (Karlstad, 2020-05-08)

#1464

Jag har själv studerat på folkhögskola och det var oerhört viktiga år för mig. Det är en demokratifråga att den geografiska spridningen på folkhögskolorna finns kvar. Varje folkhögskola har unika egenskaper som kan vara oerhört viktiga för enskilda människors utbildning och utveckling.

Ulrika Yasui (Göteborg, 2020-05-08)

#1472

Jag tycker att folkhögskola är en fantastisk studieform och vill ha dem kvar.

Pelle Meijer (Göteborg , 2020-05-08)

#1475

Älskar folkhögskola!!!

Marcus Fenn (Göteborg, 2020-05-08)

#1476

Detta är så viktigt att denna skolform finns kvar!

Eva Zaar (Höllviken, 2020-05-08)

#1479

Mobilitetsersättningen är viktig för folkhögskolornas möjlighet att rekrytera nationellt och erbjuda unika utbildningar.

Johanna Winbladh (Uppsala , 2020-05-08)

#1485

Alla ska ha samma möjlighet att gå på folkhögskola, oavsett hemregion. Det gynnar samhället och kulturen.

Christel Hedberg (Kumla, 2020-05-08)

#1486

Superviktig demokratisk fråga!

Helena Lovén (Stockholm, 2020-05-08)

#1488

Har själv gått på Kävesta folkhögskola, och det var en av mina bästa år i mitt liv.

Ulrika Andersson (Kumla , 2020-05-08)

#1492

En väldigt viktig skolform!

Anne Pettersson (Falun, 2020-05-08)

#1505

Alla ska ha samma möjlighet till studier!

Monika Sandberg (Eskilstuna, 2020-05-08)

#1511

Jag hade inte varit den jag är idag, eller jobbat med det jag gör idag, om jag inte fått gå på folkhögskola! Det har betytt SÅ mycket för mig!

Lindie Boström (Ljungskile , 2020-05-08)

#1514

Jag är insatt i problematiken som gammal folkhögskolerektor.

Ingegerd Lusensky (Strängnäs, 2020-05-08)

#1530

Mina barn ska kunna studera sitt favoritämne, musik, på en folkhögskola. För den som satsar på ett yrkesliv som musiker är folkhögskolan ett måste i förberedelsen för att söka till högre utbildningar.

Paula Gårsjö (Växjö, 2020-05-08)

#1538

Vi kommer bli ett musikaliskt u-land om det blir så.

Peter Åhrlin (Gävle, 2020-05-08)

#1539

Folkhögskolan är den viktigaste utbildningsformen som finns.

Annelie Henriksson (Malmö, 2020-05-08)

#1541

Folkhögskolorna är viktiga!

Jenny Alkerud (Delsbo , 2020-05-08)

#1549

Folkhögskolan har en viktig funktion i folkbildningen för såväl allmänna studier som kulturellt! Ett fantastiskt sätt att kunna komplettera betyg på, få en utbildning och vidga sina vyer!

Karin Ekström (Helsingborg , 2020-05-08)

#1550

Självklart. Viktigt. För allas möjlighet och rätt att gå på folkhögskola och för en positiv utveckling inom många områden, kultur, demokrati, miljö m fl i vårt land.

Anits Neuhaus (Eskilstuna, 2020-05-08)

#1552

Utan folkhögskolor trappar folkbildningen ner i Sverige. Dessa skolor utgör en mycket viktig del av folkbildningen, dels för landsbygden där de utgör ett viktigt komplement till traditionella skolor, dels för människor som vill höja sin kompetens. En kompetens som kan vara både iform av igentagande av gymnasiestudier eller hjälp till vidare universitetet studier. Just som komplement och hjälp till vidare universitetsstudier är folkhögskolor ovärderliga!

Annica Olsson (Ambjörby, 2020-05-08)

#1553

Folkhögskolan var en av de viktigaste stunderna i mitt liv.

Edvin Sydmark (Malmö, 2020-05-08)

#1559

Jag skriver under på grund av jag har känt mig väldigt välkommen (jag kände mig hemma i Sverige för första gången) de tre åren jag har läst på folkhögskola och har träffat vänner för livet.

Nihad Akhundov (Malmö, 2020-05-08)

#1561

Alla borde få gå folkhögskola på lika villkor, dom åren har betytt väldigt mycket för mig.

Linnea Stoll (Klippan , 2020-05-08)

#1562

Folkhögskolorna är ett unikt annat utbildningssystem som behövs för många! De ekonomiska villkoren för folkhögskolorna är idag redan undermåligt. Efter pandemin kommer folkhögskolorna att behövas mer än någonsin.

Anette Lyden (Stockholm, 2020-05-08)

#1566

Folkhögskolan gav mig möjlighet till att söka studier på högre nivå. Utan det året hade jag inte varit där jag är idag.

Sara Sigfridsson (Uddevalla, 2020-05-08)

#1571

Jag vet hur viktiga Folkhögskolorna är för folkbildningen. Har själv tillbringat 3 år på Stensund folkhögskola i Trosa. Från urkass grundskolebetyg och ingen gymnasieutbildning till omdöme utmärkt (allmän linje) . Räddade antagligen mitt liv.

Niclas Stedt (Nyköping, 2020-05-08)

#1581

Det är viktigt att alla kan komma på folkhögskola.

Jesper Brunholm (Lund, 2020-05-08)

#1583

Alla människor ska ha rätt till en riktig chans, det får man inte i den vanliga skolan . Rätten att pröva sig fram på många olika sätt.Alla människor ska ha rätt till en medborgerlig bildning och en kunskap om det egna värdet och betydelsen av att vara en samhällsmedborgare. Det är det unika med folkhögskola.

MoonKee Horne (Huddinge , 2020-05-08)

#1593

Några av dom absolut bästa skolorna jag gått på har varit Folkhögskolor. Med specialinriktning på folkmusik. Att kunna ta något år och dyrka sitt interesse är ovärderligt.

Karolina Westling (Stokke, 2020-05-08)

#1595

Det jag lärde mig på folkhögskolan och de kontakter jag fick har varit helt avgörande för min karriär som musiker och artist och var förutsättningen för att jag skulle kunna klara av ansökningsprovet till musikhögskolan där jag nu har en färdig kandidat som pedagog.

Ida Hammarbacken (Örebro, 2020-05-08)

#1600

Folkhögskolorna är oerhört viktiga för kulturlivet, för bildning i samhället och som ett betydelsefullt steg för människors vägval genom livet. Alla mina tre barn gick folkhögskolor, och jag önskar jag hade fått chansen att göra detsamma.

Lena Ekman Frisk (Höör, 2020-05-08)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...