Rädda folkhögskolan - behåll mobilitetsstödet!

Kommentarer

#601

Folkhögskolor har alltid varit en viktig del i utbildningskedjan t ex mellan gymnasium och högskolan, för de som senare i livet vill omskola sig och dess betydelse för det svenska kulturlivet är av en ovärdelig betydelse. Att ta bort mobilitetsstödet skulle vara en katastrof!!

Hans Backenroth (Stockholm , 2020-05-07)

#612

Musiklinjerna på landets folkhögskolor är helt beroende av att ha nationellt intag. Utan folkhögskolornas musiklinjer- inga studenter på musikhögskolorna!

Desiree Unger (Mönsterås, 2020-05-07)

#614

Folkhögskola är en fantastisk väg vidare i livet och bra grund om man vill söka tex musikhögskolan sedan!

Liv Olsson (Landskrona, 2020-05-07)

#615

Folkhögskola är den bästa skolformen, som utgår från lust, intresse, nyfikenhet. Sverige skulle bli oerhört mycket fattigare ur utbildningssynpunkt om inte folkhögskolorna kunde fortsätta sin verksamhet som den ser ut idag.

Brita Björs (Malmö, 2020-05-07)

#621

Folkhögskolan hjälpte mig hitta musiken och inse att jag kunde satsa på och jobba med den. Utan den hade jag inte kommit in på musikhögskolan. Utan den hade jag inte jobbat i kulturskolan, som frilansande musiker, som låtskapare eller ens haft det självförtroende eller den självkänsla jag idag har!!

Maria Wallinder (Jönköping, 2020-05-07)

#628

Folkhögskolan är en viktig pusselbit för att söka in till högre musikutbildning. Utan 2 år på musiklinje på folkhögskolan hade jag inte kommit in på musikhögskolan. Idag är jag verksam lärare på oboe, fagott och blockflöjt på kulturskola.

Christel Ralf (Marieholm, 2020-05-07)

#633

Folkhögskolorna är så otroligt viktiga, bland annat för musikstuderande. Du väljer inte skola efter geografisk placering utan för olika skolors utbildningsprofil.

Jenny Wallén (Stockholm, 2020-05-07)

#634

Självklart ska alla som vill studera på folkhögskolorna kunna göra det, på lika villkor!

Andreas Björklund (Lund, 2020-05-07)

#637

Jag arbetar med jazz på alla plan och vet hur viktig varje pusselbit är i jazz logistiken i Sverige.
Grundskola- Gymnasium- Folkhögskola- Högskola- Arbetsmarknad.
Alla bitar är beroende av varandra och måste fungera på ett bra sätt.

Fredrik Norén (Härnösand, 2020-05-07)

#638

Jag har själv fått två år på Liljeholmens fhs och det var år som la en grund för hela mitt fortsatta vuxna liv. Livet där, vännerna, utbildningen... fantastisk tid!

Åsa Holmström (Örebro, 2020-05-07)

#641

Mina år på folkhögskola har gett mig en kreativ, praktisk och livsrikedom som är det som idag gör mig till en engagerad, kreativ lärare som har ett stort bagar av idéer att plocka ur. Ge folkhögskolorna det stöd de behöver och förtjänar!

Anna Edoff (Enskede, 2020-05-07)

#646

Jag skriver under för att jag tycker att Sveriges folkhögskolor är fantastiska och viktiga att kämpa för!

Andrea Tjäder (Malmö, 2020-05-07)

#649

Jag gick två år på en folkhögskola i en annan region och det var två fantastiska år! Folkhögskolor är så bra för bildningen och för folks personliga utveckling. De är så viktiga för folk som behöver mer kunskap för att nå sina drömmar eller få en ny chans eller bara utveckla sitt intresse. Och att kunna flytta till andra delar av Sverige är en så fantastisk möjlighet och ändrar ens synsätt på ett viktigt sätt. Konceptet med folkhögskolan är så viktigt och fint, om möjligheten att få studera där var som helst i landet försvinner förlorar man en viktig del.

Lisa Hellström (Göteborg, 2020-05-07)

#652

Studerat musik på många olika folkhögskolor. Alla borde få ha den möjligheten.

Victor Rydström (Göteborg, 2020-05-07)

#657

Folkhögskolorna fyller en viktig funktion i kulturlivet.

Harriet Jönsson (Åstorp, 2020-05-07)

#662

Folkhögskolan behövs i ett demokratiskt samhälle!

Bosse Lundgren (Tumba , 2020-05-07)

#666

Jag går en folkhögskola i en annan region än min hemregion och är så tacksam för den möjligheten. Jag vill att alla i hela Sverige ska kunna få ha den möjligheten.

Andreas Lorentzon (Töcksfors, 2020-05-07)

#667

Folkhögskolorna är JÄTTEVIKTIGA de behövs i vårt samhälle.

Heléne Thunberg (Avesta, 2020-05-07)

#676

Rörligheten som möjliggör olika inriktningar måste vi värna! Folkhögskolan är ett bevis på att vi är ett välfärdsland som prioriterar utbildning och kultur till alla!

Ingrid Mobacke (Gävle, 2020-05-07)

#677

Folkhögskolan gör flera jätteviktiga jobb, med att erbjuda en trygg plats för dem som inte klarat av formerna för utbildning inom grundskola och/eller gymnasium.
Dessutom erbjuder folkhögskolor runt om i landet unika yrkesutbildningar inom smala områden och är absolut nödvändiga för att förbereda blivande studenter inom musik, konst, teater, med flera kulturformer för högre utbildning, utan vilken dessa konstnärliga högskolor skulle stå utan studerande.
Folkhögskolornas internat fyller också en otroligt viktig funktion som det första egns hemmet utanför föräldrahemmet för otaliga människor. En plats där de i en trygg miljö kan växa som människor och bättre klara livet som självständiga vuxna.
Allt detta hotas om deltagarna inte har möjlighet att välja en folkhögskola utanför den egna regionen och en långt mycket större delav samhället än bara folkhögskolesverige kommer att få lida av konsekvenserna.

David Unger (Mönsterås, 2020-05-07)

#680

Folkhögskolor har berikat mitt liv! Från Årjäng till Själevad, och några däremellan.

Karin Nordblad (Hägersten, 2020-05-07)

#681

Det säger sig självt! Folkhögskolorna behövs!

Michael Wallmo (Gävle, 2020-05-07)

#690

Utan folkhögskolorna dödas den fria tanken.

Inger Faritzon (Strömstad , 2020-05-07)

#692

Det vore vansinnigt med tanke på samhällsekonomin, folkhälsan och kulturen att ta bort möjligheterna till denna form av personlig utveckling/Anna Valsberg, Rehabkoordinator, Hälsokoordinator, Fysioterapeut

Anna Valsberg (Järvsö, 2020-05-07)

#721

Jag älskar folkhögskolan och dess fria undervisnings form!!

Peter Thron (ÖREBRO , 2020-05-07)

#725

Folkhögskolorna är en enormt viktig resurs i vårt land som vi bör värna!

Jesper Götlind (Falun, 2020-05-07)

#733

Alla har rätt till utbildning, när som helst i livet. Det tjänar alla på.

Pia Redin (Rödeby, 2020-05-07)

#735

Jag hade inte arbetat som musiker idag om jag inte hade fått gå folkhögskola i 3 år. Musiken och kulturen kommer tystna om folkhögskolorna stängs.

Malin Ahlberg (Stockholm, 2020-05-07)

#739

Utan musikfolkhögskolorna i Sverige skulle jag aldrig kunnat verka som professionell musiker i Sverige idag.

Ellinor Sterner (Stockholm, 2020-05-07)

#748

Stödet är livsviktigt för ungdomars utveckling som konstnärer och människor! Bildning och utbildning för alla!

Linus Widner (Göteborg, 2020-05-07)

#750

Folkhögskolans pedagogik är föredömlig och viktig!

Harriet Aurell (Stockholm, 2020-05-07)

#753

Oerhört viktig rekryteringsbas för oss som driver högskoleutbildningar.

Pär Moberg (Rydsgård , 2020-05-07)

#764

Sveriges folkhögskolor är en bärande grund för hela kulturlivets framtid. Utan stöd kommer många tvingas att lägga ner delar av sin verksamhet, vilket kommer att slå hårt mot landets högre institutioner och i sin tur mot kvaliteten på Sveriges kulturexport. Idag producerar Sverige musiker, artister, konstnärer och skådespelare i världsklass och det är mycket tack vare den lättillgängliga utbildningsformen som landets folkhögskolor utgör. Folkhögskolorna är så otroligt viktiga!

Simon Bergvall (Piteå, 2020-05-07)

#770

Konstnärliga utbildningar med specialiserade inriktningar är väldigt värdefulla, både för de enskilda eleverna och för eventuell fortsatt utbildning på högskola, nationellt intag behövs för att dessa ska kunna finnas kvar med samma höga nivå!

Karolina Palmgren (Sundbyberg, 2020-05-07)

#778

För att Att jag tycker att folkbildningen är väldigt viktig för vårt samhälle <3

Pernilla Eklund (Avesta, 2020-05-07)

#781

Jag studerar på en folkhögskola utanför min hemort och det har spelat en stor roll i min personliga utveckling. Att veta att alla Sveriges folkhögskolor är öppna för deltagare, oavsett ort, skapar möjligheter i livet och nyfikenhet till att utforska andra orter.

Linus Nyhlén (Avesta, 2020-05-07)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...