Rädda folkhögskolan - behåll mobilitetsstödet!

Kommentarer

#3804

Folkhögskola är den bästa utbildningsformen

Matthias Mogensen (Habo, 2020-05-12)

#3806

Jag anser att folkhögskola är en mycket bra skolform som vi skall vara rädda om

Brity Starringer (Gårdsjö, 2020-05-12)

#3807

Folhögskolestudier ger många en ny chans

Elisabeth Rodhe (Styrsö , 2020-05-12)

#3811

Jag vill att det fortsatt ska vara möjligt att kunna ha valmöjlighet att studera på folkhögskola i hela landet. Samt att det är viktigt för folkhögskolor som skolform att få mångfald i klasserna.

Mona Dubrehed (Burs, 2020-05-12)

#3813

Folkhögskolan är en viktig och utvecklande skolform som måste få fortleva som tidigare. Folkbildningstanken och folkhögskolan i hela Norden är unik i sitt slag med en demokratisk värdegrund som måste värnas i dag.

Kerstin Åkerström (Rute, Gotland, 2020-05-12)

#3814

Jätteviktigt att ge alla möjlighet att gå på folkhögskola!

Anja Rydén (ROMAKLOSTER, 2020-05-12)

#3817

Folkhögskolorna är viktiga för Sverige!

Bo Nilsson (Lund, 2020-05-12)

#3818

Jobbar på en folkhögskola och vet vilken stor uppgift som folkhögskolan har i människors liv.

Daniel Bjurhamn (Linköping, 2020-05-12)

#3823

Folkhögskolorna är otroligt viktiga!!!

Susanne Stjärnkvist (Ösmo , 2020-05-12)

#3824

Beslutsfattarna bör ompröva förslaget. Tänk mer nyanserat och långsiktigt, gärna med kulturell kompetens.

fredrik nilsson (Hemse, 2020-05-12)

#3834

Folkhögskolan räddade mig i en mycket svår livskris! Det är där man kan hitta sig själv i en takt som inte stressar igenom tillvaron. Kompetent personal och kan ge den som kommit utanför system med skola o hälsa en ny chans i livet!

Inger Johansson (Visby, 2020-05-12)

#3842

Att bevara folkhögskolorna i små kommuner

Roger Andreasson (Jönköping, 2020-05-12)

#3844

Jag skriver under eftersom folkhögskolan haft en absolut avgörande roll i mitt liv och jag önskar alla andra samma möjlighet.

Nadia Ben Belgacem (Stockholm , 2020-05-12)

#3846

Folkhögskolorna har en viktig roll i utbildningssystemen

Kennet Worgard (Fjälkinge, 2020-05-12)

#3848

Att folkhögskolan har räddat mitt liv och givit mig mer än vad som kan beskrivas i ord.

Marianne Dagerlind (Södertälke, 2020-05-12)

#3851

Folkhögskolan har förändrat mitt liv, från botten till toppen.

Susanne Fagervall (Hemse, 2020-05-12)

#3852

Vi måste värna om denna viktiga utbildningsform.

Annica Arvidsson (Kristinehamn , 2020-05-12)

#3854

Folkhögskola behövs!

Maria Danfors (Mullsjö, 2020-05-12)

#3855

Jag själv har otroligt viktiga och livsformande erfarenheter av tre års folkhögskolestudier.

Maria Stenfeldt (Simrishamn, 2020-05-12)

#3856

Det är av största vikt att möjligheten finns kvar!

Susanne Fogelberg (Kramfors, 2020-05-12)

#3857

Jag själv har gått på flera FHSK och tycker att de studieperioderna har varit fantastiska och helt avgörande för mitt liv.

AnnaKarin Kriström (Uppsala, 2020-05-12)

#3858

Folkhögskolorna har haft en avgörande betydelse i mitt liv, både för yrkesval och livskvalitet!

Maria Hardorp (Karlstad, 2020-05-12)

#3864

Folkhögskola och ofta på annan ort är ofta en andra eller tredje chans för många att hitta rätt i tillvaron.

Stig Johansson (Lindesberg, 2020-05-12)

#3869

Jag har själv gått tre år på folkhögskola och det va det bästa valet jag har gjort!
Det är en speciell och familjär anda på folkhögskola. En utvecklas inte bara inom det en studerar utan även som person.

Sofia Lindström (Fjällbacka , 2020-05-12)

#3875

Allas rättighet av tillgänglighet i samhället!

Claudia Rubio (Stockholm , 2020-05-12)

#3879

Jag arbetar på folkhögskola och vet vilken skillnad vi gör och hur viktiga vi är för individer OCH samhälle.

Eva Lorin (Jönköping , 2020-05-12)

#3880

Möjligheten att kunna skaffa sig kunskap för väldigt många av oss som av någon anledning inte följt den vanliga mallen, den får inte försvinna. Där är folkhögskolan enormt viktig!

Karin Ovefelt (Norrtälje , 2020-05-12)

#3882

Alla ska ha möjlighet att studera på folkhögskola var som helst! Nu måste hela landet leva. Tanklöst att bara gynna storstadsregioner.

Hans Engberg (Romakloster, 2020-05-12)

#3887

jag jobbar på folkhögskola

Ewa Josefsson (Karlskoga, 2020-05-12)

#3902

Instämmer med skrivelsen!

Åsa Tillberg (Stockholm, 2020-05-12)

#3903

För att alla ska ha rätt att plugga var de vill!!

Saga Würtz (Karlstad, 2020-05-12)

#3907

Jag skriver under för att jag har gått på folkhögskola det var bland det roligaste jag gjort och gav mig vänner för livet.

Anna-Lena Åblad (Linköping, 2020-05-12)

#3910

Har en son som går på Mullsjö folkhögskola.

Ragnhild Skyrman (Motala, 2020-05-12)

#3911

Har en son som går på Mullsjö folkhögskola.

Örjan Skyrman (Motala, 2020-05-12)

#3914

Folkhögskolan är viktig för Sveriges kulturliv, viktig för allmänbildningen och viktig för de som behöver den.

Inez Almborg hermansson (Norrköping, 2020-05-12)

#3927

Folkhögskolan behövs!

Ann-Louise Olsson (Kristianstad, 2020-05-12)

#3930

Bevara var och ens frihet att bedriva studier efter eget val

Anders Månsson (Bromölla, 2020-05-12)

#3931

Jag tycker att folkhögskola är den viktigaste skolan för alla de som av någon anledning inte passar in i det övriga skolsystemet. Och att man därför skall kunna välja bland alla skolorna Sverige. Det är inte säkert att den utbildning som passar finns på hemorten. Folhöskolarns gör en stor insatts i samhället.

Britt-LouiE Palminger (Ystad, 2020-05-12)

#3936

Det är viktigt att få utbilda sej oavsett var man bor!

Agneta Nilsdotter (Lindesberg , 2020-05-12)

#3938

Det är en självklarhet att FHS ska finnas kvar!

Folke Van der Straat Ackema (Hässleholm, 2020-05-12)

#3946

Folkhögskolan har berikat mitt och många människor i min närhets liv otroligt mycket! Sveriges kulturliv skulle knappast existera som det gör idag om det inte vore för folkhögskolorna i Sverige. Det är nåt som vi i Sverige ska vara otroligt stolta över. Inget annat land har något liknande. Folkhögskolans kostnad för samhället är obefintligt jämfört med vad det skulle kosta samhället om folkhögskolan INTE fanns. Så många trasiga personer som fått tillbaka livsgnistan genom ett eller två år på folkhögskola. Detta måste vi värna. För oss idag och för våra barns skull.

Viktoria Ahlman (Uppsala , 2020-05-12)

#3952

Folkhögskolorna är en av Sveriges grundstenar, både vad gäller demokrati, utbildning, kultur och generell samhällsutveckling.

Bronson Månsson (Målilla, 2020-05-12)

#3962

Obs! Det gäller Gotlands Folkhögskolor m fl!

Yvonne Bogren (Visby, 2020-05-12)

#3965

Vet att många har behov av och har glädje av att gå på folkhögskola. En del personer med särskilda behov har i dagsläget möjlighet att gå på vissa folkhögskolor i andra delar av Sverige. Den möjligheten behöver klart finnas kvar!

Ingegerd Lennartsson (Vällingby, 2020-05-12)

#3968

Jag vill att alla ska kunna gå på folkhögskola oberoendet av varifrån man kommer. Korta, långa, distans, halvfartskurser för alla behov i alla åldrar för vuxna! Terminskurset, sommarkurser, internat eller externat. Låt folkhögskolorna fortsätta vara flexibla för alla människors olika möjligheter!

Ingrid Karsten (Stockholm, 2020-05-12)

#3970

Jag har gått på fhsk och vet betydelsen och vikten av att den möjligheten möjliggjorde så mycket för mig och många andra. Utan detta hade jag inte varit där jag är idag

Anna-Pia Högberg (Skövde, 2020-05-12)

#3971

Jag skriver under för jag vet av egen erfarenhet att några år på en folkhögskola betyder så mycket för den personliga utvecklingen.

Ellinor Jungergård (Mullsjö , 2020-05-12)

#3973

Arbetar inom folkbildningen och vet dess värde.

Lars Holmgren (Norrköping, 2020-05-12)

#3982

Folkhögskolan är SÅ viktig, ger människor en andra chans. Är rätta stället om du vill ta en paus och verkligen ägna dig åt något annat ett år. Är vägen att nå drömmar som först verkar ouppnåeliga ( som att komma in på Musikhögskolan eller Dansakademin)- men efter ett år på folkhögskolans förberedande är du klar.

Anette Torgnysdotter (Klintehamn, 2020-05-12)

#3983

Folkhögskolan har en mycket viktig roll i människors utveckling och därigenom för hela samhället. Valmöjligheten att kunna komma till en bra och ”rätt” skola är förstås en grundförutsättning!

Kerstin Saxell (Ystad, 2020-05-12)

#3985

Jag har gått två yrkesutbildningar på folkhögskolor och det har varit fantastiska år. Folkhögskolan är ett så viktigt komplement till universitet och högskolor.

Annika Lundberg (Örnsköldsvik , 2020-05-12)

#3988

Folkhögskolan är en så otroligt viktig del av vårt demokratiska samhälle. Det är en plats för verkliga möten och det är något som verkligen är unikt och som måste bevaras till varje pris.

Hanna Nygren (Stockholm, 2020-05-12)

#3989

Jobbar i kommunal gymnasieskola och möter frekvent elever som av olika anledningar inte ”klarar av” att passa in i skolmallen. Folkhögskolorna behövs som utbildningsalternativ i samhället.

Ina Lindstedt (Skutskär, 2020-05-12)

#3992

En namninsamling mot ett okunnigt och gravt kontraproduktivt beslut i en viktig fråga!

Ted Dluzewski (Uppsala, 2020-05-12)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...