Rädda folkhögskolan - behåll mobilitetsstödet!

Kommentarer

#3402

Folkhögskolor är viktiga och bör finnas kvar med samma förutsättningar som nu

Jessica Pettersson (Halmstad, 2020-05-11)

#3412

Att jag anser att folk utbildning i Sverige ska kunna finnas kvar!

Nadja Kuczynska (Stockholm, 2020-05-11)

#3414

Folkhögskola är ett fantastiskt redskap för att människor i alla åldrar ska kunna få en utbildning och på så sätt utbilda sig vidare. Folkhögskolan ger inte endast kunskap utan den är också en plats för integrering och gemenskap utanför alla begräsningar. Folkhögskolan ger möjlighet att utvecklas på alla områden och detta har jag sett bland mina deltagare i de två korta åren som jag jobbat som lärare på en folkhögskola. Dessutom är en plats där jag själv som lärare uppmuntras och uppmanas till göra det bästa för mina deltagare. Folkhögskolan behövs!

Jose Soto (Malmö, 2020-05-11)

#3415

Jag skriver under pga av att alla ska ha rätt att välja Folkhögskola för sin studier.

Per Andreasson (Karlskoga, 2020-05-11)

#3417

Möjligheten att ta del av hela landets folkhögskoleutbud oavsett vart i landet du bor bör vara en rättighet! Folkhögskolornas kursutbud är en väsentlig del av utbildning och fortbildning i landet, inte minst vad gäller kultursektorn. Jag själv är musiker och vet hur viktigt detta är för ett högkvalitativt kulturliv.

Anna Möller (Stockholm , 2020-05-11)

#3421

Det är SÅ viktigt att det finns folkhögskolor!!!

Christina Andersson (Stehag, 2020-05-11)

#3424

Min folkhögskoleutbildning på annan ort har varit ovärderlig för min fortsatta karriär. Det är mycket viktigt för Sveriges kulturliv att den möjligheten finns kvar.

Anna Lundvik (Malmö, 2020-05-11)

#3428

Som tidigare folkhögskolestuderande, numera universitetsadjunkt med ett uppdrag på fritiden i en folkhögskolas styrelse vill jag tydligt stödja detta upprop - om vi vill att kultur och folkbildning skall växa och människor mötas runt om i landet behövs mobilitetsstödet. Hela landet skall leva!

Inge Eriksson (Malmö, 2020-05-11)

#3429

Jag jobbar på folkhögskola och ser vinningen i att kunna rekrytera studerande från andra delar av landet.

Emelie Speychal (Karlskoga, 2020-05-11)

#3435

Jag vill att min folkhögskola ska fortsätta att finnas till

Sandra Bjarnetoft (Avesta, 2020-05-11)

#3461

Utan folkhögskolan i mitt liv hade jag inte hållit på med det jag gör idag. Oerhört viktig del i det svenska demokratiska samhället.

Kerstin Börjeson (Stockholm, 2020-05-11)

#3464

Går själv folkis och det är livsviktigt för min inkomst just nu samt att jag också utbildar mig vidare inom min karriär som jag lyckats få tack vare skolan.

Leif Ekbergh (Gävle, 2020-05-11)

#3468

Jag vid flera tillfällen upplevt den underbara miljön och den höga standarden på undervisningen

Agneta Nihlfors (Eskilstuna, 2020-05-11)

#3476

Ja, alla skall ha rätt att gå folkhögskola oavsett hemregion. En rättvis rättighet😊

Camilla Egberth (Motala , 2020-05-11)

#3477

Folkhögskolor ger en unik möjlighet till vidareutbildning och specialisering inom såväl konstnärliga som andra yrkeskategorier. Denna resurs gör att Sverige kan bygga konkurrenskraft och ge möjlighet för alla att ta del av en föränderlig arbetsmarknad. Utan mobilitetsområdet utlakas denna möjlighet - det bygger på att man kan matcha talang kunskap och resurser över hela Sverige.

Alicia Abrams (Stockholm , 2020-05-11)

#3484

Vet hur viktiga folkhögskolorna är både som första chans och andra chans

Nils-Erik Nilsson (Krylbo, 2020-05-11)

#3492

Jag tycker att Sverige ska sluta att förstöra sig självt. Det räcker sedan länge med problemen vi redan har i landet.
Sverige: sluta att svika dig själv.

Philip Ekberg (Perstorp, 2020-05-11)

#3501

Folkhögskolorna är en unik och livsviktig institution i Sverige. Ge den förutsättningar så ger den tusenfalt tillbaka!

Emma Gustafsson (Österåker, 2020-05-11)

#3504

Utan folkhögskolan skulle jag aldrig tagit mig dit jag är idag

Olov Lindberg (Gränna, 2020-05-11)

#3514

Alla borde få chansen att i framtiden få utvecklas och frodas i folkhögskolans fantastiska miljö med sakkunniga lärare, precis som jag fått!

Tove Larsson (Lund, 2020-05-11)

#3524

Sluta skära ner på de mest värdefulla och unika företeelser vi har i vårt land, folkbildningen måste skyddas. Ta inte beslut genomsyrade av historielöshet! Töm inte ut kulturarvets rikedomar, vad har vi då kvar? Dollar store, Aleris och glömska.

Caroline Taracci Nilsson (Stockholm, 2020-05-11)

#3535

Vi behöver mer utbildning, inte mindre. Folkhögskolorna fyller en viktig roll i utbildningssystemet. Låt dem leva@

Niclas Bertell (ÅKERSBERGA, 2020-05-11)

#3537

Folkhögskolor är en viktig del av utbildningsväsendet. Alla passar inte i den vanliga skolan.

Susanna Tell (Norrköping, 2020-05-11)

#3542

Jag anser Fhsk vara ett viktigt och i många fall bättre alternativ, bad gäller yrkesutbildning inom musik, bildkonst, teater, dans, komedi och stand-up, film, foto och skapande skrivande m fl kreativa yrken. Skolor som Biskops-Arnö(foto), Skurup( musik, litteratur, skrivande, poesi) visar att somliga väldigt starkt profilerade skolor undet årens lopp faktiskt "gått ikapp" de allra främsta och mest avancerade, konstnärliga utbildningarna inom universitet och högskolor i Sverige! Folkhögskolan är en helt oundgänglig resurs för ett bra och väl utvecklat kulturliv!

Anders Jansson (Göteborg , 2020-05-11)

#3546

Är ni medvetna om att på folkhögskolorna i Skåne finns många olika specialkurser som har hög nationell status, ex jazz-linjer som räknas högre och har högre söktryck än musikhögskolorna, konsthantverk, Kinakurser och andra specialutbildningar. Detta beslutet raserar totalt allt som har byggts upp under årtionden.

Christina Hängsel (Malmö, 2020-05-11)

#3549

Var min räddning

Sten Sandvall (Malmö, 2020-05-11)

#3556

Ett lands kulturliv bär en högst betydelsefull roll för ett lands välmående. Ett berikat kulturliv är essentiellt för att uppnå ett välmående samhälle. Den geografiska spridningen och alla invånare i diverse regioner bör ha samma rättigheter när det gäller vidareutbildning inom kultur för att kunna bibehålla en jämlik fördelning över hela landets kulturverksamheter i allmänhet samt det generella välmåendet i synnerhet. Möjligheten till folkhögskolestudier på annan ort bidrar även till minskad segregation regioner emellan då den sociala aspekten tillgodoses i hög grad i samband med studierna.

Elvira Johansson (Stockholm, 2020-05-11)

#3562

Viktigt att folkhögskolorna kan finnas kvar!

Boel Dirke (Stockholm , 2020-05-11)

#3564

Jag i mitt tidigare arbete med människor med olika former av funktionsvariation har mycket stor hjälp av folkhögskola o dess flexibilitet.

Lena Hammarstedt (Norrköping , 2020-05-11)

#3567

Jag har själv studerat på folkhögskola vilket var mycket värdefullt för en ny riktning i mitt liv.

Anna Hansers Rutäng (Vallsta, 2020-05-11)

#3568

Leve folkhögskolan!

Eva Dal (Hamburgsund, 2020-05-11)

#3569

Support

Mustafa ALSAEEDI (Stockholm , 2020-05-11)

#3572

Jag har själv gått musikinriktning på folkis och vet hur viktigt det är för att kunna nå högre musikstudier. Jag hade nog inte kommit in på musikhögskolan om jag inte gått på folkis innan

Elin Olsson (Arvika, 2020-05-11)

#3576

Folkhögskolor är en otroligt viktig del av Sveriges kulturliv och bör få fortsätta sin verksamhet!

Elsa Scharin (Göteborg, 2020-05-11)

#3578

jag gör allt jag kan för att bevara en fantastisk bildningsform!

Sofia Poulsen (Göteborg, 2020-05-11)

#3580

Jag har barn som går på folkhögskola och som stortrivs med den typen av utbildnings möjligheter. I ett socialt sammanhang i en mjukare miljö och sammanhållning .

Li Ekström Norberg (Huddinge , 2020-05-11)

#3581

Blev så ledsen när jag läste detta! Jag har själv gått på Braheskolans folkhögskola på Visingsö, det var den bästa tiden i mitt liv.

Malin Joelsson (Stockholm, 2020-05-11)

#3587

Jag vet vad viktig folkhögskola är då jag själv gått på två olika i min ungdom.

Gunilla Engström (Örebro , 2020-05-11)

#3595

Jag skriver under för att jag själv haft stor nytta av folkhögskolor, och för att mitt första barnbarn (stockholmare) just nu studerar i Haparanda. /Kristin

Kristin Dahl (Stockholm, 2020-05-11)

#3599

Folkhögskolornas folkbildningsinsats är större än enskilda regioner. Med sina olika inriktningar bildar det hela Sverige!

Peter Moilanen (Haninge, 2020-05-11)

#3600

Folkhögskolorna behövs och ska vara till för alla som behöver dem!

Irene Malmberg (Malmö, 2020-05-11)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...