Rädda folkhögskolan - behåll mobilitetsstödet!

Kommentarer

#3203

folkhögskolorna har en viktig unik funktion i kulturlivet och är viktiga är bevara

Viveka Bollmark (Uppsala, 2020-05-10)

#3206

Jag jobbar på folkhögskola och vill att alla som vill studera hos oss ska kunna göra det oavsett vad man bor

Madeleine Beutler (Vårgårda, 2020-05-10)

#3208

Sveriges musikliv bygger på folkhögskolornas förberedande utbildningar-det är lika viktigt som att bevara de högre musikutbildningarna. Det är som ett domino, rasar grunden rasar resten.

Märit Bergvall (Stockholm, 2020-05-10)

#3210

Jag har själv arbetat som lärare på folkhögskola i 40 år - tills jag blev pensionär!

Birgitta Ekkvall (Oskarshamn, 2020-05-10)

#3212

Folkhögskolor spelar en avgörande roll för de hundratusentals människor som går eller har gått på folkhögskola. Man får hjälpa att hitta syften och sammanhang, stöd för de som haft det tufft under gymnasiet och behöver läsa till/upp kurser, och eller läsa profilkurser, yrkesutbildningar, distans- och sommarkurser med mera. Och att förstå/hitta sig själv.

Joel Gräns (Arvika, 2020-05-10)

#3214

Rättigheten att välja folkhögskola och möjligheten för skolor utanför storstadsregionerna att fortsätta finnas för att erbjuda ett brett bildningsutbud

Petra Fasth (Trosa, 2020-05-10)

#3215

Folkhögskolor behövs - väldigt många människor har räddats av folkhögskolor

Eva marie Åberg (varberg, 2020-05-10)

#3218

Åren på folkhögskola var de bästa åren i mitt liv. Jag träffade människor från hela landet och utvecklades både kunskapsmässigt och som person. Min man och mina båda vuxna barn har också gått på folkhögskola och vi är alla mycket positiva till utbildningsformen.

Lena Sahlberg (Mariestad , 2020-05-10)

#3222

Rädda folkhögskolan!

Katherine Hernandez (Johanneshov, 2020-05-10)

#3226

Jag själv fick den möjligjeten jag fick som studera utanför min ort.

Nayef Ghoul (Stockholm , 2020-05-10)

#3229

För att jag vet hur värdefull och bra folkhögskolan är

Gunnel Svensson (Göteborg , 2020-05-10)

#3232

Jag skriver under därför att jag av egen erfarenhet vet att folkhögskolor gör skillnad!

Gunnar Birgersson (Kvänum, 2020-05-10)

#3240

Jag har själv varit folkhögskoleelev i olika delar av landet och sett hur mycket folkhögskolan betyder för mig och alla jag mött där. Möjligheten att studera var man vill i landet måste finnas kvar.

Peter Åhman (Lidköping, 2020-05-10)

#3242

Folkhögskolorna fyller en oerhört viktig roll i kulturutvecklingen.

Svante Nyman (Malmö, 2020-05-10)

#3243

Folkhögskolan ska leva i hela Sverige

Thomas Hertzman (Kalmar, 2020-05-10)

#3245

Folkhögskoleåren tog mig utanför Stockholm, vidgade mina vyer och gav mig ovärderlig kunskap.

Emma Sunbring (Tranås , 2020-05-10)

#3256

Folkhögskolan gav mig möjligheter att få gymnasium kompetens studerade sedan Till distriktsköterska 👍
Ge folket möjlighet Till studier de vinner alla på. Välmående och möjlighet till bra arbete

Monica Heden Krusell (Nyköping , 2020-05-10)

#3257

För att jag tycker att folkhögskolor är en enorm resurs för vårt samhälle. Detta sätt att låta människor utbilda sig är fantastiskt. Jag gillar olika

Marika Borg (Mölndal, 2020-05-10)

#3258

Det handlar om demokrati, om friheten och rättigheten till att studera var och vad man vill och om respekten för den enskilda individens vilja, målsättningar och livsdrömmar.

Håkan Lindgren (Sölvesborg , 2020-05-10)

#3260

Folkhögskolan är en fin viktig alternativ utbildningsform - viktig del av svenska folkbildningen och något jag vill värna om för mina barn och framtida generationer.

Susanne Von wächter (Geneve , 2020-05-10)

#3283

Demokrati är inte demokrati om inte alla har samma rättigheter till utbildning.

Ebba Tomani (Stockholm, 2020-05-10)

#3286

Folkhögskolorna är omistliga för det svenska kulturlivet!

Gustaf Bergström (Växjö, 2020-05-10)

#3293

Folkskolan är oerhört viktig.

Lotta Olsson (Åtorp, 2020-05-10)

#3296

Vi behöver folkhögskolorna!

Madde Andersson (Uppsala , 2020-05-10)

#3299

Det är viktigt med mångfald och alternativa utbildningar.

Carin Werner (Lund, 2020-05-11)

#3301

Min sonson Isak Nygren har studerat 2 år på musiklinjen på Skurups fhs

Ingegerd Nygren (Hindås, 2020-05-11)

#3303

Folkhögskolor är fantastiska miljöer för människor att utvecklas i och det är en av de finaste saker vi har i Sverige!

Josefin Westman (Uppsala, 2020-05-11)

#3304

Studierna på folkhögskola på anmaning var min viktigaste tid i livet. Jag önskar alla fick gå ”folkis”!

Lotta Lindqvist (Lidingö , 2020-05-11)

#3311

För folkbildningen är så viktig!

Yvonne Borg (Trelleborg , 2020-05-11)

#3329

Folkhögskolorna yllet en oerhört viktig funktion för personer som inte lyckats/haft möjlighet att prestera i den vanliga skolan. Mångfalden av inriktningar och huvudmän ger inspiration och valfrihet som lyfter människor!!

Kristina Nyberg-Sjöbeck (Haninge, 2020-05-11)

#3331

Det är viktigt att söka till specialkurser över hela landet när du så önskar.

Maud Dernebo (Sollerön, 2020-05-11)

#3345

Ett fritt utbyte mellan platser i landet gör att människor från olika regioner kan mötas och bygga vänskaper för livet. Avgörande för sammanhållningen och ömsesidigt förtroende i samhället.

Maria Mörnerud (Malmö, 2020-05-11)

#3346

Folkhögskolorna fyller en viktig funktion. Håll folkhögskolornas resurser intakta när det gäller musik; de spelar en avgörande roll för musiken i Sverige!

Gunilla Thorstensson (Stockholm, 2020-05-11)

#3351

Folkhögskolan är en unik form av utbildning. Min pappa gick folkhögskola innan lärarhögskolan, jag har själv gått journalistlinjen på folkhögskolan i Kalix, samt jobbat både på Billströmska och Kalix folkhögskolor.
Var rädda om denna typ av skolform.

Anna Brännström (Milano, 2020-05-11)

#3354

Om detta förslag går igenom begränsas människors valmöjligheter till vidare studier på ett mycket drastiskt sätt.

Marie-Louise Nyman (Malmö, 2020-05-11)

#3363

Ge möjlighet för att den fina folkhögskole-kulturen vi har ska få fortsätta. Och ge Sverige möjligheten att fortsätta på det breda kulturspår vi redan är på.

Edvin Lindvall (Stockholm, 2020-05-11)

#3364

Folkhögskolor är nödvändiga!

Ylva Liljeholm (VISBY, 2020-05-11)

#3373

...det vore en katastrof för alla specialiserade folkhögskolor, som människor från hela landet söker till. Ex. jazzlinjer i Svalöv och Fridhem, som klassas högre, har mer prestige och mer dragningskraft än musikhögskolorna.
Konsthantverkslinjer med specialiseringar som det bara finns på få ställen i landet. Specialkurser som människor behöver för att kunna förverkliga sina drömmar och utvecklas i sina jobb. Kurser som är en språngbräda för så mycket mer i livet, hela framtidsinriktningen.

Om en folkhögskola bara hade varit en uppsamling efter gymnasiet och innehålla allmän kurs, då hade jag förstått era intentioner, men så är det inte. Folkhögskolorna har en mycket, mycket större
funktion i vårt samhälle.

Christina Hängsel (Malmö, 2020-05-11)

#3375

Jag skriver under eftersom jag tycker att folkhögskolan fyller en viktig funktion och att den därmed bör stöttas

Therese Löfgren (Södra Sandby, 2020-05-11)

#3383

Folkhögskolorna utgör ett viktigt och nödvändigt komplement till traditionella utbildningar.

Magnus Thorstensson (Trångsund, 2020-05-11)

#3385

Jag har haft stor nytta av att gå på folkhögskola.

Anna Ström (Östhammar, 2020-05-11)

#3389

Folkhögskolorna är en viktig delni vårt samhälle!

Linnéa Landgren (Skurup, 2020-05-11)

#3393

Folkhögskolorna behövs för demokratin

Lars Bergh (Stockholm, 2020-05-11)

#3396

Linjeansvarig Musikproduktion Karlskoga folkhögskola

Daniel Roxne (Karlskoga, 2020-05-11)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...