Sjukvårdsuppropet

Kommentarer

#406

Vården måste prioriteras !!! Bättre villkor för sjukvårdspersonal

Joanna Mozer (Södertälje , 2020-02-13)

#409

Nu får politikerna skärpa sig! Man ska inte behöva vara orolig för att bli sjuk och inte få vård i Sverige 2020. Det är inte ok att sitta otaliga timmar på akuten.

Sofie Pehrsson (Stockholm, 2020-02-13)

#413

Det har havererat fullständigt!!

Carola Öhlin (Stockholm, 2020-02-13)

#426

Nu är det dags att politikerna agerar och lyssnar på de som jobbar i verksamheten. Även jag som anhörig till patienter och när jag söker vård ser en organisation som går på knäna.

Maria Lundin (STOCKHOLM , 2020-02-13)

#432

Patientsäkerheten är hotad

Kajsa Grav (Stockholm , 2020-02-13)

#436

Det är dags att vi får rätt vård. Flera vårdpersonal, bättre löner, bort 12 timmar pass. Stressade vårdpersonal som inte hinner att gå på lunch e på toa.

Cynthia Candia (Stockholm, 2020-02-13)

#445

Är patient med flera kroniska sjukdomar där jag upplever att jag själv måste samordna allt för att få en helhet i min vård, hur ska man orka göra detta när man är sjuk? Jag arbetar även som sjuksköterska inom akutsjukvården och får hela tiden prioritera bort mycket av det som ingår i vår profession pga tidsbrist vilket leder till samvetsstress.

Louise Stoltz (Stockholm , 2020-02-13)

#447

Nu räcker det!

Eva Drangel (Stockholm, 2020-02-13)

#452

Bevittnar själv som ambulanssjuksköterska förhållanden på alla Stockholms akutmottagningar, det är ett under att det finns personal som orkar arbeta i ständigt kaos. Drastiska åtgärder måste till NU

Anneli Larsson (Sollentuna, 2020-02-13)

#464

Jag blir väldigt oroad av de vittnesmål tillika egen erfarenhet av den pågående nedmonteringen av vården i region Stockholm.

Mats Kullring (Stockholm, 2020-02-13)

#471

Patientsäkerheten är hotad varje dag på grund av att vi är för få medarbetare, och politikerna vill ta bort ännu fler av mina kollegor när vi redan är få.

Nicholas Norén (Sundbyberg, 2020-02-13)

#473

Je suis Leif Östling.

Ola Jansson (Värmdö, 2020-02-13)

#474

Vill se en förändring i tung arbetsmiljö, försämrad patientsäkerhet.

Lea Juhola (Haninge, 2020-02-13)

#478

Jag jobbar inom vården och vet hur vidrigt det kan vara. Det måste bli en ändring

Shane Kroner (Stockholm , 2020-02-13)

#485

Jag är läkarstudent och är allvarligt orolig för min framtida arbetsmiljö. Jag bor i Stockholm just nu men vill i framtiden inte jobba i Stockholms region bla pga vårdplatsbristen och underfinansierad primärvård.

Emil Hallberg (Solna, 2020-02-13)

#493

Detta måste få ett slut!

Irene Kimanius (Stockholm, 2020-02-13)

#496

Har jobbat men slutat!!

Christina Sundkvist (Huddinge , 2020-02-13)

#497

Arbetar själv som läkare och ser att patientsäkerheten är otvivelaktigt hotad på många håll.

Helena Mathiesen (Stockholm, 2020-02-13)

#501

Min mamma och mina barn och barnbarn bor i Stockholm, så detta oroar mig!!!
Ser det även som Hela Sveriges problem, inte unikt för Stockholm!!!!

Solveig Åkerlund (Kopparberg , 2020-02-13)

#506

Situationen för våra patienter är inte säker. Som läkare är jag livrädd för att mina anhöriga (Eller jag själv) ska bli sjuka då jag vet hur illa det är. Det finns inte heller tillräckligt med marginaler för att vidareutbilda personalen som redan finns vilket gör att vi vet att situationen bara kommer bli värre och värre

Amy Sjöström (Stockholm, 2020-02-13)

#511

Jag är specialistsjuksköterska op och ambulans ssk. Och jag vill ha en ändring inom sjukvården som är sektorn jag arbetat mina senaste 15 år inom och som endast blivit sämre vad gäller personalpolicy, arbetsvillkor och arbetsmiljö. Och i allt detta finns idag större risker för att patientsäkerheten hotas allt mer. Och så vill inte jag arbeta med det yrket jag älskar så mycket.

Parastou Erik (Stockholm, 2020-02-13)

#515

Det här är sjukt viktigt.

Nic Edwards (Stockholm, 2020-02-13)

#518

Fungerar inte vården så fungerar inte samhället.

Mikael Koppelman (Stockholm, 2020-02-13)

#520

Det är skrämmande vart vi är påväg. I ett land som Sverige att man ska vara rädd för sitt liv eller sina barns liv om det skulle hända något allvarligt är för mig ofattbart. Skärpning politiker. Blir man sjuk akut vill man få hlälp akut. Inte behöva vänta 7 timmar på att ens få träffa en läkare

Christina Nyholm (Stockholm , 2020-02-13)

#526

Alla har rätt till god vård och denna ska inte nödvändigtvis bedrivas i vinstsyfte. Det är en samhällstjänst. Arbetsgivaren är dessutom skyldig att erbjuda vårdpersonalen goda arbetsförhållanden där misstag på grund av inbyggda systemfel (läs högervriden politik) ska kunna undvikas/minimeras alternativt personal slits ut.

Mia Norberg Wünsche (Stockholm , 2020-02-13)

#529

Jag vill inte att någon ska drabbas av att sjukvården inte räcker till. Lyssna mer på de som jobbar i vården än på dyra inköpta s.k experter när sjukvården ska rationaliseras.

Lotta Tillander (Mölndal, 2020-02-13)

#534

Jag skriver på detta för att det måste hända något radikalt Nu.
Jag och många med mig har sett detta komma. Besparingar och ökad admin som bara resulterat i oändliga möten. Där man hittar på en massa som personal på golvet ska utföra på bekostnad av patientarbetet.

Ann-Louise Trusell (Åsa, 2020-02-13)

#537

Liselotte Bonthelius

Liselotte Bonthelius (Stockholm, 2020-02-13)

#541

Arbetsförhållanderna måste bli bätrre och det måste anställas fler för att ta bort orimliga köer och även extrema väntetider vid akutmotagningarna.

Jonas Looström (Stockholm, 2020-02-13)

#548

Nu måste man se till att alla svårt sjuka som behöver vård får vårdplatser på sjukhusen och inte måste ligga på akuten länge. Man måste öppna många fler intensivvårdsplatser o Stockholmsregionen så att de svårt sjuka får vård efter behov. Det är mycket oetiskt att inte ta hand bättre om de sjuka. Sluta helt med den farliga o tidskrävande "satellitvården". Se till att det blir slut på den ständigt pågående överbeläggningen som är mer än 100% hela tiden. Något som är farligt för patienterna. - Ta och satsa på vård så att de SVÅRAST sjuka får hjälp. Vård efter behov!

Kerstin Arvidsson (Stockholm, 2020-02-13)

#554

Jag skriver under då jag sett och upplevt att patienter dör i onödan. Hade det funnits en hand att hålls i hade de ej dött och åtminstone inte varit ensamma i alla fall.

Terese Nordberg (Bromma, 2020-02-13)

#559

Jag skriver under eftersom alla har rätt till förstklassig vård- men vi behöver en sjukvård som prioriterar dom som behöver det mest. Väntetiderna och osäkerheten kring vården för dom som är akut eller svårt sjuka är inte ohållbara. Sjukvårdspersonalen, som dedikerat sina liv till att hjälpa andra, har inte tid eller resurser att göra sina jobb som dom utbildat sig för. Det är inte den svenska vårdmodellen som jag varit stolt över ! Efter att ha bott i uSA en lång period så har jag sett vad en privatiserad och försäkringsbaserad vård gör mot den generella folkhälsan, hur den lämnar dom som har det svårt sårbara och prioriterar dom med pengar på kontot. I slutändan lider hela samhället. Jag stöttar sjukvårdsupproret helhjärtat.

Camilla Engblom (Stockholm, 2020-02-13)

#564

Hela vårdkedjan håller på att rasa ihop! Jag vill att man byter ut regionens politiker till några som verkligen förstår!

Simon Rönnblad (Norrtälje, 2020-02-13)

#565

Jag skäms över att vara svensk snart!
Vårt samhälle håller på att kollapsa!

Ingrid Janbell (Stockholm , 2020-02-13)

#576

Hur kan byråkrater och sjukvårdspersonal stå så långt ifrån varandra i denna frågan? Uppmanar alla styrande att gå och bryta ett ben och se vad som faktiskt händer på akutmottagningarna. En fredagkväll. Mitt i någon semesterperiod eller högtid. Välkommen till verkligheten! Själv har jag senast legat i ett gipsrum på Hbg akut med bruten arm i 3 timmar helt utan smärtstillande, utan att ngn har undersökt mig. Sen åka hem med bruten arm o komma tillbaka för op vid senare tillfälle.

Stefan Ottosson (Höganäs, 2020-02-13)

#579

Jag är snart nyexaminerad och vill ha en optimal och mänsklig arbetsmiljö samt att patientgrupper som behöver vård och resurser mest ges en ärlig chans att få det!

Yulia Bulanova (Stockholm, 2020-02-13)

#582

Jag själv jobbar i vården och ser brister
som måste belysas inte bara i Stockholm. Det sjuvårdsuppropet gör är en samhällsinsats.

Pernilla Dahlén (Uppsala, 2020-02-13)

#595

Jag håller med till 100%

Lars-Olof Sandberg (Stockholm, 2020-02-13)

#596

Sjukvården måste prioriteras i samtliga budgetar, för både patienter och vårdpersonalens skull!

Angelica Harms (Stockholm, 2020-02-13)

#597

Jag kräver att de som har politiskt ansvar för vårdens planering inser att de har makt att förändra samt att de börjar se sin roll i hur systemet under flera års tid felplanerats för att gynna prestige och inte möta faktiska vårdbehov.

Rebecka Grunditz (Stockholm, 2020-02-13)

#599

För att nu är det nog.

Anthony Lindén (Stockholm, 2020-02-13)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...