Sjukvårdsuppropet

Kommentarer

#33604

Region Stockholm har kört sjukvården i BOTTEN under alltför lång tid, nu RÄCKER det!!! Gör om, gör RÄTT!!!

Anna Axelsson (Stockholm, 2022-01-27)

#33605

Självklart ska vården få allt den behöver!!

Beatrice Fredriksson (Stockholm, 2022-01-29)

#33624

Jag skriver under pga att jag inte känner mig trygg i egenskap av patient och därför drar mig för att uppsöka vård. Jag har som alla både bra och mindre bra erfarenheter av sjukvården, men vissa av de sämre erfarenheterna väger tyvärr över och har ökat min otrygghet. Jag tycker framför allt att sjukvårdspersonalen förtjänar ett väsentligt bättre arbetsklimat.

Hannah Nordenskjöld (Lidingö , 2022-02-10)

#33626

Jobbar inom intensivvården och ser nedrustningen. Vill få det bättre för oss alla.

Jimmy Berggren (Stockholm , 2022-02-11)

#33637

Jag har arbetat länge på akutmottagning i Sthlm och är själv vittne till hur sjukvården fullständigt har fallerat.

Sanna Hammarström (Stockholm, 2022-02-18)

#33640

Min far ligger på akuten hbg

Jurgen tomelius (Helsingborg, 2022-02-20)

#33646

Min pappa drabbades av vårdens stuprör och resursbrist. EN vårdkontakt, ”hela människan-perspektivet” och patienten i centrum skulle spara pengar, liv och mänskligt lidande. Pappa gick bort okt 2021.

Linda Nordin (Täby , 2022-02-24)

#33652

för att vårdpersonal måste göra psykiskt betungande prioriteringar.

Lena Ahlbäck (Kristianstad, 2022-02-28)

#33653

Vården har nedmonterats och ej prioriterats under många år. De som jobbar inom vården är heroiska men går på knäna. Vården behöver mer akutplatser, vårdplatser och personalresurser på både sjukhus och vårdcentraler. Vi måste prioritera om och rätt om vi ska kunna ha en välfungerande sjukvård där människor kan få hjälp och personalen har en bra arbetsmiljö och stanna kvar.

Charlotte Rajsic (Stockholm, 2022-03-05)

#33655

Lönerna bör höjas efter allt slit efter pandemi och överbeläggningar

Per Kinnmalm (Nyköping, 2022-03-09)

#33656

Högre lön

Jens Dalin (Nyköping , 2022-03-09)

#33668

Sjukvården måste prioriteras!!

Renée Carlsson (Stockholm, 2022-03-27)

#33673

Jag själv jobbar på Gävle sjukhus och ser och hör om dessa problem även hos oss. Det är dax att sjukvården börjar prioriteras och att politikerna och ledningen tar oss på allvar om Sverige ska ha en fungerande sjukvård kvar i framtiden.

Ulrica Höglund (Gävle, 2022-04-04)

#33674

Jag instämmer i ert upprop

Gunilla Eketorp (Stockholm, 2022-04-04)

#33683

Jag skriver under sjukvårdsupproret eftersom sjukvårdspersonalen, inte politikerna, själva vet hur sjukvården kan förbättras så att arbetsmiljön o patientsäkerheten blir säker.

Elly Holmström (Stockholm, 2022-04-10)

#33684

Sjukvårds- och sjukhuscheferna är fega ”politruker” som jamsar med politikerna för att få behålla sina välbetalda jobb och bryr sig inte om varesig personalens usla förhållanden eller patientsäkerheten.

Göran Holmström (Stockholm , 2022-04-10)

#33686

Jag är trött på nedmonteringen av sjukvården i regionen.

Kajsa Riddersporre (Stockholm, 2022-04-11)

#33692

Det är lika självklart som Amen i kyrkan. Att det ska vara!

Kristina Hinnäs (Stockholm, 2022-04-25)

#33694

Jag jobbar som sjuksköterska på SÖS och bevittnar och upplever dagligen allt för många situationer som hade kunnat undvikas om mer pengar lades på sjukvården till att, bland annat, anställa mer personal.

Hanna Odelius (Stockholm , 2022-04-27)

#33698

Sjukvården ropar så tydligt efter resurser genom vittnesmål såväl här som från andra håll. vi måste lyssna på alla dessa eldsjälar som sliter hårt för att kunna fortsätta utgöra en grundsten i ett modernt och demokratiskt samhälle.

Kristin Magnusson (Stockholm, 2022-05-04)

#33701

jag upplevt SöS akut nyligen och det var hemskt.

;ajbritt Amer (Saltsjöbaden, 2022-05-10)

#33708

Vården idag är farlig för både patienter och personal. Förändring behövs NU!

Elisabet Appelgren (Stockholm, 2022-05-22)

#33712

Nu är f*n det nog!

Emma Persson (Jönköping , 2022-06-08)

#33722

Yrken inom vård/service alltid ses som kostnader. Hur kan inte förlosninggsvård vara mer prioriterat? Skandal

Jonathan Jans (Västerås , 2022-07-01)

#33734

Jag är specialistsjuksöterska och arbetar i Region Stockholm och nu är jag dessutom själv patient i vården. Har i många år upplevt det politiska styret i Stockholm och dess oförmåga och okunskap att lösa de organisatoriska problem som finns i vården. Efter 16 års styrande har de vissat att de saknar all kompetens för att få fortsätta på detta spår av privatiseringar, märkliga upphandlingar och vinstuttag som drabbar både patienter och personal på ett negativt sätt. Lyssna på de som arbetar i verksamheterna och framförallt byt ut de nu styrande politikerna i Region Stockholm i det kommande valet. Hoppas att Stockholmarna detta val visar på klokskap.

Susanne Thorgren (Stockholm , 2022-07-24)

#33735

Det måste bli slut på neddragningar i vården

Åsa Nyström (Ösmo, 2022-07-24)

#33737

Jag har erfarenhet av vården ur perspektivet som distriktssköterska. Håller med om alla punkter. Något måste hända!

Sofia Johansson (Stockholm, 2022-07-25)

#33739

Jag arbetar inom sjukvården.

Moa Blom Linderdahl (Stockholm, 2022-07-26)

#33741

Vi behöver schysst vård på schyssta villkor.

Cathrin Persson Roos (Stockholm, 2022-07-26)

#33742

Det är ovärdigt ett av världens rikaste länder att
* sjukvården är i kris.
* personalen slits ut.
* patienterna far illa.
* att väntetiderna är så långa.

Barbro Schönning (Bromma, 2022-07-26)

#33743

Ohållbart att svårt sjuka skickas hem från akuten pga vårdplatser saknas! Personalen är beundransvärd men det måste satsas mycket mer på sjukvården! Fler vårdplatser! Fler läkare! Fler sköterskor! Bättre arbetsvillkor och löner!

Kerstin Brännvall (Stockholm , 2022-07-27)

#33748

Vården måste återtas och prioriteras. Man ska inte behöva vårdförsäkring för att få snabb behandling.

Tina Mikkelsen (Stockholm , 2022-07-28)

#33749

Vården har blivit så illa att man är rädd för att behöva använda den. Har själv sett hur min mormor skickades hem på grund av platsbrist och sedan kom tillbaka och blev förlamad från bröstet och nedåt när man missade sepsis, för att senare avlida. Min mamma nekades vård under pandemin för att hon var multisjuk och CFS prioriteringsordning inte tillät henne att få akutvård på sjukhus.
Folk förstår inte att vård på särskilda boenden är mer eller mindre obefintlig. Läkare har i bästa fall fysiska besök på boenden en gång per vecka, men det blir allt vanligare med endast telefonkontakt med ssk på boendet. Ssk (sjuksköterska) finns på plats på boenden 8-16. Övrig tid är det endast omvårdnadspersonal. Det finns inte syrgas eller möjlighet till dropp eller liknande. Vården är minimal. Det är omvårdnad som sker på boenden.
Själv är jag inte säker på att jag skulle vilja komma till akutvården som den fungerar idag, även om jag var döende. Den så kallade vården är inte säker och att ligga alla timmar på akuten är som en lång misshandel.

Tina Fröberg (Stockholm , 2022-07-30)

#33752

Korruptionen inom stat, landsting och kommuner upphör nu! Skattepengarna ska gå till vård på golvet - inte till förvaltning.

Jan Sundstedt (Årsta, 2022-08-01)

#33756

Jag har arbetat 23 år som läkare i primärvården och följt försämringarna. Om inte jag som är erfaren orkar fortsätta, -vem ska då göra det?

Isabella Snickars (Gustavsberg , 2022-08-07)

#33761

Jag både är patient och personal i Region Sthlm, vet hur det är i vården just nu! Synnerhet på våra akutmottagningar på de stora sjukhusen. Finns ett stort behov av mer personal med självklart rimlig arbetsbelastning och arbetsvillkor!!!

Kerstin Talback (Järfälla , 2022-08-10)

#33763

Jag har arbetat som IVA och anestesisjuksköterska i många år, och har under de senaste åren bevittnat en rent katastrofal utveckling inom slutenvården. Avståndet mellan ledning och oss på golvet växer, vi verkar inte ens prata samma språk eller befinna oss i samma verklighet längre. Personalen flyr och bemanningspersonal tar över. Rutiner och kompetens dräneras. Jag älskar mitt jobb men hur länge orkar man? Jobba skift, extrapass, övertid, och alltid skjuta på/delad semester. Inskolningar, studenter och stötta alla nya som får ta alldeles för stort ansvar när det inte finns några erfarna kvar. Bemanningsbranschen lockar med bra lön, mindre ansvar och möjlighet att styra över sin arbetstid!

Maria Hending (Tyresö, 2022-08-12)

#33770

Ser samma sak där jag jobbar i vården

Frida Sandberg (Göteborg , 2022-08-29)

#33775

Själv riskerade jag att avlida i sjukhuset

Melania Pomante (Stockholm , 2022-08-29)

#33776

Jag jobbar inom psykiatrin och ser hur patienter inte får adekvat behandling pga av att jag och mina kollegor har på tok för många patienter med tillhörande administration för att hinna träffa våra patienter tillräckligt regelbundet för att det skall kännas tillfredsställande.

Karin Engqvist (Rönninge, 2022-08-29)

#33777

Jag vill att vården i Stockholm får de resurser som behövs i form av personal och vårdplatser - inte att pengar sparas på hög.

Catharina Grahn (Järfälla, 2022-08-30)

#33788

Jag jobbar inom vården och vet hur illa läget är.

Annika Neiman (Stockholm, 2022-08-31)

#33793

Jag vill stötta dels de som arbetar inom vården i Stockholm, samt även de som behöver nyttja vården i Stockholm. Jag vill att de som arbetar inom vården ska ha både drägliga arbetsvillkor, bra löner och rätt förutsättningar för att ge en bra vård. Jag vill att alla medborgare ska ha den vård de har RÄTT till oaktat var man bor eller vilken försäkring man har eller inte har. Jag vill att mina skattepengar ska gå till vård och ingenting annat!

Richard Blick (Tyresö, 2022-08-31)

#33794

Det inte får fortsätta som det gjort hittills, och vi snart inte har någon sjukvårdspersonal kvar som orkar arbeta inom vården.

Kristina Nilsson (Stockholm , 2022-08-31)

#33797

Jag tidigare arbetat inom vården. Och numera är patient själv....Mer förklaring behövs inte!!!

Mia UTZINGER (Bagarmossen, 2022-08-31)

#33799

Jag har själv jobbat inom vården

Gunilla Appelgren (Stockholm, 2022-08-31)

#33800

Vården måste prioriteras!

Jasna Hasanic (Norrköping , 2022-08-31)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...