Sjukvårdsuppropet

Kommentarer

#32409

Jag är blivande sjuksköterska och är LIVRÄDD att jag ska gå in i väggen redan mitt första år men beslutat mig för att göra det ändå då det är ett jobb jag verkligen vill ha. Hjälpa människor. Men vem hjälper mig när det slår slint? Vem ska hjälpa mina föräldrar när de blir äldre. Allt för en bättre sjukvård för alla. Både personal och patienter!

Charlotta Barker Strömbom (Sandviken , 2021-09-03)

#32427

Så här får det inte se ut! Skandal efter skandal rullas upp men ingenting händer!

Simon Nyberg (Stockholm, 2021-09-07)

#32432

De risker som regionen tar med våra sjuka och döende medmänniskor är vidriga. Att inte anse att patientsäkerheten är hotad, efter att ha läst vittnesmålen från Stockholms sjukvårdsupprop, är inte mänskligt. Vi är ett av världens rikaste länder med ett av världens starkaste sociala skyddsnät, att vi inte kan ta hans om våra sjuka och döende är en skam för hela landet och inte minst våra politiker!

Charlotta Kjellin (Stockholm, 2021-09-07)

#32436

För att nästa gång kan det vara min eller din pappa som får fö ensam på akuten för att det inte finns personal.

Emma Arnesdotter (Stockholm, 2021-09-09)

#32441

Sjukvårdspersonalen behöver en bättre arbetssituation, patienter en säkrare vård.

Caroline Linder (Stockholm, 2021-09-10)

#32442

Sverige ska vara ett i-land men börjar likna ett u-land

Liza Arvor (Stockholm, 2021-09-10)

#32445

Jag jobbar själv på karolinska Huddinge och ser exempel på bristande patientsäkerhet varje pass.

Annika Arvidsson (Huddinge , 2021-09-11)

#32446

Det måste bli en förändring dels för de som jobbar inom sjukvården men också för alla som kan behöva sjukvård. När man känner att man inte vågar bli sjuk eller skadad för att man inte litar på sjukvården då kan vi inte ha så himla bra sjukvård och vara ett så framstående välfärdssamhälle som politikerna pådtår.

Linda Nilsson (Vällingby, 2021-09-11)

#32449

HsL alla har rätt till lika god vård och omsorg!

Emma Bernhardsson (Linköping , 2021-09-12)

#32452

Jag stöder sjukvårdsuppropet

Kajsa Grytt (Stockholm, 2021-09-14)

#32457

Det finns inte tillräckligt personal på sjukhusen så att patienterna kan gå den hjälp som borde finnas!!!

Birgitta Blumenthal (Lidingö, 2021-09-14)

#32459

Vårdpersonalen behövs mer än någonsin! Utan dom är vi ingenting när vi blir sjuka på riktigt!

Monica Gårdlund (Stockholm, 2021-09-15)

#32460

Att det är en självklarhet att patienter inte ska behöva lida men eller avlida på grund av bristande resurser.

Sara Thunberg (Nybro, 2021-09-18)

#32462

Alla har rätt till en bra arbetsmiljö i Sverige och att sjuka ska få den vård de behöver.

Camilla Hallin (Stockholm, 2021-09-18)

#32464

Mänsklighet

Nataly Hernandez (Stockholm, 2021-09-20)

#32471

Jag skriver under pga att det är helt avgörande för den gemensamma vårdens framtid med ett politiskt maktskifte. God vård kostar. Sjukvårdspersonal är en fantastisk resurs vi måste ta hand om. Patientsäkerheten måste tillgodoses.

Emma Åberg (Stockholm, 2021-09-23)

#32472

Jag instämmer fullständigt med ovanstående, ingen mer nedrustning av vården

Ingrid Bergsten Åberg (Stockholm, 2021-09-23)

#32476

Vården som den bedrivs i dagsläget är felprioriterad. Patientsäkerheten är hotad och det kan inte få lov att fortsätta såhär.

Marcus Olausson (Stockholm, 2021-09-23)

#32482

Jag ser besparingar och lidande på nära håll. En in en ut. Jag är en erfaren sjuksköterska på Södersjukhuset. Finns nästan ingen erfaren personal kvar. Alla flyr.

Camilla Holmgren (Stockholm, 2021-10-02)

#32487

Sjukvården måste prioriteras högre både för vårdanställda och för patienterna!

Anna Biehl (Stockholm , 2021-10-06)

#32507

D

Louise Björk (Göteborg, 2021-10-16)

#32518

HSL alla har rätt till lika god vård och omsorg! Kvinnor är lika mycket människor som män! Varför forskas det mest på män och varför nedprioriteras kvinnor i deras vård i en kvinnas allra mest utsattaste stund i livet i vården? Varför får det vara så här?!

Emma Bernhardsson (Linköping , 2021-10-16)

#32520

Vården får inte handla om att gå med vinst!

Tuulikki Retsler-Bolander (Stockholm , 2021-10-16)

#32525

Tycker det är sjukt att i ett sådant bra land som Sverige ändå har sådan dålig sjukvård. Att föda barn är stressigt nog och att då få höra att det inte finns någon plats på det sjukhus man tänkt ökar bara stressen. Det ska kännas tryggt att föda barn i ett tryggt land.

Benita Höijer (Stockholm, 2021-10-17)

#32531Isabelle Larsson (Stockholm, 2021-10-18)

#32538

Det är helt oacceptabelt hur det är nu inom vården.

Evelina Svärd (Stockholm, 2021-10-20)

#32544

Detta måste ändras NU. Sjukhusen går på knäna och vi har inte en vård i Sverige som är trygg längre. Förändring måste ske nu!!

Anna Näsström (Enskede, 2021-10-20)

#32546

Kortsiktigt kommer fler människor att dö eller få bestående men, som det är nu. Långsiktigt kommer vårdpersonalen behöva sjukskriva så det blir ännu större personalbrist. Detta är oacceptabelt!

Pettersson Katharina (Malmö, 2021-10-20)

#32549

Sjukvården drivs av inkompetens och oförståelse för situationen. Ett sjukhus kan inte fungera spå samma sätt som en bilfabrik (med införande av LEAN processer på DS i åtanke).

Pär Lindholm (Täby, 2021-10-20)

#32558

Det MÅSTE ske en förändring.

Louise Persson (Stockholm, 2021-10-22)

#32561

Sveriges största samlingsplats för dig som är kritisk till de senaste årens politiska utveckling inom den svenska sjukvården.
https://patientuppropet.wordpress.com

Patientuppropet (Sthlm, 2021-10-25)

#32562

Vill känna mig trygg om jag själv eller någon i min familj behöver vård. Fruktansvärt att det inte görs mer!

Christina Nord (Stockholm , 2021-10-27)

#32565

Detta handlar om liv och död
Få saker är viktigare

Lea Honorine Fare (Stockholm , 2021-10-28)

#32569

Det är idag för tungt att jobba som läkare på vårdcentral. Ett fantastiskt jobb men som få orkar i längden. Man hinner inte!! Mer resurser till primärvården, så som är utlovat!

Åsa Hartzell (Stockholm, 2021-10-28)

#32578

https://patientuppropet.wordpress.com
https://facebook.com/groups/patientuppropet
https://twitter.com/patientuppropet

Patientuppropet (Sthlm, 2021-10-28)

#32596

Av uppenbara skäl ska det finnas tillräckligt med utbildad, kunnig och utvilad personal inom all sjukvård och särskilt inom förlossningsvård.

Aleryd Jeanette (Skara, 2021-10-29)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...