Sjukvårdsuppropet

Kommentarer

#6

Vården måste fungera

Kristina Öberg (Göteborg, 2020-02-12)

#7

Nu är det nog!
Professionen vet bäst -alltid!

Ann-Marie Andersson (Göteborg, 2020-02-13)

#17

Det finns en missuppfattning inom politiken om tolkningen av lagtexten som beskriver vård efter medicinskt behov.

Kristin Hjörleifsdottir Steiner (Stockholm , 2020-02-13)

#19

Politikerna måste lyssna på vårdpersonalen och inse att varsel är motsatt väg att gå. Vården måste få mer resurser och personalen rimliga arbetsförhållanden! Gör om och gör rätt ansvariga politiker!

Iréne lindblad (Stockholm, 2020-02-13)

#25

Vill se förändring inom vården nu.!

Erika Ängsås (Stockholm, 2020-02-13)

#27

Människor i Sverige idag har avlidit (flera gånger på ett fullständigt ovärdigt sätt) på grund av brist på vårdplatser/personal/resurser. Det är bortom all begriplighet.

Susanna Holmquist (Stockholm, 2020-02-13)

#42

Jag satt 17 timmar på akuten för två veckor sedan, trots remiss från Vårdcentral där jag varit två ggr och fått fel behandling.
När mitt behov av ny antibiotika var konstaterat fick jag vänta 2,5 timme på att min utvalda läkare skulle kunna skriva receptet.
Att det blir långa köer och väntetider beror till mångt och mycket på ett bristfälligt system som drabbar patienter och stressar personal.

Henrik Dahlin (Huddinge, 2020-02-13)

#48

Alla har rätt till en bra och säker sjukvård

Anja Greger (Stockholm, 2020-02-13)

#59

Jag ser hur detta påverkar både patientsäkerheten och även arbetsmiljön på ett sätt som inte följer den standard vi skall eftersträva.

Jenny Roos (Järna, 2020-02-13)

#60

Ser varje dag på jobbet att patientsäkerheten ÄR hotad. Privat blir jag och mina anhöriga drabbade också, exempelvis genom långa väntetider till att träffa läkare på vårdcentral.

Jessica Linnros (Nacka, 2020-02-13)

#63

Jag skriver under då jag önskar en rättviss vård för alla.

Carina Sannesten (Stockholm, 2020-02-13)

#64

Jag ser mina kollegor gråta av utmattning. Oron över att inte orka, att bli sjukskriven och själv bli en patient som inte riktigt någon har tid med.

Lotta Svenander (Norrtälje , 2020-02-13)

#75

Jobbat inom vården i 50 år, sett förfallet, många i administration och färre på golvet! Dessutom fler och fler outbildade!

Anita Wihk (Norrtälje, 2020-02-13)

#82

Följer alla rapporter vill att det sker en förändring, stoppa alla som söndrar många på grund av okunskap. Chefer i vården tillsätts för att de vill ha makt inte pga kompetens. Tjänsterna tillsätts lokalt, ingen annonsering ofta. Kappan vänds efter vinden......

Mona Sylwan (Stockholm, 2020-02-13)

#88

Det får vara nog nu!!!

Agneta Norén (Stockholm , 2020-02-13)

#90

Jag jobbar inom sjukvården och upplever det som jag skriver under varje dag på jobbet.

Miriam Dinel Sederowsky (Stockholm, 2020-02-13)

#96

Viktigt med trygg sjukvård

Annika Johansson (Stockholm , 2020-02-13)

#101

Jag jobbar i vården och är en svensk medborgare som ser förfallet!

Oliver Fallgren (Stockholm, 2020-02-13)

#111

Besparingar får aldrig gå före patientsäkerheten. Den rådande situationen är ovärdig en välfärdsstat.

Ina Lindblom (Umeå, 2020-02-13)

#112

Det är farligt att hamna på sjukhus som det är just nu!

Maria Aros Tellqvist (Stockholm , 2020-02-13)

#115

Viktig fråga

Ludvig Elfwen (Stockholm, 2020-02-13)

#129

Jag skriver under pga oro för min och mina närståendes hälsa och för att maktens arrogans och okunskap är oerhört stötande.

Kerstin Trygg (Stockholm , 2020-02-13)

#137

Förändring måste ske i hela landet!

Malin Norlander (Örnsköldsvik , 2020-02-13)

#146

Susanne Lundblad

Susanne Lundblad (Rönninge , 2020-02-13)

#151

Jag skriver under då jag vid ett flertal tillfällen besökt akuten på SÖS under det senaste året och kan bara intyga med personalen och andra patienters vittnesmål. Jag finner det därför väldigt provocerande hur Stockholms regionalråd, Irene Svenonius och Anna Starbrink i de verse medier inte erkänner den situation sjukhusen står inför, inte lyssnar på professionen (utan snarare argumenterar emot och tror sig veta och förstå sjukvården bättre) och inte agerar mer skymstamt nu när det är bekräftat att personer dött i onödan pga kön till akutmottagningen på SÖS. Helt oacceptabelt!

Charlie Hedhav (Stockholm , 2020-02-13)

#153

Politiker måste lyssna på dom som arbetar i vården. Vi som såg detta komma. Det finns lösningar på problemen. Ett av problemen som ni politiker har skapat, är allt fler äldre som ligger på våra akutavdelningaakutavdelningar

Helena Blomqvist (Örebro, 2020-02-13)

#159

Jag har stor erfarenhet som anhörig till ungdom med autism och psykisk ohälsa och bara genom att försöka få en tid på vårdcentralen när man är sjuk !

Pia Edwardzon (Stockholm, 2020-02-13)

#165

Min 76 åriga mamma kom in på akuten förra veckan. Hon kom in med ambulans med kraftiga och långvariga bukssmärtor. Det visade sig att hon hade skyhöga levervärden. En uppenbar gallgångsobstruktion som behövde läggas in för skyndsam utredning. Men efter 13 h på kirurgakuten säger de att det inte finns vårdplatser och säger att de remitterar till husläkaren. Hon påstås vara smärtfri, ja, tack vare morfin. Kl är 05.15, hon frågar om hon får vänta två timmar så hon kan bli hämtad. Det får hon inte.
Husläkaren hör inte av sig på tre dagar så hon får jaga denne. Fortfarande med regelbundna smärattacker över levern.
Det är u-landsnivå att det är så patientosäkert. En riktig skam.
Men jag anser att akuten i dessa fall inte får spela spelet och försöka uppgylla sitt omöjliga uppdrag.
Som läkare kan man inte med hedern i behåll skriva ut livshotande sjuka på gatan. Oavsett.
Man måste överbelägga och fortsätta larma.

Mia Eriksson Holst (Lidingö , 2020-02-13)

#171

Jobbat i vården sedan 70-talet och sett försämringen. Något måste göras NU, helst igår!

Annika Strom (Stockholm, 2020-02-13)

#186

Jag är förfärades för det första av varslen. Har inte upplevt i modern tid att vi har haft för många läkare, sjuksystrar och usk.or.

Vidare är jag chockad över hur sjukvården har skötts av ledningen, politiskt och sjukvårdsledningen. Totalt omdömes löst och helt utan ansvarskänsla.

Ulf Earles (Stockholm , 2020-02-13)

#191

Vi måste visa allmänheten vilken katastrof vi är på väg mot! Välfärden monteras ner bit för bit

Maria Möller (Östersund, 2020-02-13)

#198

Det är för jävligt hur de styrda drar ner vår vård ner i marken, tar alla pengar och bygger världens dyraste sjukhus, och sedan säger att de inte har budget till att ha folk anställda eller arbeta i drägliga förhållanden vilket sedan leder till att patientsäkerheten kommer att gå åt fanders. Stora målet med det här är med all säkerhet total privatisering då systemet tydligen "inte funkar" på grund av deras styre och beslut.

Marcus Herbertsson (Solna, 2020-02-13)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...