Vi vill bevara och utveckla skärstadalens unika värden!

Kommentarer

#601

Jag tror inte på så stora vindkraftverk och inte så nära bostadsområde. Känns inte säkert med den storleken! Östra vätterbranten är också klassats som ett skyddsvärt område, bör inte läggas där!

Carolina Önsten (Huskvarna, 2020-02-14)

#606

vindkraftverken ska inte placeras i ett område med så stor nuvarande och framtida bebyggelse. Det är ej utrett hur stor påverkan dessa vindkraftverk får för påverkan på människor och djurliv. Östra vätterbranterna är ett naturskyddat område.

Hans Carlsson (Huskvarna, 2020-02-14)

#613

Vindkraftverket kommer för nära vårat hus

Magnus Linder (Jönköping, 2020-02-14)

#621

Vill inte att det byggs vindkraftverk i orörd natur som bl.a. har identifieratats som unik natur bl.a. östra vätterbranten. Tycker också att förslag med ca 220 meter höga vindkraftverk kommer att påverka för mycket både med ljud, ljus, djurpåverkan och natur. Hur kompenseras alla grannar som kommer att störas av dessa vindkraftverk?
Placera vindkraftverk där natur redan är påverkad, runt stora vägar och städer istället.

Sven Nilsson (Huskvarna, 2020-02-15)

#634

Jag anser inte att nyttan är proportionerlig i förhållande till ingreppet i denna unika miljö.

Eva Mac Lachlan (Huskvarna, 2020-02-16)

#636

Här vilar ett tungt ansvarig beslutsfat-tarna! Vi måste skydda redan avsatta
”Tysta”områden av fler myckettungt
vägande skäl! Rekreation, skydd av vår
miljö och beaktande av mänskliga rät-
tiggherier. Vindkraftpark hotar just det
som vi skall bevara iSkärstadalen!
Ett utländskt bolag som bara bygger utsn att driva verksamheten är dess-
utom i mina ögon inte seriös!

Thor Ahlstrand (Jönköping, 2020-02-16)

#640

Jag skriver under för att miljöarbete inte bara är ett industriområde med vindkraftverk, utan även skydd av natur, kultur och friluftsliv - och så mycket annat man kan göra själv.

Petra Hansson (Huskvarna, 2020-02-16)

#649

Naturen måste bevaras, djurliv och området kommer förstöras om detta sker.

Sahan Genc (Stockholm, 2020-02-16)

#661

Vårat landställe vid pukasjön kommer bli väldigt påverkat, samt djurlivet kommer bli förstört.

Thomas Lindkvist (Stockholm, 2020-02-16)

#664

Jag bor nära det tänkta området. Påverkad både av ljus och ljud från vindkraftverket.

Hanna Danell (Jönköping , 2020-02-16)

#666

Per Ola Nilsson

Per Ola Nilsson (Huskvarna, 2020-02-16)

#669

Jag vill inte ha några vindkraftverk i skärstadalen!!

Lotta Enarson (Huskvarna, 2020-02-16)

#671

Värnar om hembygden och dess natur

Helena Svahn (Huskvarna, 2020-02-16)

#673

Det förstör vår fina miljö i Kaxholmen/skärstad. Vi har lagt energi och tid i att flytta hit. Detta är att förstöra för oss som väl kommit hit och byggt. Vi kommer se och höra detta varje dag.
Besviken att detta kommer smygandes 2 år efter att våra hus är färdiga. Vindkraftverk är inte alltid rätt väg att gå tyvärr.

Sarah Filipsson (Kaxholmen , 2020-02-16)

#691

Förstör ej naturen för kommande generationer!

Gunvor skärland (Huskvarna, 2020-02-16)

#694

Det är inte lämpligt för de som bor runt omkring området. Samt att de låter högt för samtliga runt om kring!

Ebba Andersson (Huskvarna, 2020-02-16)

#703

Vindkraftverk kan byggas i områden där det inte bor så mycket folk. I Skärstaddalen bor det många som kommer att störas av ljud och snurrande vingar. Skärstaddalen är kommunens vackraste område som inte får förfulas.

Björn Ahlgren (Ölmstad, 2020-02-17)

#709

Jag motsätter mig etableringen av vindkraft i Skärstadsdalen!

Magnus Rudenstam (Huskvarna, 2020-02-17)

#715

Tycker att de inte ska vara några vindkraftverk i skärstadalen. Pga att de förstör allt som denna dal står för, och att de är sjukt fult.

Markus Ginal (Huskvarna, 2020-02-17)

#716

Vindkraft förstör vår hälsa! Människor som valt att leva på landet har gjort det p g a att man vill ha tystnad då ska de få det. Vindkraft är skadligt för miljön i längden.

Zeljko Rosic (Jönköping , 2020-02-17)

#726

Anser att den nya höjden på 220 meter inte är skälig att placera i så pass tätbebebyggt område då effekterna vad gäller ljud å ljus ej är kända!! Anser även att en så pass stor miljömässig påverkan bör kunna generera någon form av avkastning till lokalsamhället!!

Peter Hagelbrand (Kaxholmen,Huskvarna, 2020-02-17)

#730

Jag tycker att det bör finnas områden där skadan på de boendes miljö blir mindre och elproduktionen blir större. Är annars vindkraftspositiv.

Jan Hallgren (Huskvarna, 2020-02-17)

#733

Vår bygd behöver bevaras. Vindkraft är bra på rätt plats. Skärstad är dock inte rätt plats med sitt rika växt-, djur- och kulturliv

Emma Sigonius (Skärstad, 2020-02-17)

#739

Tycker det är synd att förstöra denna unika miljö.

Stefan Stolpe (Huskvarna , 2020-02-17)

#741

Jag tycker det finns bättre platser att placera vindkraften på än i detta unika naturomrpde

Eleonore Jungelind (Lekeryd, 2020-02-17)

#744

Oljud, förstör bilden av ett så fint landskap.

Tilde Andersson (Huskvarna , 2020-02-17)

#750

Jag är emot att Vindkraftverk planeras i Skärstaddalen. För mycket ingrepp på naturen, för mycket ljud från det. För nära bebyggelse. För stort ingrepp just här.

Kerstin Sjöström (Huskvarna, 2020-02-17)

#768

Bor i Kaxholmen

Tyrone Käll (Huskvarna, 2020-02-18)

#770

Mikael Lundbrant

Mikael Lundbrant (Flättinge , 2020-02-18)

#777

Bor i Kaxholmen

Jennsine Käll (Huskvarna, 2020-02-18)

#783

Vill bevara vår byggd och den attraktionen som den har i dagsläget, förstör inte vår dröm om att leva fridfullt utanför stan nästan på landet

Amanda Palm (Kaxholmen, 2020-02-19)

#794

Det är helt orimligt att förstöra till den graden att människor kommer flytta från bygden. Frekvenserna stör på mils avstånd. Både människor och djur kommer bli lidande. Det är bara att titta på projekt utomlands och ta del av de negativa följderna.

Jenny Pettersson (Huskvarna , 2020-02-19)

#800

Vindkraftverk dödar årligen mängder med fåglar.
Störande ljud i närmiljön ...

Johnny Hägg (Lammhult, 2020-02-19)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...