Mot nedskärningarna i Umeås för- och grundskolor

Kommentarer

#1202

Barnen är vår framtid! Det går inte att göra mer nedskärningar. Vi orkar inte mer, barnen behöver oss!

Lina Berglund (Holmsund, 2019-12-16)

#1216

Helt galet hur man har tänkt! Det går inte spara in mer på fsk! Det sägs hela tiden att barnen är vår framtid men man fortsätter hela tiden beröva dem densamma! Övergrepp!

Yasmine Michael (Umeå , 2019-12-16)

#1219

Situationen är ohållbar!! Arbetsmiljön för både mig som pedagog i skola och mina barn på förskolan är oacceptabel. Hälften av mina kollegor är sjukskrivna. Vi skriker att det inte går medan ledande politiker fortsätter påpeka hur bra det är och kommer fortsätta vara. Det finns inget att ta av, inget att effektivisera snart, ingen kommer vilja arbeta i skola eller förskola längre.

Moa Matilda (Umeå, 2019-12-16)

#1223

Barnen är vår framtid!

Elin Dauner (Stockholm, 2019-12-16)

#1225

Sitationen är ohållbar. Våra barn drabbas, framtiden riskeras.

Amanda Näslund (Obbola, 2019-12-16)

#1227

Barnen är vår framtid! Om de får en rimlig chans.

Kerstin Aldén (Umeå, 2019-12-16)

#1229

Barnen är vår framtid och förtjänar en trygg uppväxt!

Cecilia Eklund (Umeå, 2019-12-16)

#1232

Våra barn är vår framtid!

Jennie Strömsten (Holmsund , 2019-12-16)

#1233

Rädda barnomsorgen. Satsa mer på antal personal per barn så blir det tryggare för alla-barn som vuxnaø

Marianne Isaksson (Umeå, 2019-12-16)

#1236

Barnen är vår framtid !

Berith Johansson Sandberg (Umeå , 2019-12-16)

#1240

Nu får det vara nog!!!

Hans Johansson (Umeå ersboda, 2019-12-16)

#1246

Jag vill att vi satsar på vår framtid, barnen!

Lisa Vikberg (Tavelsjö, 2019-12-16)

#1247

Jag tycker inte om obefogade nedskärningar. Barnen och lärarna måste ha en dräglig miljö.

Andreas Wallgren (Umeå, 2019-12-16)

#1249

Jag skriver under för att jag kan bekräfta den ansträngda situation som råder i förskolan i Umeå.
Många trötta och slitna pedagoger som inte hinner sitt uppdrag inom ramen för sin arbetstid. Många sjukskrivna pågrund av stress. Det går inte att skära ner på en verksamhet som redan idag har svårt att hinna sitt uppdrag med barnen.

Nicklas Bäckström (Umeå , 2019-12-16)

#1250

Jag och mina kollegor går på knäna, vill inte se en till sjukskriven kollega för arbetsförhållandena inte håller. Jag vill inte se fler barn som inte orkar med skolan för de är förstora barngrupper och klara inte av de stora sociala sammanhang man kastas in i.

Jessica Smith (Umeå, 2019-12-16)

#1256

Umeås ledande politiker måste prioritera annorlunda och satsa på vårt gemensamma välfärdssystem innan det urholkas totalt.

Jennie Brandén (Umeå, 2019-12-16)

#1263

Som tidigare lärarstudent i Umeå är detta mycket oroväckande! Nedskärningar sker just nu överallt i förskola och skola, även mera söderut där jag nu jobbar, men för att värna om barnen och personalen samtidigt som man lockar nya aspiranter att välja läraryrket så måste det sättas stopp någonstans!

Frida Abrahamsson (Kolsva , 2019-12-16)

#1264

Mitt barn förtjänar pedagoger som mår bra. Mitt barn förtjänar en barndom utan daglig stress.

Sara Hjort (Umeå, 2019-12-16)

#1266

Jag vill ha en förskola och skola där jag känner mig trygg att lämna mina barn, där jag vet att de blir sedda, att pedagogerna faktiskt har tid även för dem som är tysta och att de får vistas i en miljö som är lugn och där de lär sig saker och inte bara blir förvarade.

Åsa Karlberg (Umeå, 2019-12-16)

#1282

Nu är det nog! Allas våra barn har rätt till en välmående för- och Grundskola. En bra utbildning och en bra tid i skolan måste få kosta.

Terese Lindgren (Umeå , 2019-12-16)

#1283

Det är viktigt att barnen respekteras, fostras och tas om hand på ett bra sätt.. av kunnig och ansvarsfull personal. Det senare är redan uppfyllt vet vi men dom har inte förutsättningarna för att göra det bästa av sina timmar med barnen.

Viveka Persson (Umeå , 2019-12-16)

#1287

Nu får det vara nog av felprioriteringar av våra skattepengar!

Lena Magnusson (Umeå, 2019-12-16)

#1293

De neddragningar jag ser och upplever inom barnomsorgen och grundskolan just nu är skrämmande. Det måste finnas något som går att göra annorlunda.

Erika Hedvall (Umeå, 2019-12-16)

#1297

Någonstans går gränsen för hur mycket som går att spara och gränsen är nådd! Högre målsättningar med större barngrupper och mindre resurser går inte ihop.

Pernilla Lundsten (Umeå, 2019-12-16)

#1302

Skolan är det viktigaste för våra barns framtid!

Sofia Koistinen Edlund (Umeå, 2019-12-16)

#1310

Detta är förjävligt.

Maria Ryhänen (Umeå , 2019-12-16)

#1311

Barnen är vår viktigaste investering

Sunniva Abelli (Umeå, 2019-12-16)

#1318

Jag skriver under för att vi redan trollar med knäna, sliter oss sjuka och bidrar med egna medel för att ge varje elev de bästa förutsättningarna!

Elvy Granberg (Umeå, 2019-12-16)

#1330

Vi pedagoger kan inte trolla med knäna längre.

Mona Näslund (Umeå, 2019-12-16)

#1341

Jag skriver under på grund av att nedskärningarna hela tiden drabbar skolan (läs främst fritids) och att i slutändan blir barnen de stora förlorarna!

Carima Johansson (Umeå, 2019-12-16)

#1355

Det är helt galet hur ni behandlar vår framtid.

Henrik Andersson (Umeå , 2019-12-16)

#1365

Vi måste se framtid

Ewa Ehrlin (Umeå , 2019-12-16)

#1387

Anser nedskärningarna helt orimliga! Barnen (och personalen) ska inte betala det höga priset som nedskärningarna kommer att kosta dem och i längden samhället i stort. Detta kommer att slå tillbaka hårt och dyrt (både psykiskt och ekonomiskt) på hela vårt samhälle!!!!!!

Ida Eklund (Umeå, 2019-12-16)

#1390

En självklarhet!

Lina Wicksell (Umeå, 2019-12-16)

#1397

Jag ser hur situationen ser ut varje dag i min dotters förskola, hennes vardag 😢!

Anna-Maria Grimmer (Umeå, 2019-12-16)

#1399

Att skära ner inom förskola, skola och fritids är så otroligt kortsiktigt tänkande. Det leder till ökade kostnader för andra delar av samhället (vård, socialbidrag, sjukförsäkringen) och en enorm kostnad för elever, personal och föräldrar nu och i framtiden! Det är redan idag svårt att få personer att utbilda sig till förskolelärare, lärare i skola och fritidspersonal. Nedskärningar och försämrad arbetsmiljö är ett säkert sätt att ytterligare minska antalet utbildade.

Hanna Lindström (Umeå, 2019-12-16)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...