Mot nedskärningarna i Umeås för- och grundskolor

Kommentarer

#201

Jag tycker att kommunen borde ha två huvudmål, att se till att sjukvård och barnomsorg fungerar. Allt det andra är sekundärt. Att kommunen och staten slänger ut pengar på egna administrativa löner och annat tjafs borde inte vi andra bli drabbade av. Självklart ska barnomsorgen ha tillräckligt med personal så att det är hållbart för både personal och barnen!

Lara Lohf (Umeå , 2019-12-16)

#202

Barnen är vår framtid och därför ska de finnas resurser till dom.

Birgitta Nilsson (Umeå, 2019-12-16)

#204

Jag dagligen ser mina kollegors kamp. Snart är det dags för min egen dotter att börja förskola och det är inte utan en klump i magen för den miljö förskolan har idag.

Angelica Folkesson (Nordmaling, 2019-12-16)

#206

Det är vansinne att gång på gång låta framtiden lida pga nutidens dåliga beslut.

Lotta Sjöström (Umeå , 2019-12-16)

#213

Säger sig själv. Skit i dom här förbannade skrytbyggena i Umeå och lägg pengar på något vettigt istället

Jens Rönnqvist (Nordmaling , 2019-12-16)

#217

Nu är gränsen nådd!!! Inga mera effektiviseringar! Om inget görs, kommer detta att drabba hela samhället, eftersom framtiden för oss alla,bygger på trygga barn med god självkänsla.

Margret Iwarson (Umeå, 2019-12-16)

#220

Det är nog nu!

Eva Persson (Umeå , 2019-12-16)

#221

Jag vill inte gå och vara orolig för mitt barns välmående under hela skolgången. Jag vet flera föräldrar som har det så och vi har just börjat med förskolan. Jag vill inte heller att barnens fantastiska pedagoger ska drabbas av detta och kanske inte orka jobba mer. Jag vet flera pedagoger som redan är i den sitsen. Jag vill inte heller att några barn ska hamna i utsatt sits på grund av bristande resurser, dels personalresurser och dels resurser för att utreda och hjälpa vid särskilda behov. Jag vill ha en skola där även de tysta barnen får den uppmärksamhet de förtjänar. Jag vill ha en framtid full med vuxna som har fått det stöd de behövde av skolsystemet när de växte upp. Det är redan tillräckligt illa, kämpa för att göra det bättre istället för att lägga sten på börda!

Sanna Ulfsparre (Umeå, 2019-12-16)

#222

Nu är gränsen passerad!! Jag kan inte ens i närheten utföra det pedagogiska uppdrag som vi har i vår läroplan och med ytterliga besparingar kommer inte omvårdnadsuppdraget att bli uppfyllt heller! Jag och min man (Fritidspedagog) funderar nu på allvar att byta yrke då vi är övertygade om att minst någon av oss kommer att bli utbrända om det här fortsätter! Det är inte heller tillfredsställande att gå till jobbet och veta att man måste göra ett dåligt jobb pga för lite resurser! Varken barn eller pedagoger mår bra i dagens verksamheter och ändå dras det in! Snart slocknar hoppet på en framtid i förskolan.

Sofia Widmark (Umeå, 2019-12-16)

#225

utbildning är det viktigaste i samhället. Då måste det finnas pedagoger och lärare. Det ska inte vara en förvarings plats för våra barn. Personalen måste orka. Många lärare och pedagoger orkar inte jobba som det är nu.

Betty-Ann Leontinsson (Umeå , 2019-12-16)

#229

Det behövs fler förskollärare i förskolan, INTE färre. Vi har en läroplan som ska följas och statusen måste UPP! Hela förskolans verksamhet bygger på att samhället ska gå runt, utan oss kan inte föräldrarna arbeta!

Maria Karlsson (Lycksele , 2019-12-16)

#231

Barnen är vår framtid. För att de ska känna sig peppade och motiverade behöver de veta att skolan satsar på dem och deras pedagoger
Investera i framtiden

Sara Christiansson (Umeå, 2019-12-16)

#235

Nu är det nog!!!

Caroline Wicklander (Umeå, 2019-12-16)

#236

Har en dotter som ska börja förskola nästa höst förhoppningsvis i Rödåsel.

Beatrice Forssthén (Tavelsjö, 2019-12-16)

#237

Som lärare ser jag hur våra resurser i skolan minskas och vi är allt fler lärare som kämpar mot klockan att 1. Inte gå in i väggen 2. Få ALLA elever att nå målen. Ju fler elever i en grupp med olika särskilda behov som behöver resurser (vilka nu försvinner) riskerar att hela elevgruppen får en betydligt sämre utbildning. Istället för att minska resurserna borde de öka!

Elin Stegmayr (Umeå, 2019-12-16)

#243

Så här kan vi inte ha det.....ta erat ansvar för barnen och personalen.

Johanna Mikaelsson (Byske, 2019-12-16)

#245

Jag har barn i förskola och skola och vill såklart att de ska ha alla förutsättningar till att ha det bra och utvecklas!

Frida Rönnlund Israelsson (Tavelsjö , 2019-12-16)

#255

Viktigt att barn lär sig

Fredrik Israelsson (Tavelsjö, 2019-12-16)

#258

Sätt stop för nedskärningarna i förskolan, det är nog nu!

Emilia Karlsson (Umeå, 2019-12-16)

#262

Vi som jobbar med barn behöver rätt förutsättningar för att kunna göra ett bra jobb. Som det ser ut nu kan man inte gå hem efter dagens slut och känna att man är nöjd med hur dagen blev. Det handlar mest om att släcka bränder och kämpa för att få ihop dagen.

Stina Andersson Lundström (Umeå, 2019-12-16)

#263

Våra barns utbildning och välmående under uppväxten är viktigt både idag och för lång tid framöver. Vi har inte råd att svika de som växer upp nu!

Agneta Bränberg (Umeå, 2019-12-16)

#273

Jag är vårdnadshavare och har barn i skola i Umeå

Alexandra Gery (Umeå, 2019-12-16)

#280

Har barn i förskolan.

Jannike Viktorsson (Umeå, 2019-12-16)

#284

Stat och kommun måste satsa på skolan. Att dra ner på resurserna innebär ökade kostnader i framtiden. Jag vill uppmana alla politiker att läsa på om folkhälsa och kriminologi innan ni skär ner på skolan. Kostnaderna kommer skena i andra samhällsinstanser.
Med vänlig hälsning
En orolig förälder

Nina Harryson (Umeå, 2019-12-16)

#293

Jag vill att minna barn ska växa upp i en fungerande skola.

Stina Kristoffersson (Örnsköldsvik, 2019-12-16)

#296

Gränsen är nådd, spara inte mer på barnen

Sara Hjalmars (Röbäck , 2019-12-16)

#302

Horribelt att fortsätta spara i dessa områden när det är ett sådant slöseri på skrytbyggen i kommunen. 9 miljoner för ett cykel garage? Väven? Torget? Parkerna? Kom igen. Lägg våra skattepengar på rätt ställen först.

Kent Vikberg (Tavelsjö , 2019-12-16)

#303

Jag skriver under för min dotters framtid.

Linnéa Forss (Umeå , 2019-12-16)

#318

Barnen är vår framtid och dom behöver den bästa starthjälp dom kan få

Kenth Sigvardsson (Umeå, 2019-12-16)

#321

Jag vill att mina barn ska ha en bra barnomsorg. Jag vill att mina barns pedagoger ska ha en god arbetsmiljö.

Christina Ivarsson Ålstig (Nyköping , 2019-12-16)

#332

Jag upplever att barnkullarna under vissa år är alldeles för stora vilket märks genom att det är stimmigt och att barnen inte mår bra och att personalen inom förskolan inte har resurser för att hinna vara med och ge alla barn den uppmärksamhet som krävs. Vår dotter gick en lång tid på förskolan och kände sig utanför, vilket tog tid att förstå troligtvis pga att barnkullen när hon började var väldigt stor. Det har även varit mycket vikarier på förskolan och rotation på anställda, vilket inte känns tryggt för barnen.

Lars Fahlgren (Umeå, 2019-12-16)

#335

Jag vill se att mina barn o andra barn får en trygg o bra miljö i skolan med små klasser o tillräckligt med utrymmen som behövs i en skola för inlärning o utveckling. Barnen är vår framtid ! Dessutom att lärarna får en bra arbetsplats för att kunna undervisa.

Sabina Granqvist (Umeå, 2019-12-16)

#341

Vill ha en trygg framtid för barn på en förskola och då krävs säkrad bemaning av personal som mår bra och känner att de är tillräckliga och kan utföra sitt arbete tryggt

Anders Urbán (Tavelsjö , 2019-12-16)

#346

Barnen är det viktigaste vi har och de behöver en trygg och fungerande förskola och skola för att bli trygga och välfungerande vuxna.

Maria Miltsis (Umeå , 2019-12-16)

#352

Känner oro inför detta då det drabbar mina barnbarn

Lisbet Karlsson (Umeå , 2019-12-16)

#364

Gillar ej neddragningar som drabbar barn o familjer .

Magnus Mattsson (Umeå, 2019-12-16)

#368

Jag är för tillfället deltidssjukskriven i utmattningssyndrom och ser fler kollegor påväg dit jag är. Det är omöjligt att göra det jobb vi SKA göra utifrån läroplan och skollag utan tillräckliga resurser!

Erika Andersson (Umeå, 2019-12-16)

#370

Stötta en viktigt fråga. Mer resurser till skola så vi lärare får förutsättningar att göra vårt jobb.

André Wikman (Härnösand, 2019-12-16)

#374

Satsar ni inte på barn och skolan kommer ni att få betala dubbelt så mycket senare!

Andreas Bergh (Umeå , 2019-12-16)

#375

Barnomsorgen måste få mer resurser, inte mindre! Barnen är framtiden.

Karin Larson (Umeå, 2019-12-16)

#376

För att jag länge tyckt att det är Nog!

Ann-Sofie Lindberg (Umeå, 2019-12-16)

#377

Finns ingen folkvald sosse man kan lita på längre. Styr upp, gör om och prioritera rätt. Era framtida väljare är barnen, gissa vad de får med sig inför framtiden?

Linda Olovsson (Umeå, 2019-12-16)

#381

Barnen är vår framtid.

Camilla Sjölund (Obbola, 2019-12-16)

#386

Att jag jobbar inom skolan där vi alla påverkas negativt av nedskärningarna. Har även barn i skola och förskola som oxå drabbas. Förbannad blir jag 🤬

Camilla Sandström (Umeå, 2019-12-16)

#390

För- och grundskola måste få kosta pengar. Besparingar blir kortsiktiga då de problem som uppstår i slutändan kostar mer för samhället.

Christina Billingham (Hörnefors, 2019-12-16)

#392

Helt orimliga arbetsförhållanden. Vi går på knäna nästan varje dag. Oerhört less på denna okunskap som finns uppifrån medan de lägger pengarna på skrytbyggen som inte behövs. Helt otroligt att politikerna kan vara så vansinnigt verklighetsbefriade.

Sofia Lidström (Umeå, 2019-12-16)

#394

-Ta pengar från de 320 miljoner kr/år som kulturen får!
-Avsätt ett gäng politiker!

Johan Gabara (Nordmaling , 2019-12-16)

#395

För att spara långsiktigt måste vi satsa på våra barn från de är små och genom hela skolgången.

Helena Skagerlind (Umeå, 2019-12-16)

#399

För att vi ska kunna lösa vårt uppdrag behöver vi mer pengar, inte mindre. Vi har sparat så länge nu att det inte går att spara mer, nu måste politikerna inse allvaret och skjuta till de medel som krävs!

Anneli Sandberg (Röbäck , 2019-12-16)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...