Mot nedskärningarna i Umeås för- och grundskolor

Kommentarer

#11

För barnen, vår framtid. Nu räcker det!

Matilda Södergren (Umeå, 2019-12-16)

#12

Jag vill att mina barn ska få en bra skolgång med lärare som ska orka ta handom klasserna.

Elina Molin (Umeå, 2019-12-16)

#14

Det är ohållbart att försämra kvaliteten för barn och vuxna på det sätt som nu sker!

Malin Nielsen (Umeå, 2019-12-16)

#18

De senaste 15 åren har det varit besparingar och nu stramas det åt ännu hårdare och snabbare. Ingen tackar en eller tar hand om en när utbrändheten kommer. Ett avstamp nu är lite för sent.

Krister Källström (Umeå, 2019-12-16)

#20

För att jag tycker det är en självklarhet att vi måste satsa på våra barn i tidig ålder för att skapa de bästa förutsättningarna till en bättre framtid för alla barn! Det kommer kosta samhället mindre pengar längre fram.

Therese Hellqvist (Umeå, 2019-12-16)

#25

Jag skriver under för att jag ville se till att både barn och personal inom förskolaN får må bra. Detta går inte längre, det fungerar inte med fler ”effektiviseringar” som i själva verket är rena och skära nerskärningar!

Maria Johansson (Umeå, 2019-12-16)

#34

Jag arbetar som lärare och det är min skyldighet att hjälpa till att lyfta det faktum att läget är akut. När pedagoger nu säger att de inte räcker till så är det på grund av att de FAKTISKT INTE RÄCKER TILL. Det finns inte personal. Det finns för lite undervisningsmaterial. Inga pengar till kreativt/experimenterande material. Det finns inga pengar att köpa in utematerial. Det finns ingen tid att planera aktiva raster. Det finns inte tid att planera pedagogiskt långsiktiga värdegrundsinsatser. Och undervisningen... själva grunden, blir emellanåt bristfällig på grund av orsaker som kräver en separat lista. Tiden försvinner när vi behöver täcka upp för varandra i kollegiet.

Vi går på våra knän. Våra barn har för få vuxna i skolan. Vi har inte en chans att nå de mål som läroplanen säger att vi ska. Personal inom skola har gått på knäna länge. Det är inget nytt. MEN situationen vi befinner oss i NU är ny. Vakna!

Föräldrar! Är det stökigt i era barns klasser? Är ni missnöjda? Hjälp oss pedagoger i detta för det är vår gemensamma samhälleliga grund som vacklar nu.

Vad händer med Sverige utan fungerande skola? Jag tror innerligt på skolan som en av samhällets grundpelare. Det Sverige nu står inför skrämmer mig.

Malin Lärka (Umeå, 2019-12-16)

#36

Arbetssituationen i Umeås skolor fick mig att lämna ett yrke som jag älskat i över tolv år.

Linda Jonsson (Umeå, 2019-12-16)

#45

Jobbar i förskoleklass och fritids. Kämpar varje dag för att skapa bra förutsättningar för alla våra elever , men även en bra arbetsmiljö för oss personal.

Elstig Anette (Umeå, 2019-12-16)

#49

Krisen i skolan är ett faktum. Vilken framtid önskar vi oss? En där barnen inte utvecklas och ingen vill utbilda sig till lärare?? Det räcker nu!!!!

Maria Sjöberg (Umeå, 2019-12-16)

#50

Nu är det nog!!!

Magdalena Grahn (Umeå, 2019-12-16)

#52

Jag är förskollärare och nu är det nog!

Anna Löfgren (Umeå, 2019-12-16)

#53

Jag är förälder och är orolig för mina barn med denna ansvarslösa politik.

Anette Olsson (Umeå, 2019-12-16)

#55

Barnen är vår framtid.

Anita Johansson (Umeå, 2019-12-16)

#56

På förskolan där jag jobbar får vi inte ut planeringstid, inga pauser och många av pedagogerna är så slut efter en dag att det går ut över fritiden. Självklart är både barnen och vi som arbetar i verksamheterna värda bättre arbetsförhållanden än så!

Lisa Hårding (Umeå, 2019-12-16)

#57

För att våra barn behöver resurser och investeringar, inte besparingar!

Camilla Johansson-Sponseller (Umeå , 2019-12-16)

#60

Barnens psykiska ohälsa ökar av dessa jävla nedskärningar. Inte ok någonstans!

Simone Mård Säfvenberg (Skellefteå , 2019-12-16)

#61

Jag vill ha en bra arbetsmiljö och ett bra arbetsklimat på min arbetsplats. Jag vill att vi tänker på barnens utbildning och deras lärmiljö.

Ann-sofi Kinnunen (Umeå , 2019-12-16)

#70

På min arbetsplats, skola förlorar jag 6 kollegor efter jullovet. Vi måste in i ekonomisk ram tydligen. Och som vi slitit denna höst Med dessa 6 personer på jobbet... Hur ska det gå till våren? Samma barn, gör mer men med mindre. Det går inte ihop!

Linda Söderström (Umeå, 2019-12-16)

#72

Jag både som yrkesverksam och mamma ser hur skolan sliter med för dåliga resurser och hur detta drabbar eleverna.

Helena Lidberg (Umeå, 2019-12-16)

#73

Vi klarar inte mer nu. Jag kommer inte att kunna jobba kvar i det yrke jag älskar om det fortsätter så här. Kropp och knopp håller inte.

Emma Lindgren (Holmsund/Umeå, 2019-12-16)

#74

Nu får det vara nog!

Åsa Hansson (Umeå, 2019-12-16)

#76

Det är oacceptabelt hur man drar in på förskolor och skolor överlag i Umeå kommun. Ohållbart. Vi behöver fler utbildad personal, inte färre. Jag kommer absolut rösta utefter hur man löser denna allvarliga fråga i framtiden. Kultur är något man kan dra ner på kraftigt och skulle ha gjort för länge sedan istället.

Richard Lind Andersson (Umeå, 2019-12-16)

#80

Situationen i förskola, skola och fritids är ohållbar. Jag vill inget hellre än att jobba som lärare! Det är ett fantastiskt yrke under rätt förhållanden. Ändå överväger jag ibland att ge upp. Det är en lyx som barnen och eleverna inte har. Det här är deras verklighet under överskådlig framtid och de har ännu mindre möjlighet att påverka än vad vi vuxna har.
Det räcker nu.

Åsa Hedlund (Umeå, 2019-12-16)

#84

Det är inte hållbart i förskolan redan som det är idag, hur kan man ta bort ännu mer resurser????

Emma Lindberg (Umeå, 2019-12-16)

#94

Det räcker nu.

Karin Nordgren (Umeå , 2019-12-16)

#96

Nu är det dags att Umeås politiker tänker om. Umeå är inte en fattig kommun, tvärtom, de måste fördela om medlen, mellan förvaltningarna. Förskolor, skolor och äldreomsorg måste prioriteras i första hand. Att bygga om torg, parker etc. är i och för sig trevligt, men det är sådant man får använda de pengar som ev blir över till. De senaste åren har hur många miljoner som helst rullat på skrytbyggen av skilda slag medans kommunens anställda sliter ihjäl sig.
För att inte tala om KULTURHUVUDSTADS året 2014 där vi förlorade hur många miljoner som helst, för ingenting och jag och många med mug förstod redan då att detta kommer vi i kärnverksamheterna att få jobba igen under många år framåt och bu kommer kvittot på det. Att spara 18,5 miljoner i förskola och fritids för att skolan gått med förlust, det är inte acceptabelt.Personalen är hårt pressad och orkar inte längre. Vad händer om ännu fler blir sjuka eller säger upp sig, hur ska samhället då kunna fungera.

Maria Holmgren (Tavelsjö, 2019-12-16)

#100

Att spara på resurser,är som att spara på utveckling.

Martin Björk (Umeå, 2019-12-16)

#103

Det var redan nog i början av 2000-talet då jag jobbat något år. Nu är det inte längre en verksamhet att vara stolt över utan en verksamhet som gör att både barn och pedagoger far illa.

Susanne Yttergren (Umeå, 2019-12-16)

#105

Jag vill att förskolan och skolan ska vara en trygg och kreativ plats för barnen och att personerna som arbetar i förskolan och skolan ska ha en god arbetsmiljö och tillräckligt med kollegor för att ha en god hälsa och må bra. Jag vill att mitt barn och andra barn ska få träffa vuxna i förskolan och skolan som orkar och hinner vara närvarande och empatiska.

Aina Noren Selberg (Umeå, 2019-12-16)

#109

Barnen har RÄTT att ha en trygg och utvecklande och lärande miljö i förskola , skola och fritids. Där det finns tid och möjlighet att se och utveckla varje barn utifrån deras förutsättningar. Personalen har RÄTT att ha en bra arbetsmiljö där de kan utföra sitt uppdrag och känna att de har förutsättningar och möjligheter att göra ett bra jobb . Barnen är vår framtid. Värna personalen så att de orkar finnas för barnen o eleverna.

Elisabeth Ellevik (Umeå, 2019-12-16)

#110

Spår inte in på barnen. Vår framtid

Lena Wiklund (Umeå , 2019-12-16)

#111

Nu får det vara nog! Jag går på knäna varje dag för att hinna finnas för varje barn. Och jag är less på att mina egna barn har nya vikarier varje dag för att deras pedagoger är sjukskrivna pga stressen och pressen.

Jacqueline Zarrabi (Umeå, 2019-12-16)

#112

Jag vill att både barn o vuxna ska få en bättre situation i förskolan. En situation där vi orkar. Med rätt resurser o mindre barngrupper skapar vi en bättre framtid. Barnen är vår framtid o dom ska ta hand om världen efter oss.

Åsa Manns (Umeå, 2019-12-16)

#113

Visa mitt stöd

Andreas Eriksson (UMEÅ , 2019-12-16)

#114

Nu är det nog! Varje dag på jobbet får vi pussla och hjälpa varandra för att få dagen att gå ihop. Det finns inte en dag när man går hem från jobbet och känner sig nöjd och tillfredsställd över det man har hunnit med under dagen, alltid är det något som man borde ha hunnit med som man har dåligt samvete över, ett ledset barn, en förälder som bara ville veta hur sitt barn haft det under dagen, sen alla dessa administrativa uppgifterna, de hinner man nästan aldrig med i den takt man borde

Malin Ålstig Andersson (Umeå, 2019-12-16)

#116

jag jobbar i förskolan och ser hur försämringarna har slagit mot verksamheten under senaste åren.

Anna Sandström (Umeå, 2019-12-16)

#122

Jag tycker att det är under all kritik att det skall dras ner ännu mer. På min dotters skola Marieberg har de i klass 4 inte böcker till alla elever t ex.
Vad är det för samhälle för vår framtid .

Anna Lindell (Umeå, 2019-12-16)

#127

Vi skapar vår framtid!

Johan Wallén (Umeå, 2019-12-16)

#128

Alla nedskärningar

Anette Nilsson (Umeå, 2019-12-16)

#132

Jag skriver på för barnens skull. För att det är inte rättvist mot dom.

Maja Öhlund (Umeå, 2019-12-16)

#134

Det är nog nu! Jag går sönder både som pedagog och som mamma. Jag känner mig värdelös på jobbet. Jag är orolig för mina barns mående i förskola och skola, orolig för att pedagogerna vänder ut och in på sig för att anpassa för min son som har svårigheter. Det är nog nu! Mer resurser istället för mindre. Hur tänker ni politiker? En vacker stadsbild med nya torg, broar och byggen men våra barn sätter ni i skiten. SKÄMS!

Agnes Nutti (Umeå, 2019-12-16)

#138

Stoppa nedskärningarna i för och grundskolan . Nu är det nog.

Mona Rova (Umeå, 2019-12-16)

#144

Barnen lider och de är vår framtid

Lisen Hagberg (Umeå, 2019-12-16)

#146

Detta är så fel och naivt! Det går helt emot det vi vill säga med skolreformen och skollagen. Snälla TÄNK OM

Linn Öjbrant (Umeå, 2019-12-16)

#155

Ingen besparing att göra nedskärningar inom skola och barnomsorg. Tvärtom medför det en högre kostnad i framtiden.

Monica Johansson (Umeå , 2019-12-16)

#156

Umeås skolor är redan väldigt hårt pressade. Ytterligare nedskärningar kommer slå hårt mot personalens arbetsmiljö och barnens lärmiljö.

Johan Örestig (Umeå, 2019-12-16)

#161

Barnen är vår framtid, satsa på dom inte dra ner

Mauritz Öjbrandt (Umeå , 2019-12-16)

#163

Det får räcka nu. Vi går redan på knäna. Jag överväger att byta yrke efter 16 år. Vi räcker inte till.

Carina Vallrud (Umeå, 2019-12-16)

#166

Umeå kommun har helt fel prioriteringar

Sandra Olofsson (Umeå, 2019-12-16)

#168

Hans Lindberg måste avgå.

Tobias Andersson (Umeå , 2019-12-16)

#170

Jag skriver under därför att jag har jobbat i för- och grundskola i 27 år och de senaste 15-20 åren så har det återkommande skett besparingar och nedskärningar i verksamheten. Fler barn, färre lärare. Det känns svårare och svårare att klara det uppdrag vi är anställda för att klara.

Per Edberg (Umeå, 2019-12-16)

#171

Barnen förtjänar en trygg och säker förskola/ familjedaghem/ skola som präglas av hög kvalitet. Personalen i förskola/ skola är viktiga vuxna i barnens liv och ska ges förutsättningar att ge barnen den omsorg och utbildning de har rätt till. Allt i förskolan och skolans verksamhet kan inte tvingas vara mätbart på kvantitativt sätt. Barnens trygghet urholkas av stora personalomsättningar som inte är acceptabla.

Julia Burström (Tavelsjö, 2019-12-16)

#175

Jag är förskollärare sedan 20 år tillbaka. Förälder till 2 barn numera i skolan. Det finns inget mer att spara på nu. De har redan för lite resurser till personal, material och mat. Nu är det nog. Sluta upp med dyra utsmyckningar av staden och ombyggnationer av redan fungerande verksamhet som t.ex. busshållplatser. ( t.ex. Universum)
Lägg pengarna på barnen så slipper vi ta hand om trasiga vuxna!

Anna Tiselius (Umeå, 2019-12-16)

#177

Sett den gradvisa nedskärning som pågått under många år, med bl.stora barngrupper. Kan jämföra med egna yrkeserfarenheter, egna barn samt barnbarn.

Gudrun Nording (Norrbyn, Hörnefors, 2019-12-16)

#193

Mot nedskärningar inom för och grundskola

Erika Lindblom (Umeå , 2019-12-16)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...