Fler timmar till historieundervisningen!

Kommentarer

#18

Detta är otroligt viktigt!!

Magnus Perlestam (Sundsvall, 2019-10-22)

#19

Docent, universitetslektor i historia

Pär Frohnert (Stockholm, 2019-10-22)

#21

Jag skriver under på grund av att kunskap är makt och den riskerar att gå förlorad om den inte förs vidare till nästa generation genom vårt offentliga skolsystem.

Daniel Andersson (Umeå, 2019-10-22)

#22

Som historielärare har jag själv erfarit omöjligheten i att genomföra mitt läraruppdrag både i enlighet med skolans styrdokument och på ett för eleverna meningsskapande sätt. Summa summarum: orimlig och kontraproduktiv stress för lärare och elever!

Madeleine Larsson (Lund, 2019-10-22)

#25

Jag är övertygad om att förståelsen för hur världen kommit dit vi är i dag gör oss till tryggare och tolerantare samhällsmedborgare.

Örjan Lindwe (Timrå, 2019-10-22)

#27

Jag skriver under detta eftersom vi historielärare inte längre har förutsättningar att följa de styrdokument som vi är ålagda att följa.

Eva Henriksson Garatea (Malmö, 2019-10-22)

#29

Jag ser på mina barn hur svårt är att förstå när allt blir så översiktligt. Det behövs fler timmar för att det ska bli roligt och spännande.

Hanna Svensson (Stockholm, 2019-10-22)

#31

Frågan är angelägen!

David Mellberg (Göteborg, 2019-10-22)

#38

Jag skriver under som mor till en dotter i mellanstadiet och som historielärare. God historisk bildning får inte vara en exklusiv kunskap för några, utan är en allmän, medborgerlig rättighet!

Åsa Björkman (LUND, 2019-10-22)

#52

Vi skaber fremtiden ud fra hvordan vi forstår fortiden. Historie er den vigtigste, og den farligste, faktor for at skabe politik. Hvordan vi opfatter historien kan skabe krige og afslutte krige - især den ældre historie.

Kurt Villads Jensen (Stockholm, 2019-10-22)

#62

Psykologer vet att en människas förflutna, har stor betydelse för formandet och förståelsen av den hon är idag. Detsamma gäller ett samhälle, ett land , en kontinent. De som raderar det förflutna vilket bl.a. är utmärkande för totalitära regimer vill få total kontroll över människors nutid och framtid.

Yvonne Rosenthal (STOCKHOLM, 2019-10-22)

#65

Viktigt att eleverna får med sig viktiga delar/epoker/områden inom historiaområdet.

Annica Säwström (Karlstad, 2019-10-22)

#76

Historieämnet är ett viktigt ämne för att eleverna ska kunna förstå, och förhålla sig till, sin omvärld och sin samtid. Det är också ett viktigt ämne för att ungdomar ska kunna tänka kring sin framtid.

Linda Ekström Lind (Linköping, 2019-10-22)

#77

Jag skriver under pga att skolverket själv medgivit att det är för få timmar för att kunna få med hela historieämnet.

Josefine Berndt (Stockholm, 2019-10-22)

#79

Värdet av humanistiska ämnen är svårt att mäta och har därför fått stå tillbaka till förmån för naturvetenskapliga ämnen under många år. Jag är dock övertygad om att humaniora tillför existentiella värden för individen som på sikt gynnar samhället ekonomiskt i form av färre depressioner, ökad empati och tolerans mellan grupper i samhället etc.

Bonnie Clementsson (Lund, 2019-10-22)

#80

Historiekunskaperna är nödvändiga för att skydda samhället från totalitära och odemokratiska rörelser samt för att förstå vår nuvarande samhällsutveckling.
En historisk bildning skadar ingen människa. Tvärtom!

Janne Smith (Lund Sverige, 2019-10-22)

#85

För nu nästan 20 år sedan skrev numera framlidne diplomaten, tidigare chefen för Nobelstiftelsen och författaren Stig Ramel att historia = medborgarkunskap = social kompetens och att det därför borde vara huvudämne både i grundskolan och på gymnasiet.

Jag håller med och menar att det är hög tid att ge våra ungdomar både djup och bildning i sina historiekunskaper. Öka därför timtalet i historieämnet i ungdomsskolan en gång för alla.

Problemet med stoffträngsel löses elegant genom att Skolverket föreslår en ökning av antalet timmar på samma sätt som Alexander den store under antiken med ett alexanderhugg löste den Gordiska knuten! Så är problemet löst.

Bengt Nilson (Lund, 2019-10-22)

#90

Kunskap om det förflutna är otroligt viktigt för att förstå vår samtid och stå rustade inför vår framtid.

Joakim Altervall (Malmö, 2019-10-22)

#93

Jag skriver under därför att jag anser kunskap om historien är nödvändigt för att unga människor ska förstå världen. Krävs för demokrati och fred!

Johnny Ludvigsson (Linköping, 2019-10-22)

#94

De senaste årens globala utveckling mot främlingsfientlighet och glidning ifrån demokratiska principer visar nödvändigheten av en gedigen utbildning i historia. Barn måste förstå både varför vårt samhälle ser ut som det nu gör och att allting inte måste vara så (saker och ting har varit mycket annorlunda förut och kan snabbt ändras igen) för att motverka politisk apati eller att man fattar hastiga, oreflekterade politiska beslut. Historia är också ett av de ämnen som har bästa förutsättningar för att utveckla elevers förmåga till källkritik.

John Hennessey (Växjö, 2019-10-22)

#103

Jag skriver under pga att det påbjudna centrala innehållet inte hinns med på den tid som finns till förfogande.

Ingemar Wiklund (Kållekärr, 2019-10-22)

#109

Det går inte att förstå nutiden utan kunskaper om historia.

Stefan Nilsson (Linköping , 2019-10-22)

#122

Vårt land nu skördar de ruttna frukterna av den avhistorisering och dehumanisering som statsmakterna systematiskt genomfört de senaste årtiondena. För över tid från det svulstiga samhällsämnet som utan historisk bakgrund blir ett sandslott! Korta ferietiden!

Nils Dahlbäck (Piteå, 2019-10-22)

#124

Är verksam historielärare på gymnasiet

Gertie Hammarberg Tersmeden (Stockholm, 2019-10-22)

#128

Förstelärare. Ämneslärare i svenska och historia. Fil. kand, historia.

Max Francois (Umeå, 2019-10-22)

#137

Jag är lärare i historia på gymnasiet och anser att tiden är för knapp för att eleverna ska kunna få en förståelse om historians betydelse för nutiden.

Morgan Persson (Kristianstad, 2019-10-22)

#140

Historia är en omistlig del av en allmänbildning. Om vi ska kunna ha ett demokratiskt samhälle med engagerade, upplysta medborgare behöver alla få tillgodogöra sig en likvärdig, allmän grundutbildning i historiska kulturer och samhällsutveckling - inte bara små axplock av detta utan en rimlig helhetsbild. Utan historia förloras mycket stora delar av förståelsen för orsakssammanhang, förändring över tid, kontext, upprepning och inte minst hur vår värld är ordnad och formad.

Johan Larson Lindal (Norrköping, 2019-10-22)

#142

Vi behöver en ny timplan för grundskolan där historieundervisningen tillförsäkras betydligt större utrymme än nu. För gymnasieskolan behöver den nuvarande poängplanen ersättas med en timplan, den nuvarande kursorganisationen behöver ersättas med årskursinnehåll och betygen behöver bli termins- läsårs- och sammanfattningsbetyg. Detta gäller alla ämnen men skulle betyda särskilt mycket för just historieundervisningen.

Hans Albin Larsson (Lund, 2019-10-22)

#151

Att historia är viktigt och det är för få timmar i undervisningen för att kunna ge eleverna vad de behöver!

Sofia Alvevåg (Lidingö, 2019-10-22)

#154

Jag skriver under frivilligt för att jag instämmer
i uppfattningen att historia är ett viktigt ämne.
Det skapar orienteringsmöjligheter i en komplex tillvaro och kan lägga grunden till en sund verklighetsuppfattning.

Sigward Casperson (HINDÅS, 2019-10-22)

#162

Jag har varit lärarutbildare i historia och leder nu en fakultet där lärarutbildning ingår som en väsentlig del och jag möter dagligen det stora behovet av perspektiv både bakåt och framåt. Utan historisk förståelse är människor blinda för sin egen tillvaro.

Gunlög Fur (Växjö, 2019-10-22)

#165

Utan kunskap om vår historia förstår vi inte nutiden och kan inte heller förstå hur nutiden påverkar framtiden!

Ritva Tagaras (Skövde , 2019-10-22)

#166

Historieundervisningen lägger grunden för allt annat vi lär oss, historia binder samman alla andra skolämnen.

Tilda Johansson (Växjö, 2019-10-22)

#173

Kalle Bäck

Kalle Bäck (Tranås, 2019-10-22)

#184

Är historialärare på högstadiet och instämmer fullkomligt. Mer tid behövs!

Tina Johansson (Kalmar, 2019-10-22)

#190

Av historien lär vi oss att göra rätt i framtiden

Peter Månsson (Simlångsdalen , 2019-10-22)