Värna elevernas rätt till hela historien!

Kommentarer

#801

Jag skriver under pga mitt arbete som svensklärare (GY) kommer att försvåras något enormt om detta stryks i högstadiet.

Cécilia Fröberg (Lund , 2019-09-30)

#806

Bildning blir alltmer en klassfråga. Får inte barn från alla sorters hem åtminstone en teoretisk chans att få med sig basfakta och förståelse för hur saker hänger ihop är det ett gigantiskt svek.

Dagmar Forne (Djursholm, 2019-09-30)

#812

Vår historia har tagit oss dit vi är idag, varje del i den räknas. Vår tids utbildningsväsen hade sett annorlunda ut om det inte vore för antikens filosofer. Vår syn på infrastruktur har sin grund i bland annat romarrikets avancerade lösningar. All historia är viktig, för det är VÅR GEMENSAMMA historia!

Petter Zingmark (Täby, 2019-09-30)

#823

Historielöshet leder till undergång!

Laszlo Donat (Stockholm, 2019-09-30)

#826

Det är helt ofattbart att ta bort en stor del av vår gemensamma historia ur elevernas världsbild.

Camilla Gustafsson (Karlstad, 2019-09-30)

#829

Så många saker i vår tid är ett arv från antiken - det är väl allmänbildning att veta sakers ursprung och varför ordspråk, namn, konstidéer, matematiska termer mm kommer ifrån.

Anette Bohlin (Ronneby, 2019-09-30)

#833

För att det är vansinne och tyder på stor okunskap!

Carita Olofsson (Falkenberg , 2019-09-30)

#845

Jag skriver under för att,man kan INTE stryka över en så viktig historia,som grekiska antiken,filosoferna,bla.
Hela världen pratar om den den grekiska historien och kulturen.
Det är är ren politisk bullshit.

Sofia Savidou (Stockholm, 2019-09-30)

#852

Jag värnar om begreppet "bildning", det som fortfarande existerar i länder som Frankrike, Schweiz, England, delvis Italien, men som här i Sverige alltsedan 60-talet gradvis har sopats bort via den rådande politiska andan. Skolverkets förslag är "ignorant", okunnigt. Ett typiskt utslag av inkompetent tunnelseende...

Olov Helge (Limhamn, 2019-09-30)

#853

Man kan inte bara sådär radera historien!

Gunilla Mosselimossa (Helsingborg, 2019-09-30)

#863

Alla har rätt att känna till såväl den svenska historien som världshistorien

Amn Peter (Malmö , 2019-10-01)

#866

Håller med om att det är vansinne att stryka en så väsentligdel av historien. Så mycket bygger på antiken (demokrati, retorik bl a).

Agneta Isaksson (Garphyttan , 2019-10-01)

#871

Historia är grunden till förståelse om omvärlden idag.

Dennis Dabstam (Örebro, 2019-10-01)

#873

Historia går inte att radera. Att ta bort allt före 1500 innebär inte att dess relevans försvinner. Snarare kommer resterande undervisning att blir svårare.

Rasmus Eriksson (Partille, 2019-10-01)

#875

Stoppa idiotin.

André Nilsson (Halmstad , 2019-10-01)

#879

Jag anser att det är helt förkastligt att plocka bort människans tidiga historia från det centrala innehållet i historia för åk 7-9! För att förstå vår nutid måste vi försöka förstå vår historia. Kontinuitet och förändring!

Lena Elwér (Karlshamn, 2019-10-01)

#880

Jag skriver under då all historia före 1500-talet krävs för att förstå vårt samhälle idag. Juridik, samhällsfrågor, stad- och landsbygdshistorik skulle hänga i tomma luften utan antiken. Vi riskerar nya generationer som blir rotlösa på riktigt.

Chris Lindell (Östra Karup , 2019-10-01)

#891

Historia är viktigt så vi inte gör samma misstag som redan skett!

Rouaa Hammadi (Stockholm , 2019-10-01)

#903

Helt obegripligt förslag som kommer att undergräva nästa generations förståelse för all historia, även den nutida, det kommer också göra det svårare att förstå andra kulturer och religioner.
Helt fel väg att gå! Om det finns för mycket att lära sig så vore det i så fall bättre att förlänga grundskolan med ett år. Eller möjligtvis att ta tid från undervisning som inte är lika livsviktig, som kanske syslöjd eller liknande.

Anna Mellfors (Stockholm , 2019-10-01)

#904

Det är viktigt att få en helhetssyn gällande hur en ideologisk/historisk period påverkat en annan, genom hela människans historia fram till idag. Våra försäkringar i det som föregått oss blir lösryckta om vi börjar mitt i en berättelse. Berättelsen om mänsklighetens bakgrund och utformning till vad vi tänker och gör idag.

Anneli Zaki

Anneli Zaki (Sundsvall, 2019-10-01)

#905

Civilisationen uppstod inte på 1500-talet. Tiden innan dess har stor betydelse för hur framtiden formas. Grunden för våra kulturer byggdes på antiken. På gott och ont, men vi måste veta för att förstå.
Grunden för vår kunskap, vetenskapens sökande efter sanningen, uppfanns inte heller efter år 1500, och startade inte med Google.
Dumheten däremot verkar vara i tilltagande, och är vitt representerad även hos beslutsfattare. Ärligt talat, hur går det till när okunniga och obildade människor får ansvaret för medborgarnas grundläggande kunskaper?

Stina Olsson (Malmö, 2019-10-01)

#906

Jag anser att undervisning i historia behöver bakgrundsfakta från kulturer som fanns långt före 500-talet. Utan den bakgrunden tappar vi fotfästet totalt i nutidens snabba brus!

Gunbritt Mars (Falkenberg, 2019-10-01)

#908

Historielöshet är farligt för samhället. Det är inte bildning.

Jessica Käck Karlsson (Mariestad, 2019-10-01)

#910

Jag skriver under eftersom jag anser att känna till historiska händelser, teorier, människor vidgar dagens vyer. Man kan sätta händelser i samband och få perspektiv. Det underlättar att få distans och lärdom i t ex vetenskap och politik.

Susanna Klein (Göteborg, 2019-10-01)

#912

Utan vår historia är nutiden svår att förstå

Gunilla Gustafson (Kålleref, 2019-10-01)

#916

Skolverkets förslag är oacceptabelt. Faktum är att det är något av det dummaste jag hört talas om i modern tid...

Johan Israelsson (Malmö, 2019-10-01)

#918

Orsaker, konsekvenser och historiska aspekter ligger till grund för att förstå samhället idag

Adam Danielsson (Uppsala, 2019-10-01)

#923

Detta är ett svårt slag för barns historiska grund. Antiken och de klassiska fria konsterna återkommer i mycket. Konst, arkitektur mm.

Henrik Ogstedt (Göteborg, 2019-10-01)

#926

F.d. lärare och förälder till 2 vuxna barn.

LarsJohan Lindqvist (Vetlanda, 2019-10-01)

#928

Jag håller med ta inte bort historian före 1500 talet. Räcker med att ni tagit bort kristendomskunskpen.

Helena Malm (Oslo, 2019-10-01)

#930

Detta förslag gör att elevers samhällsklass och hemmiljö helt avgör om de får del av kulturarvet eller inte.

Koppla till litteratur historia i ämnet Svenska. Kan det vara aktuellt att ha en förståelse för den historiska epoken även?

Förslaget är bedrövligt

Joakim Mörn (Karlstad , 2019-10-01)

#931

Avskyr det bildningsförakt som förslaget genomsyras av.

Saga Bitkover-Norman (Ystad, 2019-10-01)

#935

Jag vill att mina barn i framtiden ska få gå i en skola som fostrar till bildning och samhälksberedskap. Detta förslag gör ju inte den saken lättare och bättre.

Anna Rynningsjö Carlsén (Linköping , 2019-10-01)

#936

Jag vill inte att mina barn växer upp i ett samhälle som förträngt världshistorien och föraktar sitt beroende av tidigare epokers tankesätt och inventioner. Vi behöver den breda historien för att kunna analysera vår samtid.

Marcus Rynningsjö Carlsén (Linköping, 2019-10-01)

#939

...vi måste så klart förstå grunden till dagens samhälle! Plus att det leder till en historielöshet som gör det svårt att motverka onda krafter i dagens samhälle.

Maria Bendz (Enköping, 2019-10-01)

#945

För att historia är det vi lär av!

Caroline Nydewall (Göteborg, 2019-10-01)

#950

”Historia est Magistra Vitae”
”Historia är livets lärare”
Tyvärr lär sig vissa aldrig

Hans-Erik Palm (Malmö, 2019-10-01)

#954

Renässansen återupptäckte antiken - Skolverket begravde den. Är vi på väg mot en mörk medeltid?

Lelitha Verghese Gyllingberg (Karlsborg, 2019-10-01)

#956

Jag håller med.

Svetlana Parmanova (Kallhäll , 2019-10-01)

#958

Ett helt galet förslag som måste stoppas, om man ska gå 10 år i grundskolan då ska man hinna med att ta upp grunderna i hela vår historia, att ta bort antiken är samma sak som att hoppa över alfabetet och gå direkt på meningsbyggnader eller hoppa över att lära sig siffror och gå direkt till ekvationer, det fungerar helt enkelt inte att hoppa över grunderna innan man går vidare i något ämne.

Niklas Ahlin (Hjo, 2019-10-01)

#961

Farligt utveckling när den politiska makten vill ha mandat att välja vad som anses vara viktig historia. ALL historia är viktig!

Susanne Garderyd Karelius (Märsta, 2019-10-01)

#962

Vår vagga ligger i antiken!

Monica Forsberg (Växjö, 2019-10-01)

#963

Jag skriver under eftersom antiken är fundamentalt i att förstå demokrati, vårt rättsystem, vår civilisation etc

Willian Sandström (Lund, 2019-10-01)

#964

Jag ser det vansinniga förslaget som en del i en globalistisk agenda att genom att utarma kunskapen om den egna kulturens ursprung, lättare kunna styra befolkningen bort från nationalism (som inte har med rasism att göra utan om stolthet över -och värnande om den egna kulturen) i rikning mot #NewWorldOrder

Chantal De Alcyone (Stockholm, 2019-10-01)

#969

Vi måste känna till grunden för vår civilisation

Gunnar Carlsen (Ulricehamn , 2019-10-01)

#972

Vi kan inte överleva utan kunskap om historien. Den möjliggör för oss att förstå var samtid och framtid och dra slutsatser och fatta beslut. Vi har en klimatkris, en socioekonomisk kris och i toppen en bildningskris. Gör inte detta värre!

Helene Tiedemann Kraft (spånga, 2019-10-01)

#979

Info@skrivunder.com

Olof Bendz (Enköping, 2019-10-02)

#983

Vi behöver alla och särskilt unga idag, veta om och förstå hur civilisationens vagga lett till modern historia och den värld vi lever i idag.

Annelo Meden (Stockholm, 2019-10-02)

#986

Det är ett ogenomtänkt, huvudlöst och farligt förslag som kommer att marginalisera svenska människor. De kommer inte längre att förstå sitt kulturarv och tolka den kontext som vår västerländska värdegrund består av.

Henrietta Hultén (Stockholm, 2019-10-02)

#988

Ignorans är ett hot mot demokratin

Peter Langerbeck (Malmö , 2019-10-02)

#991

Jag själv älskar historia och vet att utforskande av historien hjälpt mig förstå samtiden bättre. Att sluta tala om vår nuvarande civilisations början i Mesopotamien och länderna kring med Medelhavet tror jag skulle skapa frustration hos alla kunskapstörstande barn. Historia är ett ämne där man enkelt kan ta upp källkritik som fenomen, (ju äldre och färre källor desto bättre), det är något som jag tror att högstadieelever hade haft stor nytta av i sin utveckling.

Jonathan Klasson (Ulricehamn, 2019-10-02)

#996

Kunskap ör viktigt för demokratin. Svenska ungdomar får redan urlakad utbildning.

Elisabeth Söderlund (Enköping, 2019-10-02)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...