Värna elevernas rätt till hela historien!

Kommentarer

#604

Det här är fullständigt vansinnigt. Historielösheten riskerar att öka. Dessutom har redan kraven i historia sänks och ungdomarna klarar inte längre av de äldre historieböckerna som hör till kursen historia A. Tex. så vet de inte längre vad en arrendator eller arrende är.

Catarina Malmrot (Stockholm , 2019-09-30)

#608

Det är vansinne och idiotism att inte lära eleverna om civilisationens historia.

Ann-Cathrin Engwall (Uppsala, 2019-09-30)

#609

Ett land utan historia är inget land

Kristina Andresen (Uddevalla, 2019-09-30)

#611

Vansinnigt förslag av obildade människor

Teresia Lindgren (Stockholm, 2019-09-30)

#612

Utan förståelse av historien döms vi att upprepa misstagen.

Magnus Eriksson (Trelleborg, 2019-09-30)

#615

Tycker att eleverna har rätt att få veta det som hänt, det är en del.

Jan-Åke Olsson (Ronneby, 2019-09-30)

#617

Det är viktigt att varje människa att känna till människans historia sedan minnes tider och helst även innan

Louise Oberg (stockholm, 2019-09-30)

#622

Fullständigt vansinnigt förslag.

Stefan Knutsson (Karlskrona, 2019-09-30)

#627

En självklarhet.

Tove Skytt (Täby, 2019-09-30)

#633

Antiken är grund för att förstå viktiga händelser, skeende.

Katrin de Regt (Kungsbacka, 2019-09-30)

#639

Du behöver historiska kunskaper för att förstå samtiden. Historia är grunden för litteraturhistoria, konsthistoria osv. Börja med lokalhistoria i åk 3 och fortsätt sedan med progression genom mellan och högstadiet så är du framme vid kalla kriget och nutidshistorian i åk 9.

Anita Höglund (Tullinge, 2019-09-30)

#644

Det redan är skralt ställt med Svenssons historiekunskaper, att ge oss ännu sämre utgångspunkt för att förstå oss själva och världen är idiotiskt.

Therese Ehn (Lidingö, 2019-09-30)

#651

Så här får det inte gå till. Ska vi nu inte ha någon historia heller att falla tillbaka på? Har man inte något förflutet, har man inte heller någon framtid, utan då blir allt bara här och nu !!!

Kenth-Bertil Sjölin (Malmö, 2019-09-30)

#654

Att jag som historielärare anser att det skulle vara förödande för eleverna. Det skulle försvåra deras möjligheter att se historiska sammanhang och mönster genom tiderna avsevärt samt göra det onödigt svårt för dem att förstå grunden i nutida konflikter och problematik.

Malin Klarén (Åhus, 2019-09-30)

#655

Absurt förslag!

Elisabet Jädersten (Stockholm, 2019-09-30)

#665

Jag anser att precis som alla har mänskliga rättigheter, så är det vår skyldighet att utbilda våra framtida medborgare i mänsklighetens historia.

Tony Nygren (Malmö, 2019-09-30)

#667

Hur ska barnen förstå sin egen roll i historien om de inte får all information

Eva-Lena Nilsson (Skellefteå, 2019-09-30)

#675

HISTORIA ÄR VIKTIGT! Speciellt världshistorien i vår allt mer internationaliserade verklighet!!!

Patrik Sköld (Harlösa, 2019-09-30)

#694

Detta förslaget är dumt, obildat, och kommer minska förståelsen mellan folkgrupoer.

Peter Rubin (Helsingborg, 2019-09-30)

#696

Självklart ska hela historian vara kvar, allt annat vore bara att försöka mörka för sina egna intressens skull.

Marika Keto (Järfälla, 2019-09-30)

#697

Jag anser att historiska kunskaper är bland det viktigaste som finns att värna om.

Ulrika Karlsson (Hjärup, 2019-09-30)

#701

Förslaget att stryka antiken från historieundervisningen skulle genomfört innebära ett dråpslag mot medvetenheten om nutidens bakgrund, dess landvinningar och misslyckanden.

Christina Gezelius (LINKÖPING, 2019-09-30)

#710

Jonas de Haas

Jonas De Haas (Malmö, 2019-09-30)

#712

Historien är grunden för att förstå sin nutid. Ingen del av den kan selekteras bort.

Wenche Medin (Stockholm, 2019-09-30)

#713

Det är viktigt att ha historiska kunskaper som sträcker sig långt tillbaka i historien

Bo Öhrman (Linköping, 2019-09-30)

#720

Medan jag förstår att historia börjat bli ett för stort ämne och att det finns mer modern historia att lägga energi på så anser ändå jag att det finns väldigt mycket att lära sig om från de tidigare samhällena. Framförallt samhällen som inte är byggda på kristet grund.
Att se hur religioner och samhällen har uppkommit och att det vilken funktion ex religion har haft. Men också att lära sig om hur historien har provat olika sätt att styra ett land.

Linda Holmberg (Umeå, 2019-09-30)

#723

Antiken är grunden till det moderna samhället!

Erik Romegård (Märsta, 2019-09-30)

#727

Bevara antiken i historien

Rickard Andersson (Malmö, 2019-09-30)

#728

Instämmer i att detta med att ”radera historien före 1500” ur läroplanen är intellektuellt självmord. Antika historien är ovärderlig för att skapa den ack så nödvändiga referensram som alltför många idag redan saknar. Att påstå att denna tid ligger för långt bort från ungas vardag är i mitt tycke fullkomligt absurt. En hel del av nutiden bottnar ju i det som då hände. Dessutom blir det ytterligare Europafokus vilket på intet sätt gynnar varesig ett mer mångkulturellt framtida samhälle eller ett mer icke-populariserat samhälle med mer samförstånd och mindre rädsla för det okända. Stoffträngsel(?) låter i mina öron som tillrättalagt trams och en alltför simpel ursäkt för ett galet beslut. Gör om och gör, om inte rätt, så åtminstone bättre.

Jones Maria (Stockholm , 2019-09-30)

#729

......Antiken, civilisationens vagga där allting började.....

Alexandros Dimitriou (Malmö, 2019-09-30)

#731

Att få bildning i historia och historieskrivning är absolut nödvändigt för att förstå komplexiteten i det samhälle vi idag befinner oss i. Det är med alla mått oacceptabelt att ytterligare skära i historieundervisningen om vi tänker oss ett någorlunda hållbart samhälle i framtiden.

Ewa Livmar (Uppsala , 2019-09-30)

#733

Bildning och historian ska kunna användas för att förklara för elever hur världen kom till att formas som den är idag, och skapa anledningar till att spåra vidare för nya utbildningar eller intressen. Skolan ska inte bli mindre, den ska bli större.

Jonas Wikström (Lerum, 2019-09-30)

#735

Detta är otroligt viktigt i en helhetsbild om hur samhället fungerat och utvecklats och varför de idag fungerar som de gör.

Daniela Edvardsson (Stockholm, 2019-09-30)

#737

...för övrigt anser jag att Skolverket bör.....

joanna lundell (veberöd, 2019-09-30)

#741

Det får bara inte ske! Ofattbart

Birgitta Tegler (Malmö, 2019-09-30)

#747

Slöjdlärare som älskar historia!

Johan Bohm (Stockholm , 2019-09-30)

#755

För allas rätt till allmänbildning och förståelse.

Gustav Forne (Solna, 2019-09-30)

#757

Helt sanslöst

Elionor Larsson (Örebro, 2019-09-30)

#758

Historien berättar ju vart vi kommer från!

Helena Marstrander (Stockholm, 2019-09-30)

#763

Antiken är fundamentet för den västerländska kulturen och statsskicken. En fruktansvärd tanke att grundskoleelever inte skulle få lära sig om Julius Ceasar.

Fredrik Janson (Styrsö, 2019-09-30)

#764

Undervisar själv i historia. Antiken är ju en självklar del av vårt västerländska arv.

Kostas Daskalos (Malmö, 2019-09-30)

#771

Det är galenskap

Daniel Andersson (Lund, 2019-09-30)

#774

Alla har rätt att känna till sitt ursprung. Med detta förslag blir ju ingenting begripligt. Ska vi föräldrar behöva utbilda oss till lärare för att ge barnen grundläggande kunskaper för att förstå t. ex. både litteratur och religion?

Lillfi Högel (Nybro, 2019-09-30)

#776

Det är viktigt med historia

Kristina Nejdefalk (Malmö , 2019-09-30)

#778

Ifrågasättande av förslagsställares politiska och kulturella hemvist. Måtte det finns större klokskap hos de beslutande.

Conny Roth (Ekerö, 2019-09-30)

#780

Det är helt galet att ta bort antiken, grunden till vår demokrati, tiden som gav oss Platon, Homeros, Cicero, Carsar och Cleopatra. Författare, filosofer, strateger, konstnärer... Barn och ungdomar behöver ett förklarande sammanhang och det vill ni ta bort! Skäms!

Mariane Granquist-Balk (Skultuna, 2019-09-30)

#781

Kunskap om antiken är bildning vi inte kan vara utan om vi ska förstå mänskligheten, dagens samhälle och bygga en bättre framtid.

Arnhild Wetzler (Vetlanda , 2019-09-30)

#782

Det är en insats för att inte det skall genomföras en insats av samma slag som enhetsskolereformen för att tygla folket.

Gunnar Löfvenberg (Skarpnäck, 2019-09-30)

#790

Viktigt!

Solveig Viktorsson cano (Stockholm, 2019-09-30)

#794

Vansinne att ta bort kunskapen om själva demokratins grunder bland annat.
Dessutom i en klimatutmanad värld där vi söker mer ett berättigande till existens - då plocka bort antikens filosofer är helt obegripligt.
Ur vilken källa ska framtida generationer då finna svar på svåra frågor ?

Wivica Oest Mabon (Täby, 2019-09-30)

#795

Jag skriver under för att jag tycker historia före 1500 talet är viktigt.

Lamprinos Lamprinos (Malmö, 2019-09-30)

#797

Självklart ska barnen lära sig historien!

Pernilla Eriksson (Eskilstuna , 2019-09-30)

#798

Jag vill att alla barn ska gå möjlighet att förstå samhället vi lever i och kunna dra slutsatser om dåtid - nutid och hur framtiden kan byggas.

Hanna Roju (Vindeln, 2019-09-30)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...