Rädda Vidar vårdcentral

Kommentarer

#1603

Ett vårdalternativ som vi medborgare i Sverige har rätt attvälja.

Anna Ljungqvist Roos (Östersund, 2019-09-10)

#1606

Jag som patient vill ha valfriheten som man sägs värna i Sverige - och möjligheten att välja den vård jag tror på.

Sonja Chyle Kauko (Järna, 2019-09-10)

#1608

Vidarkliniken har visat på bra resultat. Därför bör man satsa mer och lära sig.

Helge Kneese (Vänersborg, 2019-09-11)

#1611

Hur var det med valfrihet? Tomma ord? Vi behöver mindre paternalistiska politiker som vill allas bästa.

Beatrice Madsen (Stockholm, 2019-09-12)

#1612

Jag har varit patient där i mera än 25 år och vill gärna fortsätta vara patient där

Klaus-Ulrich Lipfert (Järna, 2019-09-13)

#1617

Detta har varit min livräddare. Var tar den så omhuldade valfriheten vägen? Valfrihet att inte kunna välja det man anser bäst?

Kicki Stenström (Enskede, 2019-09-18)

#1619

Sveriges innevånare behöver också valfri vård

Alfhild Renbro (Köping, 2019-09-22)

#1624

Alla ska ha rätt till den vård de önskar.
Ge oss en human vård!

Elisabeth Fransson (Sölvesborg , 2020-02-16)

#1628

Värna om fritt val av vård!

Annela Åhs (Västerås, 2020-12-13)

#1629

Att få rätt att välja Alternativ vård till alla ..låt vidarkliniken leva vidare sin fantastiska vetksamhet !!!

Camilla Elfving (Järna, 2020-12-16)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...