Rädda Vidar vårdcentral

Kommentarer

#1403

Jag vill ha antroposofisk vård. Den är seriös och genomtänkt. Vården SER hela människa och man får hjälp att komma vidare med sitt liv. Både själen och kroppen behöver ses.

Marina Eriksson (Umeå , 2019-08-23)

#1404

jag är patient hos Vidar vc och alltid fått bra vård och mer tid än på andra vc

Liisa Saukko (Stockholm, 2019-08-23)

#1405

Jag är själv antroposofiskt inriktad och tycker att valfriheten av vård och omsorg måste finnas. Allt arbete och alla "varma" pengar som lagts ner för att få till verksamheterna i Järna får inte vara förgäves!

Maj-Lis Wilén (Ystad, 2019-08-23)

#1406

Att den fria viljan beskärs
Alternativen till vården är våran rätt och över våran hälsa.
Vida kliniken ser på helheten.. institutionen är en förebild för Sveriges kommuner.

Monika Aho Silver (Alingsås, 2019-08-23)

#1408

För att det är för jävligt att vi tar bort den fria viljan att välja själv och personligt ansvar

Maria Ottosson (Stenungsund, 2019-08-23)

#1409

Tror på en väg till hälsa genom en holistisk människosyn.

Anna Gran (Mölnbo, 2019-08-23)

#1412

Jag skriver under på grund av att:
bästa vård jag upplevt.

Vivianne Berggren (Stockholm, 2019-08-23)

#1413

Vidar vc är livsviktig!

Karin Sydhagen (Trosa , 2019-08-23)

#1417

Integrativ medicin är framtiden

Barbro Nilo Achilles (Järna, 2019-08-23)

#1421

Vi måste rädda Vidar Vårdcentral!!

Björn Borgström (Karlshamn, 2019-08-23)

#1422

FREEDOM OF CHOICE in how to live, cure and die!

TIZIANA TINDIANI (ROVERETO, 2019-08-23)

#1423

Jag tycker att Vidarkliniken gör ett fantastiskt arbete , som jag känner stort förtroende för! Dessutom behöver vi kunna få välja var vi önskar vår vård...bara det är läkande!

Catharina Retsler (Simrishamn, 2019-08-23)

#1425

Jag anser att vi alla ska ha rätt att själva välja vår egen vård även om alternativ! Jag vill ha mig och mina barn under vidar vårdcentrals vård

Tuvali Talso (Mölnbo, 2019-08-23)

#1428

Jag tycker man ska ha rätt att välja sin vård själv!

Zander Bergman (Katrineholm, 2019-08-23)

#1433

Valfrihet och demokrati i Sverige !! Fria vårdval!
Men när avtal och upphandling inte förlängs pga av enstaka viljor, spm därmed begränsas och påverkas den ekonomiska biten. Så blir det fria valet mer likt diktatur....

Ulrica Mårtensson Johansson (Järna , 2019-08-24)

#1435

Jag har många vänner som fått mycket värdefull vård där.

Ewa Söderlind (Stockholm, 2019-08-24)

#1436

Jag tycker att man själv ska få välja sin egen vård

Lena Finnström (Malmköping, 2019-08-24)

#1438

Jag tycker att vi i detta valfrihetens Sverige även ska ha rätt att välja alternativ vård.
Har även sett hur mycket denna vårdcentral hjälpt anhöriga och vänner. Behövs en mer holistisk syn inom sjukvården, inte bara symtombehandling.

Gunnel Almgren (Mörbylånga, 2019-08-24)

#1445

Jag har själv arbetat många år på Vidarkliniken och upplevt att behandlingarna verkligen ger resultat.

Margareta Engquist (Överum, 2019-08-24)

#1448

Jag tycker det är mkt Viktigt!!

Åke Fransson (Järna, 2019-08-24)

#1451

Vården måste hålla hög kvalitet! Vidarkliniken är fantastisk!

Pia Eriksson (Stockholm, 2019-08-24)

#1453

Jag är patient och vill ha min vårdcentral kvar.

Sara Herza (Uttran, 2019-08-24)

#1455

Absolut!

Inger Andren (Lingbo, 2019-08-24)

#1458

Jag är 72 år och äter inga konventionella mediciner varje dag och det är med hjälp av den här intergrativa sjukvården jag håller mig frisk, inga skadliga biverkningar av homeopatisk medicin ,
eller terapeutiska behandlingar. Betalar skatt för att få sjukvård i vårt samhällssystem, men jag har inte frihet att välja. Är vi inte längre ett land som står för frihetsidealet???? Känns konstigt, det ingår ju i vår självbild att vi är världens friaste folk???

Louise Mörner (Gnesta , 2019-08-24)

#1459

Den politik som säger sig värna valfrihet visar istället förmynderi och en föraktfull syn på alla de som vänt sig till Vidarkliniken. Skandalöst.

Camilla Witt (Göteborg, 2019-08-24)

#1461

Jag vill ha frihet välja få behandling på Vidarkliniken som.jag älskar 🌹
Stäng den inte 😭😠
Ge bidrag till den ❤

Rigmor Qvarnström (Stockholm, 2019-08-24)

#1466

Jag är inskriven på Vidar vårdcentral sedan mycket länge. Jag är tacksam över den vård jag fått där och har ofta känt mig privilegierad i samtal med vänner när jag hört hur de hela tiden kämpar för att få den vård de behöver. Här har vi en vårdcentral med höga resultat i patientnöjdhet. Troligen bland de högsta i länet. Det är skandal att god vård inte ska gå att bedriva på ett tillräckligt ekonomiskt gångbart sätt!

Erika Stenius (Järna, 2019-08-25)

#1467

Jag startade tillverkning av antroposofisk medicin 1969 och byggde upp verksamheten med hjälp av läkare och andra grupper av terapeuter och efter rättegångar 1974-77 fick vi stöd av politiker och kunde bygga Vidarkliniken. Tillverkningen av medicinerna fortsatte och Weleda övertog verksamheten 1991 . SCB gjorde en studie som presenterades 1985 och som visade att alternativ- medicinen lyckades med konststycket att hjälpa sina patienter dubbelt så ofta som patienterna som fått någon hjälp av den offentliga sjukvården och dess vårdinsatser. Men våra landstingspolitiker eller offentligt anställda läkare ville inte kännas vid detta. Läkemedelsverket hävdar att det finns inga bevis för att den är verksamt och använder det diktatoriska beslutet att förbjuda medlen i Sverige. Och nu ser vi resultatet. Patientens rätt och frihet och integritet att välja vårdform tillgodoses inte.

Ragnar Wiedersheim-Paul (Mölnbo, 2019-08-25)

#1474

Det är jätteviktigt att Vidarkliniken ska få fortsätta!

Heidi Räsänen-Lindberg (Mariehamn, 2019-08-25)

#1476

Bianca Ågren

Bianca Ågren (Järna, 2019-08-25)

#1483

Jag är patient på Vidar vårdcentral. Efter att ha hoppat mellan ett flertal vårdcentraler i Södertälje kommun där jag blivit så illa bemött o absolut inte hjälpt alls kom jag till en otroligt kompetent vårdcentral där jag blev hörd och någon som brydde sig om mina problem och med "vanlig" och alternativa sätt hjälpt mig.

Christina Steneholm (Nykvarn, 2019-08-25)

#1484

Det bör finnas alternativ vård!

Johan Bohm (Stockholm , 2019-08-26)

#1487

Det är en stor skam att all långsiktig vårdkvalitet byts ut mot kortsiktiga vinstintressen som bara gynnar fördumninngs kulturens sociala katastrof.

Jacob Håkansson (Södertälje , 2019-08-26)

#1488

Jag tycker det är en mänsklig rättighet att kunna välja vård och i möjligaste mån välja naturlig medicinering.

Inger Nordell (Karlstad , 2019-08-26)

#1490

Vidarkliniken och övrig seriös alternativ vård är JÄTTEVIKTIG!! Resultaten talar för sig själva..

Rosel Jonsson (Bankeryd, 2019-08-26)

#1491

Vidar Vårdcentral i Järna behövs för att fortsatt kunna ta hand om sina drygt 5000 patienter.

Arne Gustafsson (Södertälje, 2019-08-26)

#1492

Jag tror på deras vård

Gunnar Kling (Haninge, 2019-08-26)

#1497

Självklart att det i Sverige som är ett demokratiskt land, skall finnas möjlighet för människor att välja vilken vård man vill ha!

Kristina Wedin (Gustavsberg, 2019-08-26)

#1500

Det borde vara självklart att se till patienternas bästa, inte ständigt dra in på samhällets resurser! Snart finns inget kvar av den så kallade "välfärden".

Mathilda Lundberg (Piteå , 2019-08-26)

#1504

håller med om att det är galet att Vidarkliniken ska läggas ner!

marie wendel (Göteborg, 2019-08-27)

#1505

Personalen på Vidarvårdcentral ser till hela människan och är kompetenta. Dom behövs och behandlar både kropp och själ.

Pernilla Carrier (Stockholm, 2019-08-27)

#1506

Jag studerar till sjuksköterska & vill vara delaktig i att stötta alternativa behandlingsmetoder.

Malin Lindqvist (Norrköping, 2019-08-27)

#1509

Jag vill ha Vidar vc kvar.

Marie-Louise Einarsson (Järna, 2019-08-27)

#1513

Jag skriver under på grund av att jag inte överlevt och absolut inte kommit tillbaka i arbetslivet om inte jag fått så vidunderligt god och läkande vård och behandling på Vidarkliniken och på Vidar vårdcentral

Gertrud Westerfors (Trosa, 2019-08-27)

#1518

Bra vårdinrättningar är sällsynta i sverige och vi borde istället för att stänga öppna flera.

maria Dahl Orebjörk (munkfors, 2019-08-28)

#1519

Det är viktigt att få välja vilken vårdcentral jag vill tillhöra och jag uppskattar att få välja ha läkare som ett mycket stort kunnande och ser HELA människan och att få välja all typ av alternativ vård!! Borde vara en mänaklig rättighet!

Annette glori Jensen (Södertälje , 2019-08-28)

#1523

Jag vill kunna fortsätta gå med mina barn till denna mycket bra vårdcentral med professionella läkare och sjuksköterskor som jobbar integrativt och ser hela oss.

Cecilia Gustafsson (Järna , 2019-08-28)

#1526

Jag skriver under därför att vi behöver alternativa behandlingar i Sverige. Var och en måste få välja hur man vill göra med sin kropp. Jag, och många med mig, vill ha alternativ till den traditionella medicinvården.

Yoga Med Mika Frost (Mora, 2019-08-29)

#1527

För valfrivåd!!

Therese Arvidsson (Mora, 2019-08-29)

#1528

Att Sverige håller på att bli en läkemedels diktatur av större rang.

Jonas Gustavsson (Linköping, 2019-08-29)

#1531

Jag tycker att vi människor ska ha vår valfrihet kvar. Att kunna välja själv vilken vårdform jag vill ha!

Susanne Ruthberg (Falun, 2019-08-29)

#1535

Viktigt med många olika alternativ.

Elisabeth Björling (Uppsala, 2019-08-29)

#1537

Vidarvårdcentral känns viktig i mitt liv. Det är hit jag vänder mig om jag eller mina barn blir sjuk. Vi blir alltid väl omhändertagna, med kunnighet, värme och proffesionella medarbetare.
Att stänga Vidar vårdcentral är ett bakåtsträvande beslut.
Alla har rätt att välja din egen vård.
Med vänlig hälsning, Eleonor

Eleonor Ryding (Järna, 2019-08-29)

#1540

Rätten att välja alternativ inom vården är viktig.

Lehna Eriksson (Eringsboda, 2019-08-29)

#1543

ValFRIHET att bli stöttad och hjälpt från ett holistiskt synsätt.
Egen positiv erfarenhet av antroposofiska läkemedel som stöttar min psykiska och fysiska självläkande förmåga.
Ett respektfullt bemötande på Vidar vårdcentral och Vidarkliniken där jag upplevt mig sedd och stöttad UTAN att läkare har ”tagit över” ansvaret. Jag har i allra högsta grad upplevt mig minst lika delaktig i mitt tillfrisknande.
Mitt synsätt att om något inte fungerar behöver jag ändra på ..... inte ta bort bara symtomen. Den läkningen tar tid och behöver få ta tid. Det vet man på Vidarkliniken och Vidarvårdcentral.
Det känns som ett övergrepp och ett överförmynderi att inte kunna få välja själv vilken vård jag vill ha då den dessutom finns integrerat i många andra länder.

Anette Öhman (Strängnäs, 2019-08-29)

#1552

De är väldigt bra. Jag har varit listad där sedan2014 och önskar att få vara kvar.

Barbro Högstrand Charity (Trosa, 2019-08-30)

#1579

Den alternativa vården/medicinen behövs eftersom den svenska sjukvården går ut på att fortsätta ha patienterna under vård för att generera pengar!! Den alternativa vården/medicinen går ut på att göra patienterna friska igen!!

stefan söderglöd (Stockholm, 2019-09-07)

#1580

Tycker det är viktigt att den finns kvar.

Jenny Alkerud (Delsbo , 2019-09-07)

#1582

Sjukvårdspolitiken som drivs i Region Stockholm är under all kritik. Att stänga Vidar är respektlöst mot patienter med komplexa vårdbehov. Att stänga Vidar är ett bevis på att man inte förstår att läkning oftast kräver ett holistiskt bemötande. Att stänga Vidar är ett bevis på att man inte förstår att patientens önskemål, är en del i evidensbaserade metoder.

Robin Andersson (Södertälje, 2019-09-07)

#1585

Det är fullständigt orimligt att vårdcentraler måste stänga i dagens läge. Det är svårt nog att få tider, så naturligtvis måste små verksamheter få möjlighet att överleva!

Kerstin Wagner (Karlshamn , 2019-09-08)

#1586

Jag anser att människor har rätt att få välja vilken vård man vill ha. Och politiker se till att det fungerar. Inte exkludera godtyckligt och utan grund vilket nu sker i Sverige.

Helena Maasd (Färingsö , 2019-09-08)

#1589

En fin behandling som har bedrivits under många år ska läggas ner. Jag har varit på Vidarkliniken och blev imponerad av färgerna och stillheten.

Christina Landemalm (Västerås, 2019-09-08)

#1591

Jag skriver under för att jag tycker vi har rätt till alternativ vård och vi som inte vill utsätta oss för all denna medicinering å all dess biverkningar! Hoppas innerligt att detta kan hjälpa!

Marie Lagbo (Gällivare, 2019-09-08)

#1598

Det er uaceptabelt at et så bra holistisk hospital skal tvingas lägga ner- nej !!!

Camilla Schwartz (Boda Kyrkby, Rättvik, 2019-09-09)

#1600

Min mamma som är äldre och listad sedan länge på Vidar Vårdcentral blev plötsligt utan både sin diabetes- och astmasjuksköterska samt läkare över en dag, helt utan att vara förvarnad. Det är en tragedi att en sådan fin vårdcentral ska stänga så abrupt. Och fruktansvärt att behövande människor över en dag blir utan så viktiga kontakter.

Sabina Skoglund (Eslöv, 2019-09-09)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...