Rädda Vidar vårdcentral

Kommentarer

#1003

Jag vill ha den alternativa vården kvar! Den har hjälpt mig att bli frisk många gånger

Lill Karlsen (Riddarhyttan, 2019-08-19)

#1005

Den behövs.

Johannes Marseille (Järna, 2019-08-19)

#1012

#valfrivård !!

Pernilla Lilliehöök (Järna , 2019-08-19)

#1013

Jag skriver under för att jag tror på rätten att välja vård och en demokratisk land .Det är absurd att stänga de unika vården !!/Länge lever Vidar vårdcentralen !!

Marinka Palomera (Stockholm, 2019-08-19)

#1014

Vidarkliniken behövs!!!!!!!!

Anna Eklund Tarantino (Solna, 2019-08-19)

#1015

Vidar Vårdcentral har en helhetssyn som är helt unik.
Värdefullt att barn får träffa en barnspecialist på Vårdcentralen.

Katarina Georgsson (Stigtomta , 2019-08-19)

#1017

Vården på Vidarkliniken och Vidar vårdcentral är unik och väldigt viktig för många människor. Dessa är viktiga komponenter för att jag valt att bo just i Järna, och jag vågar säga att det gäller för många bosatta här... Vill ni att Järna ska växa, så ta inte bort det antroposofiska, utan satsa istället helhjärtat! Det är så man får en alternativ stad som Järna att växa och blomma...! Vi behöver vår Vidar vårdcentral, låt det vara kvar! för allas bästa...
So be it!

Therése Ekelin (Järna, 2019-08-19)

#1018

Jag skriver under för att jag inte kan tänka mig att gå till någon annan vårdcentral. Världens bästa personal. Jag känner flera som inte har en droppe antroposof i sig som går dit för att det är enda stället dom tar sig tid och ser hela människan.

Johanna Hofring (Mölnbo, 2019-08-19)

#1021

jag vill kunna välja kompletterande vård i Sverige, nu behöver jag söka det i Tyskland!

Anna Mäki- Kvisitö (lund, 2019-08-19)

#1022

Vidarmottagningen är en utmärkt vårdcentral med både konventionell OCH integration medicin!

Elle-Kari Ernholm (Järna, 2019-08-19)

#1024

Vidarkliniken och komplementärmedicin behövs förtvivlat, den kvalitet, trygghet och omsorg som vi patienter får där kan man inte ersätta med annat.

Maria Eloranta (Järna , 2019-08-19)

#1027

Sverige blir fattigare medicinskt, socialt,kulturellt och tankemässigt om det inte finns plats för mer än det konventionella.
Vidar Vårdcentral har kompetens och erfarenhet och helhetssyn på människan.
Vidar vårdcentral ger mycket åt många och behövs.

Irina Hoffman (Järna Södertälje , 2019-08-19)

#1028

Vill ha ett bemötande där även det friska i människan blir mött. Sanningsenligt hållbar och valbarhet för läkemedlen och terapier. Vill ej ha läkemedel som är tillverkat i länder som ej har miljöcertifierad tillverkning. Klimat hållbara läkemedel framställning.

Anne Ingeborg Haugholt (Järna, 2019-08-19)

#1031

Jag vill att människor ska få ha valfrihet inom vården och att Vidarkliniken ska kunna få vara ett av dem.

Jenny Meyer (Huddinge, 2019-08-19)

#1032

En alternativ vård till mångas glädje

Kersti Rågfelt Strandberg (Södertälje, 2019-08-19)

#1037

Vi behöver Alternativa behandlingar.

Harriet Jonsson (Stockholm, 2019-08-19)

#1044

Vi har rätt till en vård där även den alternativa synen på människans läkande ska få finnas. Och då också vår homeopatiska medicin!!

Minna Arman Sydhagen (Järna, 2019-08-20)

#1054

Det måste införas allternativ vård i Sverige så att människor kan göra ett eget val.

Ann-Charlotte Madsen Lundin (Helsingborg, 2019-08-20)

#1057

Jag skriver under på grund av att det är på Vidarkliniken jag har fått den bästa vården, som har hjälpt mig till tillfrisknande. Både kroppsligt och själsligt. Samt mina barn har blivit hjälpta så många gånger. Det är helhetssynen och kunskaperna dem har som hjälper. Både med olika terapier och mediciner. Det är en mycket stor förlust om vidarkliniken läggs ner. Helt katastrofalt att Sverige är så emot alternativ vård. Förstår det inte alls när det hjälper så många till ett friskare liv.

Annette Bäck (Järna, 2019-08-20)

#1058

Det fria vårdvalet är viktigt. Dessutom vet jag att antroposofisk vård har mycket som inte så lätt hittas i traditionell vård.

Inga de Jonge (Linköping, 2019-08-20)

#1059

Jag vill ha tillgång till det som Vidarkliniken och Vidar vårdcentral erbjuder. Viktigt med valfrihet!

Elisabeth Kling (Skogås, 2019-08-20)

#1061

Jag anser det vara mycket viktigt att vården skall ha alternativ att välja samt att Sverige i vård bör vara jämställt med Tyskland, Danmark osv. Vara öppen för alternativ

Anita Dackevall (Gnesta, 2019-08-20)

#1065

Den ”vanliga” sjukvården passar inte alla och det behövs alternativ. Vi lever i en demokrati.

Mia Hasselgren (Västerås, 2019-08-20)

#1066

Jag vill ha valfri vård

Janet Forsberg (Sollentuna, 2019-08-20)

#1072

Valfrihet i vården, 5000 patienter kan inte ha fel! Sverige går åt motsatt håll än övriga länder i Europa

Marita Pettersson (Ransäter , 2019-08-20)

#1073

Vi ska ha valfrihet och jag är innerligt trött på hetsjakten på komplementär medicinen. Vi måste själva ha rätten att välja den vård vi har förtroende för. Det bedrivs mycket forskning i Tyskland & många läkare har dubbelkompetens.

Ann Wedefelt (Sundbyberg, 2019-08-20)

#1076

Att jag äntligen blivit sedd som den människa jag är och fått hjälp därefter.

Tomas Lindell (Södertälje, 2019-08-20)

#1078

Jag skriver under därför att jag anser att jag skall ha rätt att själv välja vilken vård jag vill ha.

Bertil Sparr (Enköping, 2019-08-20)

#1080

Min dotter har fått ovärderlig hjälp av dr wärnhjälm.

Carola Lilja ( Norrköping, 2019-08-20)

#1081

Jag skriver under för Vidar kliniken hade och har jag stor förtroende. Vi lever i demokrati, låt oss träffa läkare vi tror på

Jana Milanov (Stockholm, 2019-08-20)

#1087

Sverige behöver fler liknande vårdcentraler!

Emelie Strömberg (Ängelholm, 2019-08-20)

#1089

Vidarkliniken behövs i sverige

lars persson (lund, 2019-08-20)

#1092

Det borde vara en mänsklig rättighet att själv få välja den vård man önskar... Sverige visar sin sanna färg o det är SKAMLIGT

ulla viktorsdotter (uppsala, 2019-08-20)

#1094

Jag vill ha valfrihet att kunna välja Vidarkliniken

jeya balu (stockholm, 2019-08-20)

#1097

Jag är skriven på vidar vårdcentral och jag vill inte ha vård av någon annan vårdgivare.

Nevzad Karaahmetovic (Järna , 2019-08-20)

#1098

Detta land blir mer och mer en diktatur, där vi "folket" körs över, Sverige är sålt för att mörkrets härskare försöker fortsätta leda vår planet som ju höjs i kärlek mer och mer för var dag som går. Ge upp nu, dags att byta ledare som leder för allas bästa, för helheten, i balans och harmoni <3 Där naturligt, balans, helande är ledstjärnan istället för att ge giftig medicin, som skapar ännu mer sjukdom.... Vi har rätt att få välja vad vi vill ge våra kroppar, som vi nu lever genom....

Sudha Carlsson (Knäred, 2019-08-20)

#1099

Jag skriver under på grund av att det är skamligt att ”politiker” tar beslut i frågor de inte har någon kunskap om. De tar beslut utifrån egna åsikter utan tanke på alla de människor som far illa pga deras beslut. Vidarkliniken ska finnas kvar och det ska öppnas upp för valfrihet inom vården. Inte stängas ner som i en diktatur.

Annette Hagman (Stockholm, 2019-08-21)

#1100

Vidar vårdcentral är det enda stället där jag fått hjälp och förståelse. Har blivit bemött med förståelse och blivit remittera för utredningar. Vidar VC är ett föredöme för andra vc. Den vård man får av Vidar borde alla få!

Erika Karlsson (Linköping , 2019-08-21)

#1101

Jag litar mycket på Vidar Vårdcentrals läkare eftersom de har dubbel kompetens och tar reda på bakgrundsorsakerna till sjukdomen.

Anja Varis (Järna, 2019-08-21)

#1102

Vidarkliniken och vårdcentralen är viktiga, väl fungerande och väldigt uppskattade.

Petra Smedborn (Uppsala, 2019-08-21)

#1103

Jag har varit listad på Vidar VC så länge jag haft möjlighet. Även så min son. Jag har uteslutande positiva erfarenheter av behandlingar med kompletterande stödjande behandlingar och kosttillskott. Obegripligt, att vi i en tid då allt fler förstår hur kroppens balans och näringsintag påverkar både hälsa, men också sjukdomstillstånd, måste lägga ned den mest beprövade och framgångsrika vårdform vi har. Helt säker är jag på att den helhetsbehandling jag erhållit vid ett fåtal tillfällen då jag behövt det, kraftigt har minskat mina sjukdagar.
Om man ur ett politiskt perspektiv hyser misstro, så satsa istället på en fördjupad studie av vårdresultat och patienters upplevelser. Dessutom finns omfattande internationella kunskaper på området att ta del av innan sådana förödande beslut tas!
Fritt vårdval är bara tomt prat om jag i praktiken bara kan välja på Aleris och Capio.

Sissela Qabmar (Stockholm , 2019-08-21)

#1109

I ett demokratiskt samhälle måste det vara en självklar rättighet att få välja den vårdform man vill ha. Dessutom tror jag att sjukvården blir bättre av att olika vårdformer korsbefruktas.

Peter Kaufmann (Järna, 2019-08-21)

#1110

Rätten till valfri vård!

Eva Kaufmann (Järna, 2019-08-21)

#1113

För att 5000 listade, mycket nöjda patienter måste få behålla sitt fria vårdval. För att Järnas andra vårdcentral har inte kapacitet till alla dessa patienter. För att min familj har fått fantastisk kunnig vård, och bemötande på Vidar vårdcentral.

Rebekka Karijord (Järna , 2019-08-21)

#1117

Jag vill fortsätta att kunna välja en integration vårdform

Johan Nilsson (Hölö, 2019-08-21)

#1119

Jag Gillar Inte Toppstyrning och att Vi inte Ska få Välja vad vi tycker Är Bäst för oss själva :(

Kristina Wargmåne (Lysekil, 2019-08-21)

#1122

I en demokrati är det viktigt med valfrihet. Dessutom har Vidarkliniken hjälpt många.

Margareta Eriksson (Täby, 2019-08-21)

#1123

För rätten att få välja! För att det är den bästa, mest kompetenta och helhetstäckande vård jag mött. För att alternativ behövs!

Lisa Freudendahl (Ingarö, 2019-08-21)

#1129

Valmöjligheter i sjukvården gör att människor blir aktiva och känner sig delaktiga i sin vårdprocess, vilket i sin tur främjar läkande och hälsa!

Marja- Elise Skånberg (Järna, 2019-08-21)

#1130

Jag vill ha kvar Vidar Vårdcentral

Majbrit Rind (Järna, 2019-08-21)

#1132

Vidar vårdklinik behövs Vi är många som värnar om rätten att välja alternativ vård.

Rose-Marie Lundbäck (Norrköping, 2019-08-21)

#1136

Jag har bara goda erfarenheter av Vidar vårdcentral. Deras holistiska tänkande och deras bemötande!

Ingela Mårtensson Dalin (Nyköping, 2019-08-21)

#1138

De utför ett sådant viktigt arbete o frihet för val av vård bör finnas

Ingeborg Swart (Mölnbo, 2019-08-21)

#1139

Vidarkliniken har räddat livet på många, inte bara min mor, och jag själv, med kronisk sjukdom, har aldrig mått så bra som under min fjärde graviditet då jag gick på mödravården där! Låt människor välja!

Margarethe Kuhn-Müntzing (Simrishamn , 2019-08-21)

#1143

Det måste finnas en valfrihet i vården,för mig som patient. Komplementär medicin är möjligheten 🙏❤️

Agneta Åberg (Gnesta, 2019-08-21)

#1145

Jag skriver under på grund av att jag tycker att patienter ska kunna ha tillgång till integrativ vård med helhetssyn som sätter patientens välmående i fokus, speciellt vid långvariga diagnoser där den traditionella vården inte räcker till.
Sverige kommer att förlora mycket om Vidarkliniken stängs.

Tamara Mejias (Stockholm , 2019-08-21)

#1147

Jag tycker när behandlingen funker då ska vi har falfrihet o inte vara tvungen att stänger ner allt som FUNKA

Josephine Hoffmann (Täby, 2019-08-21)

#1152

Valfri vård är en rättighet och Vidarkliniken är det bästa stället att få det på.Har varit för där flera gånger och alltid blivit proffitionelt bemöt och mått mycket bättre när jag åkt därifrån.

Lisa Sidfäldt (Stockholm , 2019-08-21)

#1155

Vi har fått den bästa vården vi någonsin upplevt för vår son. Noggrant, lyhört och professionellt. Det är en skam att Vidar VC tvingas stänga!

Cecilia Wong (Mariefred, 2019-08-21)

#1160

Vården jag fick på Vidarkiniken efter min stroke gjorde mig 100% arbetsför.

Agneta Linder (Stockholm, 2019-08-21)

#1162

Alla måste kunna välja vård!

Ulla Johansson (Nyköping , 2019-08-21)

#1163

På Vidar Vårdcentral har jag blivit sedd och lyssnad på som patient när jag haft behov av vård.

Det är olyckligt att Vidar vårdcentral nu dras med ekonomiskt i nedläggningen av Vidarkliniken som i sig erbjöd fantastiskt integrativ vård. De politiska besluten baserade på en uppenbart falsk bild av vården som erbjöds på Vidarkliniken är djupt olyckliga.

Nu får vi tyvärr ett vårdval mindre i Sverige och Region Stockholm tappar en av de riktigt välfungerande vårdcentralerna som många -även de som inte bott i närområdet- sökt sig till.

Daniel Kemppi (Mörkö, 2019-08-21)

#1164

Jag känner för alla patienter som vill ha den formen av vård!

Ylva Lindblad (Stockholm , 2019-08-21)

#1166

Vi skattebetalare har rätt att välja vårdgivare och vårdcentral! Så många listade patienter samt väntelista borde tala för sig själv!

Lena Lundqvist (Stockholm/Uppsala , 2019-08-21)

#1170

ALLA perspektiv på vård är viktiga. Det som passar en människa kanske inte passar en annan.

Siv Månsson Weijmers (Gotland, 2019-08-21)

#1172

För att jag ska ha den fria viljan att välja vilken vård jag vill ha, min kropp och mitt beslut!

Lena Berntsson (Ödsmål/Stenungsund , 2019-08-21)

#1176

Vi har okunniga förtroendevalda som fattar beslut om vår tillgång till sjukvård
utan att veta vad som är evidensbaserat
i klinikens arbete

Berit Jonsson (Järna, 2019-08-21)

#1178

Jag vill att vi ska få leva vidare i ett öppet och demokratiskt samhälle där valmöjlighet vid hälsovård bör vara en självklar och viktig del av det hela och att girighet och pengar i sig inte ska få styra allting.

Christina Lidén (Karlstad, 2019-08-21)

#1179

Det är självklart att Vidar vårdcentral ska finnas kvar!! Den uppfyller behov som finns.

Annelie Axelsson (Norrköping, 2019-08-21)

#1186

För att jag är listad där och det är den bästa vårdcentral man kan tänka sig. Där får man den bästa vården .

Lena Flodström (Järna, 2019-08-21)

#1187

Anna Starbrinks förhållningssätt är långt ifrån det som bygger och vidmakthåller en sund och levande demokrati!
Hon har fått bevisa det allt för länge!

Ulrike Vin Schoultz (Järna, 2019-08-21)

#1191

Vansinnigt att stänga ned denna fantastiska vårdcentral.

Gunilla Burstedt (Göteborg, 2019-08-21)

#1193

Vi har rätt till vårdval!

Angelica Lindberg (Sorunda, 2019-08-21)

#1198

Jag är helt beroende av Vidar vårdcentral.

Bissa Abelli (Stockholm, 2019-08-21)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...