Stoppa bygget vid Botkyrka kyrka

Kommentarer

#1802

Att en föreslå ännu ett shoppingcenter på helig mark är vettlöst. Att politiker är historisk okunniga förvånar ingen, men att de missat faktumet att shoppingcentra dör runt omkring i Sverige och lämnas som köpstäder har väl inte undgått någon utom Botkyrka kommuns politiker. Detta måste stoppas!

Örjan Bodin (Stockholm, 2019-12-31)

#1803

Minnes värd kyrka bör inte bli byggt runt den minnes plats

Casper Tenhunen (Stockholm, 2019-12-31)

#1806

En skam för Botkyrka kommun att man tillåter förstörelse av denna gamla kulturmark

Gunilla Kallifatides Andér (Huddinge, 2020-01-05)

#1808

När jag läste om detta tänkte jag det är inte klokt - vad gör dessa politiker. Att Skanska kortsiktigt är intresserad av att bygga ännu en köplada och därtill bostäder på helig mark må vara en sak, deras ända intresse är vinst och inget annat. Men att politiker som att satta att värna sin kommun gör detta är rent hårresande. Att man är obildad och historielös för att vara politiker har vi sett förr. Men att man får man göra detta utan att lyssna på sakkunniga är helt otroligt. Personligen tänker jag att det borde vara kriminellt att få göra detta med Botkyrka kommuns gemensamma ägda mark - en våldtäkt på historia, kultur och natur. Detta måste få ett stopp. Politikerna ska bort och åtalas allra helst. Låt inte detta ske - det går ej att få ogjort.

Christina Bodin Danielsson (Stockholm, 2020-01-10)

#1814

Att man inte ska bygga på en kulturhistoriskt plats.

Leif Eriksson (Eskilstuna , 2020-02-18)

#1818

Jag skriver under därför att planerna skadar unika kulturmiljöer

Stefan Lindén (FARSTA, 2020-05-28)

#1819

Botkyrka kyrka och platsen runt omkring är unik i sitt slag och det är vederstyggligt bara att dumpa shaktmassor på det sätt man gjort invid kyrkan! Att sedan komma på iden att bygga bostäder invid motorvägen är minst lika obegripligt- tänk om gör rätt!

Pia Isaksson (Stockholm, 2020-06-15)

#1820

Dålig idee!

Mats Bergsmeden (Stockholm, 2020-06-15)

#1822

Att jag tror att projektet kommer att belasta Botkyrkas skattebetalare

Anders Thorén (Tullinge, 2020-07-14)

#1825

Botkyrka kyrka ska fortsätta vara solitär i området, inte inträngd i nutidens galna okänslighet för kultur och vräkiga områden. Har personligen anknytning till en byggnad på kyrkogården sedan 50-talet.

Birgitta Wahlund-Hafström (Rönninge, 2020-07-29)

#1833

Det är skrämmande att se hur man behandlar en bygd med så många minnen, och att kommersialismen går före att vårda våra gemensamma kulturarv!

Lotta Franzén (Enhörna, 2020-07-30)

#1843

Stoppa vansinnet att förstöra en unik miljö, en historisk infart till huvudstaden och detta dåraktiga projekt.
Uttalandet av en projektledare i DN är rent av häpnadsväckande!

Hansi Ohlsson (Enskededalen, 2020-07-30)

#1845

Jag har tillbringat 45 år av mitt liv i området Hågelby och Hammarby och sett förändringarna komma hela tiden. Den senaste vandaliseringen av området runt Botkyrka kyrka, med de gigantiska stenhögarna och planerna på bebyggelse runt kyrkan, ja då har Skanska och kommunen gått över anständighetens gräns!

Inger Ny (Stockholm , 2020-07-30)

#1851

Skriver under för att skydda och värna om gammal bebyggelse. Det finns mer lämpliga att exploatera än invid en 1100-talskyrka.

Fredrik Widigs (Stockholm, 2020-07-30)

#1855

Jag inte tycker om det som sker vid kyrkan jag konfirmerades i 1974.

Aage Öst (Sundbyberg, 2020-07-31)

#1857

Medveten kämpe för bevarande av gröna miljöer

Zuzanna Lundman (Botkyrka, 2020-07-31)

#1859

Låt kyrkans omgivning vara!

Cecilia Adolfsson (Hägersten, 2020-07-31)

#1861

Vi måste bevara vår historia för att kunna leva meningsfullt framåt

Ann Weinefalk (Stockholm , 2020-07-31)

#1865

Det är absurt att bygga på en så minnesmärkt plats

Andreas Eriksson (Vagnhärad, 2020-07-31)

#1866

Tycker att det är både kultur och miljöförstöring som pågår där

Eva Johansson (Stocholm, 2020-07-31)

#1868

Torgny Nilsson

Torgny Nilsson (Gnesta , 2020-07-31)

#1869

Sett den fina filmen av Maja Hagerman o Claes Gabrielson. Förstår därför det kulturhistoriska värdet av platsen.

Eva Olason (Stockholm, 2020-07-31)

#1873

Jag vill ha en omsorgsfull miljöpolitik

Åke Andersson (Nykvarn , 2020-07-31)

#1876

Mitt hjärta gråter när jag ser skövlingen av vårt kulturarv och religiösa arv!

Marie Kudryk Andersson (Stockholm, 2020-07-31)

#1880

Kulturen måste skyddas

Ing-britt Stenbäck Hellqvist (Bromma , 2020-08-01)

#1885

Bevara den naturliga miljön i Kyrkans omgivning.

Gunnar Lundman (Botkyrka, 2020-08-01)

#1886

Jag tycker det är viktigt att förbiresande får fortsatt möjlighet att se och förundras över Botkyrkas vackra kyrka. Ett fantastiskt kulturminne.

Jeanett Rousu (Vikarbyn, 2020-08-02)

#1890

Jag skriver under i protest mot detta skändande av vår tusenåriga kulturbygd. Denna kyrka är världsberömd och i kulturlagren runtomkring är det packat med fyndplatser som nu är gravt hotade. SKANDAL !

Gunnar Henriksson (SÖDERTÄLJE, 2020-08-02)

#1897

Det är nödvändigt att+ skriva på detta

Elisabet Fornander (Stockholm, 2020-08-03)

#1899

Jag är uppväxt i Botkyrka och Botkyrkas rika kulturmiljöer har inspirerat mig till min yrkesval som arkeolog. De fantastiska kulturmiljövärdena är inte enbart kulturhistoriska intressanta och viktiga utan berikar även invånarnas vardag. Ett rik kulturmiljö och förståelse för platsens historia stärker invånarnas platsanknytning och sociala sammanhållning oavsett bakgrund och ursprung.

Ivonne Dutra Leivas (Kalmar , 2020-08-03)

#1901

Vill få stopp på korrumperade politiker som sätter sina egna intressen före kommuninvånarnas vilja.

Tommy Tennisberg (Norsborg, 2020-08-03)

#1908

Hela idén att täcka odlingsbar mark med stenkross är vansinnigt. Vem tillstyrker det?

Margareta Zethraeus (Tullinge, 2020-08-10)

#1911

Inga bostäder skall byggas på historisk värdefull mark. Även djurlivet skall fredas.

Jones Widblom (Tumba, 2020-08-16)

#1912

Det är viktigare med kulturhistoria än med tomma köpcenter

Eva Larsson (Tumba, 2020-08-16)

#1914

Tycker det är dags att sätta stopp, och tänka på alternativen till att skövla allt som finns för kortsynta projekt.

Ola Presto (Stockholm , 2020-08-16)

#1919

Jag skriver under för att bygget är ogenomtänkt och onödigt.

Dag Nedeby (Södertälje , 2020-08-19)

#1920

Jag vill att det kulturella och religiösa värdet som denna kyrka representerar ska bevaras till kommande generationer. Unika platser får inte omringas av byggnader som inte passar in i miljön.

Agneta Strand (Jönköping , 2020-08-23)

#1921

Finns för många idioter. 😕

Jan Nilsson (Stockholm, 2020-08-30)

#1923

Uppväxt i Skärholmen och har passerat området ofta. Tog gärna "riks ettan" istället för motorvägen då den var mycket trevligare, småstadskänsla på området.

Per Caroll (Tyresö , 2020-09-08)

#1927

Kulturbygd maaste skyddas! Var paa barndop i denna vackra kyrka för naagra aar sedan och tycker det skulle vara förskräckligt om omraadet förstördes!

Lena Coquerand-Werner (Les Cullayes, 2020-09-08)

#1929

Låt den historiska platsen vara. Det kan inte vara svårt att samspela. Flytta eventuella arrangemang några hundra meter och använd den historiska marken som grogrund till en eventuell ny marknadsplats.

Mats Franzén (Stockholm, 2020-09-08)

#1930

Vi måste ta ansvar för vår framtid och inte sukta efter snabba exploateringsvinster

Herbert Falck (Botkyrka, 2020-09-17)

#1938

Otroligt för att inte säga brutalt okänsligt och smaklöst att planera ett nytt industriområde ända fram till stenmuren för Botkyrka kommuns finaste bygnadsminne - Botkyrka kyrka.

Karl-Johan Kärrström (Ålborg, 2021-03-28)

#1939

De förstör Botkyrka kyrkas fina omgivning!

Henrik Edström (Stockholm, 2021-04-18)

#1941

Noll behov av mer handelsplatser. Förstör unik miljö

Magnus Lörvall (Stockholm, 2022-02-14)

#1943

Miljön krIng kyrkan är omistlig.

Lennart Ryman (Stockholm+, 2022-10-17)

#1947

Farsan ligger där, tycker respekten borde väga mer än pengar! Pengar kommer ifrån ingenting, det gör inte livet och dess historiska befästning! Bygg bygget någon annanstans!

Anton Frödin (Årsta, 2023-05-21)

#1948

Som medlem i Svenska kyrkan vet jag att vi firat gudstjänst där i cirka 1000 år. Det är ett helgerån att förstöra en sådan plats med ny bebyggelse så nära denna heliga plats. Saknar beslutande politiker i Botkyrka helt respekt för den religion och den kultur som varit förhärskande i mer än tusen år? Shame on you!

Ola Listh (Sollentuna , 2023-07-19)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...