Stoppa bygget vid Botkyrka kyrka

Kommentarer

#1

Vi måste bevara vår historia.

Lena Lundell (Stockholm, 2019-07-02)

#4

Utsatthet kan inte byggas bort och särskilt inte genom att förstöra kulturhistoriska områden. Världen behöver inte fler köpcenter.

Viking Almquist (Stockholm, 2019-07-16)

#6

Förstår inte hur politikerna kunnat gå med på detta. Var finns de kulturhistoriska kunskaperna hos dagens beslutsfattare?

Birgitta Palmertz (Stockholm, 2019-07-16)

#7

Botkyrka kommun och Svenska kyrkan själv är ansvariga för den hotande kulturförstörelsen i Botkyrka. Stoppa projekt Södra porten och stoppa exploateringen av området intill Botkyrka kyrka!

Gudrun Holmgren (Tumba, 2019-07-16)

#8

Kulturarvet måste värnas, förstör inte vattnet i Bornsjön

Kristina Mowald (Stockholm , 2019-07-16)

#10

Det måste vara någon måtta på hur vi behandlar vårt kulturarv och naturen. Bilen och penningbegäret får inte gå före.

Ros-Marie Andersson (Stockholm, 2019-07-16)

#11

Detta är oacceptabelt! Bevara området och dess kulturminnen!!!

Sanna Koski (Stockholm , 2019-07-16)

#13

Har

Eva Hasselmark (Skellefteå, 2019-07-16)

#15

Lena Falk

Lena Falk (Tumba, 2019-07-16)

#20

Min dotter är begravd där. Det ska vara som det är nu. Inte hålla på att bygga där

Carin Hedberg (Stockholm, 2019-07-16)

#21

Är född och uppväxt i trakterna kring Asptuna och Gamla Norsborg. Mina föräldrar bor kvar i berörda området. Detta är en skam för kulturarvet, om byggplanerna går igenom. Varför är Botkyrkas kulturarv inget värt?!

Anna-Lena Bergström (Segeltorp , 2019-07-17)

#24

Genom den planerade bebyggelsen väster om kyrkan kommer sambandet mellan kyrkmiljön och prästgården att brytas, och det sammanhållna sockencentrumet därmed brytas. Länsstyrelsen bedömer att en sådan utbyggnad medför negativa konsekvenser för kulturmiljövärden inom riksintresset av sådan omfattning att påtaglig skada inte kan uteslutas. Länsstyrelsen menar att hela det öppna området väster om Botkyrka kyrka bör lämnas fritt från bebyggelse.

C-G Wahlberg (Stockholm, 2019-07-18)

#26

Jag anser att det är fullkomligt vansinnigt att skövla Botkyrkas kulturrikedom, oavsett typ av nybygge. Visa historisk hänsyn!

Jan Stenborg (Stockholm, 2019-07-18)

#27

Stoppa byggvansinnet! Rädda historisk mark!

Britt-Marie Thorsén (Stockholm, 2019-07-18)

#32

Detta är en skandal som Botkyrka Kommun är delaktig i

Yvonne Bergström (Norsborg, 2019-07-18)

#33

Kulturhistorien

Kerstin Björklund (Stockholm, 2019-07-18)

#35

Jag har bott och arbetat som lärare i Botkyrka kommun! Hembygdsundervisningen i åk 3, avslutades med en rundresa i kommunen! Det blev årets höjdpunkt. Trodde aldrig i min vildaste fantasi att jag skulle behöva uppleva detta!

Britt Stenson (Strängnäs, 2019-07-19)

#37

Min mormors föräldrar vilar båda efter långa liv i Botkyrka på kyrkogården där. Deras fyra döttrar liksom mamma och hennes syskon är konfirmerade där. Jag har starka minnen av besök i gamla Botkyrka och området kring kyrkan och blir så illa berörd och ledsen när jag hör talas om planerna på att exploatera det gamla värdefulla området.

Annette Ewald (Simrishamn, 2019-07-19)

#38

Området kring Botkyrka kyrka MÅSTE bevaras intakt och klassas som kulturhistorisk mark!! K-märk det!! Gör om det till ett stort fornminnesområde med vandringsled och information/skyltar om vår historia och särskilt om S:t Botvid själv! Skandal om kommunen slarvar bort ett sådant historiskt arv och vacker miljö!! Gör som i Vallentuna/Täby där det finns mängder med bevarad mark för naturområden och där man absolut inte får röra/störa miljön, kyrkomark, fornlämningar, runskrifter, djur eller natur!! Skandal om detta får fortsätta!!

Helene Söderqvist (Vallentuna, 2019-07-19)

#42

Skämmes ta mig fan !

Anne busck (Uttran, 2019-07-19)

#43

Jag håller inte med om vad som ska göras

Marinka Seguel (Huddinge, 2019-07-19)

#44

Bevara våra kulturmiljöer, det finns andra ställen att bygga på. Marknadsplatser är väl omoderna numera.

Lasse Zackrisson (Vaxholm, 2019-07-19)

#48

Idioti

Fredrik Forsberg (Stockholm, 2019-07-20)

#51

Detta får inte ske.

Lasse Holmström (Stockholm, 2019-07-20)

#55

Vårt kulturarv får inte förvanskas eller förstöras eftersom vi är ansvariga för att bevara och förvalta det åt våra kommande generationer.

Mats Nilson (Segeltorp , 2019-07-21)

#57

Stockholm kan inte fortsätta att växa i den takt som på senare år skett. Konsekvensanalyser saknas. Vilka förutsättningar skapas för efterkommande generationer, den biologiska mångfalden och vårt kulturarv? Flytta fokus mot alternativa lösningar.

Anne-Cathrine Wirhagen (Stockholms län Botkyrka, 2019-07-21)

#58

För att bevara historisk mark

Anne Areström (Stockholm, 2019-07-21)

#64

Det måste bli ett stopp på kommersialismens utbredning - utan någon som helst eftertanke hos de som beslutar om dessa vidriga köpcentran. GIRIGHETEN har gått för långt!!!

Anna Gustin (Stockholm, 2019-07-22)

#67

Kulturhistoriska plaster skall bevaras! Det räcker med förstörelse i Stockholm!

Ingemar Persson (Stockholm, 2019-07-22)

#68

Detta är ett kulturmord, och att miljön med en stor klunga lådhus dödar all trivsel överallt!

sonja brimberg (järfälla, 2019-07-22)

#69

Det är ett av de dummaste projekt jag hört talas om och då bor jag ändå i Stockholm där idiotiska projekt avlöser varandra. Kan kommunen inte fokusera på att få folk att flytta in i redan byggda hus, som idag står tomma i väntan på köpare?

Vill man bygga ytterligare finns ett flertal alternativa områden för exploatering.

Gunnar Söderman (Stockholm, 2019-07-22)

#70

Värna svensk kulturbygd!

Caroline Silfverstolpe (Stockholm, 2019-07-22)

#73

Det verkar som om man glömmer bort och slänger ut historien med badvattnet!

Susanna Herrström (Stockholm, 2019-07-22)

#79

Denna kyrka bör stå fri från påträngande byggnader

Torgny Skagh (Stockholm, 2019-07-22)

#80

Frågan är viktig och en räddningsaktion starkt motiverad.

Ann Mari Hjorth (Saltsjöbaden, 2019-07-22)

#82

Det är en kulturmiljö värd att skydd och bevara från politisk dumhet och girighet.

Mats Ryskåsen (Sundsvall, 2019-07-22)

#86

Jag skriver under på grund av den unika miljö och kulturarv som kommer förstöras i och med byggandet av handelsområdet.

Nils Lindstrad (Stockholm, 2019-07-22)

#87

Bort med tassarna från vårt kulturarv!

Staffan Engelbrektson (Sollentuna , 2019-07-22)

#93

De planerade husen i sitt torftiga urtråkiga modernistiska formspråk utan förankring i svensk byggnadstradition kommer att mörda den ursprungliga kulturmiljön vid den gamla kyrkan.

Mats Savolainen (Laholm, 2019-07-24)

#94

Vill inte ha bygge där!

Gabriella Nilsson (Tullinge , 2019-07-24)

#97

Miljön runt Botkyrka kyrka måste bevaras. Krosstenupplaget måste tas bort

Lena Engman (Rönninge, 2019-07-24)

#100

Bevara vårt kulturarv och värna miljön. Vi behöver inga fler shoppingcenter!
Att ta marken är ett övergrepp på vår historia och framtid.

Jeanette Holm (Rönninge, 2019-07-25)

#101

Jag vill bevara den fina naturen runt Botkyrka kyrka

Josefina Svaneflod (Rönninge, 2019-07-25)

#102

Ett fruktansvärt exempel på hur vår historia förstörs av okunskap,

Rolf Siwertz (Salem, 2019-07-25)

#103

Behövs inga fler handelsplatser och speciellt inte på en sådan plats med kulturarv runtomkring

Katja Mäki (Rönninge, 2019-07-25)

#105

Vi har ett kulturarv som dagligen får stryka på foten för kommersiella intressen
Det är oerhört viktigt att denna för Sveriges framväxt och för kristnandet som under århundraden var av fundamental betydelse inte göms undan

Jonas Gruvaeus (Stockholm, 2019-07-25)

#109

Värna vårt kulturarv - vi har det till låns av kommande generationer!

Per Ahlander (Stockholm, 2019-07-26)

#110

Köplador framför Botvids kyrka är helt vansinnigt. Bristen på historisk kunskap hos makthavare är skrämmande.

Gertrud Båge (Stockholm, 2019-07-26)

#111

Varför ska det byggas på platser där det finns så mycket historik. Botkyrka bygger ju mycket på denna kyrka och dess omgivning. Ska vi nedvärdera vårat arv?????

Elise Myrtenblad (Norsborg, 2019-07-26)

#116

Jag vill bevara den natur och det kulturområde som finns där

Lina Andersson (Stockholm, 2019-07-27)

#118

Det är ren okunskap/ovetskap om kulturarvet beslutet om bygget har tagits, gör om gör rätt!

Jenny Svensson (Stockhomm, 2019-07-27)

#119

Jag skriver under för att jag håller med om kritiken mot byggplanerna. Kulturlandskapet och kyrkan är en miljö och ett landmärke som tidigare glatt mig varje gång jag passerat på E-fyran på väg hem. En vacker port till Stockholm som skiljer sig från andra infarter!

Karin Schibbye (Stockholm, 2019-07-27)

#125

Det ser helt vansinnigt ut vid den vackraste kyrkan i Stockholms omgivningar

Carin Högberg (Lidingö, 2019-07-28)

#126

Botkyrka kyrka och Hammarby gård med omgivningar tillhör vår äldsta kristna historia och kultur.Ett stort kulturarv som inte får förstöras.

Agneta Widen (Rönninge, 2019-07-28)

#128

Bevara kulturhistorian!

Kenneth Cliffordsson (Stockholm, 2019-07-28)

#129

Detta är barbari.

Bror Irgens (Stockholm, 2019-07-28)

#134

Bygg inte bort vår historia!

Liza Hansson (Norsborg, 2019-07-29)

#139

Vår historia får inte byggas över! Detta är en skam för landet om det får fortgå!

Paula Boman (Stockholm, 2019-07-29)

#140

Detta är ett helt vansinnigt projekt av de styrande i Botkyrka

Ann-Margret Karlström (Tullinge , 2019-07-29)

#142

1/ Helt otänkbart att tänka att man skall förstöra denna värdefulla kulturhistoriska mark 2/Direkt olämpligt att bygga bostäder och affärscentrum så nära de giftiga avgaserna från motorvägen 3/ Många centrum i Stockholmsområdet har stängts eller är på väg att stängas så det behövs inget nytt centrum. Många handlar via datorn.

Inger Bergman (Tullinge, 2019-07-29)

#143

Finns ingen lönsamhet i detta projekt eftersom E-handeln tar över en stor del av handeln. Besök Skärholmen som avrådande exempel. Vi behöver inte tre optiker i varje centrum. Vi behöver inte tre apotek i varje centrum mm.
Nära motorvägen har vi höga halter av giftiga avgaser som i vissa lägen överskrider de tillåtna värdena. Vilket gör det direkt olämpligt att förlägga köpcenter samt bostäder på.
Att förstöra ett av Sveriges viktigaste kulturområde med spektakulära "Södra Porten till Stockholm", är att likställa med att riva Kungliga slottet för att där bygga nya Nobel center.
För varje grönområde som tages i anspråk för byggnation minskar den koldioxidupptagande ytan.

Dick Bergman (Tullinge, 2019-07-29)

#145

Bevara den vackra naturen kring min konfirmationskyrka!

Elisabeth Lindell (Göteborg, 2019-07-29)

#146

Vårt kulturarv, vår natur och vår trivsel i närområdet är viktigare än vilka pengar som helst!!! Var finns den mänskliga aspekten i dessa planer? De mjuka värdena? Kommuninvånarnas rätt att vara delaktiga i sådana här beslut? Är “mer pengar till varje pris, skit i resten” verkligen Botkyrka kommuns nya motto?

Andrea Nordenstreng (Norsborg, 2019-07-29)

#150

Är född och uppvuxen i Norsborg, Botkyrka och vill ej att det försvinner....

sonja rönnblom (Björnlunda, 2019-07-29)

#151

Botkyrka är min födelsehembygd och i Botkyrka kyrka har jag döpts, konfirmerats, gift mig, döpt mina barn o jordfäst mina föräldrar.den vackraste o heligaste av platser

AnnBritt Pettersson (Huddinge, 2019-07-29)

#152

Vi måste värna kulturarvet!

Marie Wängberg (Grödinge, 2019-07-29)

#154

Tycker detta är fruktansvärt hur man kan förstöra kulturmark på detta sätt och skrämmande hur kyrkan ger sitt godkännande och är med på ”tåget”.

Gunillha Stockhaus (Gnesta, 2019-07-29)

#155

Jag har besökt den vackra kyrkan och alltid älskat området runt den. Nu är det en skam att se. Bevara det som går att räddas.

Antonia Lönberg (Enhörna, 2019-07-29)

#160

Det finns så många andra ställen som lämpar sig bättre för så stor utbyggnad. Varför välja det sämsta stället?

Eva Engberg (Tullinge, 2019-07-29)

#163

Att låta bli att värna om kommunens kulturarv är bara ett bevis på att de kommunala politikerna är totalt okunniga om den kommun de ska styra.

Åsa Reiser (Överum, 2019-07-29)

#164

Jag har tillbringat mycket av min barndom just i området och det vore katastrof att förstöra den vackra o genuina miljön/naturen/området

Sanna Barth (Linköping, 2019-07-29)

#165

Helt fel ställe att bygga en handelsplats på.

Gunilla Larsson (Dala-Floda, 2019-07-29)

#168

Någon form av anständighet borde väl dessa giriga människor ha ?

Margit Larsson-Nordén (Björkvik, 2019-07-30)

#171

Bevara kulturbygden. Är det verkligen bästa platsen att bygga på?

Staffan Bloom (Berlin , 2019-07-30)

#173

Kulturmiljöer är viktiga i ett samhälle, och borde lyftas fram och göras tillgängliga, snarare än att bygga in dem.

Magnus Källgren (Stockholm, 2019-07-30)

#176

Är helt emot planerna för kulturområdet kring Botkyrka kyrka som måste bevaras intakt för eftervärlden!!!!!

Ivan Thulin (TUMBA, 2019-07-30)

#177

Vi ska verkligen inte offra vårt kulturarv för ett köpcenter och några bostäder.

Alexander Palm (Uppsala, 2019-07-30)

#178

Bott i området runt botkyrka kyrka för antal år sen och anser viktigt bevara lämningar som finns där o inte förstöra miljön där.

Majiren Westman (Jordbro, 2019-07-30)

#180

Bor i Botkyrka sen 1975, älskar denna fantastiska bygd, bor i ett hus från 1600 talet som kommunen ville riva, vet av egen erfarenheter att det fins korruption i högsta ledet inom kommunen.

Elisabeth Brett (Norsborg, 2019-07-30)

#184

För att skydda kulturintressen!
Marken är värdefull och har en otrolig historia sedan över tusen år, bostäder behövs men det finns andra platser som är otroligt mycket mer lämpade än marken runt Botkyrka kyrka och Hammarby gård.
Hela området är fullt av fornlämningar och grav fynd!
Otroligt att man ens fick tillstånd att ens tänka byggnation i området!

Carina Lindström (Botkyrka, 2019-07-30)

#192

Byggherre och exploatör är jäviga som kulturmiljögranskare.
Området är sedan länge bebott och har i en allt mer förtätad stad stor kulturmiljö betydelse för människor, boende såväl som passerande.
Istället bör området grävas ut av enligt KMÖ upphandlade arkeologer som både klargör det som finns ovan och under jord. Att sedan lyfta dram speciella platser och skylta skulle få det att se ut som det gjorde under 1950-talet. Härlig landsväg, människor utrustade med kaffekorg, beredda att gå på kulturhistorisk upptäcktsfärd.

Eva Swedberg (Jönköping, 2019-07-30)

#195

För kulturhistoriska skäl och klimatets skull. Det finns nog med handelsplatser. Konsumtionen måste och kommer att minska.

Margareta Björk (Stockholm, 2019-07-30)

#197

Det är dags att våra politiker tar ansvar för vårt kulturarv.

Ulla Schiller (Stockholm, 2019-07-30)

#199

Vansinne!!!

LILJANA DEVIC (TULLINGE , 2019-07-30)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...