JA för markkabel, NEJ till luftledning i Sörmland

Kommentarer

#3

Jag tycker att så lite skog skall skövlas som det bara är möjligt för att dels minska klimatpåverkan men även för att landskapsbilden ska behållas i den mån som det går. Därför är jag för en markkabel istället för luftburen kabel

Mikael Rosnell Gustavsson (Björkvik, 2019-06-13)

#8

Onödigt att ta både åker och skogsmark i anspråk om det finns andra lösningar
T.ex att följa TGOJ BANAN
Med vänlig hälsning, Clas

Clas Liljeblad (Björkvik, 2019-06-14)

#10

Ja vill verkligen inte ha nån luftledning nära mig.

Magnus Sääf (Björkvik, 2019-06-14)

#11

Jag vill inte ha en stor luftledning som förstör de vackra vyerna

Sanna Krantz (Björkvik, 2019-06-14)

#16

Forskning visar på att detta är farligt!

Malin Åhlin (Björkvik, 2019-06-14)

#21

Vill inte ha en luftledning över mitt hus

Conny Sandberg (Björkvik , 2019-06-14)

#26

Jag tycker de ska gräva ner kabeln, vill ej ha luftledning

Eva Henriksson (Bettna, 2019-06-14)

#28

Jag anser att inga nya luftledningar ska byggas.

Elisabeth Granath (Ålberga , 2019-06-14)

#32

Jag är FÖR att markkabel skall vara förstahandsvalet för att:
Landskapsbilden påverkas minimalt.
Möjligheten för skogen att lagra kol i veden (som annars blir växthusgasen CO2 vid förbränning) är betydligt högre då endast 10-15m fri ledningsgata krävs för markkabel.
Markkabel förläggs på 1m djup och jorden runt om skärmar bort elektromagnetisk strålning (EMC) mer effektivt än luftledning.

Jag är EMOT att luftledning används vid ev byggnation av kraftledning för att:
Landskapsbilden kommer att bli kraftigt förändrad då stora delar av sträckningen är befriad från sådana stora ledningsstolpar i dagsläget.
Möjligheten för skogen att lagra koldioxid i form av blir betydligt lägre eftersom 40-45m bred ledningsgata tas i anspråk för luftledning.
Försiktighetsprincipen bör tillämpas då tveksamhet råder kring hur elektromagnetisk strålning (EMC) från högspänningsstolpar påverkar människor och djur.

Margit Larsson-Nordén (Björkvik, 2019-06-14)

#35

Allt för stort ingrepp med luftledning.
De som kan bli berörda har fått alldeles för kort tid på sig att informera sig, och måste kanske t.o.m. flytta. Några har kanske lagt ned kostsamma renoveringar på hus o mark,
blivit tvingade av myndigheter att gräva nya avlopp, kanske till stora kostnader. Ett hån eftersom SSAB:s planering inte kan ha kommit till Vattenfall som en klar blixt från himmelen.

margrethe johansson (Enstaberga, 2019-06-14)

#42

För framtiden är det bäst med markkabel

Stefan Gustafsson (Flen, 2019-06-14)

#44

Måste finnas bättre lösningar.

Susanne Nensen (Flen, 2019-06-14)

#50

Bor redan vid en a kraftledning som i detta förslag ska utvidgas. Gräv ned kabel enda alternativ!!

Lena Skytt (Vadsbro.Flen, 2019-06-14)

#51

Vill inte ha kraftledning så nära huset som det planeras. Vill att den grävs ned.

Nina Ingren (Vadsbro, 2019-06-14)

#54

Förslaget med luftburna ledningar är så tokigt så.nej tack!

Eva Jansson (Katrineholm, 2019-06-14)

#62

Vill absolut inte ha någon mast utanför mitt hus!

Ashley Kyle Bengtsson (Vadsbro, 2019-06-14)

#64

Sjukt förslag, förstör ju massor med mark

Torbjörn Eriksson (Valla, 2019-06-14)

#70

Jag skriver under då jag är uppväxt i Vadsbro och vill ha skogarna kvar där runt omkring!!

Dorotea Bennett (Karlskoga, 2019-06-14)

#76

Protesterar mot planer som allvarligt förvanskar mitt hem.

Tobias Ossmark (Flen, 2019-06-14)

#79

Jag tycker man ska använda markkabel.

Ewa Schmidt (Flen, 2019-06-14)

#80

Bor på intilliggande mark.

Marie Sjöberg Läth (Flen, 2019-06-14)

#88

Det skadar miljön för många människor, i synnerhet en familj som i många år kämpat för att bygga upp en ekologisk/biodynamisk gård och om kraftledningen byggs måste lägga ner sin verksamhet tillika livsverk och flytta. Måste finnas andra vägar som inte drabbar så många. Syftet är bra dock!

Karolina Bure (Stigtomta , 2019-06-15)

#92

Det ser ut som de kommer dra ledningen genom min trädgård eller inte långt ifrån iallafall😨

Petra Hjelmgren (Nyköping, 2019-06-15)

#100

Ledningen går precis förbi mina föräldrars hus i Nyköping/Oxelösund.

Ulrika Morris (Solna, 2019-06-15)

#103

Är direkt berörd. Skrämmande att ha kraftledning så nära inpå bebyggelse och dessutom ett fruktansvärt intrång på naturen.

Maria Morris (Nyköping, 2019-06-15)

#104

Luftledningar förstör landskapet och miljön. Elektromagnetisk strålning kan vara en hälsorisk.

Anna Swärd (Bettna, 2019-06-15)

#112

Jag anser att en markledning är bättre ur ett klimat och säkerhets perspektiv

Micke Larsson (Hedenlunda Flen, 2019-06-15)

#116

Inga fler luftledningar!

Tommy Frisk (Nyköping, 2019-06-15)

#121

Markkabel är ända alternativet !

Conny Gustafsson (Valla, 2019-06-15)

#124

Markkabel bör vara huvudalternativet. Dels för landskapsbilden och kulturmiljöerna, men också för att minska ingreppen i människors boendemiljöer. För klimat- och miljö i stort är det ett steg framåt med ljusbågsugnar.

Ulla-Karin Danielsson (Nyköping, 2019-06-15)

#131

Jag är uppvuxen i Bettna och är mån om bygdens charm men även strålningsrisken!

Emanuel Swärd (Boden, 2019-06-15)

#137

Mitt liv och min gård skulle påverkas mycket negativt av en luftledning. Tidperspektivet om luftledningar kommer är mycket långt.

SUSANNE ULLA KARLSSON (NYKÖPING, 2019-06-15)

#140

Markägare
Förfular Kiladalen
Dras rakt över golfbanan där folk spelar golf
Omöjliggör sammanbyggning av Bergshammar och Svalsta som förespråkas i gällande Översiktsplan Nyköpings kommun

Per Sundqvist (Nyköping, 2019-06-15)

#145

Alldeles för kort tid för att kunna sätta sig in i ärendet.
Går det att gräva ner ledningar? Inte ordenligt utrett vad jag förstår.
Kan SSAB lösa detta på annat vis?
Är det verkligen miljömässigt bättre?
Vad innebär dragningen av dessa kraftiga elledningar för miljön?
För de som bor i dess närhet?
För natur och kulturbygd?


Är det utrett?
Känner mig överkörd och maktlös.
Allt för profiten.?

Elisabet Svensson (Flen, 2019-06-15)

#148

Sånt ska grävas ner

Andrew Nilsson (Nyköping, 2019-06-15)

#149

Markledning överför bättre än luft, visserligen antagligen dyrare men bättre att satsa rätt från början.

Rose-Marie Andersson (Nyköping, 2019-06-15)

#157

Jag tror på argumenten mot luftledning och för markledning

Hild Lorentzi (Jönåker, 2019-06-15)

#162

Fruktansvärt att fortsätta hacka sönder Jordens innanmäte vi måste hitta annan teknik!!! Bara om denna teknik verkligen måste användas vilket så klart SSAB kommer att hävda så ska ledningarna då klart GRÄVAS NER!!!

Kerstin Annadotter (Färentuna, 2019-06-15)

#165

Luftledningar är extremt ohälsosamt! Det är bra att minska användandet av fossila bränslen, men det måste göras ordentligt, utan att skapa nya problem.

Isaac Fosty (Nyköping, 2019-06-15)

#169

Vem vill bli överkörd?

Katrina Fagee (Stigtomta , 2019-06-15)

#178

Det påverkar mitt närområde, landskapsbilder, få detaljer på karta i förslaget gör att det är svårt att förstå exakt i vilken omfattning.

Sofia Trattner (Nyköping , 2019-06-15)

#182

Vi är FÖR att markkabel skall vara förstahandsvalet för att:
Landskapsbilden påverkas minimalt.
Möjligheten för skogen att lagra kol i veden (som annars blir växthusgasen CO2 vid förbränning) är betydligt högre då endast 10-15m fri ledningsgata krävs för markkabel.
Markkabel förläggs på 1m djup och jorden runt om skärmar bort elektromagnetisk strålning (EMC) mer effektivt än luftledning.

Ingela Magnusson (Linköping, 2019-06-15)

#184

Utöver ovannämnda orsaker, kommer Nyköping fortsätta växa österut så småningom. För närvarande kommer områdena mellan Bergshammar-Ekebydal att fyllas av nya bostäder, och logiken talar för att trenden ska fortsätta framöver. Vad är då meningen med att montera luftledningar nu, för att sedan behöva montera ned dem, och kanske gräva ner dem? Vad är det "billiga" i det alternativet som framförs nu?

Rodrigo Saenz Munoz (Nyköping, 2019-06-15)

#191

I första hand att landskapsbilden påverkas negativt men även rädsla för hur utstrålning från ledningarna påverkar människor, djur och natur.

Signe Andersson (Jönåker, 2019-06-16)

#199

Jag skriver under för att jag fritidsbor i området -som pensionär. Alltså merparten av tiden.

Ebba Wachtmeister (Stockholm, 2019-06-16)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...