Motsättande av tomtval för rusmedelsenhet i Kronoby centrum vid Spårvägen 2.

Kommentarer

#5

Understöder.

(Kruunupyy, 2019-05-13)

#21

En sådan enhet bör absolut inte placeras i centrum av bebyggelse o nära skolområde!

(Terjärv, 2019-05-13)

#24

Placeringen, kom igen nu beslutsfattare.

(Kronoby, 2019-05-13)

#52

Jag är helt av samma åsikt som Andreas Granbacka i frågan.

(Kronoby , 2019-05-14)

#107

Enhet som denna är bortkastade skattepengar och samtidigt skapar det en otrygg miljö på liten ort. I slutändan satsas vansinnigt mycket pengar på något som inte samhället ska belastas för, och då detta ännu är en privat instans som har som främsta mål att göra maximal vinst på behandlingen kan inte heller kvaliteten på utförd vård garanteras, och i detta fall finns det dessutom risk att pengar försvinner ur landet. Vi medborgare ska inte belastas ekonomiskt eller behöva känna oss otrygga för att det finns folk som inte håller sig till lagen, och vi tänker inte tillåta någon rusmedelsinstans på vår mark!

(Kronoby, 2019-05-14)

#116

Har barnbarn som skall gå i skolan i Kronoby, själv flyttar jag i höst till Kronoby centrum, missbrukarenhet passar inte alls in i Kronoby centrum.

(Karleby, 2019-05-14)

#153

Det passar sig inte att en sådan anstallt placeras i Kronoby!!

(Kronoby, 2019-05-14)

#158

Jag motsätter mig tomtvalet.
Ifall det finns behov och statistik som visar att behovet för ett sådant boende verkligen finns i Kronoby är det positivt.
MEN inte mitt i centrum. Då kan man gott söka en annan plats där det är lugnare för "klienterna" samt omgivningen.

(Kronoby, 2019-05-14)

#162

Denna typ av anläggning lämppar sig inte i kronoby centrum!

(Kronoby, 2019-05-15)