Låt Ålgård förbli en plats för alla!

Kommentarer

#205

Bevaras : Många ideella timmar som lagt åt att bevara denna gamla kvarn för att människor på Orust med omnejd skall kunna samlas för en bra sak, gemenskap, lika värde, kulturminne, kultur, musik etc etc... utan detta arbete hade byggnaden rasat.
Att kommunen tänker kortsiktigt, och skall försöka sälja , stycka av till försäljning på denna mark gillar jag inte.
Bevara Och bygg upp till mötesplats istället! Arbetet som redan är påbörjat.

Birgitta Hylander (Henån, 2019-04-24)

#207

Ålgårds kvarn är ett fint besöksmål för oss i Bohuslän med både natur och kultur. Det är fint om det kan finnas tillgängligt för allmänheten med annat än kommersiella intressen. Speciellt med verksamheternas inriktning på en hållbar utveckling.

Maja Lindstedt (Bottna, Hamburgsund, 2019-04-25)

#214

Jag och min familj varit Orust bor i 30 år.

Agneta Heurlen-Sandegård (Göteborg, 2019-04-28)

#222

En unik plats med historia och tillika en kulturinstitution. Bevara!

Björn Wångblad (Ödsmål, 2019-05-11)

#233

Framtiden är att ge möjligheter för lokal kultur

Per Gyllenspetz (Göteborg, 2019-05-30)

#234

Ålgård skall fortsätta vara en offentlig öppen plats för allmänheten

Eva Handmark (Henån, 2019-05-31)

#243

När jag för första gången träffade Ålgård var allting nedgånget och förfallet. Idag är det en plats tät av kulturhistoria och nutida engagemang för natur och ekologi. Allt skapat utan stora resurser med svett och tårar av fantastiska människor. EU tror på Ålgårds kvarn men inte Orust Kommun som det verkar? Stoppa detta vansinniga beslut!

Robert Andersson (Göteborg, 2019-06-30)

#251

Jag tycker föreningen gör ett fantastiskt arbete och att platsen Ålgårds kvarn är unik. Vill att den fortsätter leva och utveckla Orusts attraktivitet genom att vara ett kulturellt och hållbart centrum på östra Orust. Att kommunen är huvudman är viktigt för att trygga det allmänna intresset att ha kvar mötesplatsen både för sina invånare och att locka nya invånare samt besökare. Något för kommunen att vara stolt över och gör kommunen mer unik. Som Tjörnbo är man lite avundsjuk!

Eva Engström (Höviksnäs, 2019-11-27)

#252

Ålgård fyller ett värdefullt syfte för Orust.

Christina Antonsson (HENÅN, 2019-11-27)

#253

Jag ser vilken tillgång och viktig mötesplats Ålgård är och tycker det är oerhört viktigt att det får vara kvar!

Maria Smedberg (Uddevalla , 2019-11-27)

#255

Ålgård är ett fantastiskt ställe jag gärna och ofta åker till. Det vore en stor förlust om det försvann från allmänheten.

Örjan Lindén (Uddevalla, 2019-11-28)

#256

Ålgård och kulturaktiveteterna som sker där är väldigt berikande. Det är en knytpunkt och ett sammanhang på Orust som är väl värt att bevara

Joakim Keskinen (Henån, 2019-11-28)

#258

Ålgård kvarn och såg är en ovärderlig plats för kultur och föreningsliv på Orust. Dessutom är Ålgård kulturhistoriskt väldigt speciell med sina anor från 1500talet. Ålgård bör bevaras och även i framtiden vara tillgänglig för allmänheten. Jag anser att Ålgård kvarn och såg ska kulturminnesmärkas. Platsen har en otrolig potential!!

Åsa Sahlin (Henån, 2019-11-28)

#261

Jätte fint ställe som är jätteviktigt att det bevaras .

Sabina Johansson (Uddevalla, 2019-11-29)

#262

Idag finns mer än någonsin ett växande behov att förena människor med natur och traditionellt kulturarv. Ålgård är mycket viktig plattform för detta, där dessa möten också sker. Nu står politiker i vägen trängda utav girighet. Detta måste bekämpas!

Robin Johansson (Ed, 2019-11-30)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...