Vi kräver barns rätt i domstolarna!

Kommentarer

#1007

Det är dags för ändring.

Katja Åsbäck von Meyburg (Hammenhög, 2019-05-22)

#1008

Barn får inte utsättas för detta
Övergrepp, de har redan varit utsatta för våld.

Kristina Edman (Stånga, 2019-05-22)

#1009

Mina barn har varit utsatta

Helen Alm (Hindås, 2019-05-22)

#1017

Barn har rätt att bli lyssnade på, barn har rätt till sin barndom, barn har rätt till trygghet.

Unn Dahlman (Visby, 2019-05-24)

#1023

Visste inte att det var så här. I så fall hade jag sagt nåt tidigare.

Johan Hedeland (Stockholm, 2019-06-05)

#1025

Jag sett barn lida på nära håll.

Maria Lindström (Ödeshög, 2019-06-08)

#1040

För alla barn, ffa min son.

Anna Persson (Luleå, 2019-06-22)

#1042

Vi måste ge barnen en röst och lyssna på dem.

Eva Modin (Stockholm , 2019-07-06)

#1048

barnen blir förstörda för livet. De måste få möjligheten att skyddas från den våldsamma föräldern.

Elaiza Sinnemark (Stockholm, 2019-07-18)

#1059

Jag erfarit dåligt stöd av samhället där jag trodde kunskap fanns om våldsamhet i familj..

Tina David (Klintehamn, 2019-07-18)

#1060

Jag har levt i en relation där jag utsatts för våld och hot och tvingats lämna över mitt barn till pappan.

Mirja Björndahl (Kristinehamn, 2019-07-18)

#1069

Vedervärdigt.

Anna Johansson (Sala, 2019-07-19)

#1074

Själv varit mobbad som barn.
Har nu en son som är drabbad. Han har dessutom inte fått det stöd och de resurser han är berättigad till för att klara sin skolgång. Har nu stöd hos föreningen D.A.C.A som hjälper oss i kampen för vår son mot skola och kommunen brister.

Eva Sundquist (Kävlinge , 2019-07-19)

#1075

Att regelverk kring barn och deras rättigheter måste bli både tydligare och användas i praktiken. Det görs det inte idag. Varken hos socialtjänsten eller rättsprocesser.

Sara Diana Leyton Bagge (Malmö, 2019-07-19)

#1078

Jag har arbetat med familjer. Och rätten till en förälder är starkt överdriven.

Eva Ellnefgors (Hedemora, 2019-07-19)

#1079

Vi behöver en lag som står upp för våra barn.

Susanne Jönsson (Åkarp, 2019-07-19)

#1080

Det rättsliga stödet för barnen är näst intill obefintligt! Mamma kan lämna en vålsrelation men många barn tvingas att stanna! Det kan ge livslånga svåra konsekvenser! Jobbar själv med våldsutsatta och möter detta ofta!

Mirja Hosio (Västerås , 2019-07-19)

#1084

Barnfrid är otroligt viktigt. Barnens rätt att slippa uppleva våld.

Mia Pettersson (Arboga, 2019-07-19)

#1088

Det är så självklart och viktigt!

Ingrid Jonsson (Strömsund , 2019-07-19)

#1092

Barn har rätt att slippa våld. Barn har rätt att slippa bevittna våld i hemmet. Domstolarna ska skydda barnen från folk som slår dem. Det är samhällets plikt att tillförsäkra barn dessa grundläggande rättigheter.

Susanne Sörensen (Halmstad, 2019-07-19)

#1093

Jag är en mamma vars son misshandlats av sin far, men jag var nära att mista vårdnaden helt bara för att jag var tvungen att skydda honom. Det enda sättet är att fortsätta låta barnet bo med sin förövare på halvtid, annars blir det per automatik så att förövaren själv får ensam vårdnad och man har inte en chans att skydda sitt barn överhuvudtaget, om så skulle ske. Då finns det inget annat val än att gå med på gemensam vårdnad och växelvis boende, för då är barnet tryggt åtminstone halva sin uppväxt. Detta gör att barn är totalt rättslösa i Sverige. Det måste bli förändring nu!

Cecilia Weimer (Svartsjö, 2019-07-19)

#1095

Jag har i min yrkesutövning sett skrämmande exempel på hur domstolarna negligerar barns berättelser och det våld som barn utsatts för och hur förövare tiidöms vårdnad och umgängesrätt.

Pia Sällemark (stockholm, 2019-07-19)

#1096

Det behövs mer utbildning och kompetens i nämnder, socialtjänst och hos dem som beslutar om barns framtid. Det tas fruktansvärda beslut om barns framtid idag pga okunskap och dålig helhetssyn. Barnen som hamnar i detta har en förstörd framtid, traumatiserade och bekostar samhället mycket mer än om man tar rätt beslut grundat på helhetssyn och ger barnen en tryggare uppväxt oavsett om det är hos biologiska föräldrar (med bra stöttning) eller i ett familjehem( som enl kommunerna är för dyra).

Mari Mella (Kramfors , 2019-07-20)

#1101

Barn ska INTE vara rättslösa!

Ewa Dillberg (Falun, 2019-07-20)

#1105

Barn måste få inflytande över sina liv!

Noomi Lindberg (Vimmerby , 2019-07-20)

#1107

Jag vet, längtade att komma till ett tryggt fosterhem när jag var barn. Biologiska föräldrar är inte alltid viktigast när man far illa.

Karin Edling (Göteborg, 2019-07-20)

#1108

Staten kiddnappar barn på olagliga grunder och det enbart för att socialtjänsterna ska få något att göra

Mickael Fredriksson (Söderhamn, 2019-07-20)

#1111

Jag skriver under för att barns rättigheter behöver stärkas. FNs barnkonvention bör efterlevas, även i domstolarna.

Veronica Lindström (Linköping, 2019-07-20)

#1126

Detta måste ta ett slut barn ska inte behöva vara hos sin förövare. Lyssna på barnen, finns en anledning till att de inte vill vara hos den andra föräldern. Trodde det räckte med att man upplevt våld så var det kört för våldsmannen. Men nu har vi haft det i sex år.

Maria Augustsson (Moholm, 2019-07-21)

#1128

Jag är ordförande för en ideell förening vid namn, Barn och unga i Sverige. Dagligen ser jag hur barns vilja och bästa inte kommer i centrum. Det är ett dolt föräldraperspektiv som ligger till grund för alla beslut. Detta är både allvarligt och oacceptabelt. Barn och unga ska inte lida, och absolut inte på grund av deras föräldrars ”rätt” och vilja.

Alexander Finstad (Kalmar, 2019-07-21)

#1130

Vi måste låta de yngres röster höras!
Lika rättigheter gäller både unga & äldre.

Jenny Daher (Tranås, 2019-07-22)

#1132

Detta är livsviktigt och varje barns rättighet.

Jessica MacDowall (Stockholm, 2019-07-22)

#1134

Umgängessabotage är ett "brott" som inte finns och som kvinnor straffas för. Helt sjukt!

Rebecca Levander (Tibro, 2019-07-22)

#1135

Jag är kvinna!

Mia Sjöberg (Sundsvall , 2019-07-22)

#1136

Det är en självklarhet att skydda våra barn mot hot och våld

Mona Ovling (Borås, 2019-07-22)

#1137

Jag skriver under för att våldsamma pappor ska inte ha rätt till sina barn

Camilla Ottebrand (GÄLLIVARE, 2019-07-22)

#1141

Jag på nära håll fått uppleva att Socialen ställt sig på den våldsamma pappans sida. Han som inte brytt sig om sina barn under 13 år vill skada sin fd fru vid skilsmässan på det mest brutala sätt och han lyckas. Psykopater klarar av detta skådespel. Socialen rekommenderar enskild vårdnad till PAPPAN hör och häpna. Han som under 13 år misshandlat sin fru. Innehar pistol och vapenlicens. Olyckor kan ju hända säger han ( som hot). Till mamman. Tänk att socialsekreyerarna går på det och står bakom lilla söta Nalle Puh. De skulle bara veta vad han är kapabel till bakom stängda dörrar. 7 polisrapporter. Ingen hänt trots det. Detta är Sverige 2019.

Kristina Nilsson (Linköping, 2019-07-23)

#1154

Detta vansinne barnen lever under nu är oacceptabelt

Lagarna bryts och barnen kränks utan straff

Tommy Rudqvist (ARVIKA , 2019-07-26)

#1155

Dags att göra något åt systemfelen som myndigheter blundar för och gör sina egna regler.

Katarina Liminga (Luleå, 2019-07-28)

#1157

Jag skriver under för att barns säkerhet och välmående inte tillgodoses idag utan blundas för att en byråkrat inte kan se sanningen.

Hanna Lindberg (Göteborg, 2019-08-06)

#1158

Jag var själv ett barn på 60-talet med en pappa som misshandlade mamma Ingenting hände då Ingenting har hänt sen dess Ingen vågar bry sig Varken Skola Soc Polis eller någon.
Ingenting händer

Tarja Välimaa (Munkedal, 2019-08-07)

#1177

Säkra barnens rätt till trygghet - det är varje vuxens skyldighet.

AnnSofie Flodin (Stockholm, 2019-08-20)

#1181

Det är oerhört viktigt att skydda särskilt barn från psykisk och fysiskt våld. Barn som utsatts av en förälder ska skyddas från denne.

Per Johansson (Järfälla, 2019-08-23)

#1187

Jag skriver under för att det är hög tid att rätta till det faktum att det är papparättsrörelsen och PA(S)-lobbyisterna som tagit över tolkningsföreträdet och fått sina allierade inom den juridiska, psykologiska och familjerättsliga expertisen företrädd i de statliga vårdnadsutredningarna och i betänkandet av FN:s barnkonvention, vilket måste anses synnerligen inkompatibelt med beslutet att from årsskiftet 2020 låta den ligga till grund för rättsutövningen. Ska vi tro att regeringen menar allvar, är det i så fall hög tid att barnsakkunnig expertis får ett ord med i laget och att det ställs krav på att jurister som handlägger vårdnadsmål också har en grundlig utbildning i anknytningsteori / utvecklingspsykologi och våld i nära relation. Som läget ser ut nu, när idealet är att domarkåren ska förestå ett slags carte blanche av sk ”objektivitet” genom att inte veta något alls och fortbildning inom aktuella ämnen är frivillig, är det som bäddat för det PA(S)-relaterade koncept att slinka in, som på kollektiv nivå misstänkliggör kvinnokönet för sådan notorisk illvilja, missunnsamhet och lögnaktighet som antas ligga till grund för deras ”påverkan”, ”negativa syn på pappan” att ”dra in barnet i konflikten” och idka ”umgängessabotage”. Det är uppenbart att det är just denna tolkningsmanul som rutinmässigt kommer till användning i såväl i socialtjänstens utredningar som i rättens handläggning av vårdnadsmål. Hovrätt o Högsta domstol ser ingen anledning att ta upp denna standardisering till prövning och JO tiger och samtycker och skickar tillbaka anmälningar obeaktade med vändande post. Summa summarum har hela verksamheten därmed förlorat grunden för sin legitimitet.För mer utförlig info se: http://mmstudies.com/eftervaldet/statliga/

Gunilla Madegård (Borgholm, 2019-08-26)

#1196

Jag anser att det inte finns ett rättssäkert system i Sverige

Anna Olive (Huddinge , 2019-08-27)

#1197

Detta måste tas bort.. det ska vara på barnens villkor och för barnets bästa..

Jennie Forsberg (Avesta , 2019-08-27)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...