Vi kräver barns rätt i domstolarna!

Kommentarer

#1802

Helt horribelt att barn som bevittnat våld, själva blivit utsatta för våld/ kränkningar och är livrädda för ena föräldern ska tvingas bo hos denne!!!

(Västerås, 2019-11-21)

#1804

Barn ska inte behöva umgås eller vistad med en förälder som varit våldsam och misshandlat mamman, som är det vanligaste scenariot

(Sundsvall , 2019-11-21)

#1822

Har egen erfarenhet.

(Stockholm, 2019-11-21)

#1826

Jag skriver under detta för att våldsamma män inte ska få vårdnad om barn.

(Kalmar, 2019-11-21)

#1828

Jag skriver under för att barn inte ska tvingas umgås och bo med någon som misshandlat dem eller deras mamma.

(Stockholm, 2019-11-21)

#1829

Barnens väl och ve måste gå före allt annat

(Vilhelmina, 2019-11-21)

#1832

Synen på barn behöver förändras. Barn är ingens egendom. Familjesynen behöver också förändras - den ska inte vara ett maktcentrum för vuxna.

(Stockholm, 2019-11-21)

#1847

Det är viktigt för alla våra barns skull.

(Stockholm, 2019-11-21)

#1850

Mannens umgängesrätt väger tyngre än barnets vägran till umgänge och mammans skyldighet att se barnets vilja och behov.
Mannens pungkulor väger tyngst i domstolar än kvinnornas och barnens utsatthet. Skamligt.

(Stockholm, 2019-11-21)

#1867

För att skydda alla mot mäns våld

(stockholm, 2019-11-21)

#1869

Mina barn är utsatta för detta. Soc är helt på pappans sida

(Asarum, 2019-11-21)

#1874

Som familjehems förälder har jag erfarenhet av att barnens rätt måste bli starkare

(Sjulsmark, 2019-11-21)

#1876

Har själv blivit utsatt för våld/misshandel både fysiskt och psykiskt av min exsambo. Min dotter har fått bevittna allt och nu har han "tagit" med sig henne och flyttat till annan stad 17 mil bort utan mitt medgivande och gemensam vårdnad.
Han är dessutom alkoholist och det kommer att bli rättegång av allt.
En kort sammanfattning.

(Nykvarn, 2019-11-21)

#1878

Jag skriver under pga att jag anser att barnen ska va i fokus! Barnen tvingas trots att de inte vill. I dagens samhälle beror det inte på barnens bästa ! Utan föräldrarnas bästa och vad de vill! Det är absurt! Man är ingen "pappa" för att man är det på papper! Man är en pappa när man faktiskt tar ansvar! T ex! Samma sak med mammor såklart!

(Skyddad ID, 2019-11-21)

#1882

Barnens egen vilja måste få genomslag och vara grunden i beslutet. Barn ska heller inte behöva vara den som i praktiken får ansvaret för att skydda den våldsutsatta föräldern genom att inte inte försäga sig vid umgänge. Föräldrar ska skydda sina barn, inte tvärtom.

(Malmö, 2019-11-21)

#1892

Tingsrätternas bedömningar är ibl helt tokigt. Barns bästa ska alltid gå före föräldrars behov.

(Gävle, 2019-11-21)

#1900

Mina barnbarn är i farozonen för bortförande av sin pappa som hotat slå dom och även gjort det, innan han flyttade från stan, och som inte brytt sig att besöka dom eller ens betalat underhåll i över 1,5 år!
Nu driver han vårdnadstvisten vidare i hovrätten efter att ha förlorat i tingsrätten...
Pappan är muslim, och kommer från Tanzania, och dit tänker han återvända med barnen. Hjälp!!

(Öjebyn, 2019-11-21)

#1904

Barnen måste få rätt till TRYGGHET!!

(Vårgårda, 2019-11-21)

#1913

Jag skriver under för att barnens rätt, Barnens villkor, Barnens liv måste få vara i fokus. Inte de vuxnas.

(Vadstena , 2019-11-21)

#1916

Det MÅSTE bli en ändring
Så många barn som tvingas leva med våldsutövande föräldrar...barn ska skyddas av samhället

(Varberg, 2019-11-21)

#1923

Barnets/barnens bästa kommer alltid först.

(Sundbyberg, 2019-11-21)

#1924

Jag är ett av barnen som bevittnat pappas våld mot mamma och som under många år levde i skräcken att han skulle döda henne och kanske oss också. Ändå var jag tvungen att spendera varannan helg med honom och fortsätta påminnas om det trauma han orsakat oss.

(Göteborg, 2019-11-21)

#1930

Barn ska inte vara tvingade att träffa sin förövare. Ge barn de skydd de ska ha.

(Lund, 2019-11-22)

#1935

Vi måste få till trygghet för barn och kvinnor nu!!!

(Karlskrona , 2019-11-22)

#1942

Varför ska barn tvingas att träffa/bo med personer de inte vill träffa/bo med. Det är ingen vuxen som i en domstol skulle bli tvingad till samma sak. Dessutom absolut inte om det är din förövare.

(Västerås, 2019-11-22)

#1947

Jag skriver under på detta då jag tycker det är på tiden att mer görs för barns rätt att leva utan våld.

(Hallsberg, 2019-11-22)

#1948

Alla barn har rätt att bli lyssnade på, bli trodda och ges möjlighet till en trygg uppväxt. Det är vår plikt som människor och medborgare att verka för ett tryggare samhälle för alla.

(Enköping, 2019-11-22)

#1950

Jag skriver under på grund av att domstolarna inte utgår från barnens bästa.
Det är så långt från Barnkonventionen som man kan komma och då är den bara ett tomt ord i svenska domstolar .

(Stenhamra, 2019-11-22)

#1954

Inga barn ska behöva se och höra slag och bråk 😢alla barn ska få växa upp i ett lugnt och harmoniskt hem med massa omtanke och kärlek💖

(Karlskrona, 2019-11-22)

#1956

Jag är själv ett offer.

(Alingsås, 2019-11-22)

#1960

Barnens bästa bör få första prioritet allt annat är oacceptabelt. Inget barn mår bra av att det används härskartekniker mot dem, barn är människor de med men i mindre kroppar. Visa dem rätt väg från början, det är vår skyldighet som vuxna individer.

(Lund, 2019-11-22)

#1962

Egen erfarenhet.

(Karlskrona , 2019-11-22)

#1966

Vi behöver ändra dessa uråldriga normer å lagar NU. Det har redan hunnit bli 2020 halloj vakna upp!! Vi vuxna är här för att vägleda våra barn till bra invånare men då krävs det att trasiga vuxna som inte fått hjälp med sin läkning som barn och sina trauman inte får förstöra för sina barn på osunda sätt. Om vi skapar en trygghet för barnet, ser och hör på barnen vad dom upplever i sin vardag bör vi sunda vuxna/lagen ha mod att våga stå upp för dessa barn som far illa i nära relationer, kanske rent av med sina anknytningspersoner då behöver någon trygg person/myndighet träda in och visa att jag bryr mig om dig och här hjälper vi dig så du får en bättre vardag och kan fokusera på att vara barn och leka, ha en glädjefull skolgång och känna ett innanförskap i skolan.

(Falkenberg, 2019-11-22)

#1972

Våld mot barn får inte förekomma!

(Oskarshamn , 2019-11-22)

#1974

Möter många kvinnor som drabbats av just detta i mitt jobb.

(Mariefred, 2019-11-22)

#1975

Det är helt ofattbart, och ohållbart, att domstolarna inte har bättre utbildning på att se barnets bästa. Att de kan bortse från vittnesmål ifrån tex läkare, psykologer, barnomsorg. Kräver att speciella domstolar inrättas där barns väl och ve står i fokus!

(Enköping, 2019-11-22)

#1979

Jag stödjer barnens rätt.

(Karlskrona , 2019-11-22)

#1980

Inga barn ska behöva uppleva sådant!!!

(MÖLNDAL , 2019-11-22)

#1982

Inget barn skall behöva utsättas för misshandel!

(Göteborg, 2019-11-22)

#1985

Man borde ta mer hänsyn till barnets reaktioner och förhållande till föräldern.

(Skellefteå, 2019-11-22)

#1989

En viktig fråga!!

(Eskilstuna, 2019-11-22)

#1993

Det är bedrövligt att förövaren ska ha rätt till barnen, de borde direkt skyddas från hens inflytande!

(Härnösand, 2019-11-22)

#1999

Det är så otroligt fel!!! Hur kan en människa ha rätt till att ta hand om ett barn när hen är dokumenterat våldsam. Barn i Sverige i dag verkar vara helt skyddslösa mot både våld, övergrepp o olämpliga föräldrar! Skäms.

(Täby, 2019-11-22)

#2000

Barnsutsatthet i de här ärendena är hemsk. Självklart är all form av verbalt och fysiskt våld i hemmet ett trauma för barnen. Inte bara genom det självklara i att uppleva att föräldern blir misshandlad, allt som kommer med hela situationen är naturligtvis inget ett barn ska behöva gå igenom. Här pratar vi verkligen om att slå på de svaga och skapa nya trauman för livet...

(Borlänge, 2019-11-22)