Vi kräver barns rätt i domstolarna!

Kommentarer

#11

Barns rätt till trygghet och frihet från hot och våld!

(Stockholm, 2019-03-26)

#14

Jag är svensk men bor i Norge. Det ska handla om barnens behov inte pappornas!

(Bergen , 2019-03-26)

#19

Jag håller med i allt ovan!

(Harlow , 2019-03-26)

#21

Att jag känner till denna fråga från egen forskning och har chockerats av tillämpningen. Frågan drevs fram av den hatiska fadersrättsrörelsen under 90-talet.

(Göteborg, 2019-03-26)

#32

För barns rättigheter att få vara ” just” barn

(Stockholm, 2019-03-26)

#38

Barnets bästa kan aldrig vara att tvingas umgås med en våldsam förälder!

(Söderköping, 2019-03-26)

#40

Barns rättigheter till ett tryggt liv utan våld.

(Muskö , 2019-03-26)

#42

Barns och kvinnor säkerhet är självklart viktigare än en mans "rätt" att umgås med sina barn. Han har ingen rätt till sina barn om han inte är en trygg och stabil förälder

(Tystberga, 2019-03-26)

#46

Jag själv är utsatt har en dömd förövare och har medverkat till umgänge men barnet har farit illa och nu anklaga ja för umgänges sabotage pga att jag vill backa till en annan form av umgänge

(Sunne, 2019-03-26)

#49

Min egen dotter och mitt barnbarn har levt under skräck i flera år nu på grund av att lagarna skyddar förövaren men inte offren.

(Västerås, 2019-03-26)

#56

Jag är morfar till Emil & Noah Sandberg som förlorade sin mamma i vårdnadstvisten i Svea Hovrätt. Thomas Bodström har överklagat till HD som ännu inte lämnat svar på överklagan. Jag tar avstånd från barn&kvinnomisshandel. Jag vågar prata om detta med våldsporren och hans Sk vänner. Nu räcker det! Tillsammans bildar vi nu Sverige.

(Visby, 2019-03-26)

#57

Det får vara nog nu.

(Rimbo, 2019-03-26)

#61

Förövaren ska inte har rätt att få varken umgänge eller vårdnaden över barnen

(Västerås, 2019-03-26)

#63

Barnens rätt till icke-våld måste gå före en våldsam förälders rätt. Det är ju helt sjukt som det är nu!

(Stockholm, 2019-03-26)

#68

Barnkonventionen är lag och måste implementeras även av domstolar

(Tillberga, 2019-03-26)

#73

Det räcker inte att avskaffa begreppet, men det är det första och självklara steget. Dessa ansvarsförskjutningar har fått djupt förankrade fästen i våra rättsinstanser och avskaffar vi ett begrepp så uppfinns två andra. Vi behöver befolka våra rättsinstanser med personal som kan läsa alla dessa små, små lögner för vad de är; projicerande försvarstal. Idag är de befolkade av personal som tacksamt tar emot dem, då de erbjuder enkla och "kostnadseffektiva" lösningar, och till och med förfinar dem i facktermer såsom negativ påverkan, familjetragedi, föräldrakonflikt - något av de mest korkade och avslöjande ordalag jag tagit del av var "modern uppfattas fokusera på barnens dåliga mående och demonstrativt påvisa detta för barnens ansvarige kontakt" - vilket ansågs vara negativt och skadligt för berörda barn. Helt i NPM's anda. (=Lär barnen att deras beskyddande förälder är farlig. Locket på. Prata inte om det jobbiga. Prata bort/tysta ned barnen. Stör inte kontakten med barnens dåliga mående.) Fast jag har tagit del av tusentals - och till stor del har de varit ordagrant identiska från norr till söder i landet. Med pekfingret att våldsutsatta barn inte ska vara våldsutsatta - de ska vara tysta, inte prata om sina upplevelser, glada, söta, lydiga, duktiga och älska sina förövare. Och kostnaderna syns istället hos sjukvården. Om våldsutsatta barn har turen att nå en sådan. Annars syns det när barnen nått vuxen ålder och själva blir antingen offer eller förövare. Om de inte dukat under i självdestruktiv följdskada av våldet innan dess.

(Karlskrona , 2019-03-26)

#75

Barnen ska ha rätt till sin röst, rätt till sina föräldrar! INTE föräldrars rätt till sina barn, det är då det blir så här!

(Tranås, 2019-03-26)

#76

Män som slåss ska inte fostra barn!

(Nässjö, 2019-03-26)

#81

Jag jobbar inom socialtjänsten med våld i nära relationer och ser dagligen hur kvinnor och barn far illa som konsekvens av tingsrättens obegripliga umgängesdomar

(Stockholm, 2019-03-26)

#89

Barnens rätt i samhället och vår skyldighet att de har den bästa omvårdnad de kan få.

(Visby, 2019-03-26)

#98

Att detta ens behövs i vårt land är för mig ofattbart! Var har våra världskända barnvagnar tagit vägen? Alla barn i Sverige ska vara skyddade mot våld och övergrepp, missförhållanden av alla slag!

(Köping, 2019-03-26)

#104

Det är fullkomligt orimligt att vi år 2019 fortfarande lämnar barn rättslösa, utelämnade, värnlösa och utan röst att bli hörd. Rättssamhället är skapat och dikterat av män, för män. Vilket gång på gång visar sig i den utsatta positionen som kvinnor och barn upprepat hamnar i. Utan rättigheter. Utan skydd. Utan röst. Vi kan inte fortsätta att acceptera att barns rätt till absolut trygghet, både fysiskt och psykiskt, bortförklaras och förringas genom att hävda att männens - papporna som satt dessa barn till världen - rätt till barnen står över ett barns självklara rätt till en trygg, lugn och kärleksfull barndom, utan våld, terror, stress, trauma och ångest. Återigen reagerar och agerar kvinnor mot orättvisa, mot orimlighet, mot den absurda rättslösheten för dem som far illa och trots detta ändå inte blir hörda - kvinnor ger de tystade och försvarslösa en röst! Frågan är, alla ni män, som sitter där tysta och läser om dessa barn och vad de utsätts för - tänker ni höja era röster? Kan ni också känna vrede inför hur barnen far illa? Känna empati för dessa barn? Känna att det är nog nu, att barnens bästa - fysiska och psykiska mående - alltid, alltid går i första hand? Eller berörs ni inte, slår bort fakta med ytterligare ett "Ja, men inte alla män!", och återigen står kvar på perrongen och låter tåget köra vidare för att även i denna fråga åter låta kvinnorna göra jobbet?

(Falun, 2019-03-26)

#110

Jag har själv blivit utsatt för våld av barnens pappa, lyckats ta mig ur förhållandet, men tvingas lämna barnen till honom pga umgängesrätten (som är barnens..!) Rättssystemet vi har är sjukt, och det känns verkligen inte som att barnens bästa går i första hand i de här fallen.

(Norrköping, 2019-03-26)

#126

Vad är vi för samhälle om vi inte kan skydda barnen?

(Göteborg, 2019-03-26)

#128

För barnens rätt till trygghet!

(Göteborg, 2019-03-26)

#131

Jag tycker att barnen ska få bestämma själva hos vem dom vill bo hos. Om ett barn valt bort en förälder finns det nog fog för det. Barn ska inte tvingas in i ett otryggt boende för att rätten anser att en förälder har en rättighet till barnet,, är barn någons egendom?? Jag tycker inte det.

(Visby, 2019-03-26)

#148

Jag själv kan vittna om att detta stämmer. Jag och mitt barn lever i detta helvete.

(Audubon Park, 2019-03-26)

#150

Det beteende/beslut som socfolket visar upp är helt förkastligt! Vad lär de sej egentligen!

(Bromma , 2019-03-26)

#165

Jag skriver under för att allt annat är omöjligt.

(Umeå, 2019-03-26)

#174

Vi måste rädda alla barn som kommer i kläm i dagens system. Skilsmässor blir allt vanligare och barnen står ofta hjälplösa som slagpåsar i mitten när de vuxna inte tar ansvar.

(Stockholm, 2019-03-26)

#183

Mammor o barn ska leva i trygghet .

(Hemse, 2019-03-26)

#184

Barns rättigheter till ett liv utan våld och rädsla går före föräldrars rättigheter att träffa sitt barn.

(Göteborg, 2019-03-26)

#188

Jag skriver under pga att domstolarna måste se till barnen och ge dem rätt till en trygg och lugn uppväxt. Att man lyssnar på barn och lyssnar på signaler de visar, ta dem på allvar.

(Örebro, 2019-03-26)

#194

Samhället skyddar förövare och gör kvinnor och barn rättslösa.

(Göteborg, 2019-03-26)

#198

När en självklar sak som denna finns så är det rätta alternativet bara ett alternativ. SJÄLVKLART behöver man styra upp svenska samhället att det inte ska gå till på detta sättet som Frida med familj går igenom. Man blir oerhört arg och ledsen att man kan göra på det här viset

(Visby, 2019-03-26)

#199

Jag skriver under då jag själv som barn fått erfara konsekvenser av att inte bli lyssnad på under vårdnadstvisten. Det är över 20 år sen och jag gråter för de barn som idag får uppleva liknande scenarion som jag utsattes för.

(Göteborg, 2019-03-26)