Vi kräver att våra barn skyddas vid våld i hemmet och vårdnadstvister!

Kommentarer

#402

Jag är i mot all form av våld.

Ingemar Karlsson (Borås, 2019-02-19)

#412

Vill barnens väl.

Helena Eriksson (Sala, 2019-02-19)

#414

Jag skriver under frivilligt för att barnens bästa måste komma i första rummet och att även mindre barn (under 12) ska få göra sin röst hörd.

Helena Olofsson (Visby, 2019-02-19)

#422

Lagen bör ändras då denna lag som råder nu får förödande konsekvenser för offrerna. Myndigheter och domstolar saknar både kompetens och erfarenhet kring våld i nära relation.

Anna Westin Andersson (Lund, 2019-02-19)

#423

Kvinnor och barn har ingen rättssäkerhet i Sverige. Detta är regleringar som borde ha införts för en lång tid sen och som är nödvändiga för vårt samhälle att ta sig framåt och faktiskt skydda sina invånare från sina förövare.

Emmie Åsbrandt (Stockholm , 2019-02-19)

#424

Många beslut saknar sunt förnuft och ett barnperspektiv.
Barn förstår mer än man tror.

Roger Wikström (Soln, 2019-02-19)

#427

Inga barn ska behöva vara rädda i sitt eget hem.

Lisa Lagergren (Tjörn, 2019-02-19)

#436

Själv drabbad av rättsosäker utredning av soc. där de missat kolla upp fd utredning där det tydligt står vad pappan gjort.

Anette Geismar (Växjö, 2019-02-19)

#439

Kvinnor och barn är fruktansvärt utsatta och rättslösa. Egen erfarenhet har jag också. Och vet om ett alldeles för stort antal drabbade.

Kristina Grahn (Örby, 2019-02-20)

#444

Detta är väldigt allvarligt och viktigt och ligger mej särskilt varmt om hjärtat!!

Anci Nordmark (Umeå, 2019-02-20)

#446

Myndigheter/tingsrätt just nu utövar utpressning. De skadar barn!

Maria Sjöstrand (Linköping, 2019-02-20)

#460

En självklarhet!

Nina Gustavsson (Växjö, 2019-02-20)

#478

Vi måste skydda våra små och unga, det måste vara samhällets viktigaste uppgift. Det är inte en förälders rättighet att få ha vårdnaden om och att få umgås med sina barn när man utsatt sitt barn och/eller barnets andra förälder för övergrepp, oavsett vad. Barnens bästa måste få komma först!

Annette Asterkvist (Vendelsö , 2019-02-20)

#480

För att det borde vara en självklarhet att skydda barnet och inte föräldrarna. Har man misshandlat sitt barn (fysiskt/psykiskt/eller på annat sätt) har man förbrukat sin rätt som förälder.

Helena Zarins (Uppsala, 2019-02-20)

#481

Mina barn har farit illa i flera år, när detta uppdagades tog det ett halvår med socialen där ingen förändring skedde, barnen mådde sämre och en av dom ville dö. När rätt kompetens inte fanns och det lyssnade mer på pappans familj och pappan än på mig och barnen. Oavsett hur det går framåt för oss så önskar jag inte något barn denna behandling, detta fruktansvärda svek från vuxenvärlden och undermåliga utredning som sker när man ber om hjälp.

Rebecca Ljungqvist (Nykvarn, 2019-02-20)

#483

Barn och kvinnor ska sluta fara illa.

Johanna Stefansdotter (Alingsås, 2019-02-20)

#497

Jag har levt i detta och kämpat för mina barn och vet att det behövs mer kunskap, mer insikt, bättre lagstiftning.

Jessica Nordell (Stenungsund, 2019-02-20)

#498

Det måste till en förändring!

Ann Johansson (Klippan, 2019-02-20)

#500

Dessa krav har framförts sedan länge av både myndigheter och organisationer som arbetar med våld motkvinnor. Redan 1996 tog Operation Kvinnofrid upp frågan om atten förälder som misshandlat den andra föräldern därmed också skadat barnet och var olämplig som vårdnadshavare. Varför har inget förändrats på 25 års tid?

Gunilla Sterner (Lärbro, 2019-02-20)

#520

Detta borde vara en självklarhet i Sverige 2019 och det är skrämmande att Sverige hjälper förövare att få fortsätta utföra brott på de mest försvarslösa bi har, våra barn

Jenny Inal Altun (Stockholm, 2019-02-20)

#526

Barnen måste skyddas bättre. Soc ägnar sig åt önsketänkande och olagligt ifrågasättande av mammans berättelser och låter henne inte komma till tals trots att det skett psykisk misshandel och sexuella övergrepp. Pappan manipulerar och ljuger. Barn rivs upp från sin invanda miljö på mycket sadistiska sätt för att tillgodose pappans behov. (Inte barnets)

Britt-Marie Lind (Norrköping, 2019-02-20)

#530

Har själv levt med barnens pappa som misshandlade mig både psykiskt och fysiskt under flera år och barnen både såg och höres,sen slog han som med

Sara Fors (Luleå, 2019-02-20)

#535

Vi har lagtexter som inte efterlevs enligt svensk lag. Skriv om lagtexter som gäller barnens särskilda skydd i olika situationer.

Ann-Britt Gärtner (Skellefteå, 2019-02-20)

#543

Inga barn ska behöva tvingas bli utsätta för övergrepp av både förövare och myndighet. Barnens röster måste höras!

Veronica Fägnell (Jävrebyn, 2019-02-20)

#552

Själv varit ii situation där mina barn drabbats.

Camilla Bärzen (Stockholm, 2019-02-20)

#555

Jag har själv varit med om att bli illa behandlad i domstol. Ex mannen förhalade och förhalade i fyra år vilket var hans taktik. Då var dem så stora så dem sa att barnens ord fick avgöra. De hade sagt i en gammal utredning att dem vill pendla 16mil om dagen de blev så manipulerade. Jag tycker man borde skrota detta system. Advokaterna har detta som sin brödföda har jag också förstått. Det är hemskt. Ingen lyfte ett finger för att hjälpa mig och nu mår två av tre barn dåligt och behöver psykvård och likaså jag. Och det var dit exmannen ville få mig så han kan kalla mig psykiskt sjuk och instabil. Vem blir inte det efter att ha varit med om något sådant och att aldrig tingsrätten såg till att det inte förhalades mer.( Detta var Kalmar tingsrätt).

Linda Högsander Lindqvist (Oskarshamn, 2019-02-20)

#562

Det är traumatiskt nog för ett barn att uppleva en skilsmässa! Tillkommer våld blir det ännu värre! Det är dessutom förbjudet i lag att aga barn!

Maud Hammerud (Nacka, 2019-02-20)

#577

Om inte ens barnen kan få skydd, va har vi då för rättvisa i samhället?

Thule Abrahamsson (Göteborg, 2019-02-20)

#597

jag hör och ser precis detta hända ofta och överallt. Det är ett stort samhällsproblem som skadar de drabbade barnen hårt. De har en egen vilja och den ska respekteras.

Mats Thorner (Timmersdala, 2019-02-20)

#600

Jag skriver under på grund av att jag har kämpat i många år med tre barn har levt skyddat i över 3 år!
Jag håller med varenda ord i denna text man ska bli fri sin förövare och barnen ska välja själv att ha ett kärleksfullt o tryggt liv inte tvingas till möte de inte vill delta det ska finnas rätt hjälp rätt insats socialstyrelsen har Inte den kompetensen!
Att man hamnar i domstol är för att förövaren HAR en paykisk störning!
VAKNA!!
Offren ska inte leva i tystnad vi ska leva i frihet det är förövaren som ska tas ifrån friheten!

/Kim

Kim M (Helsingborg, 2019-02-20)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...