EN FRISK OXHAMNS SKOLA I JAKOBSTAD.

Kommentarer

#3

Jag anser att elever och personal har rätt till en frisk skola.

(Jakobstad, 2019-01-31)

#5

Förälder

(Jakobstaf, 2019-01-31)

#9

Barns hälsa är viktigare än pengar för staden !

(Pedersöre , 2019-01-31)

#15

Oxhamnslärare i exil sedan drygt tre år.

(Nykarleby, 2019-01-31)

#17

Förälder.

(Jakobstad, 2019-01-31)

#25

Mitt barn kommer att gå där om 3,5år

(Jakobstad, 2019-01-31)

#27

Nu är det dags att elever och lärare får jobba och få undervisning i en FRISK skola. Hälsan går först!

(Jakobstad, 2019-01-31)

#47

Jag är orolig för mitt och andra barns hälsa!

(Jakobstad , 2019-01-31)

#49

Lärare och elever ska inte få sin hälsa föstörd pga inomhusluften!

(Kållby, 2019-01-31)

#53

Dålig inomhusluft i ox

(Jakobstad, 2019-01-31)

#62

Vårt äldsta barn (nu i gymnasiet) reagerade kraftigt på inomhusluften i Oxhamns och vi vill inte att vårt andra barn (astmatiker och allergiker, nu på åk 7 och mest i Rådmansdelen) ska börja göra det.

(Jakobstad, 2019-01-31)

#65

Jag är oroad över elevernas och lärarnas hälsa.

(Jakobstad, 2019-01-31)

#67

Terveiden lasten puolesta!

(Jakobstad, 2019-01-31)

#72

Hälsa först. Utan hälsa har vi inget. Har själv bott i mögelhus och vet hur farligt mögel / dålig inomhusluft är för hälsan.

(Jakobstad, 2019-01-31)

#76

Min son har varit ofta sjuk sen han började 8:an i höstas (6an och 7an i rådman), ofta trött, huvudvärk, och har astma sedan tidigare.

(Nykarleby , 2019-01-31)

#82

Jag har själv gått i Oxhamns skola och anser därför detta vara viktigt även om jag inte mera bor i Jakobstad

(Korsholm, 2019-01-31)

#87

Har barn i skolan

(Jakobstad, 2019-01-31)

#94

För att dessa historier aldrig tar slut. Historier där barn blir kroniskt sjuka men myndigheterna förnekar problemen.
Många skolor stönger av sin ventilering på veckoslut o lov för att spara pengar men de offrar andra msk hälsa o skolgång.

(Jakobstad, 2019-01-31)

#97

Min son har hälsoproblem som är relatetade till skolgången.

(Jakobstad, 2019-01-31)

#100

Räcker med att ett barn fått astma efter han gick i Oxhamnsskola.

(Jakobstad, 2019-01-31)

#103

Det är inte friskt att ha barn och lärare att vistas i en skola med dålig luft.

(Larsmo, 2019-01-31)

#109

Mamma har arbetat länge i skolan och jag har själv gått där i 3 år. Redan då blev lärarna sjuka i Annexet och det var över 20 år sedan. Vi måste ha friska hus för våra lärare och barn.

(Jakobstad, 2019-01-31)

#123

Mina fyra ungdomar har gått där, tyvärr problem redan då. Önskar att ungdomar och lärare ska få vistas i en frisk lärmiljö.

(Jakobstad, 2019-01-31)

#124

Min dotter kommer att gå i Oxhamns om två år

(Jakobstad, 2019-01-31)

#127

Jag har själv gått i Oxhamns

(Jakobstad, 2019-01-31)

#132

Mitt barn går i skolan och vi har ett till som kommer att börja där

(Jakobstad, 2019-01-31)

#139

Förälder

(Jakobstad, 2019-01-31)

#146

Förälder

(Jakobstad, 2019-01-31)

#149

Om några år börjar vårt äldsta barn i högstadiet, vi vägrar ha våra barn i en mögelbyggnad.

(Jakobstad, 2019-01-31)

#150

Förälder

(Jakobstad , 2019-01-31)

#165

Barn och deras lärare och övrig personal har rätt till frisk och trygg arbetsplats, de kan inte vänta längre

(Jakobstad, 2019-01-31)

#169

Jag har personligen varit med om när miljöbelastning är en av de faktorer som gör att kroppen brakar ihop. När det gäller sånt som går att åtgärda mycket konkret - situationer där problemet är uppenbart, som i Oxhamns skola - borde ingrepp som värnar om långtida hälsa inte ens diskuteras, bara genomföras.

(Jakobstad , 2019-01-31)

#174

Har ett barn som börjar på 6an till hösten. Äldre barnet hade konstant hosta., när hon gick i Ox.
Jag reagerar själv på den dåliga luften, efter endast 15 min i byggnaden, med prickningar i ansiktet och hosta.

(Jakobstad, 2019-01-31)

#199

Koska lapsilla, nuorilla ja aikuisilla on oikeus terveeliseen koulu ja työympäristöön

(Jakobstad, 2019-01-31)

#200

Jag har fyra barn, den äldsta är nu i högstadiet och tre till ska få sin undervisning där.

(Jakobstad, 2019-01-31)