Upprop mot nedläggning av Jämställdhetsmyndigheten, från Sveriges genusforskarförbund

Kommentarer

#16

Protesterar härmed mot den signalpolitik som jag anser att nedläggningen av Jämställdhetsmyndigheten är ett uttryck för.

Maria Fredriksson (Göteborg, 2018-12-14)

#21

Jag anser att myndigheten har en mycket viktig funktion att fylla för att vi ska få ett jämställt samhälle.

Inger Lövkrona (Lund, 2018-12-14)

#24

Att direkt efter Meetoo-året ge sej på just Jämställdhetsmyndigheten blir en skam att bära för var och en enskild och för varje parti som röstar för nedläggning.

Hélène Gladsaxe (Stockholm, 2018-12-14)

#32

Ett väldigt dåligt förslag och som itänker genomföras utan några genomtänkta argument. Förslag ligger i nypositivismens anda där allt ska mätas.

Christina Mörtberg (Luleå, 2018-12-14)

#38

Jag skriver under för att en jämställdhetsmyndighet är viktigt för det politiska erkännandet av ojämställdhet.

Sarah Ljungquist (Umea, 2018-12-14)

#39

Jämställdhetsmyndigheten behövs mer än någonsin.

Sara Ihlman (Huddinge, 2018-12-14)

#42

En nedläggning får allvarliga konsekvenser för jämställdhetsarbetet en lång tid framöver!

Boel Kristiansson (Göteborg, 2018-12-14)

#43

Detta är fruktansvärt ovärdigt!!!

Marie Haglund (Östersund, 2018-12-14)

#49

Ett civiliserat samhällen kräver kunskap och kompetens.

Christina Kjellsson (Göteborg, 2018-12-14)

#51

Hela mitt liv arbetat för jämställdhet och sett vikten av att samla kunskaper och arbeta mer strategiskt på ett nationellt plan.

eva warberg (göteborg, 2018-12-14)

#54

Genom att lägga ned Jämställdhetsmyndigheten slås en viktig infrastruktur för arbetet med jämställdhet sönder, b.l.a har verksamheter som arbete mot människohandel flyttas hit. Vid första flytten försvann mycket kompetens runt frågan. Nu skingras den nya kompetens som byggts upp i frågan. Här skapas också uppföljningsverktyg för att ta reda på hur det är ställ med jämställdheten på olika områden i samhället, vilket förstås är en grund för att veta var det behövs göras insatser och inte. Tänk också på vad det betyder att myndigheten ligger i Angered. Det är uppenbart att detta beslut tas utan någon som helst konsekvensanalys.

Martin Engberg (göteborg, 2018-12-14)

#60

En annan värld är möjlig!

Tomas Agnemo (Stockholm , 2018-12-14)

#63

För att det är av yttersta vikt att det i tider av ökad ojämlikhet finns en myndighet som kan tillvarata den forskningskompetens som finns och omsätta den i praktisk handling. Liksom att se till att jämlikhets- och demokratiuppdrag efterföljs i tex skolan.

Johanna Pira (Vårgårda , 2018-12-14)

#64

Utan jämställdhet är vi ingenting

Christer Edeholt (Umeå, 2018-12-14)

#74

Det är riksdagens skyldighet att aktivt verka för att de av riksdagens antagna jämställdhetspolitiska målen uppfylls. Efter årtionden av stiltje i utvecklingen mot jämställdhet inrättades äntligen en jämställdhetsmyndighet för att ta ett grepp om detta. Att Alliansen så snart de får möjlighet väljer att stänga ned myndigheten med stöd av SD är skandal.

Veronica Svärd (Stockholm, 2018-12-14)

#106

Det är viktigt att det får finnas kvar!

Marika Sundin (Örebro, 2018-12-14)

#112

Detta är ett felaktigt beslut med rötter i konservatiba vanföreställningar och förlegad syn på könsroller. Det riskerar framtidsutsikterna för det viktiga arbetet för jämställdhet i Sverige.

Hanna Rytting (Lidköping, 2018-12-14)

#116

Jag tycker det är fel , den hör myndigheten behövs så väl.

Gabriella Håkansson (Malmö, 2018-12-14)

#125

Det är viktigt.

Hilda Larsson (Malmö, 2018-12-14)

#136

Jag skriver under för att jag tycker det är viktigt att Jämställdhetsmyndigheten är kvar. Det är en myndighet som bland annat gör ett otroligt bra arbete mot trafficking.

Jane Carlsson (Linköping , 2018-12-14)

#150

Myten om att Sverige skulle vara jämställt måste ständigt överbevisas med fakta. Vi behöver mer forskning och fler strategier för jämställdhet och jämlikhet.

Gudrun Nordborg (Umeå, 2018-12-14)

#164

Det är avgörande för framtiden att vi ökar och medvetandegör vikte av jämställdhet!

Samuel Hylén (Surte, 2018-12-14)

#167

Sverige behöver en jämställdhetsnyndighet.

Jenny Bengtsson (Stockholm, 2018-12-14)

#169

Myndigheten har ett viktigt uppdrag och gynnar Sverige. Den bör bevaras.

Ulrika Nilsson (Stockholm, 2018-12-14)

#170

Ett år efter #metoo och samma år som vi fått en samtyckeslagstiftning kan vi inte ta ett sådant kliv bakåt i arbetet för jämställdhet.

Fredrik Hallor (Uppsala, 2018-12-14)

#183

Det behövs åtgärder mot brister i demokratiska rättigheter pga kön

Gerd Lindgren (Karlstad, 2018-12-14)

#199

Det är vansinne det som håller på att hända

Johanna Blomqvist (Göteborg, 2018-12-14)

#200

Jämställdhetsarbetet kan inte nedprioriteras av partipolitiska skäl. Det är politiskt ansvarslöst och ekonomisk slöseri att lägga ned Jämy efter ett år.

Banafshe Hejazi (Stockholm, 2018-12-14)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...

Facebook