Upprop mot nedläggning av Jämställdhetsmyndigheten, från Sveriges genusforskarförbund

Kommentarer

#16

Protesterar härmed mot den signalpolitik som jag anser att nedläggningen av Jämställdhetsmyndigheten är ett uttryck för.

(Göteborg, 2018-12-14)

#21

Jag anser att myndigheten har en mycket viktig funktion att fylla för att vi ska få ett jämställt samhälle.

(Lund, 2018-12-14)

#24

Att direkt efter Meetoo-året ge sej på just Jämställdhetsmyndigheten blir en skam att bära för var och en enskild och för varje parti som röstar för nedläggning.

(Stockholm, 2018-12-14)

#32

Ett väldigt dåligt förslag och som itänker genomföras utan några genomtänkta argument. Förslag ligger i nypositivismens anda där allt ska mätas.

(Luleå, 2018-12-14)

#38

Jag skriver under för att en jämställdhetsmyndighet är viktigt för det politiska erkännandet av ojämställdhet.

(Umea, 2018-12-14)

#39

Jämställdhetsmyndigheten behövs mer än någonsin.

(Huddinge, 2018-12-14)

#42

En nedläggning får allvarliga konsekvenser för jämställdhetsarbetet en lång tid framöver!

(Göteborg, 2018-12-14)

#43

Detta är fruktansvärt ovärdigt!!!

(Östersund, 2018-12-14)

#49

Ett civiliserat samhällen kräver kunskap och kompetens.

(Göteborg, 2018-12-14)

#51

Hela mitt liv arbetat för jämställdhet och sett vikten av att samla kunskaper och arbeta mer strategiskt på ett nationellt plan.

(göteborg, 2018-12-14)

#54

Genom att lägga ned Jämställdhetsmyndigheten slås en viktig infrastruktur för arbetet med jämställdhet sönder, b.l.a har verksamheter som arbete mot människohandel flyttas hit. Vid första flytten försvann mycket kompetens runt frågan. Nu skingras den nya kompetens som byggts upp i frågan. Här skapas också uppföljningsverktyg för att ta reda på hur det är ställ med jämställdheten på olika områden i samhället, vilket förstås är en grund för att veta var det behövs göras insatser och inte. Tänk också på vad det betyder att myndigheten ligger i Angered. Det är uppenbart att detta beslut tas utan någon som helst konsekvensanalys.

(göteborg, 2018-12-14)

#60

En annan värld är möjlig!

(Stockholm , 2018-12-14)

#63

För att det är av yttersta vikt att det i tider av ökad ojämlikhet finns en myndighet som kan tillvarata den forskningskompetens som finns och omsätta den i praktisk handling. Liksom att se till att jämlikhets- och demokratiuppdrag efterföljs i tex skolan.

(Vårgårda , 2018-12-14)

#64

Utan jämställdhet är vi ingenting

(Umeå, 2018-12-14)

#74

Det är riksdagens skyldighet att aktivt verka för att de av riksdagens antagna jämställdhetspolitiska målen uppfylls. Efter årtionden av stiltje i utvecklingen mot jämställdhet inrättades äntligen en jämställdhetsmyndighet för att ta ett grepp om detta. Att Alliansen så snart de får möjlighet väljer att stänga ned myndigheten med stöd av SD är skandal.

(Stockholm, 2018-12-14)

#106

Det är viktigt att det får finnas kvar!

(Örebro, 2018-12-14)

#112

Detta är ett felaktigt beslut med rötter i konservatiba vanföreställningar och förlegad syn på könsroller. Det riskerar framtidsutsikterna för det viktiga arbetet för jämställdhet i Sverige.

(Lidköping, 2018-12-14)

#116

Jag tycker det är fel , den hör myndigheten behövs så väl.

(Malmö, 2018-12-14)

#125

Det är viktigt.

(Malmö, 2018-12-14)

#136

Jag skriver under för att jag tycker det är viktigt att Jämställdhetsmyndigheten är kvar. Det är en myndighet som bland annat gör ett otroligt bra arbete mot trafficking.

(Linköping , 2018-12-14)

#150

Myten om att Sverige skulle vara jämställt måste ständigt överbevisas med fakta. Vi behöver mer forskning och fler strategier för jämställdhet och jämlikhet.

(Umeå, 2018-12-14)

#164

Det är avgörande för framtiden att vi ökar och medvetandegör vikte av jämställdhet!

(Surte, 2018-12-14)

#167

Sverige behöver en jämställdhetsnyndighet.

(Stockholm, 2018-12-14)

#169

Myndigheten har ett viktigt uppdrag och gynnar Sverige. Den bör bevaras.

(Stockholm, 2018-12-14)

#170

Ett år efter #metoo och samma år som vi fått en samtyckeslagstiftning kan vi inte ta ett sådant kliv bakåt i arbetet för jämställdhet.

(Uppsala, 2018-12-14)

#183

Det behövs åtgärder mot brister i demokratiska rättigheter pga kön

(Karlstad, 2018-12-14)

#199

Det är vansinne det som håller på att hända

(Göteborg, 2018-12-14)

#200

Jämställdhetsarbetet kan inte nedprioriteras av partipolitiska skäl. Det är politiskt ansvarslöst och ekonomisk slöseri att lägga ned Jämy efter ett år.

(Stockholm, 2018-12-14)