Stoppa prospektering och brytning av alunskiffer i Sverige

Kommentarer

#1207

Jag tycker att det är nödvändigt att tänka på naturen och människorna som bor i området och därför inte tillåta utländska bolag att bryta I huvudtaget på svensk mark.

Johanna Olofsson Dahlén (Klövsjö , 2018-12-06)

#1209

Uranbrytning är riskfyllt, vilket bevisats i brytning av Uran i andra länder, tex Finland där ett helt sjösystem slagits ut pga läckande dammar som skapats i samband med brytningen. Storsjöns vattenkvalite bör absolut inte riskeras. Denna gruva ger en kortsiktig vinst men riskerar att förstöra för hela Östersund och hela Storsjöbygden. Vi står inför stora klimatförändringar och behöver de friska jordbruksbygder vi har och allt sötvatten vi har. Att starta Uranbrytning i Sverige är en riskfylld och dålig ide och speciellt dålig är det att bryta Uran i närheten av Storsjöns tillflöden.

Elin Heinerud (Uppsala, 2018-12-06)

#1223

Det ska inte vara någon gruva i Oviken med omnejd.

Runo Brattlin (Oviken , 2018-12-06)

#1226

Det förstör miljön på ett sätt som är oåterkalleligt

Håkan Pettersson (stockholm, 2018-12-06)

#1230

Jag tycker det är fel med mänsklighetens ständiga plundring av naturen - för den heliga tillväxtens skull.

Karin olsson (Kälarne, 2018-12-06)

#1239

Gruvdriften skulle inte tillföra något positivt till trakten.
Bortsett från de negativa effekterna på miljön och turistnäringen vore det direkt idiotiskt att låta ett utländskt företag driva en sådan verksamhet och därigenom ta vinsterna. OM gruvbrytning ska tillåtas ska varenda krona komma länet till godo och vara 100% lokalägt!

Joel Norgren (Mjäla, 2018-12-06)

#1248

Det kommer förstöra vårat dricksvatten och vårt underbara Jämtland!

Fredrik Kjellström (Arvesund, 2018-12-06)

#1251

Det är självklart att skriva under! Det här gäller inte bara Oviken med omnejd, alla som bor eller vistas i Storsjöbygden har nu möjlighet att påverka. För vi vill väl ha denna fantastiska bygd med tillhörande vatten kvar?

Christina Martebo (Hoverberg, 2018-12-06)

#1257

Ingen har rätt att påverka vår lifvsmiljö, speciellt när vederbörande inte ens bor i området och knappt kommer betala skatt via sitt vidriga företag. Låt storsjön vara, den är lifsgund för inte bara ovikenbor utan alla människor och djur nedströms i Indalsälven!

Linda Karlsson (Östersund , 2018-12-06)

#1262

Jag vill inte att denna gruvbrytning ska ske. Att göra något dylikt i vårt län är en katastrof inte bara för Jämtland utan för alla angränsande vattendrag och län. Bara för att vi här är glesbygd verkar vissa tänka sig ok angående grävning. Jämtland är till ytan i storlek med Danmark som har 5 miljoner innevånare. Vem vet hur snabbt den pågående klimatpåverkan gör att människor i världen måste flytta/fly exempelvis till Jämtland för att överleva......men då är länet och vattnet förstört.
Gruvbrytningen kommer drabba betydligt många fler och mycket mer än någon kan ana, så.......
Nej nej nej till gruvbrytningen! Värna vattnets renhet och länets levnad!

Kristina Fluur (Östersund, 2018-12-07)

#1266

Nu räcker det med dåraktiga förslag!

Petra Svensson (Östersund, 2018-12-07)

#1269

Jag skriver under för att min sonhustru kommer från Oviken. Att mitt lilla barnbarn är hos momma och moffa i Oviken mycket, samt gillar att man reagerar för sim hembygd.

Britt Bäckman (Nynäshamn, 2018-12-07)

#1276

Jag & min familj bor och driver ett stort jordbruk precis där de vill gräva!!

Anna Borg (Hallen, 2018-12-07)

#1290

Det är en katastrof för Ovikens invånare och en stor risk för vattenkvaliteten i Storsjön som förser en halv miljon människor med dricksvatten.

Jesper Karlsson (Uppsala, 2018-12-07)

#1291

Helt vansinnigt att göra gruva i denna vackra byggd. Helt vansinnigt.

Anna Persson (Överhallen, 2018-12-07)

#1299

Jag skriver på grund av att jag bott och verkat i Göteborg i 30 år och nu kände mig tvingad att flytta på grund av förstörelsen av innerstaden och dess kulturminnesmärken och att huset där jag bodde kommer att få skador på grund av grundvattensänkning.

Ingrid Elfberg (ULRICEHAMN, 2018-12-07)

#1301

Bott och verkat i Storsjöbyggden. Från och med idag måste alla vuxna ta sitt ansvar och inte gå på eller medvetet medverka i något som vi vet förstör den natur vi har kvar. Vi ska bidra till att sänka vår konsumtion. Därför säger jag definitivt nej.

Camilla Aspholm Segbefia (Hudiksvall , 2018-12-07)

#1304

Oviken ska bevaras orörd.

Emil Magnusson (Östersund , 2018-12-07)

#1307

Vi har ett ansvar för framtiden att människor ska kunna leva här utan att förgiftas.

Peter Roos (Östersund, 2018-12-07)

#1309

Jag kommer från Oviken och vill ha friskt vatten när jag kommer på besök!

IngaLill Hedberg (Stockholm, 2018-12-07)

#1314

Jag månar om vårt dricksvatten i första hand och den vattentäkt som Storsjön utgör för ca 70 000 människor.

Lena Lofhaugen (Östersund, 2018-12-07)

#1324

Bor i Oviken och gjort hela mitt liv. Tänker inte låta det förstöras pga utländska företag ska tjäna pengar på det.

Patrik Zackrisson (Oviken, 2018-12-07)

#1338

Ett tokriskprojekt, som ödelägger helt en unikt blomstrande kulturbygd, samtidigt uppenbara risker med kontaminering av Storsjön, Indalsälven och ut i havet. Finns risk för luftföroreningar? Svar:JA! STOPPA PROJEKTET NU!!!!

Orwar Eriksson (Söderfors, 2018-12-07)

#1339

Något annat alternativ än att stoppa brytning finns inte!

Elenore Olsson (Östnår, 2018-12-07)

#1344

Etiska skäl

Victor Hellgren (Uppsala, 2018-12-07)

#1348

Jag bor i närheten och värnar naturen och störtskön.

Rickard Wahlström (Östersund, 2018-12-07)

#1350

Bevara vår natur! Landsförräderi att förgöra natur för främmande makters intressen!

Birger Gustafsson (Uppsala, 2018-12-07)

#1351

Vill försvara allt liv på denna jorden genom att det finnes , är Rent Vatten !

Pierre Åhrén (BROMMA, 2018-12-07)

#1352

Är uppväxt i oviken och flyttade därifrån för mindre än en månad sen. Jag är överens med dom flesta jag känner... Vill inte att dom ska förstöra den underbara bygd och riskera att förorena storsjön.

Marie Westerberg (Örnsköldsvik, 2018-12-07)

#1355

Miljöeffekter av alunskifferbrytning

Gunnar Jacks (Stockholm, 2018-12-07)

#1358

Låt Oviksbygden vara ifred.
Håll utländska intressen borta från Jämtland!

Kenneth Olofsson (Östersund , 2018-12-07)

#1359

Jag skriver på för att inte se min hembygd förstöras av pengahungriga individer med ingen som helst koppling till min hembygd. Företagen ska hålla sig borta och tänka på miljön och människorna innan det endast gräver för att fylla sina giriga fickor med miljöförstörande pengar. Bygdens mark skall förbli obruten.

Jakob Viking (Sundsvall, 2018-12-07)

#1361

Jag bor i Oviken och vill fortsätta göra det.

Åsa Johnsson (OVIKEN, 2018-12-07)

#1362

De ske int röres nå oppsiinn storsjöa

Rolf Jönsson (Undersåker, 2018-12-07)

#1364

Mina föräldrar kommer från Jämtland, är emot att bygden förstörs av vinstintressen.

Marita Haire (Stockholm , 2018-12-07)

#1365

Jag tycker inte vi skal utsätta vår natur för detta.

Eva Aune (Östersund, 2018-12-07)

#1366

Jag är född i Oviken och har min familj i trakten. Dessa projekt gynnar i första hand ägare av bolag, som betalar liten eller ingen skatt och som slipper undan kostnader för skador de orsakat. De kräver stora rättigheter och smiter undan skyldigheter. Detta är ett spel med framtida generationers trygghet som insats, och det är ett spel vi bevisligen idag klarar oss utan. Stoppa detta vansinne en gång för alla!

Leif Ottosson (Stockholm, 2018-12-07)

#1370

Ska profitörer från andra länder få ta över vårt land utan att vi/vår befolkning får något tillbaka el att man överhuvudtaget kan säga ifrån för att vi vill bevara vårat land och naturen??Vi får inte vara så flata och naiva!! Fy faan...!!

Ulrica Aldén (Västerås, 2018-12-07)

#1371

Jag har en fastighet i Landsom Oviken

Jörgen Kvist (Hallstahammar, 2018-12-07)

#1379

Ett dagbrott nära Storsjön kommer att förstöra dricksvattnet och miljön. Detta får inte ske!!

Sara Lundström (Östersund , 2018-12-07)

#1384

Det är min släkts hembygd. Vem vill ha Oviken förstörd och Storsjön förorenad.? Sedan får Sverige och svenskarna betala notan men man får aldrig tillbaka den vackra naturen eller dricksvattnet renat. Vansinne som gynnar gruvföretaget och kanske kortsiktigt några få landägare som saknar rötter i Oviken och struntar i hur det blir.

Imga-Lill Andréhn (Stockholm, 2018-12-07)

#1395

Vi måste vara rädd om storsjön.

Maria Berg (Östersund , 2018-12-08)

#1396

Bevara oviken och storsjön.

Ragnar Berg (Östersund , 2018-12-08)

#1400

Stoppa miljöfarliga verksamheter

Bengt-Johnny Johansson (Östersund, 2018-12-08)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...