Rädda den fasta ensemblen på Örebro länsteater.

Kommentarer

#403

Att jag skälv har varit med om en sådan skalp och vi måste värna om vår kultur och länsteatrar fortsätter man då här så har snart inga länsteatrar kvar

(Västerås, 2018-11-16)

#405

Kulturen är nödvändig för att behålla förmåga till reflektion och att känna medmänsklighet.

(Stockholm, 2018-11-16)

#409

En stad utan scenkonst är som ett bibliotek utan böcker.

(Göteborg, 2018-11-16)

#413

Det är orimligt det som händer påteatern!!

(Stockholm, 2018-11-16)

#416

Vikten av trygga anställningar för skådespelare! Att värna om ett fruktbart klimat för kultur att skapas i! Att värna om kulturen som viktig funktion och rum för reflektion i ett fungerande demokratiskt samhälle!

Det finns en anledning att totalitära regimer angriper konsten och dess utövare. Genom konstnärliga uttryck får vi möjligheten att höja blicken över vardagen och se oss själva och samhällskontexten vi lever i med nya ögon. Vi måste erkänna och skydda detta som en värdefull och bärande del i en fungererande demokrati. Grundläggande är naturligtvis en trygghet och rimlighet i arbetssituationen för de professionella utövarna.

(Stockholm, 2018-11-16)

#429

Jag har upplevt många fantastiska föreställningar av och med Örebro Länsteater och vill att fler ska få fortsätta göra det i framtiden

(Cascais, 2018-11-16)

#431

Frågans vikt!

(Örebro, 2018-11-16)

#443

Fel att dra in på kultur i synnerhet under en högkonjungtur.

(Kristinehamn, 2018-11-16)

#446

Teaterhusen behöver en fast ensemble för att kunna producera bra teater!

(Stockholm, 2018-11-16)

#453

Vi behöver kultur i hela Sverige och även kulturarbetare behöver schyssta arbetsförhållanden.

(Norrköping, 2018-11-16)

#467

Jag tycker att teatern i Örebro är bra och gör en bra insats i regionen. Inte minst deras turnerande och deras barnteater är viktiga i demokratisyfte.

(Uppsala, 2018-11-16)

#469

Jag är själv skådespelare och jag är upprörd över hur Regionteatern i Örebro behandlas.

(Göteborg , 2018-11-16)

#475

En stor växande stad som Örebro bör ha alla sorters kulturyttringar. Nya som traditionella. En stark livaktig teater som under alla år peoducerat idel kvalitet förtjänar stadens helhjärtade stöd. De ska väl inte straffas för att budgeteringen i kommunen har gått lite snett. Detta måste ordnas upp!
Tillsammans med SKO, Konserthuset, Museet, Kulturskolan och alla kulturföreningar är Länsteatern en av de fantastiska saker som verkligen höjer Örebro till den kulturella pärla den är.

(Örebro , 2018-11-16)

#481

Jag blir otroligt upprörd över detta. Att halvera en ensembel i en stad av Örebros storlek är en skam !!!

(Örebro, 2018-11-16)

#490

Kulturarbetares säkerhet är asviktig! Idag äventyras kulturen av flera olika skäl och den måste därför än mer cementeras! Kultur och konst är extremt viktigt som motvikt till de politiska och ideologiska vindarna som sveper över världen. Jag anser att teatrar har ett ansvar att ge sin ensamble denna trygghet.

(Stockholm, 2018-11-16)

#491

Skådespelarna i Örebro är otroligt duktiga och otroligt mysiga och trevliga personer... vi alla behöver mer teater i våra liv. Höll på med teater i min unga År och jag saknar det fortfarande!!!

(Örebro, 2018-11-16)

#513

Jag tycker det är viktigt!

(Nora, 2018-11-16)

#528

Kart vi ska ha våran fasta teater uppsättning kvar . Teater betyder så mkt för kulturen .

(Örebro, 2018-11-16)

#533

Rädda den fasta ensemblen på Örebro länsteater

(Malmö, 2018-11-16)

#534

Jag protesterar mot nerskärningen av Örebro länsteaterns fasta ensemble.

(Örebro, 2018-11-16)

#551

jag är abonnent på teaterns föreställningar

(Örebro, 2018-11-16)

#553

Konstnärerna är samhällets själ.

(Stockholm, 2018-11-16)

#554

Skådespelarna är det enda som behövs på en teater. Det är inte de som ska gå först. Och helst ska ingen gå.

(Malmö, 2018-11-16)

#555

Jag vill behålla mina arbetskamrater ❤

(Örebro , 2018-11-16)

#559

vi behöver professionella skådespelare som representerar Örebros kulturliv. Skådespelare har också ett liv med löpande räkningar som ska betalas. Det är dessutom bevisat att kultur håller människor friska. Ett fotbollslag har inte spelare som man anställer en match i taget, varför ska man tänka så inom kulturen?!!!

(Örebro, 2018-11-16)

#569

En kulturinstitutition som denna som är till glädje för hela Sverige får inte gå i graven.

(Malmö, 2018-11-16)

#574

Staden behöver sin teater och otroligt begåvade skådespelare. Finns annat att skära ner på, bara att rannsaka politiska gardet.

(ÖREBRO, 2018-11-16)

#580

En teater behöver ett hjärta, en fast grupp som kan få blodet och alla inblandade att pulsera! Därför är det viktigt med fastanställd konstnärlig personal.

(Borås, 2018-11-16)

#590

Jag tycker det är helt fel beslut!

(Örebro, 2018-11-16)

#599

Dom dödar en teater.

(Helsingborg, 2018-11-16)