Rädda Hammarö Kulturskola!

Kommentarer

#1205

En kommun utan Kulturskola är en fattig kommun.

Rickard Persson (Hjo, 2018-11-12)

#1207

Det är en självklarhet att behålla Kulturskolan om man vill stimulera barnens kreativitet.

Danijel Sejdinovic (Skoghall, 2018-11-12)

#1214

Kulturskolan är enormt viktig för barn o ungdomars utveckling !!!!

Monica Kull (Karlstad, 2018-11-12)

#1215

Vill ha kvar kulturskolan

Erika Umeland (Skoghall, 2018-11-12)

#1216

Enligt FN"s Varnkonvention är det en rättighet att få möjlighet att gå i en Kulturskola.

Lena Öberg (Lundsbrunn, 2018-11-12)

#1224

Jag är en gedigen "kulturtant". Jag unnar kommunens ungdom att få del i kulturarvet.

Anna-Karin Tominich (Skoghall, 2018-11-12)

#1229

Samhällen dör när kulturen tas i från unga människor som ska forma framtiden.

Ulla Milstam (Falun, 2018-11-12)

#1233

Jag vill att mina barn ska få gå i kulturskolan!

Karin Lindh (Hammarö , 2018-11-12)

#1242

Alla barn och ungdomar skall ha möjlighet att få utöva meningsfulla aktiviteter i en kulturskola

Tommy Andersson (Nyköping, 2018-11-13)

#1245

Jag har haft stor glädje av Kulturskolan under de nästan tjugo år jag undervisades och spelade i olika orkestrar där under min uppväxt på Hammarö. Det hade varit mycket olyckligt att ta ifrån dagens och framtidens Hammaröbarn samma möjlighet.

Johan Arnehed (Jörlanda, 2018-11-13)

#1248

Musik är bildande för alla sinnen! Rör inte musikskolan !

Alice Kvick (Götene, 2018-11-13)

#1251

Hammarö kultur (musik) skola är något vi skall vara stolta över och värna om. Inte minst att den tillsammans med Hammarö ridskola utgör en balans till övrigt utbud som är mer sport inriktat. De är också en viktig resurs i att erbjuda alternativ som uppskattas av båda könen. Det är inte första gången som ledningen i H-ö kommuns dåligt underbyggda beslut resulterar i korkade panikåtgärder.
Om kulturskolan försvinner så försvinner i samma ögonblick delar av Hammarös attraktionskraft. Det vore ytterst tragiskt att de styrande politikers ekonomiska inkompetens fråntar en ny generations barn samma möjligheter som mina 3 barn fått via musiken.

Hammarö skall utvecklas inte avvecklas.

Johan Ljungqvist (Hammarö, 2018-11-13)

#1252

De bästa skolorna är där barn får uttrycka sina känslor och lägga ner sig i skolan. Det är då det blir så himla mycket roligare. Förstör inte alla barnens dröm, låt de ha skolan kvar! Alla ska inte behöva gå efter normerna i samhället..

Jasmine Rudqvist (Arvika, 2018-11-13)

#1258

Kultur är viktigt, och fritidsaktiviteter tillhör inte bara de indrottintresserade!

David Björk (Karlstad, 2018-11-13)

#1259

För att barnen och ungdomarna är det viktigaste vi har. De ska ta över världen från oss, detta kaos som vi äldre har skapat. Att då få bygga upp sitt självförtroende och utvecklande av det egna jaget under kulturella former skapar bra självtänkande barn. NEJ! stäng inga kuturskolor, för det är kreativa självtänkande barn och ungdomar som kommer att behövas i framtiden. Eller tycker inte våra myndigheter det?

Maria Vallgren (Karlstad , 2018-11-13)

#1260

Hammarö har fina sportarenor för både inomhus och utomhussporter. Vart tar allas rätt till meningsfull fritid - som det gärna pratas om - vägen när man nu vill ta bort möjligheten att musicera/dansa mm från barnen som inte är idrottsintresserade? Ännu fler barn som kommer inte må bra...

Eneken Berglund (Karlstad, 2018-11-13)

#1261

Möjligheten till kulturutövning och att utvecklas och lära sig en eller flera konstarter är något vi som land ska kunna ge våra unga. Oavsett inkomst.

Emma Frost (Stockholm, 2018-11-13)

#1266

Jag har själv arbetat i en musikskola och vet vad det betyder att bli sett som individ.

Hildegard Janson (Götene, 2018-11-13)

#1270

Spara ej på barnen

John Sassian (Skoghall, 2018-11-13)

#1272

Kulturen är en viktig del av både skola och samhället. Hammarös kulturskola har varit otroligt engagerade och duktiga.

Eva Gille (hammarö, 2018-11-13)

#1278

Uppväxt på Hammarö som jag håller högt och gärna vill se vara en plats som satsar på sina invånare och framtiden = barnen!

Mari Lord (Malmö, 2018-11-13)

#1279

Rädda Hammarö kulturskola!

Britt-marie Emilson (Karlstad, 2018-11-13)

#1284

Utan hammarö kulturskola hade jag inte lyckats komma in på min treåriga yrkesutbildning för musikalartister. Jag har dem att tacka för allt!

Emma Mellroth (Stockholm, 2018-11-13)

#1285

Min dotter går på kulturskolan. Att spara på denna verksamhet och därigenom förvägra barn och ungdomar på Hammarö möjligheten att lära sig uttrycka sig med musik är för mig helt obegripligt.

Jesper Hellberg (Hammarö, 2018-11-13)

#1288

Om ni sparar bort Kulturskolans verksamhet och min sons 20 minuter musikundervisning/vecka då byter vi skola helt och hållet, tveklöst! Är inte ensam om denna inställning I frågan!

Valentina Gustavsson (Skoghall, 2018-11-13)

#1291

Kulturskolan fyller en viktig samhällsfunktion, där elever av olika bakgrund och ursprung kan träffas och dela gemensamma intressen.

Lars Almén (Karlstad, 2018-11-13)

#1292

Kulturenskolan behövs och det är många av mina vänner som är med där så d skulle vara synd om de tar bort den

Leo Markusson (Hammarö, 2018-11-13)

#1295

Mina barn bor och går i skola på Hammarö. Vill inte att de ska berövas möjligheten att utforska sina kulturella sidor.

Ola Nordstrand (Karlstad, 2018-11-13)

#1297

För att alla ska kunna få hålla på med en fritidsaktivitet som man gillar

Vilmer Axrup (Hammarö, 2018-11-13)

#1299

Jag skriver under på grund av att alla barn har rätt till kultur!!!

Anna Hartwig (Örebro, 2018-11-13)

#1300

Sveriges musik- och kulturskolor är något bland det bästa som en kommun kan leverera. Välutbildade lärare som lär, stöttar, coachar i ett, oftast självvalt, fritidsintresse. En vuxen som finns för barnet (ungdomen/vuxna) fristående från skolan och hemmet. För självklart handlar det om relation lika mycket som att lära sig ett instrument, sång, dans, måleri mm. En musiklärare hanterar sitt huvudinstrument på en mycket hög nivå, biinstrument på den nivå som krävs för yrket, hanterar musikämnet i stort och har en gedigen utbildning. Musikläraren har en plan, oftast bestämd tillsammans med eleverna, för varje enskild elev och för en grupp så som orkestrar och ensembler, där det ingår utveckling som instrumentalist, ensemblespel och självutveckling. Barn och ungdomar som är i kulturskolan har stunden de är där, något att göra, som är självutvecklande och roligt. Musicerandet ger ringar på vattnet - vänner, meningsfull fritid (för resten av livet om man väljer att fortsätta), trygg relation med fler vuxna.

Att ta bort denna möjlighet i Hammarö kommun ger en kostnad någon annanstans. Fler barn blir av med ett fritidsintresse, vad gör barnen istället? Väljer Hammarö att ta bort kulturskolan kommer det vara för evigt, att starta en kulturskola som varit nedlagd innebär för stora kostnader, instrument, välutbildad personal, lokaler.
Frågan är om Hammarö har råd att lägga ned kulturskolan med tanke på de investeringar kulturskolan ger i Hammarös yngre befolkning?
Jag hoppas ni tänker för kulturen, med kulturen och på kommunens invånare. Alla behöver kultur! Tänk om, tänk rätt!

Cici Albinsson (Åmål, 2018-11-13)

#1302

Miljöutbildning är bland det bästa vi kan ge våra barn. Allmänbildning, bra fritidssysselsättning, God social gemenskap med vuxna förebilder. Alla kan vara med oavsett olikasocioekonomisk bakgrund. Ta inte bort våra fina kulturskolor!

Anna Aggefors (Värmdö, 2018-11-13)

#1307

Jag har spenderat hundratals och hundratals timmar på Hammarö kulturskola. Både som elev och som förälder.

Att höra att kommunen överhuvudtaget överväger att lägga ner denna fantastiska verksamhet gör mig både förfärad och förkrossad.

Att våra barn och unga tidigt upptäcker glädjen i att uttrycka sig och skapa, genom de olika estetiska uttrycksformerna som Kulturskolan erbjuder är ovärderligt.

För att inte tala om pedagogerna. De eldsjälar som dag efter dag går till jobbet för att hjälpa eleverna att växa och utvecklas, samt tända ännu fler stjärnögon.

Har Hammarö verkligen råd att förlora allt detta?

Politikerna pratar om att göra en besparing. Jag tänker tvärtom. Att lägga ner kulturskolan skulle kosta oändligt mycket mer.

Emma Springer (Stockholm, 2018-11-13)

#1310

Jag skriver under på grund av att jag med erfarenhet som tidigare lärare på skolan vet vad skolan betyder för många barn i Hammarö kommun.

Anders Neiker (Arvika, 2018-11-13)

#1311

Kulturskolan är en otrolig viktig del av det svenska musiklivet.

Joel Larsson (Ängelholm, 2018-11-13)

#1312

En fantastisk verksamhet för kommunens ungdomar som är våran framtid

Thomas Dahlström (Hammarö, 2018-11-13)

#1315

Jag känner mycket väl till Hammarö kulturskola och deras medarbetere och arbete.
Det skulle vara en stor förlust, ja rent av en katastrof att lägga ner kulturskolan!
Bästa politiker, var medvetna om ert ansvar och i6m att kultur inte är lyx utan nödvändigt!
Mvh , Benny Jonsson

Benny Jonsson (Lüneburg, 2018-11-13)

#1318

Jag har själv gått på Hammarö kulturskola och det är platsen där mitt stora intresse för musik upptäcktes och jag skapade vänskaper för livet med folk som jag fortfarande hr kontakt med. Wanja och alla andra fantastiska lärare öppnade upp en ny värld för mig och tack vare det engagemanget fortsatte jag pyssla med musik. Det vore fruktansvärt om skolan skulle läggas ned.

Ulrika Nelsson (Uppsala, 2018-11-13)

#1320

Kultur är viktigt för ett fungerande samhälle. Idrott passar inte för alla barn.

Anna Andersson Blomqvist (Karlstad, 2018-11-13)

#1323

Uppväxt i Värmland där Musikskolan (Kulturskolan) betydde oerhört mycket. Arbetar idag inom detta området och ser dagligen vikten av att ha en aktiv fungerande kulturskola för ungdomar vilket tillför dem så mycket.

Stina Brockmann (Oskarshamn, 2018-11-13)

#1324

Viktigt att bevara och behålla kulturen nära

Maria Klarström (Kristinehamn , 2018-11-13)

#1326

Jag har själv spelat där i 13 år och det är obeskrivligt vad musik kan göra med oss. KLART den ska vara KVAR!

Linn Karlsson (Karlstad, 2018-11-13)

#1327

Klart musiken och kulturen ska leva kvar som den alltid gjort på kulturskolan!!

Linn Karlsson (Karlstad, 2018-11-13)

#1328

Jag har själv gått i musikskola på Hammarö till dess att jag började på gymnasiets musiklinje (som det hette då). Det jag fått från lärarnas kunskaper är i dag ett livslångt intresse och det har efter vidare studier även gett mig ett yrke, om än på en annan ö (Gotland) Att lägga ner kulturskolan är det dummaste en kommun kan göra! Riv genast upp beslutet och var förnuftiga. Gör om och gör rätt!

Stefan Magnusson (Visby, 2018-11-13)

#1333

Jag är född och uppvuxen på Hammarö. Även om jag själv inte varit så engagerad kulturskolans aktiviteter så är jag övertygad om att den är viktig för kommunens utveckling och fortsatta blomstran.

Christian Nilsson (Göteborg, 2018-11-13)

#1334

Kultur är viktigt och ska utvecklas och bevaras inte tas bort vart man än är i Sverige.

Amelie Fagrell (Karlskoga, 2018-11-13)

#1337

Jag skriver under på grund av att jag inte tycker om den utarmning som äger rum inom kulturverksamheten för ungdomar på mindre orter.

Lennart Hellberg (Karlskoga, 2018-11-13)

#1338

Har själv gått på kulturskola och vill att min barn ska lära sig kultur/spela instrument. En viktig del i vardagens skola

Tommy Bengtsson (Hammarö, 2018-11-14)

#1341

FY SKÄMS....
Som tidigare producent på Rikskonserter och Fd Musikteatern i Värmland och Fd kulturchef i Sunne är jag oerhört överraskad att politiker idag kan föreslå eller ens tänka sig en nedläggning av en kulturskola.
Denna verksamhet ger såväl besparingar för samhället i stort som social utveckling och trygghet men och en möjlighet för individer och grupper att utvecklas mot sina inre mål.
Att lägga ner kulturverksamhet av detta slag är att begränsa mångfald och till synes och sist ett slag mot vår demokrati och valfrihet.
Politiker som stödjer detta borde avgå med omedelbar verkan.
Peter Larsson

Peter Larsson (Västerås, 2018-11-14)

#1354

Kulturskolen er for mange barn deres første møte med musikk/dans/teater og noe som fører ofte til livslang interesse. Med mindre fokus på de estetiske fagene i en skole hverdagen så blir kulturskolens tilbud enda mer viktig!

Lucy Riley (Drammen, 2018-11-14)

#1355

Jag vill ha kvar kulturskolan

Melker Hane (Skoghall, 2018-11-14)

#1359

I went to Sweden with people from our local music school here in Lüneburg, Germany in 2016 and participated in the last MOSAIK project in 2017, where four different music schools from four different countries worked on one specific topic and presented the results to the public afterwards. I have a lot of great memories of the time and I cannot imagine the school not existing anymore.

Matthias Happel (Lüneburg, 2018-11-14)

#1360

Angeläget att barn och ungdomar får utvecklas inom kultur, inte bara sport.

Micaela Hoppe (Västra Ämtervik, 2018-11-14)

#1364

Kultur är en viktig ingrediens för individers välmående. Alla barn bör få ta del av ett kulturutbud i unga år som ett led i en meningsfull vardag.

Katja Gårdestedt (Karlstad , 2018-11-14)

#1369

Musik är bra för all, precis allt!!!

Björn Ling (Karlstad, 2018-11-14)

#1371

Arbetar som violinist på Wermland Opera och vet att kulturskolan är helt avgörande för musiklivet i Sverige!

Anna Olsson (Karlstad, 2018-11-14)

#1375

Självklart ska kulturskolan vara kvar.
Hitta lösningar tillsammans med barnen/ungdomarna.
De spelar garanterar för att hjälpa till.

Ina Forsberg (Lysvik, 2018-11-14)

#1376

Egentligen behövs ingen förklaring men en Kulturskola ger unga fantastiska möjligheter att få formas till goda vuxna med sunda värderingar då de få använda sig av andra uttryck de vanligtvis gör. Kultur är alltid människofrämjande i både uttryck, skapande och möten.

Cecilia Tomasdotter (Karlstad, 2018-11-14)

#1377

Det är viktigt att satsa på barn och ungdom.
Musik är utvecklande på många sätt. Jag kan inte ens förstå att man kan överväga att lägga ner en musikskola!

Helena Friman (Degerfors, 2018-11-14)

#1385

Rädda ungdomsverksamheten.

Ulle Sandahl (Hammarö, 2018-11-14)

#1389

Jag skriver på för att rädda kulturskolan! Jag gilar den och vill inte att den ska stänga!

Sally Al-naeb (Hammarö, 2018-11-14)

#1390

kulturskolan har för mig varit grunden till att hitta ett välbefinnande genom livet. I en tid där stress och jäkt plågar liten som stor behövs ett hörn i tillvaron av vertikal tid.

Dag Lundblad (Örebro, 2018-11-14)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...