NEJ till fiskodling med öppna kassar utanför Jakobstad

Kommentarer

#1001

Vastutamme ehdottomasti suunniteltua kalankasvattomoa. Ympäristövaikutukset ovat täysin arvailujen varassa ja nyt jo Alholms Kraftin takia vesialue on rehevämpää kuoin ennen voimalaitosta oli.

Marlene ja Jari-Pekka Jouppi (Pietarsaar, 2019-03-26)

#1022

Vi måste stoppa övergödningen och nedsmutsningen av våra hav.

Anki Andtbacka (Larsmo, 2019-03-27)

#1023

Vill ha rena vatten. Nej tack till mera övergödning. Vi har ett arv att förvalta.

Gunvor Riihimäki (Jakobstad, 2019-03-27)

#1024

Jag vill ha rent havsvatten.

Barbro Villman (Jakobstad, 2019-03-27)

#1032

vill ha rent vatten att simma i Fäboda,
just har minkfarmarna tagit ansvar lite av sina farmer för att vi ska få njuta av renare vatten o mindre måsar, så de här vore naturkatastrof för omgivningen.

katja kauppinen (jakobstad, 2019-03-27)

#1036

Ei kiitos saastuttavaa laitosta tänne, hädin tuskin on vesi muutenkaan tehtaiden jäljiltä päästöistä hyvä laatuista. Rehevöityminen jatkuu vain

Jari Kortteinen (Larsmo, 2019-03-27)

#1044

Jag skriver under pga att projektet undgår miljökonsekvensbedömning genom att det är uppspjälkt i mindre enheter. Det vittnar om att man på förhand bedömt att det inte skulle klara en sådan bedömning. En miljökonsekvensbedömning är därför absolut nödvändigt när man ser till projektet i sin helhet.

Jan-Erik Nyberg (Jakobstad, 2019-03-27)

#1045

Femte generationeni Fäboda. Rent vatten viktigt

Ann-Charlotte Moisio (Jyväskylä, 2019-03-27)

#1057

Förstör inte vår känsliga skärgård! Det är redan för mycket med pälsindustrins inverkan på fäbodaviken.

Trygve Cederberg (Pietarsaari, 2019-03-28)

#1059

Inget mera skit i vattnet

Jimmy Sandvik (Pietarsaari, 2019-03-28)

#1061

Finland har förbundit sig att förbättra havsmiljön (Åtgärdsprogram för Finlands havsförvaltningsplan 2016-2021). En ny fiskodling går stick i stäv med detta!

Annica Finne (Pietarsaari, 2019-03-28)

#1070

Renare hav framom odlad fisk!

Ralph Rönnqvist (Jakobstad, 2019-03-29)

#1088

Jakobstads och Larsmo skärgård lider redan nu av för stora utsläpp från industri, jord- och skogsbruk samt pälsnäringen.
Bottenvikens känsliga, grunda och bräckta vatten får inte utsättas för ökande belastning, tvärtom borde utsläppen minskas.
Om fiskodling överhuvudtaget skall utövas i Finland skall den idkas i slutna tankar på torra land för att kunna dra nytta av avfallet för gödning av odlingar. Även möjligheten att förädla avfallet till biobränsle bör utnyttjas.

Karl-Henrik Björkman (Jakobstad, 2019-03-30)

#1089

Har villa vid Lilla Björnholmen i Kronoby.

Alf Wisen (Karleby, 2019-03-30)

#1094

Familjen äger en sommarstuga på västra sidan av Rönnskär . Nedsmutsningen kommer att med S o SW vindar att förorena stränderna. Erfarenhet från farleds.uddringen !!

Håkan Blomqvist (Larsmo, 2019-03-30)

#1108

Fiskodling har alltid varit och kommer alltid vara skadligt för miljön.

Samuel Wikström (Kronoby, 2019-03-31)

#1121

Jag skriver under på grund av att miljökonsekvenserna inte är utredda och odlingarna inte ålagts att rena vattnet under verksamheten samt att beräknade utsläpp av tex fosfor är stort. Miljöpåverkan är för stor och ger över tid övergödnings och nersmutsningskonsekvenser vilka är över de mål som anses godtagbara för havet. Eu har målsättning för haven att de ska bli renare och därmed är det inte förenligt med att tillåta ytterligare nersmutsande verksamhet utan fungerande och långtgående rening för att balansera upp nersmutsningen för att förhindra densamma.

Bjarne Fjellström (Järfälla, 2019-03-31)

#1152

Nej till fiskodling med öppna kassar utanför Jakobstad!

Marianne Arppe (Helsingfors, 2019-04-02)

#1153

Rädda det som är kvar av skärgården och bevara den vattenkvalitet vi har.

Jeanette Meroni (Bargen (SH), 2019-04-02)

#1154

Miljöskäl!

Viola Björkman (Jakobstad, 2019-04-02)

#1165

Förstör inte vår fina natur.

Teresia From (Kronoby, 2019-04-03)

#1167

Ei missään nimessä!!!

Raimo Oja (Pietarsaari , 2019-04-04)

#1168

Kvarken redan är övergödd.

Elisabeth Andersson (Jakobstad, 2019-04-04)

#1174

Vill inte att vattnet blir ännu smutsigare.

Magnus Finnäs (Jakobstad, 2019-04-05)

#1176

Jag vill inte att min hemsjö ska bli förstörd

Sture Grundwall (Närpes, 2019-04-05)

#1179

Haluan jättää lapsenlapsilleni ainutlaatuisen kauniin ja kertakaikkisen upean ja jo lapsuuden muistoista tutun saaristomaiseman ja kirkkaat vedet!

Heikki Kalliosaari (Pietarsaari, 2019-04-06)

#1181

Jag gillar att äta fisk och tycker det är smått konstigt att vi importerar odlad fisk från Norge. Vi kunde fånga eller odla egen fisk. Men vi skall göra det ordentligt. Claes Gustaffsons debattartikel i ÖT 2019-04-05 "Dags att förbjuda laxodlingar" resonerade med mig då jag gått omkring med samma tankar. Nu tar jag mig i kragen och skriver under listan.

Daniel Sandström (Jakobstad, 2019-04-07)

#1188

Jag är övertygad om att våra grunda, sköra vikar inte klarar av ytterligare påfrestning.

Olivia Lill (Jakobstad Finland, 2019-04-12)

#1197

Förstör inte vårt hav, se o lär från andra fiskodlingar. Fiskodling är en "fabrik"'så se till att ta hand om utsläppen o odla på land där man kan ta hand om utsläppen i stället för att skicka det rakt ut i havet

Sara Valter (Söråker, 2019-04-22)

#1200

Eihän meressä voi turvallisesti viljellä näin paljon kalaa - Ruotsissa on huomattu tätä ja joko viljelytavasta ollaan luovuttamassa!!

Carina Tapanainen (Jakobstad, 2019-04-28)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...