NEJ till fiskodling med öppna kassar utanför Jakobstad

Kommentarer

#613

Punktbelastningen för miljön i området blir avsevärd om odlingen förverkligas som planerat. Jag är mycket kritisk till Lukes utlåtande eftersom den i detta fall är politiskt styrd. Pöyrys bedömning är ett beställt konsultarbete som inte har nån juridiskt bindande verkan för företaget.

Tomas Holmström (Sundom, 2018-12-06)

#618

Fiskodling i öppet vatten är en stor problematisk miljöpåverkan.

Jan Fridh (Orsa, 2018-12-09)

#622

Har sett problemet i Höga Kusten. Say no more...

Thomas Fahlander (Umeå , 2018-12-09)

#623

All fiskodling är förödande för den vilda fisken.

Anders Eriksson (Trollhättan, 2018-12-09)

#632

Odlingarna dödar haven

Alexander Persson (Örebro , 2018-12-09)

#633

Odling av fisk i kassar i sjövatten eller i slutna
system på land är onaturligt ! Skapar bara problem som är väl kända !
Det enda rätta är för människan att "skörda"
ett naturligt överskott av frilevande populationer i hav o sjöar !
Mvh Torbjörn Thalin

Torbjörn Thalin (Borlänge, 2018-12-09)

#647

Laxodling är vansinne och i öppna kassar ännu mer vansinne. Finns ingen logik eller förnuft, bara pengar i detta.
Jag är fiskhandlare och råder ingen att äta odlad lax.

Christoffer Grimwade (Rabbalshede , 2018-12-09)

#648

Forurensing under laksefarmer dreper alt liv på bunnen. Det er grunn til at laksefarmene stadig flytter til nye steder. Flere norske fjorder er helt døde på grunn av laksefarming.
I et område som utenfor Jakobstad vil det være SVÆRT ødeleggende for miljøet.

Knut Hellesvik (Lysoysundet, 2018-12-09)

#653

Kassodlingar i hav/sjö förstör våra vatten!

Thomas Nargell (Köpmanholmen, 2018-12-09)

#654

Otroligt att sån här verksamhet kan tillåtas när följderna som skador på miljön och vilda fiskbestånd är så väl dokumenterade.

Frank Lundgren (Göteborg, 2018-12-09)

#660

Jag har upplevt hur svårt det påverkar havet i Höga Kusten. Efter hårt arbete har vi lyckats få myndigheterna att förstå problemen. Det finns bättre sätt att odla på och vi måste slå vakt om havet och ta hand om den jord vi lever på med hållbarhet som ledstjärna.

Margareta Gavelin (Docksta, 2018-12-09)

#661

Det är miljlförstörare

Sven-Olof Hagström (Huskarna, 2018-12-09)

#666

Jag skriver under pga miljön

Agneta Ferm (karlstad, 2018-12-10)

#671

Måste bli ett stopp för denna miljöförstörande verksamhet. Både på kort och lång sikt!!

Jan Jönsson (Harplinge, 2018-12-10)

#672

Jag är mycket bekymrad över utvecklingen av Östersjöns tillstånd. Detta stora och viktiga akvatiska ekosystem är redan nu i grav obalans och kan, om denna odling skulle bli till verklighet, drabbas ytterligare av ännu mer negativ påverkan i form av övergödning och sjukdomsspridning mellan odlingar och den vilda fisken. Odlingar av fisk måste flytta upp på land och bedrivas i slutna system för att inte förstöra vattnet. Östersjön kan inte fortsätta vara en slaskhink för länderna runtom detta illa behandlade hav utan alla måste ta sitt ansvar för att förbättra Östersjöns vattenkvalité nu och även i framtiden.

Joakim Bjerketorp (Uppsala, 2018-12-10)

#678

Vill värna om naturen och det lilla som finns kvar av den.

Clarie-Ann Stigsdotter (Mönsterås, 2018-12-10)

#682

Det är en naturvidrig industri som förstör den vilda laxstammen.

Malte Sjödin (Åre, 2018-12-10)

#689

Vastustan kalanviljelyä yleensäkin.
Tässä kyseisessä tapauksessa, jolloin kaupungilla ei ole kaavoitukset läpikulkualueille missään vaiheessa, tulisi liikenteen lisäys asukkaille olemaan katastrofi. Lisäksi se käsitykseni mukaan sotisi Natura-sännöksiä Vastaan.
Miettikää nyt koko asia perustewllisesti.

Maija Grönberg (Vaasa, 2018-12-12)

#692

Nyt olisi hyvä hetki tehdä (järkevä päätös!)
Jos saataisiin leveä kaksikaistainen tie suojateineen aina kalasatamaan asti niin asia olisi mielestäni fine!
Jos ei ole mahdollista,niin keksitään parempi paikka kalan viljelylle.
tuo kyseinen tie on jo nyt,yksi kaupungin vaarallisimmista,alueen väkiluku kasvaa ja meidän tulevaisuus leikkii,ottaan vauhtia elämään noilla hoodeilla.
Kalastus on tärkeä asia meille kuluttajille ja elinkeinon harjoittajille.
Mutta missä ja mihin hintaan ei nyt vain toimi näillä kaavoituksilla.

Juuso Pajukangas (Pietarsaari, 2018-12-12)

#699

We live by the road of kisor, with 2 small kids. We do not need this. So we are against it!

Björn Holm (Jakobstad, 2018-12-13)

#722

Uskomattoman typerä idea, tämä vielä sen megalomaanisen turkistarhan lisäksi joka laskee jätteensä suoraan mereen .(Mot).

Jari Alanen (Helsinki, 2019-01-17)

#728

Huvilanomistaja, svartgrund. Riski veden pilaantumiseen erittäin matalalla lahdella

Jouko Heino (Vantaa, 2019-03-11)

#730

Jag skriver under pga jag misstänker att det grunda vattnet utanför Ådön inte mår bra av föroreningarna som fiskodlingen släpper ut. Min frus släkt har mark på Norra Ådösandvägen.

Carl Nykvist (Österhankmo, 2019-03-11)

#733

Jag anser att Kisor- och Ådovägen inte klarar av den stora belastningen som trafiken till fiskehamnen kommer att medföra. Området befolkas till en stor del av barnfamiljer och säkerheten för barnens skolresor kommer att äventyras.
Fosfor- och kväveutsläppen från odlingen kommer att bli allt för stora och belastar havet och stränderna på ett oacceptlabelt sätt.

Åsa Finnäs (Jakobstad, 2019-03-14)

#734

Önskar rent havsvatten i Jakobstadsnejden och Larsmo.

Tommy Johansson (Jakobstad, 2019-03-14)

#736

P.g.a Miljöbelastningen

Stefan Hägg (Jakobstad, 2019-03-14)

#738

Nej till fiskodlingar så här nära natursköna områden och fritidsboende. Det finns hur mycket havsområden som helst som inte har sandstränder och fritidsbostäder i närheten, så varför ska man förstöra vattnet just här?

Nicklas Lillkvist (Pietarsaari, 2019-03-14)

#759

Östersjövattnet är redan väldigt förorenat . Varför skulle vi bidra till ännu mer!

Karina Hult (Jakobstad, 2019-03-14)

#769

Villaägare i området

Ulrica Kaitfors (Jakobstad, 2019-03-14)

#775

Vårt vatten vid stora sandön är redan dåligt så ingen mer försämring, tack! Och betydligt sämre har havsvattnet blivit sedan muddringen av hamnen vid Alholmen.

Marianne Jylhä (Pietarsaari, 2019-03-14)

#789

Ei kalakasvatukselle merellä, ei tarvetta kuormittaa luontoa enemmän!

Kim Sandbacka (Pietarsaari, 2019-03-14)

#794

Villa ägare i området som blir påverkad av vad detta ställer till med.

Tommy Kaitfors (Jakobstad, 2019-03-15)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...