#PrideUpproret - Ställ krav för partiers deltagande i Prideparaden!

Kommentarer

#601

Jag är trött på att HBTQ+-communityt exploateras av partier och företag för att få gott rykte och tjäna pengar.

(Stockholm, 2018-06-26)

#606

För om de är där är jag inte välkomme

(Stockholm , 2018-06-26)

#614

Ser jag ett hyckleriparti på Pride i år igen så spyr jag

(UPPSALA, 2018-06-26)

#639

Detta borde vara en självklarhet.

(Uppsala , 2018-06-26)

#669

Pride är till för HBTQ+ personer och de som faktiskt stöttar pride, ingen annan!!

(G, 2018-06-26)

#682

Självklart ska enbart politiker som till fullo stöder HBTQ få delta i Prideparader.

(Blentarp, 2018-06-26)

#687

Det borde vara en självklarhet att de som deltar på pride gör det för alla människors lika värde!

(Karlskoga, 2018-06-26)

#703

Jag anser att HBTQ människor har nekas och tryckts ner utan att få någon form av hjälp för det. Det här är ett steg till att förbättra kommunikationen genom att göra det tydligt vilka som verkligen stödjer HBTQ och inte bara låtsas.

(Uppsala, 2018-06-26)

#705

Jag skriver på denna namninsamling för att jag står för ett jämställt samhälle där alla kön ska behandlas lika.

(Göteborg, 2018-06-26)

#725

för faaan

(Malmö, 2018-06-26)

#732

Jag är trött på att se cisheteros ta över, och forma pride, vilket leder till att de allra mest marginaliserade inom HBTQ+-spektrumet får ännu mindre utrymme för att cishetsen och pseudoallies inte ska bli obekväma.

(Örebro, 2018-06-26)

#763

För att det är en självklarhet att endast de partier som stöttar HBTQ-rörelsen ska få delta i Pride.

(Stockholm , 2018-06-27)

#767

Jag hatar hyckleriet och skenheligheten som högerpartierna uppvisar när det kommer till HBTQ-frågor.

(Mariehamn, 2018-06-27)

#775

Sålla bort bs

(Göteborg, 2018-06-27)